קיצורי מקשים אינם פועלים

אם קיצורי המקשים שלך אינם פועלים ב-Photoshop, נסה אחד מהפתרונות הבאים.

פתרון 1: שחזר את העדפות Photoshop

ראה שמות קבצים ומיקומים מועדפים לקבלת הוראות ומידע נוסף בנוגע להעדפות Photoshop.

פתרון 2: צא מיישומים פתוחים אחרים

לעתים האופן שבו יישומים אחרים משתמשים בקיצורי מקשים יכול להפריע לאופן שבו Photoshop משתמש בהם. צא מיישומים פועלים אחרים בזה אחר זה עד שקיצורי המקשים יפעלו ב-Photoshop.

לקוחות דיווחו על בעיות בקיצורי מקשים בעת הפעלת יישומים אלה ביחד עם Photoshop:

  • 1Password: עדכן את 1Password. גרסאות ישנות יותר השפיעו על קיצורי המקשים ב-Photoshop.
  • Chrome: עדכן את Chrome. גרסאות ישנות יותר השפיעו על קיצורי המקשים ב-Photoshop.
  • Notability: ב-Photoshop אתה מקבל את ההודעה Could not place because the Postscript data is empty or invalid. כדי לפתור את הבעיה, הסר את התקנת היישום Notability.אם היישום אינו מותקן במערכת שלך, אבל הוא היה מותקן פעם, ודא שכל חלקי היישום הוסרו בהצלחה.

פתרון 3: השבת את כל תוכנות השירות ומנהלי ההתקנים של צד שלישי על-ידי הפעלה מחדש במצב בטוח.

בחלק מהמקרים, הרחבות ותוכנות שירות של גורמי צד שלישי עשויות להפריע לפעולה של Photoshop. ב-Mac OS, המצב הבטוח גורם להשבתת כל ההרחבות ופריטי האתחול של גורמי צד שלישי, ומאפשר רק הפעלה של הרחבות ליבה נדרשות ופריטי אתחול שהותקנו על-ידי Apple. ב-Windows, המצב הבטוח גורם להפעלת Windows עם קבוצה מצומצמת של קבצים ומנהלי התקנים.

כדי להפעיל את המחשב שלך במצב בטוח, השתמש בקישורים הבאים עבור מערכת ההפעלה שלך:

לקוחות דיווחו על בעיות בקיצורי מקשים בעת הפעלת תוכנות השירות הללו:

  • תוכנית השירות Default Folder X: השבת או הסר את התקנת תוכנית השירות. באפשרותך להשבית את Default Folder X על-ידי בחירת הלחצן Disable בהעדפות המערכת של Default Folder X. לחלופין, צור קשר עם St. Clair Software לקבלת עדכונים זמינים.
  • תוכנת השירות MagicMenu: באפשרותך להשבית את MagicMenu על-ידי בחירת הלחצן Disable בהעדפות מערכת MagicMenu. לחלופין, צור קשר עם MagicPrefs לקבלת עדכונים זמינים.
  • תוכנות השירות Comcast/Xfinity: צור קשר עם Comcast/Xfinity לקבלת עדכונים זמינים, או הוראות בנוגע לאופן ההשבתה או הסרת ההתקנה של תוכנות השירות.
  • BetterTouchTool: השבת תוכנית שירות זו, או צור קשר עם BetterTouchTool לפתרון בעיות או עדכונים זמינים.
  • Webroot Antivirus: צור קשר עם Webroot לפתרון בעיות או עדכונים זמינים. 

פתרון 4: עדכן את מנהל ההתקן של מחשב הלוח של Wacom ושחזר את העדפות Wacom

ודא שיש ברשותך את מנהל ההתקן העדכני ביותר של Wacom ושחזר את ההעדפות לערכי ברירת המחדל שלהן כדי לראות אם הבעיה נעלמת. 

פתרון 5: התקן את תוסף White Window Workaround

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת