Norint nustatyti ir išspręsti „Adobe“ programų triktis, jums gali būti reikalinga prieiga prie naudotojo bibliotekos aplanko turinio. Pagal numatytuosius nustatymus „macOS X 10.7“ ir vėlesnėse versijose naudotojo bibliotekos aplankas yra paslėptas. Vadovaudamiesi toliau pateiktais būdais paverskite naudotojo bibliotekos turinį matomu.

1 būdas

  1. Per „Finder“ (Ieškiklis) pasirinkite Go > Go to Folder (Eiti > Eiti į aplanką).

  2. Dialogo lange „Go To Folder“ (Eiti į aplanką) įveskite ~/Library

  3. Spustelėkite Go (Eiti).

2 būdas

Naudodami meniu „Go“ (Eiti) palaikykite nuspaustą klavišą „Alt“ (Parinktis).Naudotojo aplankas „Library“ (Biblioteka) yra po dabartinio naudotojo pagrindiniu katalogu.

Pastaba: atidarius aplanką „Library“ (Biblioteka), galima nuvilkti bibliotekos piktogramą iš to lango viršaus į doką, šoninę juostą arba įrankių juostą, kad ji būtų lengvai prieinama.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos, paaiškinimų ir idėjų žr. temoje 18 ways to view the ~/Library folder in Lion and Mountain Lion (18 būdų peržiūrėti aplanką „~/Library“ per „Lion“ ir „Mountain Lion“).

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika