פתרון בעיות ועזרה

חתימה אלקטרונית על מסמך היא מהירה ופשוטה. למד כיצד:

לחתום על מסמך שנשלח אליך

או

להוסיף את החתימה שלך למסמך שיצרת בעצמך.

למד כיצד לקבוע את תצורת החשבון במדריך ההגדרה המהיר.

בצע את השלבים המהירים הבאים כדי לשלוח הסכמים ולאסוף חתימות.

למד כיצד להוסיף חתימה ושדות טופס למסמך.

כן. כדי ללמוד כיצד לשנות את זהות החותם, לאפס את תאריך התפוגה, לבטל הסכם ולהגדיר תזכורות, ראה ניהול תוכן.

בצע את השלבים הפשוטים הבאים כדי לאפס את הסיסמה.

צפה בערכת לימוד זו כדי ללמוד כיצד להוסיף משתמשים חדשים לחשבון.

ניגשים ל-Group options (אפשרויות קבוצה) בכרטיסייה Account (חשבון). למד כיצד ליצור קבוצות ולנהל אותן במדריך קצר זה.

כן. ניתן לשתף את החשבון עם אחרים. ראה שיתוף חשבון בין משתמשים.

כן, אם הרשת הארגונית תומכת בפרוטוקול SAML 2.0.לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלת כניסה יחידה באמצעות SAML.

קהילה

פורומים קשורים פופולריים