אם יש חיוב בלתי צפוי של Adobe בחשבון כרטיס האשראי שלך, בדוק את הסיבות האפשריות הבאות:

האם רכשת משהו עבור אדם אחר?

אם רכשת מוצר או שירות של Adobe עבור אדם אחר (לדוגמה, עבור בן משפחה, חבר או עמית לעבודה), החיוב ישתקף בחשבונית שלך.

האם הורדת גרסת ניסיון למוצר או לשירות של Adobe‏?

גרסאות הניסיון בחינם של חלק מהמוצרים והשירותים של Adobe, כגון Photoshop,‏ Illustrator או Adobe Stock, הופכות באופן אוטומטי לגרסאות בתשלום בתום תקופת גרסת הניסיון. בדוק את הדף תוכניות ומוצרים להצגת המוצרים והשירותים שאתה מנוי עליהם כרגע.

האם ניסית חברות חינם ב-Adobe Stock?

לאחר שהמבצע לחברות חינם ב-Adobe Stock מסתיים, מתחילה החברות בתשלום והתשלום החודשי מחויב באופן אוטומטי.

האם רכשת שירות PDF בשנה שעברה, כגון Create PDF‏?

שירותי PDF מסוימים מתחדשים מדי שנה, לדוגמה Create PDF‏, PDF Pack‏, Export PDF‏, או Fill & Sign‏. באפשרותך להציג את המינויים שלך בדף תוכניות ומוצרים.

האם אתה חושד בהונאה? זה מה שעליך לעשות.

אם אף אחת מהסיבות לעיל אינה רלוונטית ואתה חושד הונאה, פנה אלינו.