Diegimo trikčių šalinimas | „Photoshop Elements“, „Premiere Elements“ | „macOS“

Šis dokumentas gali padėti pašalinti klaidas arba strigimus diegiant „Photoshop Elements“ ir „Adobe Premiere Elements“ „macOS“. Sistemos klaidos gali pasireikšti įvairiais būdais, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) šiuos:

 • Tokia klaida, kaip „Programa netikėtai baigėsi. Sistemai ir kitoms programoms tai neturėjo įtakos.“
 • Sustingęs žymeklis arba langas
 • Tuščias arba blyksintis dialogo langas

Įvairūs veiksniai gali trikdyti diegimą, įskaitant konfliktus tarp įrenginių tvarkyklių, programinės įrangos, aparatūros ir sugadintus tam tikrų failų elementus. Sistemos kintamieji taip pat gali trikdyti diegimą. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris atitinka jūsų diegiamos versijos reikalavimus sistemai.

Vykdydami šiame dokumente pateiktas užduotis galite išspręsti šias problemas ir identifikuoti diegimo problemų šaltinį.

Pastaba:

Prieš pradėdami diegti išjunkite savo ekrano užsklandą. Jei jūsų ekrano užsklanda nustatyta reikalauti slaptažodžio ir ekrano užsklanda pasileis vykstant diegimui, žinoma problema gali neleisti pasirodyti slaptažodžio dialogui. Jei iškyla ši problema, reikia paleisti iš naujo kompiuterį ir paleisti iš naujo diegimą.

Trikčių nustatymo ir šalinimo skyriai prasideda nuo dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimų ir pereina prie rečiau pasitaikančių problemų (pavyzdžiui, aparatūros konfliktų). Bandykite sprendimus pateikta tvarka, kad pašalintumėte galimus problemos šaltinius. Užsirašykite savo atliktus veiksmus ir kiekvieno jų rezultatus, įskaitant klaidas ar probleminį veikimą. „Adobe“ techninio palaikymo skyrius gali naudoti šią informaciją, kad suteiktų geresnę pagalbą, jei nuspręsite kreiptis.

Jeigu nė vienas pasiūlytas sprendimas neišsprendžia problemos, išplėstinio problemų sprendimo skyriuje pateikiami patarimai ir nuorodos tolesnei problemų diagnostikai.

Pastaba:

Jei diegiant pasirodo dialogo langas su pranešimu „konfigūruojamas diegimas“ arba „Tikrinamas sistemos profilis...“, diegimas gali užtrukti keletą minučių, kol bus baigtas šis veiksmas.

Prieš jums pradedant

 • Laikinai išjunkite užkardas, antivirusinę programinę įrangą ir trečiosios šalies saugos programinę įrangą. Išjungus juos paspartėja įdiegimo procesas.
 • Įsitikinkite, kad joks OS naujinimas ar programos naujinimas nevyksta foniniu režimu.
 • Įsitikinkite, kad turite savo kompiuterio administratoriaus teises.

Atlikite šias užduotis, kad išspręstumėte diegiant iškilusias problemas. Bandykite kartoti diegimą po kiekvieno veiksmo, kad pamatytumėte, ar problema buvo išspręsta.

1. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris atitinka minimalius produkto, kurį bandote įdiegti, reikalavimus.

Minimalius reikalavimus sistemai rasite faile „ReadMe“. Aplankas „ReadMe“ yra diegimo failų dalis.

Jei diegiate naujausią produktą, patikrinkite „Photoshop Elements“ ir „Premiere Elements“ reikalavimus sistemai.

Pastaba:

Norėdami patikrinti, kiek įdiegta RAM atminties, pasirinkite „About This Mac“ iš „Apple“ meniu. Reikšmė „Memory“ (Atmintis) rodo, kiek įdiegta RAM atminties.

2. Tik pirkimo po bandomosios versijos trikčių šalinimas.

Jei įdiegėte bandomąją versiją ir nusipirkote jos serijos numerį, turite aktyvinti programinę įrangą.

Jeigu jums iškilo kokių nors problemų aktyvinant, žiūrėkite Aktyvinimo problemų sprendimas | „Mac OS X“ (kb404115).

3. Pašalinkite serijos numerio problemas.

Jei įvedus serijos numerį ar diegiant diegimo programa pateikia klaidos pranešimą „Negaliojantis serijos numeris“, atlikite vieną ar daugiau šių veiksmų:

 • Panaikinkite serijos numerį iš serijos numerio tekstinio laukelio. Tada vėl jį įveskite tiksliai taip, kaip jis pateiktas ant programos CD disko dėžutės galinio viršelio, registracijos el. laiške ar registravimosi svetainėje.
 • Vėl įveskite serijos numerį naudodami kitus skaičių klavišus. Pavyzdžiui, naudokite skaičių klavišus virš raidžių klavišų, o ne skaičių klaviatūros klavišus.
 • Įsitikinkite, kad teisingai įvedėte skaičių nulis (0), o ne raidę „O“.

4. Patikrinkite DVD diską ir DVD-ROM įrenginį.

Kartais dulkės arba nešvarumai ant CD ar DVD disko gali trikdyti diegimą ir trukdyti CD-ROM arba DVD-ROM įrenginiui atpažinti laikmeną. Patikrinkite, ar ant programos CD ar DVD disko nėra nešvarumų, dulkių ar pirštų atspaudų. Atsargiai nuvalykite disko apačią švelnia, nesipūkuojančia šluoste, braukdami iš centro į išorę.

Patikrinkite, ar pasirinktas CD-ROM arba DVD-ROM įrenginys gali nuskaityti kitus CD arba DVD diskus. Jei negali, patikrinkite ar ant disko stalčiuko arba įdėjimo dėklo nėra nešvarumų, ir nuvalykite nesipūkuojančia šluoste. Jei vis dar nepavyksta nuskaityti kitų CD ar DVD diskų, kreipkitės į įrenginio gamintoją arba „Apple Computer“.

5. Panaikinkite anksčiau įdiegtus programos failus.

Failai, kurie buvo įdiegti nesėkmingo diegimo metu, užima vietos standžiajame diske ir gali kelti problemų kitą kartą paleidus diegimo programą. Jeigu bandymas įdiegti nepavyko, pašalinkite programą, tada bandykite diegti iš naujo. Jei bandote diegti iš naujo, prieš tai nepašalinę anksčiau įdiegtų failų, gali būti, kad diegimo programa negali pakeisti esančių failų. Be to, gali būti, kad standžiajame diske nepakanka laisvos vietos programai įdiegti. Jeigu pakartotinai įdiegti vis dar nepavyksta, pašalinkite produktą rankiniu būdu.

Norėdami panaikinti ankstesnius produkto diegimo bandymus:

 1. Eikite į Programos > Priemonės > „Adobe“ diegimo programos arba Programos > <Produkto versija>.

 2. Dukart spustelėkite Išdiegti <Produkto versija>.

 3. Paraginus įveskite savo administratoriaus slaptažodį.
 4. Vykdykite instrukcijas ekrane, tada spustelėkite Išdiegti.

 5. Kai šalinimas bus baigtas, paleiskite iš naujo kompiuterį ir įdiekite produktą.

6. Įdiekite produktą iš darbalaukio.

Kai kurie sistemos komponentai, pavyzdžiui, įrenginių tvarkyklės ir apsaugos nuo virusų priemonės, gali konfliktuoti su diegimo programa, todėl diegimas gali būti atliktas ne iki galo arba nesėkmingas. Kad išvengtumėte šių konfliktų, diekite produktą iš darbalaukio.

 1. Įdėkite diegimo diską į savo DVD-ROM įrenginį.
 2. Nukopijuokite diegimo aplanką iš disko į darbalaukį.
 3. Atidarykite diegimo aplanką darbalaukyje.
 4. Dukart spustelėkite failą „Setup“ ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
  Pastaba:

  Jei problema išlieka, paleiskite iš naujo kompiuterį, tada bandykite diegti vėl ir patikrinkite, ar problema buvo išspręsta.

7. Įdiekite dabartinius „macOS“ naujinius.

„macOS“ operacinės sistemos naujinimai gali pagerinti jos veikimą ir suderinamumą su programomis. „macOS“ naujinius galite gauti „Apple“ žiniatinklio svetainėje arba galite pasirinkti programinės įrangos naujinimą „Apple“ meniu. Jei reikia pagalbos diegiant naujinimus, kreipkitės į „Apple“ techninės pagalbos skyrių.

Svarbu: prieš diegdami sistemos naujinimus, patikrinkite savo produkto reikalavimus sistemai, kad būtų užtikrintas suderinamumas. (Taip pat patikrinkite visą trečiųjų šalių programinę įrangą arba aparatūrą, kurią naudojate sus savo produktu.) Jei naujinimo nėra sąraše, kreipkitės į „Adobe“ arba savo trečiosios šalies programinės įrangos arba aparatūros gamintoją.

Tolimesnis trikčių nustatymas ir šalinimas

Jei ankstesniame skyriuje atlikti veiksmai neišsprendė problemos, bandykite šiuos tolimesnius trikčių nustatymo ir šalinimo veiksmus.

8. Įdiekite savo produktą išjungę vartotojo paskyros prisijungimo elementus.

Norėdami išjungti neesminius plėtinius, esančius vartotojo paskyrų prisijungimo elementų aplanke, paleiskite iš naujo kompiuterį laikydami paspaudę „Shift“. Laikant paspaustą „Shift“ bus išjungtos visos programos, kurios yra prisijungimo elementų aplanke.

9. Įdiekite savo produktą iš naujos vartotojo paskyros.

Kartais naudotojo paskyra gali būti pažeista, todėl diegimo programa nebegali pasiekti ar sukurti būtinų failų ar aplankų. Sukurkite paskyrą, prisijunkite prie naujos paskyros ir bandykite įdiegti produktą.

Norėdami sukurti vartotojo paskyrą:

 1. „Apple“ meniu pasirinkite System Preferences (Sistemos parinktys).

 2. Spustelėkite Accounts (Paskyros).

 3. Spustelėkite spynos piktogramą, jei ji uždaryta, ir prisijunkite.
 4. Spustelėkite pliuso ženklą.
 5. Sukurkite vartotojo paskyrą. Neužmirškite naujojo slaptažodžio ir suteikite paskyrai administratoriaus teises, pasirinkdami leisti vartotojui administruoti šį kompiuterį. Sistemoje „Mac OS X 10.6“ išskleidžiamajame meniu „New Account“ (Nauja paskyra) pasirinkite „Administrator“ (Administratorius)
 6. Spustelėkite „Create Account“ (Sukurti paskyrą) ir užverkite langą „Accounts“ (Paskyros).
 7. „Apple“ meniu pasirinkite „Log Out“ (Atsijungti).
 8. Prisijunkite prie naujos vartotojo paskyros.

10. Sutaisykite disko teises paleidę disko paslaugų programą.

Jei prisijungėte prie paskyros administratoriaus privilegijomis, tačiau vis tiek negalite įdiegti ar paleisti produkto, gali būti pažeistos jūsų disko teisės.

Norėdami sutaisyti savo teises naudodami disko paslaugų programą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Pasirinkite Eiti > Programos > Paslaugų programos ir dukart spustelėkite programą „Disk Utility“.

 2. Spustelėkite skirtuką First Aid (Pirmoji pagalba).

 3. Pasirinkite tomą, kuriame norite įdiegti savo produktą, tada spustelėkite „Repair Disk Permissions“ (taisyti disko teises).
  Pastaba:

  Jei problema išlieka, paleiskite iš naujo kompiuterį, tada bandykite diegti vėl ir patikrinkite, ar problema buvo išspręsta.

11. Prieš diegdami produktą pašalinkite šriftus iš aplanko „Fonts“ (Šriftai) aplanke „Library“ (Biblioteka)

 1. Nukopijuokite visus šriftus iš aplanko „Fonts“ (Šriftai) aplanke „Library“ (Biblioteka) į naują aplanką darbalaukyje.
 2. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 3. Įdiekite savo produktą.
 4. Perkelkite visus šriftus atgal į aplanką „Fonts“ (Šriftai) aplanke „Library“ (Biblioteka) kai diegimas bus baigtas.

Arba galite pasyvinti šriftus sistemoje „Mac OS X“:

Pastaba: jei naudojate ankstesnę nei 10.4.8 „macOS“ versiją, „Font Book“ parinktys ir meniu gali šiek tiek skirtis.

 1. Pasyvinkite visas šriftų tvarkymo priemones, tokias kaip „Extensis Suitcase“.
 2. Paleiskite „Font Book“ iš programų aplanko.
 3. Stulpelyje „Collection“ (Rinkinys) spustelėkite „Computer“ (Kompiuteris).
 4. Pasirinkite vieną iš šriftų pavadinimų šriftų stulpelyje, ir pasirinkite „Edit > Select All“ (Redaguoti > Pasirinkti viską).
 5. Spustelėkite „Disable“ (Išjungti) stulpelyje „Font“ (Šriftas). (Ant šio mygtuko yra žymimasis langelis, o šalia jo yra mygtukas su pliuso ženklu.)
 6. Kai paprašys patvirtinti, spustelėkite „Disable“ (Išjungti).
 7. Dar kartą patikrinkite problemą, kuri buvo iškilusi su produkto diegimo programa. Jei problema kartojasi, tai greičiausiai nėra problema, susijusi su sugadintu šriftu. Jei problema nesikartoja, problema atsirado dėl vieno iš šriftų, kuriuos išjungėte. Naudodami „Font Book“ įjunkite rinkinio ar kompiuterio šriftus po vieną ir bandykite atkurti problemą, kol rasite sugadintą šriftą.

Baigę tikrinimą atlikite šiuos veiksmus, kad grąžintumėte „FontBook“ į pradinę būseną:

 1. Stulpelyje „Collection“ (Rinkinys) spustelėkite „Computer“ (kompiuteris).
 2. Pasirinkite vieną iš šriftų pavadinimų šriftų stulpelyje, ir pasirinkite „Edit > Select All“ (Redaguoti > Pasirinkti viską).
 3. Spustelėkite „Enable“ (Įjungti) stulpelyje „Font“ (Šriftas) (ant šio mygtuko yra langelis be varnelės).

12. Patikrinkite, ar nepažeistas standusis diskas.

Dėl pažeisto standžiojo disko gali kilti diegimo klaidų. Patikrinkite standųjį diską naudodami disko paslaugų programą, pavyzdžiui, „Apple Disk Utility“.

Atsakomybės atsisakymas: „Adobe“ nepalaiko trečiųjų šalių diskų paslaugų programų, bet kaip pagalbą pateikia šiuos nurodymus. Dėl palaikymo kreipkitės į disko paslaugų programos kūrėjus.

Norėdami patikrinti pažeidimus naudodami programą „Apple Disk Utility“ (Pridedama sistemos CD diske):

 1. Paleiskite kompiuterį iš sistemos CD disko.
 2. Pasirinkite „Installer > Open Disk Utility“ (Diegimo programa > Atidaryti „Disk Utility“). „macOS 10.6“ pasirinkite „Utilities“> „Disk Utility“.
 3. Pasirinkite diskus, kuriuos norite tikrinti, tada spustelėkite skirtuką „First Aid“ (Pirmoji pagalba).
 4. Spustelėkite „Repair“ (Taisyti), kad patikrintumėte ir, jei reikia, sutaisykite pasirinktus diskus.

13. Nuskenuokite dėl virusų.

Naudodami naujausią antivirusinę programinę įrangą patikrinkite ar sistemoje nėra virusų. Įsitikinkite, kad turite naujausius virusų apibūdinimus savo naudojamai antivirusinei programinei įrangai. Nors virusų užkrėtimai yra retai pasitaikantys, jie gali sukelti netikėtus sistemos veiksmus, įskaitant diegimo klaidas. Reguliariai leisdami virusų aptikimo programinę įrangą (pavyzdžiui, kasdien) apsaugosite sistemoje įdiegtą programinę įrangą nuo virusų keliamų pažeidimų. Instrukcijų, kaip paleisti ar įsigyti naujausius virusų aptikimo programinės įrangos naujinimus, rasite jos dokumentacijoje.

Išplėstinis trikčių nustatymas ir šalinimas

Jei užduotys ankstesniuose skyriuose neišsprendė problemos, tada gal jums pavyks išspręsti problemą performatavus standųjį diską. Be to, galite bandyti nustatyti, ar aparatūra nekonfliktuoja su jūsų produktu.

Atsakomybės atsisakymas: „Adobe“ nepalaiko aparatūros ir šias užduotis pateikia tik kaip papildomą pagalbą. Norėdami gauti daugiau pagalbos, kreipkitės į aparatūros gamintoją arba įgaliotą pardavėją. Jei bandote spręsti aparatūros problemas patys, galite netekti kompiuterio garantijos.

Pastaba: prieš pašalindami ar pertvarkydami aparatinę įrangą, išjunkite kompiuterį ir visus periferinius įrenginius bei atjunkite maitinimą.

14. Paleiskite savo produktą kitame standžiajame diske arba kompiuteryje.

Įdiekite ir paleiskite savo produktą kitame standžiajame diske, esančiame tame pačiame kompiuteryje, arba tame pačiame diske, įdiegę jį kitame kompiuteryje. Jei problema nebepasireiškia, priežastis gali būti jūsų anksčiau naudotas standusis diskas arba pagrindinė plokštė. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į gamintoją.

15. Įdiekite kitą standųjį diską, kuris yra priskirtas kaip paleidimo diskas.

Įdiekite sistemos programinę įrangą kitame standžiajame diske (ne kitame to paties disko skaidinyje), tada nustatykite šį diską kaip paleidimo diską. Tada įdiekite savo produktą naujame standžiajame diske.

Norėdami nurodyti paleidimo diską:

 1. „Apple“ meniu pasirinkite „System Preferences“ (Sistemos nuostatos).
 2. Pasirinkite „Startup Disk“ (paleidimo diskas) iš sistemos pasirinkimų.
 3. Pasirinkite įrenginį, kuriame įdiegėte sistemos programinę įrangą.
 4. Iš naujo paleiskite kompiuterį.

16. Iš naujo įdiekite sistemos programinę įrangą.

Iš naujo įdiekite operacinę sistemą arba paleiskite sistemos atkūrimą.

Svarbu: paleidus sistemos atkūrimą bus ištrintas visas standžiojo disko turinys. Būtinai padarykite visų failų, kuriuos norite išsaugoti, atsarginę kopiją išoriniame įrenginyje, CD arba DVD diske.

Daugiau informacijos apie programinės įrangos atkūrimą rasite dokumentacijoje arba apsilankę „Apple“ palaikymo puslapyje ir atlikę „System Restore“ paiešką.

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?