Norint nustatyti ir išspręsti „Adobe“ programų triktis, jums gali būti reikalinga prieiga prie aplanko „Library“ (Biblioteka). Numatytąja tvarka „Mac OS X 10.7“ ir vėlesnėse versijose naudotojo aplankas „Library“ (Biblioteka) yra paslėptas. Vadovaukitės toliau pateiktais būdais, kad pamatytumėte naudotojo bibliotekos turinį.

1 būdas

 1. Per „Finder“ (Ieškiklis) pasirinkite Go > Go to Folder (Eiti > Eiti į aplanką).

 2. Dialogo lange „Go To Folder“ (Eiti į aplanką) įveskite ~/Library

 3. Spustelėkite Go (Eiti).

2 būdas

Naudodami meniu „Go“ (Eiti) palaikykite nuspaustą klavišą „Alt“ (Parinktis).Naudotojo aplankas „Library“ (Biblioteka) yra po dabartinio naudotojo pagrindiniu katalogu.

Pastaba: atidarius aplanką „Library“ (Biblioteka), galima nuvilkti bibliotekos piktogramą iš to lango viršaus į doką, šoninę juostą arba įrankių juostą, kad ji būtų lengvai prieinama.

3 būdas

Taikant šį būdą, naudotojo aplankas „Library“ (Biblioteka) lieka matomas visą laiką.

Pastaba:

„Adobe“ rekomenduoja šį būdą taikyti tik pažengusiems naudotojams.

 1. Paleiskite terminalą per Macintosh HD > Applications > Utilities („Mac HD“ > Programos > Paslaugų programos).

 2. Terminale įveskite šią komandą ir paspauskite Return:
  chflags nohidden ~/Library

 3. Įveskite sistemos administratoriaus slaptažodį (jei būsite paprašyti) ir paspauskite Return (Grįžti).

  Pastaba:

  Įvedamas sistemos administratoriaus slaptažodis bus nerodomas.  

 4. Uždarykite terminalą. Dabar per „Finder“ (Ieškiklį) aplankas „Library“ (Biblioteka) bus visada matomas.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos, paaiškinimų ir idėjų žr. temoje18 ways to view the ~/Library folder in Lion and Mountain Lion (18 būdų peržiūrėti aplanką „~/Library“ per „Lion“ ir „Mountain Lion“).

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika