Jungiantis prie „Keychain“ programose parodomas licencijavimo dialogo langas | „macOS“

Kai paleidžiama „Adobe“ programa, jungiantis prie „Keychain“ „macOS“ sistemoje parodomas „Adobe“ licencijavimo dialogo langas

Problema

Kai programa paleidžiama, kartais parodomas vienas iš toliau patiekiamų dialogo langų.

„adobe_license_helper“ ragina suteikti „Keychain“ prieigą prie prisijungimo „Keychain“

„adobe_licencing_helper“ yra naudojamas programinės įrangos teisėms tikrinti, kai paleidžiama programa. Kadangi vykdymo informacija saugoma prisijungimo „Keychain“, licencijavimo dialogo langas parodomas, jei „Adobe“ programai nesuteikta prieiga prie „Keychain“. Prieiga prie „Keychain“ gali būti blokuojama dėl kelių priežasčių, pvz.:

  • „Keychain“ yra užrakinta
  • Kai „Adobe“ raktų prieigos valdymas „Keychain“ nustatomas kaip Confirm before allowing access (Patvirtinti prieš suteikiant prieigą)

Sprendimas

Suteikite prieigą

Jei norite suteikti prieigą prie „Keychain“, įveskite savo slaptažodį ir spustelėkite OK (Gerai) arba Always Allow (Visada leisti).

Jūsų „Keychain“ slaptažodis paprastai sutampa su jūsų „macOS“ prisijungimo slaptažodį, nebent „Keychain Access“ programoje jį pakeitėte.

Kaip išvengti šių raginimų kitą kartą paleidžiant programą

Kad „Keychain“ raginimai nebebūtų rodomi, pasirūpinkite, kad:

  • „Keychain“ yra atrakinta, kai „Adobe“ programa paleidžiama.
  • „Keychain“ nebūtų užrakinta automatiškai po tam tikro laiko arba įrenginiui užmigus.
  • Numatytieji „Keychain“ įrašų prieigos leidimai nebūtų pakeisti rankiniu būdu. T. y. „Adobe“ raktų prieigos valdymas (prisijungimo / saugumo pastabose) „Keychain“ nebūtų nustatytas kaip Allow all applications to access this item (Leisti visoms programoms pasiekti šį elementą).

Jei nustačius „Adobe“ raktus „Keychain“ kaip Allow all applications to access this item (Leisti visoms programoms pasiekti šį elementą) problema neišsprendžiama, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros