Camera Raw יכול לעבוד עם מעבד גרפי תואם (נקראים גם מתאם וידאו, כרטיס מסך או GPU) כדי להאיץ מספר פעולות.

הערה:

מסמך זה מתאר בעיקר את Camera Raw. לקבלת פרטים על השימוש של Photoshop במעבד הגרפי, ראה:

דרישות מערכת

ראשית, יש לוודא שהמערכת שלך עומדת בדרישות המערכת הכלליות של Camera Raw כמו גם דרישות המערכת המינימליות עבור התכונות המואצות של המעבד גרפי (GPU).

הגדר אם לאפשר ל-Camera Raw גישה למעבד הגרפי

כאשר Camera Raw יכול להשתמש במעבד הגרפי, מתבצעת בחירה באפשרות Use Graphics Processor (השתמש במעבד גרפי) בהעדפות של Camera Raw. בצע את הפעולות הבאות עבור גידה להעדפות של Camera Raw:

 • Mac OS: בחר Edit (ערוך)> Preferences (העדפות)> Camera Raw.
 • Windows: בחר Photoshop ‏> Preferences ‏> Camera Raw (‏Photoshop > העדפות > Camera Raw).

קבע את מתאם הוידאו ואת הדגם

כדי לקבוע מהם מתאם הווידאו והדגם שלך, הפעל את Photoshop ובחר Help (עזרה) > System Info (פרטי מערכת) כדי לראות את פרטי המעבד הגרפי:

חלון System Info (מידע מערכת) של Adobe camera raw מציג מידע GPU

פתרון בעיות

בעיות אפשריות שאתה עשוי להיתקל בהן

 • אזור התמונה בתיבת הדו-שיח Camera Raw הוא כחול או לבן לגמרי
 • הזזה של מחווני פיתוח בסיסיים גורם לתמונה בהירה להבהב או לשנות צבעים באופן בלתי צפוי
 • קריסה בהתחברות ל-Camera Raw, קריסה והתקעות באופן כללי, או האטה לא מוסברת
 • ההודעה Graphics processor acceleration has been disabled due to an error (האצת המעבד הגרפי הושבתה עקב שגיאה) מוצגת תחת Use Graphics Processor (השתמש במעבד גרפיקה) בהעדפות Performance (ביצועים) של Camera Raw
 • תצוגות מקדימות של תמונות ותמונות ממוזערות נראות מחולקות או שבורות ב-Windows
הודעת השגיאה Adobe Camera Raw Error מתחת לאפשרות Use Graphics Processor (השתמש במעבד הגרפי).

פתרונות

 1. Update Photoshop & Camera Raw (עדכן את Photoshop ו-Camera Raw).
 2. עדכן את מנהל כרטיס הווידאו.
 3. השבת מאיצי גרפיקה של צד שלישי
 4. כלי המהרה ל-GPU של צד שלישי אינם נתמכים (כולל לדוגמה Riva Tuner ו- MSI Afterburner ).

 5. השבת החלפת גרפיקה אוטומטית תחת הכרטיסייה Energy Saver (חיסכון באנרגיה) ב-System Preferences (העדפות מערכת) (Mac OS).
 6. החלף את מתאם הווידאו שלך במתאם וידאו חדש ותואם.
 7. בטל את הבחירה באפשרות Use Graphics Processor (השתמש במעבד הגרפי) בהעדפות של Camera Raw.
  • Mac OS: בחר Photoshop ‏> Preferences ‏> Camera Raw (‏Photoshop > העדפות > Camera Raw).
  • Windows: בחר Edit ‏> Preferences ‏> Camera Raw (‏ערוך> העדפות > Camera Raw).

עדכן את מנהל כרטיס הווידאו

אם למעבד הגרפי שלך אין גישה ל-Camera Raw, ומתאם הווידאו עומד בדרישות המערכת המינימליות, יש לעדכן את מנהל ההתקן של הגרפי.

Mac OS

מנהלי התקנים גרפיים מתעדכנים באמצעות עדכוני מערכת. ודא שיש לך את העדכונים האחרונים עבור OS‏ על-ידי בחירה באפשרות Software Update בתפריט Apple או Updates באפליקציית App Store‏.

Windows

הורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר ישירות מהאתר של יצרן מתאם הווידאו שלך:

הערה:

חשוב: הפעלת Windows Update אינו מעדכן את מנהל ההתקן הגרפי. עבור ישירות לאתר של יצרן הכרטיס כדי לבדוק אם ישנם עדכונים למנהלי ההתקנים.

האם Camera Raw מנצלת יותר ממעבד גרפי או מתאם וידאו אחד?

 • בשלב זה Camera Raw לא מנצלת יותר ממעבד גרפי או מתאם וידאו אחד. שימוש בשני מתאמי וידאו אינו משפר את ביצועי מצלמה של Camera Raw.
 • מתאמי וידאו מרובים בעלי מנהלי התקנים המתנגשים זה בזה עלולים לגרום לבעיות בתכונות ההאצה של המעבד הגרפי ב-Camera Raw.
 • לתוצאות הטובות ביותר, חבר שני מסכים (או יותר) למתאם וידאו אחד.
 • אם עליכם להשתמש ביותר ממתאם וידאו אחד, ודאו שהם מאותם תוצרת ודגם. אחרת, עלולות להתרחש קריסות ובעיות אחרות.
 • כדי להשבית מתאם וידאו, השתמש ב-Device Manager (מנהל ההתקנים) ב-Windows. לחץ לחיצה ימנית על שם הכרטיס ב'מנהל ההתקנים' ובחר 'השבת'.
תפריט Adobe Camera Raw Context (הקשר של Adobe Camera Raw) להשבתת מתאם הווידיאו

להוראות על הגדרת מתאם וידאו ככרטיס הראשי ב-Windows, היוועץ בתיעוד של היצרן לגבי מנהל ההתקן.

פתרון 1: אכוף את Camera Raw כדי להשתמש ב-Windows DirectX או ב-MacOS Metal

 1. עבור אל Preferences (העדפות)> Camera Raw וודא ש-GPU (מעבד גרפי) מוגדר כעת על OpenGL.

  openglacr
 2. סגור את Photoshop

 3. חפש את הקובץ Camera Raw GPU Config.txt

  Windows:

  \Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Camera Raw GPU Config.txt

  macOS:

  /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Camera Raw GPU Config.txt

  כברירת מחדל, תיקיית הספרייה של המשתמש מוסתרת ב-Mac OS X 10.7 ובמהדורות שאחריה. השתמש בהנחיות הבאותכאן.

 4. מחק ידנית את הקובץ Camera Raw GPU Config.txt

 5. הפעל מחדש את Photoshop.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת