Uždarykite konfliktuojančią programą arba procesą

Kai diegiate arba naujinate „Adobe“ programą, pavyzdžiui, „Photoshop CC“, veikiančios programos arba procesai gali trikdyti diegimą ir jį laikinai sustabdyti.

Pavyzdžiui, galite matyti tokį klaidos pranešimą:

 • „Uždarykite šią programą / procesą, kad galėtumėte tęsti: – LogTransport2“.
 • Išsaugokite savo darbą ir uždarykite šias programas, tada spustelėkite „Tęsti“:

Turite uždaryti konfliktuojančią programą arba procesą, tik tada galėsite tęsti diegimą arba naujinimą. Tam pasirinkite savo operacinę sistemą žemiau pateiktuose skirtukuose.

Veiksmai konfliktuojančiai programai arba procesui uždaryti

„Windows“

Uždarykite programą:

 • Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku programos piktogramą užduočių juostoje, tada pasirinkite Uždaryti langą.

Uždarykite procesą:

 1. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku užduočių juostą ir pasirinkite Užduočių tvarkytuvas.

 2. Pasirinkite konfliktuojantį procesą iš sąrašo ir spustelėkite Baigti procesą.

 3. Kartokite 2 veiksmą visiems papildomiems konfliktuojantiems procesams.

„Mac“

Norėdami uždaryti taikomąją programą:

 • Paspaudę „Ctrl“ spustelėkite taikomosios programos piktogramą doke ir pasirinkite Baigti.

Norėdami uždaryti procesą:

 1. Paieškos programoje pasirinkite Eiti > Priemonės.

 2. Dukart spustelėkite programą Activity Monitor.

 3. Įveskite proceso pavadinimą paieškos langelyje, esančiame viršutiniame dešiniajame „Activity Monitor“ lango kampe. 

 4. Dukart spustelėkite konfliktuojantį procesą sąraše ir spustelėkite Baigti proceso lange. Tada spustelėkite „Force Quit“ (Priverstinai baigti)

 5. Kartokite 3 ir 4 veiksmus visiems papildomiems konfliktuojantiems procesams.

Jei nerandate proceso „Activity Monitor“ lange, eikite į „Spotlight Search“. Įveskite proceso pavadinimą, tada spustelėkite proceso pavadinimą paieška sąraše. Tada vykdykite 1–4 veiksmus.

Daugiau informacijos rasite:

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika