Diegimo trikčių šalinimas | „Photoshop Elements“, „Premiere Elements“ | „Windows“

Išspręskite problemas, kurios iškyla diegiant „Photoshop Elements“ ir „Premiere Elements“ sistemoje „Windows“.

Diegimo problemos

Diegimo problemas gali sukelti daugelis priežasčių, įskaitant konfliktuojančius paleidimo elementus, neteisingus duomenis „Windows“ registre ir aparatūros konfliktus. Vykdydami žemiau pateiktus problemų sprendimo išsprsite daugelio tipų diegimo problemų, įskaitant šias:

 • Tuščias arba blyksintis dialogo langas
 • Sustingęs žymeklis arba langas, mėlynas ekranas arba netikėtas paleidimas iš naujo
 • Tokios klaidos, kaip viena iš toliau pateiktų:
  • „Ši programa atliko neleistiną operaciją ir bus išjungta. Jei problema išlieka, susisiekite su programos pardavėju.“
  • „MS sąrankos įrankių rinkinio API klaida, blogas Arg 3:AddSectionFiles to CopyList.“
  • „Nepakanka vietos diske numatytame įrenginyje išskleidžiant [path].“
  • „Sąranka negali inicializuoti sąrankos programos. Gali būti scenarijaus klaida.“
  • „Sąranka negali įkelti diegimo scenarijaus failo.“
  • „Nepavyksta sukurti katalogo aplanke C:\Windows\System. Patikrinkite rašymo teises šiame kataloge.“
  • „X:\ nerastas.“ (kur „X“ yra jūsų CD-ROM įrenginio loginio disko raidė).
  • „Įrenginys nepasiruošęs.“
  • „Klaida skaitant CD-ROM.“„Klaida skaitant įrenginį X:\“ (kur „X“ yra jūsų CD-ROM įrenginio loginio disko raidė).
Pastaba:

Apie problemas, susijusias su serijos numeriais, žiūrėkite Raskite savo serijos numerį.

Prieš jums pradedant

Norėdami geriausiai išnaudoti šį dokumentą, laikykitės šių rekomendacijų:

 • Atlikite užduotis eilės tvarka. Laikykitės problemų sprendimo užduočių tvarkos, kaip nurodyta šiame dokumente.
 • Bandykite diegti po kiekvienos užduoties. Atlikę užduotį bandykite vėl diegti, kad pamatytumėte, ar jūsų problema buvo išspręsta. Jeigu ne, pereikite, prie tolesnio problemų sprendimo veiksmo.
 • Sekite savo rezultatus. Pasižymėkite pastabas apie savo atliktas užduotis ir kiekvienos jų rezultatus, įskaitant klaidas ir kitas problemas. „Adobe“ techninio palaikymo skyrius naudoja šią informaciją, kad suteiktų geresnę pagalbą, jei kreipsitės.
 • Paleiskite iš naujo po kiekvieno diegimo bandymo arba klaidos. Visada paleiskite iš naujo kompiuterį po nepavykusio diegimo arba įvykusios klaidos, kad būtų atnaujinta jo atmintis. Toliau dirbant nepaleidus kompiuterio iš naujo problema gali dar labiau pablogėti.

Svarbu. Kai kurios procedūros šiame dokumente paleidžia vartotojo paskyros valdymo dialogą, kuris prašo jūsų leidimo tęsti. Perskaitykite informaciją, pateikiamą dialogo lange, ir nuspręskite, ar norite tęsti. Jei pasirenkate atšaukti dialogo, negalėsite tęsti šio problemos sprendimo veiksmo.

Trikčių nustatymo ir šalinimo pradžia

1. Įsitikinkite, kad jūsų sistema atitinka minimalius reikalavimus.

Kad galėtumėte diegti „Photoshop Elements“ arba „Premiere Elements“, jūsų sistema turi atitikti arba viršyti sistemos reikalavimus. Naujausią informaciją apie sistemos reikalavimus rasite skyriuje „Photoshop Elements“ techniniai reikalavimai arba „Premiere Elements“ techniniai reikalavimai.

Norėdami patikrinti pagrindinę sistemos informaciją, tokią kaip procesoriaus sparta ir, kiek įdiegta RAM atminties, pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Sistema.

2. Panaikinkite anksčiau įdiegtus programos failus.

Norėdami panaikinti failus, likusius po ankstesnio diegimo bandymo, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Perkelkite visus asmeninius failus (pavyzdžiui, nuotraukas, vaizdo įrašus arba trečiųjų šalių papildinius) iš „Photoshop Elements“, „Premiere Elements“ ir „Elements Organizer“ aplankų bei jų poaplankių į atsarginės kopijos aplankus, kad jie būtų saugūs.

 2. Užduočių juostoje spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku pradžios meniu ir pasirinkite valdymo skydą („Windows 8“ / „Windows 10“) arba pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas („Windows 7“ / „Vista“).

  Pastaba:

  Procedūros šiame dokumentas yra paremtos numatytąja „Windows“ sąsaja. Jeigu jūsų sąsaja yra pritaikyta savo poreikiams, kai kurios procedūros gali skirtis. Pavyzdžiui, perėjimas į valdymo skydą iš pradžios meniu gali būti toks: Pradėti > Nustatymai > Valdymo skydas, o ne Pradėti > Valdymo skydas.

 3. („Windows 10“ ir „Windows 8“) Jeigu peržiūrite valdymo skydą pagal kategorijas, programos kategorijoje spustelėkite Išdiegti programą. Jeigu naudojate piktogramų rodinį, spustelėkite Programos ir funkcijos.

  („Windows 7“) Pasirinkite Programos > Programos ir funkcijos ir dukart spustelėkite Išdiegti programą.

  („Vista“) Pasirinkite Programos > Programos ir funkcijos.

 4. Pasirinkite „Adobe Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ ir spustelėkite Išdiegti. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis pašalinkite programą.

 5. Kai išdiegimas baigtas, uždarykite valdymo skydą ir grįžkite į standžiojo disko vietą, kur programa buvo originaliai įdiegta. Panaikinkite šiuos aplankus (jei jų nepanaikino diegimo programa): „Photoshop Elements“ arba „Premiere Elements“ ir „Elements Organizer“. (Pagal numatytuosius nustatymus jie yra įdiegti aplanke Programų failai/Adobe.)

 6. Jei pasirodo aplanko naikinimo patvirtinimo dialogo langas, spustelėkite Taip.

 7. Išvalykite šiukšlinę ir paleiskite iš naujo kompiuterį.

3. Patikrinkite CD diską ir CD-ROM įrenginį.

Dulkės arba nešvarumai ant CD disko gali trikdyti diegimą ir trukdyti CD-ROM įrenginiui atpažinti CD diską. Patikrinkite, ar ant „Photoshop Elements“ ir „Premiere Elements“ CD disko nėra nešvarumų, dulkių ar pirštų atspaudų. Atsargiai nuvalykite CD diską švelnia, nesipūkuojančia šluoste, braukdami iš centro į išorę.

Patikrinkite, ar CD-ROM įrenginys gali nuskaityti kitus CD diskus. Jei negali, patikrinkite ar ant CD disko stalčiuko arba įdėjimo dėklo nėra nešvarumų, ir nuvalykite nesipūkuojančia šluoste. Jei vis dar nepavyksta nuskaityti kitų CD diskų, kreipkitės į CD-ROM įrenginio gamintoją arba kompiuterio gamintoją.

Jei jūsų diskas buvo sugadintas, kreipkitės į pardavėją, kad pakeistų. 

4. Įdiekite „Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ iš darbalaukio.

Kai kurie sistemos komponentai, pavyzdžiui, įrenginių tvarkyklės ir apsaugos nuo virusų priemonės, konfliktuoja su diegimo programa. Dėl jų diegimas gali būti nepilnas arba nesėkmingas. Kad išvengtumėte šių konfliktų, diekite iš darbalaukio.

 1. Nukopijuokite „Adobe Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ aplanką iš disko į darbalaukį.

 2. Atidarykite aplanką „Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ darbalaukyje.

 3. Dukart spustelėkite failą „Setup“ (arba „Setup.exe“) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

  Pastaba:

  Kai kurioms šių procedūrų reikia rasti paslėptų failų ir paslėptų aplankų arba ieškoti failų pagal jų visą vardą, įskaitant plėtinius (pavyzdžiui, „Setup.exe“ arba „Sample_filename.ini“). Pagal numatytuosius nustatymus „Windows Explorer“ nerodo paslėptų failų, paslėptų aplankų ir atpažįstamų failų pavadinimų plėtinių.Pagalbos ieškokite skyriuje Paslėptų failų aplankų, failo vardo plėtinių rodymas.

5. Įdiekite naujausius „Windows“ pakeitimų paketus ir kitus naujinimus.

Norėdami rasti išsamios informacijos, žiūrėkite skyrių Įdiekite naujausius „Windows“ pakeitimų paketus ir kitus naujinimus .

Tolimesnis trikčių nustatymas ir šalinimas

Jei ankstesniame skyriuje atlikti veiksmai neišsprendė problemos, bandykite šiuos tolimesnius trikčių nustatymo ir šalinimo veiksmus.

1. Įdiekite „Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ supaprastintu režimu.

Įrenginių tvarkyklės ir programinė įranga, kuri automatiškai įkeliama paleidžiant „Windows“, gali konfliktuoti su „Elements“ diegimo programa ir kelti problemų diegiant. (Automatiškai įkeliama programinė įranga yra ekrano užsklandos ir apsaugos nuo virusų priemonės.) Kad išvengtumėte konfliktų, iš naujo įdiekite „Photoshop Elements“ / „Premiere Elements“ paleidę „Windows“ supaprastintu režimas. Supaprastintu režimu nestandartinių įrenginių tvarkyklės ir automatiškai paleidžiama programinė įranga neveikia.

Norėdami iš naujo įdiegti supaprastintu režimu, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įdėkite „Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ diską į diskų įrenginį.

 2. Nukopijuokite diske esantį „Adobe Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ aplanką į darbalaukį.

 3. Pasirinkite pradžios mygtuką, įveskite msconfig paieškos teksto lauke ir spauskite Enter. (Sistemoje „Windows 8“ spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku Pradžios mygtuką ir pasirinkite Ieškoti.)

   

 4. Paleidimo skirtuke spustelėkite Išjungti viską. („Windows 8“ nėra parinkties „išjungti viską“; vietoje to išjunkite kiekvieną elementą atskirai.)

   

 5. Paslaugų skirtuke pasirinkite Slėpti visas „Microsoft“ paslaugas, spustelėkite Išjungti viską, tada spustelėkite Gerai.

 6. Sistemos konfigūracijos dialogo lange spustelėkite Paleisti iš naujo.

 7. Dukart spustelėkite failą „Setup“ (arba „Setup.exe“) aplanke „Photoshop Elements“ ar „Adobe Premiere Elements“, kurį nukopijavote į darbalaukį 2 veiksmu. Tuomet vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis ekrane.

 8. Pasirinkite pradžios mygtuką, įveskitemsconfig paieškos teksto laukelyje ir spauskite Enter.

 9. Skirtuke „Bendra“ pasirinkite Įprastas paleidimas, spustelėkite Gerai ir paleiskite iš naujo kompiuterį.

  Pastaba:

  Jei diegimas supaprastintu režimu nepadeda, bandykite įdiegti ir paleisti kitame kompiuteryje arba kitame standžiajame diske.

2. Įdiekite administratoriaus teisėmis.

Kartais saugos nustatymai sistemose „Windows 7“, 8, 10 ir „Vista“ neleidžia programoms rašyti į apsaugotų failų vietas ar registrus. Nustačius, kad diegimo programa būtų vykdoma administratoriaus teisėmis, šie saugos nustatymai apeinami ir leidžiama rašyti į apsaugotas vietas.

Norėdami diegti „Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ administratoriaus teisėmis, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Nukopijuokite „Adobe Photoshop Elements“ arba „Premiere Elements“ aplanką iš disko į darbalaukį.

 2. Atidarykite aplanką „Photoshop Elements“ arba „Adobe Premiere Elements“ darbalaukyje.

 3. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku failą „Setup“ (arba „Setup.exe“) ir pasirinkite Ypatybės.

 4. Suderinamumo skirtuke pasirinkite Paleisti šią programą administratoriaus teisėmis.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Dukart spustelėkite failą „Setup“ (arba „Setup.exe“) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

3. Įdiekite aplanke, esančiame šakniniame standžiojo disko lygyje.

Sukurkite aplanką šakniniame standžiojo disko lygyje. Įsitikinkite, kad aplanko pavadinime yra ne daugiau nei aštuoni simboliai (pavyzdžiui, C:\PSE arba C:\PRE) ir jame nėra specialiųjų simbolių, tokių kaip „#“. Taip pat įsitikinkite, kad kelio, kuriame įdiegta „Windows“, pavadinime nėra specialiųjų simbolių.

Sukurkite aplanką šakniniame standžiojo disko lygyje. Įsitikinkite, kad aplanko pavadinime yra ne daugiau nei aštuoni simboliai (pavyzdžiui, C:\PSE arba C:\PRE) ir jame nėra specialiųjų simbolių, tokių kaip „#“. Taip pat įsitikinkite, kad kelio, kuriame įdiegta „Windows“, pavadinime nėra specialiųjų simbolių.

4. Įdiekite naujoje vartotojo paskyroje.

Sukurkite vartotojo paskyrą, kuri turėtų tokias pačias teises kaip ir ta, kurią naudojote, kai problema atsirado. Jei problema nepasikartoja, gali būti pažeista originali vartotojo paskyra. Instrukcijų, kaip kurti vartotojo paskyrą, ieškokite skyriuje Naujo vartotojo kūrimas arba susisiekite su savo sistemos administratoriumi.

5. Išjunkite UAC (vartotojo paskyros valdymas).

Norėdami rasti išsamios informacijos, žiūrėkite Vartotojo paskyros valdymo įjungimas arba išjungimas.

6. Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkyklę.

Daugelis vaizdo plokščių gamintojų dažnai naujina savo įrangos tvarkykles. Jei nesate neseniai atnaujinę vaizdo plokštės tvarkyklės, kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją, kad atsiųstų atnaujintą tvarkyklę, arba atsisiųskite ją iš gamintojo svetainės. (Norėdami nustatyti vaizdo plokštės gamintoją, žiūrėkite plokštės ypatybes įrenginių tvarkytuvėje.) Dažnai galima nustatyti, ar vaizdo tvarkyklė yra pasenusi, pakeitus vaizdo plokštės spalvų gylį ir skiriamąją gebą. Be to, galite nustatyti, ar ji yra pasenusi, išjungę grafikos aparatinį spartinimą.

 • Norėdami pakeisti spalvų gylį ir skiriamąją gebą, naudojamą „Photoshop Elements“ ir „Adobe Premiere Elements“, žiūrėkite skyrių apie spalvų gylio ir skiriamosios gebos keitimą sistemoje „Windows 8“ arba „Windows 7“ ir „Vista“.„Photoshop Elements“ ir „Premiere Elements“ reikalinga ekrano skiriamoji geba mažiausiai 1024 x 768.
 • Norėdami išjungti grafikos aparatinį spartinimą, žiūrėkite skyrių apie grafikos aparatinio spartinimo išjungimą „Microsoft Windows“ palaikyme. Atsižvekgiant į jūsų vaizdo plokštę, šios funkcijos gali nebūti operacinėje sistemoje „Windows 7“, 8 ir 10.

7. Patikrinkite, ar įrenginių tvarkyklės yra suderinamos su „Windows“.

Jei vaizdo plokštės tvarkyklės naujinima neišsprendė problemos, patikrinkite, ar visos kitos įrenginių tvarkyklės yra suderinamos su jūsų „Windows“ versija („Windows 8“ arba „Windows 7“ ir „Vista“). Įrenginių tvarkyklės yra programinės įrangos failai, kurie leidžia „Windows“ bendrauti su tokiais įrenginiais kaip skeneriai, pelės ir klaviatūros. Kreipkitės į įrenginio gamintoją ir įsitikinkite, kad naudojate naujausias jų tvarkykles.

8. Išjunkite „Windows Aero“.

Išsamesnė informacijos rasite skyriuje „Windows Aero“ išjungimas („Windows 7“ ir „Vista“).

9. Optimizuokite laikinųjų failų tvarkymą.

„Windows“ ir programos laiko darbinius duomenis laikinuose (.tmp) failuose, kuriuos jos sukuria standžiajame diske. Pasenę laikinieji failai ar per didelis jų kiekis gali trikdyti sistemos darbą.

Norėdami rasti išsamios informacijos, kaip panaikinti laikinuosius failus naudojant disko valymo pagalbinę programą, žiūrėkite „Windows 10“,  „Windows 8“ arba „Windows 7“ ir „Vista“.

10 . Nustatykite numatytąjį virtualiosios atminties paleidimo iš naujo failo dydį.

„Windows 10“ arba 8

Sistemoje „Windows 10“ ir 8 žiūrėkite Virtualiosios atminties dydžio keitimas ir naudokite šiuos nustatymus:

Pradinis dydis: įveskit reikšmę, vieną su puse karto viršijančią kompiuteryje įdiegtos RAM atminties dydį.

Maksimalus dydis: įveskit reikšmę, du kartus viršijančią kompiuteryje įdiegtos RAM atminties dydį.

„Windows 7“ arba „Vista“

Sistemoje „Windows 7“ arba „Vista“ žiūrėkite Nustatykite numatytąjį virtualiosios atminties perkrauties failo dydį.

11. Sutaisykite ir defragmentuokite standžiuosius diskus.

Optimizuokite savo standžiuosius diskus atlikdami jų taisymą ir defragmentavimą: „Windows 10“ ir „Windows 8“ arba „Windows 7“ ir „Vista“.

12. Nuskenuokite sistemą dėl virusų.

Naudodami naujausią antivirusinę programinę įrangą (pavyzdžiui, „Symantec Norton AntiVirus“ arba „McAfee Virus Scan“), patikrinkite ar sistemoje nėra virusų. Virusų užkratas gali sugadinti programinę įrangą, todėl galimos diegimo klaidos. Daugiau informacijos rasite antivirusinės programinės įrangos dokumentacijoje.

Išplėstinis trikčių nustatymas ir šalinimas

Prisijunkite naudodami įtaisytąją administratoriaus paskyrą

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX

Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX

Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu