מדוע איני יכול לעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלי?

אם לא ניתן לעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, יש לבדוק את הסיבות האפשריות הבאות.

האם ניסית להשתמש בדפדפן אינטרנט אחר?

מדי פעם, דפדפן אינטרנט עשוי להתנגש עם דף החשבונות שלנו. נסה להשתמש בדפדפן אחר כדי לערוך את פרטי כרטיס האשראי.

האם אתה מנסה לעדכן את פרטי כרטיס האשראי בתאריך החידוש/החיוב שלך?

לא ניתן לעדכן את פרטי המינוי של Creative Cloud בתאריך החידוש/החיוב. עדכן את הפרטים לפני או אחרי תאריך החידוש/החיוב.

האם מועד התשלום היה לפני יותר מ-30 יום?

אם התשלום עבור חברות נשאר בהמתנה למשך 30 יום או יותר, החשבון מושעה ולא ניתן לעדכן את פרטי התשלום.

כדי לעדכן את פרטי התשלום שלך ולהפעיל מחדש את החשבון שלך, פנה אלינו.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון