אודות העדפות

כדי ש- Photoshop יפעל בצורה חלקה ככל שניתן, באופן שמותאם אישית לתהליך העבודה שלכם, עליכם להגדיר את ההעדפות שלכם לפי בחירתכם.

קובץ ההעדפות של Adobe Photoshop מכיל קביעות תוכנית רבות, כולל אפשרויות תצוגה כלליות, אפשרויות שמירת קובץ, אפשרויות ביצועים, אפשרויות סמן, אפשרויות שקיפות, אפשרויות כתב ואפשרויות לתוספים ולדיסקי טיוטה. ניתן לקבוע את רוב האפשרויות הללו בתיבת הדו-שיח Preferences. קביעות Preferences נשמרות בכל פעם שיוצאים מהיישום.

התנהגות בלתי צפויה עלולה להצביע על העדפות פגומות. במקרה של חשש לפגם בהעדפות, שחזרו את קביעות ברירת המחדל של ההעדפות.

הערה:

מידע מפורט אודות הגדרות העדפה מסוימת מופיע בנושאים ייחודיים למשימה. לדוגמה, חפשו בעזרה את "העדפות שקיפות" כדי לראות את ההגדרות שנידונו בהקשר של תכונות מקושרות כגון שכבות.

התאמת העדפות ב- Photoshop

פתיחת תיבת דו-שיח של העדפות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Windows) בחרו Edit ‏> Preferences ובחרו בערכת ההעדפות הרצויה מתפריט המשנה.
  • (Mac OS) בחרו Photoshop ‏> Preferences ובחרו בערכת ההעדפות הרצויה מתפריט המשנה.
 2. כדי לעבור לערכת העדפות אחרת, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בערכת ההעדפות מהתפריט שבצד שמאל של תיבת הדו-שיח.
  • לחצו על Next להצגת ערכת ההעדפות הבאה ברשימה; לחצו על Prev להצגת הערכה הקודמת.

איפוס העדפות ב- Photoshop

לקבלת מידע על אפשרות העדפה ספציפית, חפשו בעזרה.

בסרטון וידאו זה, למדו את שתי השיטות לאיפוס קובצי ההעדפות שלכם בחזרה לברירות המחדל: שיטה ידנית להסרת קובץ העדפות ושיטת מקשי קיצור (מתחיל ב- 5:05)
Julieanne Kost- Principal Digital Imaging Evangelist

כדי לשחזר העדפות לברירת המחדל באופן ידני:

כדי לשחזר העדפות במהירות באמצעות קיצור מקשים:

 • בשעת הפעלת Photoshop, הקישו Alt+Control+Shift‏ (Windows) או Option+Command+Shift‏ (Mac OS). תתבקשו למחוק את הקביעות הנוכחיות. קובצי ההעדפות החדשים ייווצרו בשעת הפעלת Photoshop בפעם הבאה.

הערה: באמצעות קיצור המקשים, גם קובצי העדפות עבור קיצורי דרך מותאמים אישית, סביבות עבודה וקביעות צבעים יאופסו לברירות המחדל שלהם.

ביטול והפעלה של הודעות אזהרה

לעתים מוצגות הודעות עם אזהרות או הנחיות. ניתן לבטל את תצוגת ההתראות באמצעות בחירה באפשרות Don’t Show Again בהודעה. ניתן גם להציג מחדש את כל ההודעות שהצגתן בוטלה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • (Windows) בחרו Edit ‏> Preferences ‏> General.
  • (Mac OS) בחרו Photoshop ‏> Preferences ‏> General.
 2. לחצו על Reset All Warning Dialogs ולחצו על הלחצן OK.

העדפות הקשורות לביצועים

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת