Photoshop או Lightroom לא תומכים במצלמה שלי

זה עתה רכשתי מצלמה חדשה.Photoshop או Lightroom אינם מזים את הקבצים מסוג raw. מה לעשות?

  1. ודא שבמערכת שלך הותקנו העדכונים האחרונים.

  2. אם התקנת העדכונים האחרונים אינה מאפשרת לך לפתוח את קובצי המצלמה, ודא שדגם המצלמה שברשותך נמצא ברשימת המצלמות הנתמכות.

  3. אם המצלמה שברשותך יצאה לשוק במהלך 90 הימים האחרונים ואינה נמצאת ברשימת המצלמות הנתמכות, התאזר בסבלנות, מכיוון שיתכן שיהיה עליך להמתין לתאימות.

    Adobe עוברת תהליך קפדני של הוספת תמיכה לכל פורמט raw חדש של המצלמה ובדיקתו. Adobe בדרך כלל מפרסמת עדכונים של תוסף Adobe Camera Raw ושל Lightroom כדי לספק תמיכה למצלמה חדשה בערך פעם ברבעון או כל 90 יום.

מה אם בבעלותי גרסה ישנה יותר של Photoshop או Lightroom?

אינך צריך לקנות גרסה חדשה של Photoshop או Lightroom רק כדי לקבל את התמיכה העדכנית ביותר במצלמה.

Adobe מספקת תאימות לאחור עבור המצלמות העדכניות ביותר ללא תשלום בתוכנות Photoshop CS, CS2, CS3, CS4, CS5, ו- CS6, כמו גם בתוכנות Lightroom 1, 2, 3, 4, 5 ו- 6, באמצעות Adobe DNG Converter. בעזרת כלי זה תוכל להמיר בקלות קובצי raw ספציפיים למצלמה ממצלמות נתמכות לקובץ raw אוניברסלי יותר מסוג DNG.

מדוע DNG נחוץ לצורך תמיכה בגרסאות מדור קודם?

הקושי בתמיכה בעדכוני תוסף Adobe Camera Raw לגרסאות מדור קודם של Photoshop ושל Lightroom הוא בכך שיצרני מצלמות יוצרים תבניות raw קנייניות חדשות בכל פעם שהם מוציאים לשוק מצלמה חדשה - ומצלמות חדשות יוצאות לשוק במהירות ובכמויות הולכות וגדלות.

לא ניתן להמשיך ולעדכן במועד גרסאות קודמות של התוסף Adobe Camera Raw ולתמוך במצלמות / בתבניות raw חדשות.

השימוש בAdobe DNG Converter הוא הדרך המהירה ביותר לספק תאימות לאחור לכל הלקוחות (CS1–CS6; Lightroom 1–6; Photoshop Elements 3–15 ו- 2018-2020), וכל ליישומי צד שלישי שתומכים ב-DNG).

במילים אחרות, הכלי Adobe DNG Converter מאפשר ל-Adobe לתמוך במספר המרבי של לקוחות ומצלמות.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון