Prieigos prie programų, prijungtų prie „Adobe“ paskyros, atšaukimas

Sužinokite, kaip padaryti „Adobe“ paskyrą saugesnę panaikinant prieigą prie visų prie jūsų „Adobe“ paskyros prijungtų trečiųjų šalių programų.

Kaip atšaukti prieigą prie prijungtų programų

  1. Slinkite į skyrių Prijungtos programos ir pasirinkite Atšaukti prieigą šalia programos, kuriai norite atšaukti prieigą.

    Prijungtų programų atšaukimas

     Galite pasirinkti Atšaukti visą prieigą, jei norite atšaukti prieigą prie visų prie jūsų paskyros prijungtų trečiųjų šalių programų.

  2. Iššokančiame lange Atšaukti autorizaciją pasirinkite Atšaukti.

    Ekrane rodomas pranešimas, patvirtinantis, kad programos prieiga prie paskyros atšaukta.

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros