Pašalinkite diegimo ir paleidimo triktis| CS6, CS5.5, CS5

Naudojate „Creative Cloud“?

   Susiduriate su problemomis aktyvindami arba iš naujo diegdami senesnes „Adobe“ programas?

Sužinokite, kaip jas pasiekti arba įdiegti iš naujo.

Nustatykite klaidas ir raskite sprendimą

Pastaba:

Turėdami klaidą, šiame dokumente ieškokite („Command“+F arba „Ctr“+F naršyklėje) atitinkamų trikties diagnostikos žingsnių.

Pagrindinės įdiegimo žurnalo klaidos

Žurnalo eilutė Klaidos aprašymas Galimas sprendimas
Baigties kodas: 11 – paleistas kitas objektas, vienu metu gali būti paleistas tik vienas objektas Jau paleistas kitas diegimo programos objektas. Uždarykite kitą diegimo programos objektą ir bandykite dar kartą arba palaukite, kol bus užbaigtas kitas diegimo programos objektas, ir bandykite dar kartą.
Baigties kodas: 14 – nepavyko dėl nepakankamų privilegijų Administratoriaus privilegijų nebuvo pradėjus įdiegimą. Žr. Įdiegimo žurnalo klaida „Nepavyko dėl nepakankamų privilegijų“ | „Creative Suite 5“, CS5.5.
Baigties kodas: 15 – nepavyko laikmenų duomenų bazės sinchronizavimas Nepavyko laikmenų duomenų bazės sinchronizavimas. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei klaida kartojasi, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms spręsti.
Baigties kodas: 16 – nepavyko paleisti diegimo failo Laikinai diegimo failas negali būti įkeltas. Paleiskite įdiegimą dar kartą.
Baigties kodas: 19 – naudingieji duomenys negali būti įdiegti dėl priklausomos operacijos klaidos; Išjunkite prieštaraujančius procesus Žr. Įdiegimo žurnalo klaida „Baigties kodas: 19“ | „Creative Suite 5“, CS5.5.
Baigties kodas: 20 – įdiegimo pirminis adresas neegzistuoja Trūksta įdiegimo pirminių failų. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
Baigties kodas: 21 – įdiegta RIBS versija nepalaiko versijos Diegimo programos komponentas turi naujesnės versijos numerį nei tikisi diegimo modulis. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
Baigties kodas: 22 – nepavyko INSTALLDIR patikrinimas Neįmanoma pasiekti diegimo vietos. Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
Baigties kodas: 25 – diegimo programa viršija MAX_PATH ribą Diegimo adresas viršija failo sistemos ribą. Perkelkite diegimo programą į kitą diegimo adresą, turintį mažiau simbolių, arba pasirinkite vietą trumpesniu pavadinimu.
Baigties kodas: 26 – reikalinga kita laikmena įdiegimui tęsti, negalima tęsti Reikalingas kitas diskas norint tęsti įdiegimą. Žr. Klaidos kodas 26: „Reikalinga kita laikmena įdiegimui tęsti, negalima tęsti“.
Baigties kodas: 27 – paskirties vietoje rasti raktiniai failai Nepritaikyta pataisa taikoma sistemoje, kurioje veikia „Sassafras“ raktinė aplinka. Susisiekite su savo vietiniu sistemos administratoriumi dėl pritaikytos pataisos.
Baigties kodas: 28 – neįdiegtas pagrindinis produktas Pataisa negali būti taikoma kompiuteriui, nebent produktas yra įdiegtas. Žr. Klaida „Neįdiegtas pagrindinis produktas“ | Atnaujinimo įdiegimas | CS5.
Baigties kodas: 29 – pagrindinis produktas buvo perkeltas Pagrindinis produktas buvo perkeltas. Paleiskite produktą, tada dar kartą bandykite pritaikyti pataisą.

Baigties kodas: 30 – įdiegimas atliktas su klaidomis dėl mažai vietos diske

Baigties kodas: 31 – įdiegimas nepavyko dėl mažai vietos diske

Dėl nepakankamos vietos diske nebuvo galima atlikti įdiegimo. Žr. Klaidos kodas 30 ir klaidos kodas 31 „mažai vietos diske“.
Klaidos kodas: 32 – pataisa jau taikoma Pataisa jau įdiegta. Žr. Klaida „Neįdiegtas pagrindinis produktas“ | Atnaujinimo įdiegimas | CS5.

DR010 Registro kodo sukurti nepavyko – Paleisti 64 bitų:<is64Bit> šaknis:<root> vaidmuo:<role> leid.:<permissions> kodas:<key>. Klaida:<error>

DR011 Ištrinamas registro kodas – nepavyko. Klaida <error>

DR012 Įvyko klaida: <error code>

DR013 Ištrinama registro vertė – nepavyko. Klaida: <error>

DF001 Neįmanoma gauti „<filepath>“ leidimų

Ištrinama registro vertė – nepavyko. Klaida: <error>

DF002 Neįmanoma nustatyti „<filepath>“ leidimų

DF002 Neįmanoma atkurti savininko <uid> ir grupės <gid> <filepath>

DR014 Kodo įjungimas – nepavyko. Kodas: <key> Klaida: <error code>

Neįmanoma modifikuoti registro kodo.

Žr. Įdiegimo žurnalo klaida, registro kodo klaida | „Creative Suite 5“, CS5.5 | „Windows“.

DF001 Neįmanoma išsaugoti <filepath> savininko ir grupės

DF004 Neįmanoma nustatyti <filepath> savininko ir grupės į <uid> ir <gid>

 

DF001 Neįmanoma gauti <path> leidimų

DF003 Neįmanoma išsaugoti <path> savininko ir grupės

DF037 Neįmanoma ištrinti katalogo <path>

DF002 Neįmanoma nustatyti „<filepath>“ leidimų į <mode>

DF002 Neįmanoma atkurti „<filepath>“ leidimų į <mode>

DF027 Neįmanoma kopijuoti failo iš „<source>“ į „<destination>“

Neįmanoma modifikuoti failo arba aplanko. Žr. Diegimo klaidos: „Baigties kodas 6“ arba „Baigties kodas 7“ | CS

DF016 Neįmanoma iš naujo sukurti katalogo <path> su režimu <mode> 

„Creative Suite“ diegimo programa negali iš naujo sukurti katalogo. Patikrinkite vietos leidimus ir ar pakankamai laisvos vietos lieka diske.
DF019 Neįmanoma rasti failo pataisos. Iš naujo įdiekite produktą ir dar kartą pritaikykite pataisą Failo pataisa neegzistuoja. Produkto pakartotinis įdiegimas gali išspręsti problemą.  
Reikalingas disko pakeitimas, naudotojas raginamas pakeisti diską <volume name> <volume path> Įdėtas diskas tokiu pačiu pavadinimu, tačiau jame nėra reikalingų įdiegimo failų. Ištraukite DMG ir dar kartą įdėkite diegimo programą.
DF027 Neįmanoma kopijuoti failo iš <source> į <destination> Nepavyko failo kopijavimo operacija. Patikrinkite, ar pirminis failas yra. Patikrinkite vietos leidimus ir ar pakankamai laisvos vietos lieka diske.
DS001 Nepavyko įdėti disko atvaizdžio <path to disc>. Patikrinkite, ar disko atvaizdis nėra sugadintas. „Creative Suite“ diegimo programa negali rasti programinės įrangos diske. Iš naujo įdėkite diską.
DF027 Kaupiami naudingieji duomenys – nepavyko „Creative Suite“ diegimo programa negali kaupti komponento. Uždarykite visus prieštaraujančius procesus ir bandykite įdiegimą dar kartą.
Reikalingas disko pakeitimas, naudotojas raginamas pakeisti diską <volume name> <volume path> Kai kurie failai saugomi SMB bendrajame ištekliuje. Perkelkite failus į AFP bendrąjį išteklių arba įdėkite DMG į SMB bendrąjį išteklių.
Klaida – nustatymo užimtumo laikas baigėsi Neįmanoma įjungti duomenų bazės seanso. Išjunkite vykdomus diegimus ir bandykite įdiegti dar kartą.
Nežinomas priklausomybės tipas. Nežinomas priklausomybės tipas. Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
Bandymas nustatyti priklausomąjį operacijos rezultatą naudingiesiems duomenims, kurie to nereikalauja Nepavyko naudingųjų duomenų operacijos rezultato nustatymas pagal jo priklausomybes. Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DW028 Nepavyko įjungti operacijos eilės Naudingųjų duomenų operacijų eilės nepavyko sėkmingai inicijuoti. Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DW041 INSTALLDIR yra klaidingų simbolių Įdiegimo kataloge yra nenaudojamų simbolių. Pasirinkite kitą įdiegimo katalogą.
DW041 INSTALLDIR neapibūdina viso adreso Įdiegimo adresas yra neišsamus. Pasirinkite kitą įdiegimo katalogą.
DW062 Neįmanoma rasti aplanko atpažinimo ženklui <token> Neįmanoma nustatyti katalogo atpažinimo ženklo į jo faktinį adresą. Uždarykite visus prieštaraujančius procesus ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DS005 Klaidingas INSTALLDIR <installdir> Diegimo programai sunku gauti įdiegimo adreso informaciją. Pasirinkite kitą įdiegimo katalogą.
DF016 Neįmanoma sukurti katalogo <path> nuosavybei išskleisti. Klaida: <error> Neįmanoma sukurti katalogo. Patikrinkite vietos leidimus ir ar pakankamai laisvos vietos lieka diske. Įsitikinkite, kad esate prisijungę kaip administratorius.
DW020 Pasirinktuose naudinguosiuose duomenyse rasta prieštaravimų. Stabdomas įdiegimas. Yra prieštaravimų tarp įdiegimo komponentų. Išdiekite negalutines versijas ir paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei nepavyko, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DS003 Neįmanoma išskleisti nuosavybės <path> iš zip failo <zip file name> Išskleidimo operacija nepavyko. Gali būti problemų, susijusių su katalogo leidimais arba vieta diske. Žr. Klaida „LEMTINGA KLAIDA: Neįmanoma išskleisti nuosavybės...“ | Diegimo programos žurnalas | CS5, CS5.5.
DF012 Neegzistuoja diegimo pirminis adresas: <path> Diegimo failai sugadinti. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DF027 Neįmanoma kopijuoti failo iš <source> į <destination> Nepavyko failo kopijavimo operacija. Patikrinkite, ar pirminis failas yra.  Patikrinkite vietos leidimus ir ar pakankamai laisvos vietos lieka diske.
DF012 Nerastas išdiegimo adresas Diegimo failai sugadinti. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DF027 Neįmanoma nukopijuoti šablono duomenų bazės failo iš <path> į <path> Diegimo programa negalėjo nustatyti FILE_ATTRIBUTE_NORMAL į failą failo kelyje. Pasirinkite kitą įdiegimo katalogą.
DF055 Dviejų skirtingų tipų failai prašė versijos Diegimo programos parametrai klaidingi. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei klaida kartojasi, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DS014 Buvo pateiktos klaidingos parametro reikšmės Diegimo programai buvo suteikti klaidingi parametrai. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei klaida kartojasi, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DB001 Neįmanoma atidaryti duomenų bazės failo: <file path> Neįmanoma atidaryti įdiegimo duomenų bazės failo. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DB001 Duomenų bazės failas <file> neegzistuoja. Trūksta įdiegimo duomenų bazės failo. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DW013 Naudingųjų duomenų operacija nepavyko dėl <exception> Išimtis lėmė įdiegimo operacijos klaidą. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei klaida kartojasi, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DW013 Naudingųjų duomenų operacija nepavyko dėl nežinomos išimties Išimtis įvyko naudingųjų duomenų operacijos metu. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei klaida kartojasi, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DW041 Adresas <path> viršija maks. ribą INSTALLDIR esantis adresas viršija MAX_PATH „Windows“ ir PATH_MAX OSX. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Pasirinkite skirtingą įdiegimo vietą su trumpesniu adresu.
DF008 Neįmanoma perskaityti pirminio failo <filepath> tekstinio saito paskirties Naudingųjų duomenų įdiegimas nepavyko. Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DB001 Neįmanoma atidaryti duomenų bazės failo <filename> Neįmanoma atidaryti duomenų bazės failo. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DF008 Neįmanoma perskaityti pirminio failo <filepath> tekstinio saito paskirties Neįmanoma išskleisti paskirties informacijos iš tekstinio saito failo. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DF014 Neįmanoma sukurti tekstinio saito <destinationpath> Tekstinio failo sukūrimas paskirties kelyje nepavyko. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Pasirinkite kitą įdiegimo vietą.
DW036 Naudingieji duomenys <AdobeCode> negali būti įdiegti dėl priklausomos operacijos klaidos; Vyko procesas, neleidžiantis komponento įdiegimo. Žr. Įdiegimo žurnalo klaida „Baigties kodas: 19“ | „Creative Suite 5“, CS5.5.
DF015 Neįmanoma ištrinti sukurto tekstinio failo <path> Tekstinio failo ištrynimas kelyje nepavyko. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei klaida kartojasi, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DF052 Neįmanoma atidaryti failo Neįmanoma gauti galiojančio reikiamo failo skaičiaus. Patikrinkite, ar failas yra ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DF034 SetFileTime nepavyko, su klaida:<error> Failo skaičius atidarytas sėkmingai, tačiau SetFileTime API nepavyko. Bandykite įdiegimą dar kartą.
Nepavyko ištrinti failo kopijos „<filepath>“ Failo ištrynimo operacija nepavyko atšaukiant failo kopijavimo komandą. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei klaida kartojasi, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
Paskirties failas yra <path> failui <file> Paskirties adresas yra Pašalinkite failą, nurodytą klaidoje, ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DF012 Neįmanoma rasti failo Diegimo programa negali rasti failo Bandykite įdiegimą dar kartą.
Buvo pateiktos klaidingos parametro reikšmės Buvo pateiktos klaidingos parametro reikšmės Bandykite įdiegimą dar kartą.
Dviejų skirtingų tipų failai prašė versijos Nėra manoma, kad įvyks produkto GM versijoje. Paleiskite įdiegimą dar kartą. Jei klaida kartojasi, paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ ir pašalinkite visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DW048 Naudingieji duomenys: <payload code> vieta diske <space>, kurios reikia <drive>, yra didesnė nei laisva vieta <space> Mažai vietos diske įdiegimui. Atlaisvinkite vietos įdiegimo bei sistemos diskuose ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DW041 INSTALLDIR Tomas <volume> neegzistuoja. Klaidingas įdiegimo katalogas Pasirinkite kitą įdiegimo vietą ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DW054 InstallFile komanda nutraukia manipuliavimą Pataisa bando atnaujinti „Sassafras“ raktinį failą naudotojo kompiuteryje. Įdiegiama pritaikyta pataisa. Pagalbos kreipkitės į sistemos administratorių.
DW054 PatchFile komanda nutraukia manipuliavimą Pataisa bando atnaujinti „Sassafras“ raktinį failą naudotojo kompiuteryje. Įdiegiama pritaikyta pataisa. Pagalbos kreipkitės į sistemos administratorių.
DF016 Neįmanoma sukurti dir @ <path> Diegimo programa negali sukurti DIR Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
DF014 Neįmanoma sukurti tekstinio saito <path> Diegimo programa negali sukurti tekstinio saito Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
DW028 Nežinomas priklausomybės tipas „Creative Suite“ diegimo programa negali atpažinti priklausomybės tipo. Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DF008 Neįmanoma perskaityti pirminio failo <path> tekstinio saito paskirties Diegimo programa negali perskaityti tekstinio saito Bandykite įdiegimą dar kartą.
DF027 Neįmanoma kopijuoti failo iš <srcpath> į <dstpa> Nepavyko failo kopijavimo operacija. Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
DS011 Naudingųjų duomenų adresas neegzistuoja ir nėra nurodytas laikmenos įrašas. Diegimo programa negali rasti naudingųjų duomenų adreso laikmenoje. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DS011 Nepateikta jokia laikmenos informacija keičiamojo šaltinio vietai Nepateikta jokia laikmenos informacija keičiamojo šaltinio vietai Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DW037 Diegimo programa jau paleista. Jau veikia kitas diegimo programos objektas. Uždarykite visus prieštaraujančius procesus ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DB003 sqlite eiga Neįmanoma tęsti SQLite užklausos. Uždarykite visus prieštaraujančius procesus ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DB004 sqlite užbaigiama SQL API nepavyko.   Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DB005 sqlite ruošiama Nepavyko paruošti SQLite teiginio. Uždarykite visus prieštaraujančius procesus ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DW038 Dabartinis naudotojas neturi pakankamai saugos kredencialų, kad įdiegtų šią programinę įrangą. Dabartinis naudotojas neturi pakankamai saugos kredencialų, kad įdiegtų šią programinę įrangą. Prisijunkite kaip naudotojas, turintis administracinių privilegijų, ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DW041 Klaidingas INSTALLDIR – <exception> Pasirinktas įdiegimo DIR klaidingas Pasirinkite kitą įdiegimo katalogą.
DF003 Neįmanoma išsaugoti <filepath> savininko ir grupės Administratorius neturi privilegijų atnaujinti nurodyto failo savininko / grupės. Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
DF004 Neįmanoma nustatyti <filepath> savininko ir grupės į <uid> ir <gid> Administratorius neturi privilegijų atnaujinti nurodyto failo savininko / grupės. Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
DF005 Neįmanoma atkurti savininko <uid> ir grupės <gid> <filepath> Administratorius neturi privilegijų atnaujinti nurodyto failo savininko / grupės. Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
DB002 Klaida Nustatymo užimtumo laikas baigėsi Neįmanoma atidaryti duomenų bazės failo seanso. Uždarykite visus kitus įdiegimo objektus ir bandykite dar kartą.
DF006 SymLink adresas yra <path> Diegimo programa aptiko, kad tekstinio saito adresas egzistuoja Ištrinkite tekstinį saitą, esantį kelyje, ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DF017 Neįmanoma sukurti „Mac“ pseudonimo <path> nurodantį <target> Diegimo programa negali sukurti „Mac“ pseudonimo Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
DF016 Neįmanoma iš naujo sukurti katalogo <path> su režimu <mode>  Diegimo programa negali iš naujo sukurti katalogo. Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
Nepavyko įdėti disko atvaizdžio <path to the DMG>. Patikrinkite, ar disko atvaizdis nėra sugadintas. Diegimo programa negali rasti disko / laikmenos. Įdėkite DMG dar kartą. Jei problema kartojasi, iš naujo atsisiųskite DMG.
Neįmanoma kopijuoti failo iš <source> į <destination> Nepavyko failo kopijavimo operacija. Patikrinkite, ar pirminis failas yra. Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
Kaupiami naudingieji duomenys – nepavyko Naudingųjų duomenų kaupimas nepavyko. Uždarykite visas programas ir bandykite įdiegti dar kartą.
Neįmanoma rasti aplanko atpažinimo ženklui <token> Neįmanoma nustatyti kategorijos atpažinimo ženklo į jo atitinkamą faktinį adresą. Prašyti visos programinės įrangos versijos paketo. Pateikta beta programinė įranga.
Neįmanoma sukurti katalogo <path> nuosavybės išskleidimui. Klaida: <error> Kategorijos sukūrimas kelyje nepavyko. Nuosavybės išskleisti nepavyko. „error“ yra klaidos kodas, kurį grąžino GetLastError() Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
Komanda <command> nepavyko. Nurodyta komanda nepavyko. Iš naujo paleiskite kompiuterį ir bandykite dar kartą.
DB009 CreateUninstallDataBase: neįmanoma įterpti į savybę <name>=<value> Įterpimo komanda nepavyko išdiegimo duomenų bazėje. Atlaisvinkite šiek tiek vietos diske ir pakartokite įdiegimą.
DW063 Klaida vykdant komandą <command> Komandos nepavyko įvykdyti. Patvirtinkite, kad turite visišką prieigą prie diegimo vietos arba pasirinkite kitą vietą.
DB001 Neįmanoma atidaryti duomenų bazės failo <databasefilename> norint perskaityti savybę <propertyname> Diegimo programos duomenų bazė sugadinta. Išdiekite visus produktus ir bandykite įdiegimą dar kartą.
DS005 Reikalinga INSTALLDIR savybė Sąlygų lentelė netinkama. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DB008 Neįmanoma gauti elementų iš Nuosavybės lentelės Nuosavybės lentelė nėra tinkamos būsenos. Iš naujo išskleiskite arba nukopijuokite diegimo programos turinį.
DW015 Bandymas nustatyti priklausomąjį operacijos rezultatą naudingiesiems duomenims, kurie to nereikalauja „Creative Suite“ diegimo programa bando atlikti klaidingą veiksmą. Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus. Norėdami informacijos, žr. Naudokite „Creative Cloud Cleaner Tool“ įdiegimo problemoms išspręsti.
DF027 Nepavyko kopijuoti failo <source> į <destination> Failo kopijavimo operacija iš šaltinio į paskirties vietą nepavyko. Atlaisvinkite šiek tiek vietos diske ir pakartokite įdiegimą.

amt3.log klaidos

Žurnalo eilutė Klaidos aprašymas Galimas sprendimas
AMT: KLAIDA: produktui trūksta SIF ir jo neįmanoma pasyviai aktyvinti Application.sif trūksta. Iš naujo įdiegti produktą.
AMT: KLAIDA: ALM nepavyko inicijuoti ir perskaityti patikimo atminties įrenginio, vadinasi nėra licencijos SLConfig.xml trūksta / yra sugadintas. Iš naujo įdiegti produktą.
AMT: KLAIDA: konfigūracijos failas Trūksta application.xml failo produktui. Arba trūksta bet kurios šio aplanko dalies vietoje, kurioje įdiegtas produktas: AMT teisinis aplankas. Iš naujo įdiegti produktą.
PCDService: pagrindinio PCD nėra. Pagrindinis pcd.database failas nerastas. Iš naujo įdiegti produktą.
AMT: KLAIDA: programa neįdiegta, tačiau reikia įdiegimo Programa nebuvo įdiegta (arba įdiegimas buvo nesėkmingas). Siuntimo programas dažniausiai reikia įdiegti. Iš naujo įdiegti produktą.
AMT: KLAIDA: PCD talpykla neskirta įrašyti, taigi išjungiama.

Diegimo programa negalėjo perskaityti PCD talpyklos (cache.database), turbūt dėl to, kad SQLLite žurnalo failas to neleido. Šią triktį galėjo lemti tai, kad adobe_caps.dll/framework nėra vietoje, kur įdiegtas produktas. Ši klaida kartais taip pat reiškia, kad PCD talpykla neturi rašymo leidimų. Šiuo atveju produktas nepasileidžia.

1. Patikrinkite leidimus prie „Adobe“ bendrinamo aplanko.

  • „Windows“ 32 bitų: \Program Files\Common Files\Adobe (\ Programos failai \ Bendri failai \ „Adobe“)
  • „Windows“ 64 bitų: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe (\ Programos failai (x86) \ Bendri failai \ „Adobe“)
  • „Mac OS X“: /Library/Application Support/Adobe/ (/ Biblioteka / Programos palaikymas / „Adobe“ /)

2. Ištrinkite bet kokius .journal failus, rastus „Adobe“ PCD aplanke.

KLAIDA: PCD talpyklos klaida; nutraukiama!

WeInstaller negalėjo perskaityti PCD talpyklos (cache.database), turbūt dėl to, kad SQLLite žurnalo failas to neleido. Šią triktį galėjo lemti tai, kad adobe_caps.dll/framework nėra vietoje, kur įdiegtas produktas.

Ši klaida taip pat gali reikšti, kad PCD talpykla neturi rašymo leidimų. Šiuo atveju produktas nepasileidžia.

1. Patikrinkite leidimus prie „Adobe“ bendrinamo aplanko.

  • „Windows“ 32 bitų: \Program Files\Common Files\Adobe (\ Programos failai \ Bendri failai \ „Adobe“),
  • „Windows“ 64 bitų: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe (\ Programos failai (x86) \ Bendri failai \ „Adobe“)
  • „Mac OS X“: /Library/Application Support/Adobe/ (/ Biblioteka / Programos palaikymas / „Adobe“ /)

2. Ištrinkite bet kokius .journal failus, rastus „Adobe“ PCD aplanke.

Licencijos saugyklos prieigos klaida: licencijos saugykla neleidžia įrašyti (213:11) Licencijavimo failai neturi tinkamų leidimų. Žr. Klaida „Licencijos saugykla neleidžia įrašyti“ | Įdiegimo žurnalas | CS5, CS5.5.

 

Nepavyko atidaryti Pagrindinio PCD.

AMT: Klaida: PCD talpykla neskirta įrašyti, taigi išjungiama. (Klaida = 16)

Pagrindinės duomenų bazės failas nepasiekiamas. Žr. Įdiegimo žurnalo klaida „Nepavyko atidaryti Pagrindinio PCD“ arba „PCD talpykla neskirta įrašyti“ | „Creative Suite 5“, CS5.5.
nepavyko rasti AMTErrnoServiceALMErrno Klaida Paslaugos įkelties programa negalėjo įkelti funkcijos: ši klaida reiškia, kad paslaugos įkelties programa bandė įkelti funkciją iš .dll/framework, tačiau nepavyko. Šią problemą gali lemti trūkstamas arba sugadintas amtservices.dll/framework. Iš naujo įdiegti produktą.
nepavyko rasti AMTErrnoServiceErrno Klaida Paslaugos įkelties programa negalėjo įkelti funkcijos: ši klaida reiškia, kad paslaugos įkelties programa bandė įkelti funkciją iš .dll/framework, tačiau nepavyko. Šią problemą gali lemti trūkstamas arba sugadintas amtservices.dll/framework. Iš naujo įdiegti produktą.
Patvirtinti licenciją Pre-Chrome laiku Neįmanoma pasiekti naudotojo informacijos. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Adobe“ pagalbos centre.
nepavyko rasti C_AMTConfigurationServiceCreate Klaida Paslaugos įkelties programa negalėjo įkelti funkcijos: ši klaida reiškia, kad paslaugos įkelties programa bandė įkelti funkciją iš .dll/framework, tačiau nepavyko. Šią problemą gali lemti trūkstamas arba sugadintas amtservices.dll/framework. Iš naujo įdiegti produktą.

oobelib.log

Žurnalo eilutė Klaidos aprašymas Galimas sprendimas
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x00) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x01) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x02) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x04) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x08) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x10) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x20) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Paleiskite programą ir pakeiskite kalbos pasirinkimą, jei įmanoma, arba iš naujo įdiekite naudodami serijos numerį.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x40) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x80) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x100) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
FlexiSrz: nepavyko patvirtinti serijos numerio (flag = 0x200) Įvestas serijos numeris nebus patvirtintas Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.
OOBELib SIF failo nėra application.sif failas nerastas Iš naujo įdiekite CS5 produktą.
Naudotojas įvedė tą patį serijos numerį parinktyje „Too Many Workflow“ (Per didelis darbo srautas) Jei naudotojas įveda tą patį serijos numerį atmetimo ekrane, jis nepriimamas. Žr. Klaida „Serijos numeris negalioja šiam produktui“ | „Creative Suite“.

aul.log klaidos

Žurnalo eilutė

Klaidos aprašymas

Galimas sprendimas

AUL: aptiko sintaksės požiūriu tinkamą produkto serijos numerį

Galiojančių atnaujinimo reikalavimus atitinkančių serijos numerių nėra naudotojo kompiuteryje.

neatsiranda aul.xml konfigūracijos failo įraše, skirtame atnaujinimo id

Galiojančių atnaujinimo reikalavimus atitinkančių serijos numerių nėra naudotojo kompiuteryje.

PDApp.log klaidos

Žurnalo eilutė Klaidos aprašymas Galimas sprendimas
[KLAIDA] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates Komandos klaida. Diegimo programa jau naudojama... Veikia kitas atnaujinimo programos objektas. Bandykite dar kartą vėliau. Uždarykite visus atnaujinimo programos objektus ir bandykite dar kartą.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti įdiegimo atnaujinimai statusCode:44, errorCode:14 Norėdami tęsti, suteikite leidimą nurodę administracinius kredencialus. Prisijunkite kaip naudotojas, turintis administracinių privilegijų.
[KLAIDA] UWANative – inicijuojant atnaujinimo programą įvyko klaida. Klaidos kodas: 23 Atnaujinimai išjungti. Atnaujinimo programa buvo išjungta įdiegimo metu. Pagalbos kreipkitės į sistemos administratorių.
[KLAIDA] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates Komandos klaida. Diegimo programa jau naudojama. „Adobe Application Manager“ jau paleista. Uždarykite visus „Adobe Application Manager“ objektus norėdami toliau naudoti šią programą. Uždarykite visus atnaujinimo programos objektus ir bandykite dar kartą.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti atsisiuntimo atnaujinimai statusCode:43, errorCode:201 Atsisiunčiant šį atnaujinimą įvyko klaida. Suteikite rašymo leidimą ir bandykite dar kartą. Patvirtinkite, kad visiškai kontroliuojate laikiną aplanką.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti atsisiuntimo atnaujinimai statusCode:43, errorCode:202 Atsisiunčiant atnaujinimus į vietą, nurodytą nuostatose, įvyko klaida. Pakeiskite adresą ir tęskite. Atsisiųskite atnaujinimą iš Adobe.com ir įdiekite.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti atsisiuntimo atnaujinimai statusCode:43, errorCode:203 Jūsų pasirinktų atnaujinimų dydis viršija laisvą standžiojo disko vietą. Atlaisvinkite pakankamai vietos ir spauskite Tęsti. Įdiegimui reikia papildomos laisvos standžiojo disko vietos.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti atsisiuntimo atnaujinimai statusCode:43, errorCode:204 Atsisiunčiant šį atnaujinimą įvyko klaida. Baikite ir pabandykite dar kartą vėliau. Bandykite atsisiųsti vėliau arba atsisiųskite atnaujinimą iš Adobe.com.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti atsisiuntimo atnaujinimai statusCode:43, errorCode:205 Atsisiunčiant šį atnaujinimą įvyko klaida. Baikite ir pabandykite dar kartą vėliau. Pagalbos kreipkitės į „Adobe“ palaikymo komandą.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti atsisiuntimo atnaujinimai statusCode:43, errorCode:206 Atsisiuntimo metu įvyko klaida. Bandykite dar kartą vėliau. Bandykite atsisiųsti vėliau arba atsisiųskite atnaujinimą iš Adobe.com.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti atsisiuntimo atnaujinimai statusCode:43, errorCode:207 Atsisiunčiant šį atnaujinimą įvyko klaida. Baikite ir pabandykite dar kartą vėliau. Patikrinkite, ar užkarda nekeičia atsisiuntimo turinio. Naudotojas taip pat gali eiti į Adobe.com ir atsisiųsti bei įdiegti atnaujinimą rankiniu būdu.
[KLAIDA] UWANative – sugrąžinti įdiegimo atnaujinimai statusCode:44, errorCode:210 Diegiant šį atnaujinimą įvyko klaida. Baikite ir bandykite dar kartą vėliau. Atsisiųskite atnaujinimą iš Adobe.com ir įdiekite.
[KLAIDA] UWANative – grąžintas atnaujinimų patikrinimas statusCode:41, errorCode:212 Atnaujinimo serveris neatsako. Serveris laikinai nepasiekiamas arba interneto ar užkardos nustatymai yra klaidingi. Bandykite dar kartą vėliau. Užkarda arba įgaliotasis serveris galimai blokuoja prieigą prie atnaujinimų. Atsisiųskite atnaujinimus iš Adobe.com, kol problema bus išspręsta.
[KLAIDA] UWANative – grąžintas atnaujinimų patikrinimas statusCode:41, errorCode:213 Atnaujinimo serveris neatsako. Serveris laikinai nepasiekiamas arba interneto ar užkardos nustatymai yra klaidingi. Bandykite dar kartą vėliau. Ištrinkite laikinuosius failus.
Neįmanoma įkelti UWANative bibliotekos UWANative trūkstamas arba sugadintas Iš naujo įdiegti produktą.
Neįmanoma paleisti UWANative serverio programėlės Atnaujinimo programėlės branduolio nėra arba yra sugadintas, arba įvyko vidinė klaida. Iš naujo įdiegti produktą.
Neįmanoma įkelti ZString failo jokiai lokalei Diegimas sugadintas. Atnaujinimo programa nepasileidžia Iš naujo įdiegti produktą.
Klaida pdatabaseOpenSessionNoCreate Nerodomos visos Produktų piktogramos atnaujinimo programos naudotojo sąsajoje ir diegimas kartais nepavyksta. Ši klaida įvyksta, kai nėra arba yra sugadinta pdatabase Iš naujo įdiegti produktą.
Klaida pdatabaseGetPayloads. Klaida gaunant naudingųjų duomenų sąrašą Nerodomos visos Produktų piktogramos atnaujinimo programos naudotojo sąsajoje ir diegimas kartais nepavyksta. Ši klaida įvyksta, kai nėra arba yra sugadinta pdatabase Iš naujo įdiegti produktą.
Klaida mdatabaseOpenSessionNoCreate Nerodomos Produktų piktogramos atnaujinimo programos naudotojo sąsajoje. Ši klaida įvyksta, kai nėra arba yra sugadinta Laikmenos duomenų bazė Iš naujo įdiegti produktą.
Kuriant atnaujinimo XML įvyko klaida Pagrindinėje naudotojo sąsajoje rodoma „Klaida įkeliant atnaujinimo programos darbo eigą“ Pataisa yra sugadinta Atsisiųskite atnaujinimą iš Adobe.com ir įdiekite.
PostSelfUpdate režimas: išsaugotos xml būsenos gavimas nepavyko. Baigiama. Atnaujinimo programa nepasileidžia po savaiminio atnaujinimo režimo. Atsisiųskite atnaujinimą iš Adobe.com ir įdiekite.
OpenUpdater: nepavyko proceso sukūrimas Atnaujinimo programa nepasileidžia iš „AAM Updates Notifier“ Iš naujo įdiegti produktą.
Nepavyko atleisti semaforo užrakto Nepavyko produkto įdiegimas / savaiminis atnaujinimas. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
[KLAIDA] UWA.HostMessageHandler InstallUpdates Komandos klaida. Nepavyko savaiminio atnaujinimo įdiegimas... Nepavyko savaiminis atnaujinimas, jei veikia Logtransport2.exe Iš naujo paleiskite kompiuterį.
[KLAIDA] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo nesugrąžino sėkmingos eilutės. Jei sugrąžino: <error>Klaida įvyko atnaujinimo programos branduolyje</error> [Authenticating Proxy]Atnaujinimo programai nepavyko prisijungti, jei naudotojo varde ir slaptažodyje yra daugiabaičių simbolių. Naudotojo vardas arba slaptažodis naudoja daugiabaičius simbolius. Tapatybės nustatymo dialogas negali pasiekti daugiabaičių simbolių, pavyzdžiui, kanji.
Neišskleisti jokie aukščiausio lygio naudingieji duomenys Nerodoma jokių produktų diegimo parinkčių ekrane, nes pagrindinis produktas neįdiegtas. Tęsti diegimą.
DWA.ProductOptionsMediator negrąžinta jokia reikšmė Laikinas katalogas buvo tuščias, kol vyko įdiegimas. Bandykite įdiegimą dar kartą.
Laikmenoje nėra jokio sąrankos manifesto Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“, nes diegimo programa yra sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
DWA.FetchMediaInformationCommand Neįmanoma įkelti DWANative bibliotekos Rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“, nes diegimo programa yra sugadinta. DWA Native nėra. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Neįmanoma įkelti ZString failo jokiai lokalei Nerodoma diegimo programa. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Naudingųjų duomenų atvaizdavimas nesėkmingas Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“, nes diegimo programa yra sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
CheckForUpgrade serijos numeris grąžino tuščią upgradeXML Reikalavimus atitinkančių produktų sąrašas atnaujinimo ekrane yra tuščias, nes nėra atnaujinimo informacijos. Naudojate atnaujinimo serijos numerį, tačiau jūsų diegimo programa nepalaiko atnaujinimo. Naudokite kitą diegimo programos / serijos numerį.
Nepavyko įkelti PWA. Funkcijų teikimas neįmanomas Serijos numeris nėra patvirtintas. Funkcijų teikimas neatliktas. PWANative yra sugadintas Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Iš prigimtinės pusės negrąžinti jokie naudingieji duomenys Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“, nes diegimo programa yra sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Tvarkyklė nėra įjungta, todėl įdiegimo mygtukas išjungtas Įdiegimo mygtukas yra išjungtas. Kompiuteryje negalima įdiegti tvarkyklės. Patikrinkite sistemos reikalavimus produktui.
GetChallengeString negrąžino rezultato žymės Atpažinimo eilutė nerodoma atnaujinimo įėjimo per užpakalines duris ekrane Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida įrašant prekės ženklo integravimo informaciją į failą Numatytoji piktograma (–) rodoma produktui Rodoma klaidinga piktograma. Tęsti diegimą.
Klaida gaunant mdatabaseGetBrandingData Numatytoji piktograma (–) rodoma produktui Tik UI leidimas, numatytoji piktograma rodoma vietoj produkto piktogramos, jokio kito poveikio.
Nepavyko paleisti DE proceso Diegimo modulis sugadintas. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Nepavyko įrašyti diegimo XML į failą Nieko neatsitinka spaudžiant diegimo mygtuką. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Nepavyko laukti IPC duomenų paketų. Nieko neatsitinka spaudžiant diegimo mygtuką. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Naudingųjų duomenų sąrašas neturi rezultato aukščiausiojo lygio žymos: sugrąžinta reikšmė yra Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“, nes diegimo programa yra sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida gaunant laisvą vietą diske Pranešama, kad laisva vieta diske yra 0 KB, su įspėjimu(!) simbolis. Reikia papildomos laisvos vietos standžiajame diske (diegimo diske arba sistemos diske) norint atlikti įdiegimą.
Nepavyko paleisti proceso Produkto piktograma diegimo pabaigoje nepaleidžia produkto. Baikite diegimą ir paleiskite produktą įprastai.
Nepavyko išskleisti responseCode iš atsakymo xml. „Šįkart nepavyko užregistruoti jūsų produkto. Bandykite dar kartą vėliau.“ arba „Nepavyko paleisti „Adobe CS Live“ prenumeratos. Bandykite dar kartą vėliau.“ rodoma, nes „Adobe“ serveris pateikė blogą atsakymą. Bandykite dar kartą vėliau, kad užbaigtumėte „Adobe ID“ procesą.
Nepavyko sukurti parašo failo vietinės kopijos Nėra install.sig arba update.sig. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Nepavyko įkelti parašo failo Nėra install.sig arba update.sig. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida Nepavyko išskleisti nuosavybės. Nėra Pima (nuosavybės failo). Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Serverio programėlės failas nerastas kompiuteryje – Kompiuteryje sugadintas AAM įdiegimas. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Neįmanoma nukopijuoti PDAppFlex.swf vienu lygiu aukščiau Diegimo metu rodoma klaida „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Diegimo programos arba „ditto“ komanda galimai sugadinta. Iš naujo įdiegti produktą.
Neįmanoma įkelti PDApp. Klaida atliekant papildomą PDAppFlex kopiją Diegimo metu parodoma klaida „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Diegimo programa gali būti sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida analizuojant komandos eilutės argumentus – Naudojami netaisyklingi komandos eilutės argumentai. Tęsti diegimą.
„Adobe Application Manager“ vykdomojo failo nėra vietoje Diegimo metu rodoma klaida „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Diegimo modulio vykdomojo failo nėra vietoje: Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Paleidimo adresas per ilgas. Paleiskite diegimo programą iš kitos vietos „Paleidimo adresas per ilgas. Paleiskite diegimo programą iš kitos vietos“ pranešimas rodomas įdiegimo metu. Perkelkite diegimo failus į trumpesnį adresą ir bandykite įdiegti dar kartą.
Perduotas ne visas / trūkstamas komandos eilutės argumentų rinkinys Perduoti klaidingi komandos eilutės argumentai. Peržiūrėkite diegimo dokumentus, skirtus galiojantiems komandos eilutės argumentams.
Perrašyto failo nėra – Perrašyto failo, nurodyto komandos eilutės argumento '--overrideFile=‘, nėra. Ištaisykite perrašyto failo adresą.
Diegimo failo nėra – Diegimo failo, nurodyto komandos eilutės argumento '--deploymentFile=‘, nėra. Ištaisykite diegimo failo adresą.
Išdiekite naudodami pakopinio paleidimo programą, palaikomą tik tyliu režimu Norint baigti išdiegimą, reikia administratoriaus privilegijų. Prisijunkite prie naudotojo paskyros, turinčios administratoriaus privilegijų, ir bandykite išdiegti dar kartą.
Neįmanoma įkelti PIM ir (arba) rasti funkcijų Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. PIM nėra arba yra pažeistas. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Setup.xml nėra Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Sąrankos manifesto diegimo programoje nėra. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Neįmanoma inicijuoti. Klaida analizuojant setup.xml failą Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Sąrankos manifesto failas yra sugadintas Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida inicijavimo metu. Klaida analizuojant setup.xml failą Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Sąrankos manifesto failas yra sugadintas Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Pažeistas arba neegzistuojantis manifesto failas Pakete esantis manifestas klaidingas. Diegimo programa yra pažeista. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida inicijavimo metu. Manifesto analizė nepavyko Pakete esantis manifestas klaidingas. Diegimo programa yra pažeista. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Naudingųjų duomenų nėra vietoje: Diegimo šaltinis, nurodytas komandos eilutėje, yra klaidingas. Pateikite galiojančią vietą komandos eilutėje.
Diegimo šaltinio adresas neegzistuoja – Diegimo šaltinis, nurodytas komandos eilutėje, yra klaidingas. Pateikite galiojančią vietą komandos eilutėje.
Uždarant kitas darbo eigas baigėsi laikas. Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Pakopinio paleidimo programai nepavyko uždaryti kitų diegimų. Uždarykite visus diegimus ir bandykite procesą atlikti dar kartą.
Klaida uždarant darbo eigas. Neįmanoma įdiegti Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Pakopinio paleidimo programai nepavyko uždaryti kitų diegimų. Uždarykite visus diegimus ir bandykite procesą atlikti dar kartą.
Klaida uždarant pranešimo darbo eigas Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Pakopinio paleidimo programai nepavyko uždaryti kitų diegimų. Uždarykite visus diegimus ir bandykite procesą atlikti dar kartą.
Neįmanoma inicijuoti ZString bibliotekos Diegimo programos pakopinis paleidimas rodomas anglų kalba. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida atidarant lokalės kalbos žodyno failą Diegimo programos pakopinis paleidimas rodomas anglų kalba. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida išvalymo metu. Klaida:   Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus.
Grąžinta klaida įdiegiant .pim_copyPkgsFromACFToCFPath Įdiegimas AFC galimai sugadintas. Iš naujo įdiegti produktą.
Jau veikia kita diegimo darbo eiga... Norėdami tęsti, užbaikite tą darbo eigą Bandėte paleisti arba atnaujinti produktą, kol vyksta diegimas. Užbaikite diegimą, tada paleiskite arba atnaujinkite kitus „Adobe“ produktus.
Baigiant esamą parengimo darbo eigą kaip kitą diegimo darbo eigą, atnaujinamas ACF... Užbaikite tą darbo eigą, kad galėtumėte tęsti parengimą Bandėte paleisti arba atnaujinti produktą, kol vyksta diegimas. Užbaikite diegimą, tada paleiskite arba atnaujinkite kitus „Adobe“ produktus.
Atidarytas kanalas nepavyko. Nepavyko atidaryti įrašymui. Gražinta „Windows“ GetLastError „Adobe Application Manager“ jau veikia. Uždarykite visus diegimus ir bandykite procesą atlikti dar kartą.
Neįmanoma gauti serverio programėlės registracijos informacijos. „Adobe Application Manager“ įdiegimas iš naujo gali išspręsti problemą AAM įdiegimas pažeistas. PIM arba PIM duomenų bazė pažeista Iš naujo įdiegti produktą.
Nepavyksta gauti programėlės registracijos informacijos! Programa uždaroma. „Adobe Application Manager“ įdiegimas iš naujo gali išspręsti problemą AAM įdiegimas pažeistas. PIM arba PIM duomenų bazė pažeista Iš naujo įdiegti produktą.
Serverio programėlės failas nerastas kompiuteryje – AAM diegimas yra sugadintas Iš naujo įdiegti produktą.
Klaida kuriant PDApp pagrindiniame lange – nėra prieglobos SWF failo AAM diegimas yra sugadintas Iš naujo įdiegti produktą.
Nėra serverio programėlės duomenų bazės bibliotekos failo kelyje – AAM įdiegimas pažeistas. PIM nėra. Iš naujo įdiegti produktą.
Nėra serverio programėlės duomenų bazės failo kelyje – AAM įdiegimas pažeistas. PIM nėra. Iš naujo įdiegti produktą.
Klaida ieškant lokalės kalbos žodyno failo. Nustatoma į anglų k. AAM rodo meniu anglų kalba „Mac OS“ Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida Nepavyko sukurti PIM įprasto aplanko adreso. Diegimo metu rodomas pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Neturite leidimų prie įdiegimo aplanko. Patvirtinkite, kad visiškai kontroliuojate šiuos „Mac“ aplankus: /~/Applications/Adobe (/ ~ / Programos / „Adobe“) ir /Library/Application Support/Adobe/ (/ Biblioteka / Programų palaikymas / „Adobe“ /).
Aptiktas duomenų bazės žurnalo failas, „Adobe Application Manager“ yra pažeistos būsenos Diegimo metu išjungtas maitinimas arba pašalinta diegimo programa. AAM diegimas yra sugadintas Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida Nepavyko sukurti duomenų bazės failo Rodomas klaidos pranešimas „Diegimo programos nepavyko paleisti“. Ši klaida gali įvykti, jei neturite leidimų aplanke, kur vyksta diegimas. Patvirtinkite, kad visiškai kontroliuojate šiuos „Mac“ aplankus: /~/Applications/Adobe (/ ~ / Programos / „Adobe“) ir /Library/Application Support/Adobe/ (/ Biblioteka / Programų palaikymas / „Adobe“ /).
Klaida Nepavyko gauti //package_installation_info/ Pakete esantis manifestas klaidingas. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Nepavyko nustatyti adreso dydžio AAM diegimas yra sugadintas Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus.
Klaida Nepavyko apdoroti proceso failo Pakete esantis manifestas klaidingas. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida nepavyko inicijuoti XML. Netinkamas xml failas rodyklėje Pakete esantis manifestas klaidingas. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Nepavyko nukopijuoti pkgs iš Įdiegimas nepavyko. Kai kurie failai yra užrakinti. Paleiskite kompiuterį iš naujo ir bandykite įdiegimą dar kartą.
updaterInventory.dll nėra vietoje Atnaujinimo programos inventoriaus nėra diegimo programoje. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Nepavyko įkelti updaterInventory bibliotekos Atnaujinimo programos inventorius sugadintas diegimo programoje. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
nėra paketo manifeste. Pakete esantis manifestas klaidingas. Diegimo programa sugadinta. Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Klaida Nepavyko gauti seno paketo dydžio sistemoje AAM diegimas yra sugadintas Paleiskite „Creative Cloud Cleaner Tool“ norėdami pašalinti visus produktus.
Klaida – klaidinga paketo nuosavybės dydžio reikšmė AAM diegimo programa sugadinta Iš naujo atsisiųskite ir išskleiskite diegimo programą.
Nepavyko išskleisti responseCode iš atsakymo xml. „Šįkart nepavyko užregistruoti jūsų produkto. Bandykite dar kartą vėliau.“ arba „Nepavyko paleisti „Adobe CS Live“ prenumeratos. Bandykite dar kartą vėliau.“ rodoma, nes „Adobe“ pateikė blogą atsakymą. Bandykite dar kartą vėliau, kad užbaigtumėte „Adobe ID“ procesą.
Problema įvyko apdorojant openFile!. Shellexecute retVal yra 2 Nėra OBLRes aplanko. Iš naujo įdiegti produktą.
Klaida mdatabaseOpenSessionNoCreate Nesukurtas laikmenos duomenų bazės seansas. Nėra Media_database. Iš naujo įdiegti produktą.
Aplanke nerastas joks EULA sąrašas AMT aplanke nėra EULA. Iš naujo įdiegti produktą.
Klaida gaunant EULA sąrašą aplanke AMT aplanke nėra EULA. Iš naujo įdiegti produktą.
Klaida gaunant įdiegtus „Adobe“ kodus iš pdatabase Gaunant įdiegtus „Adobe“ kodus iš pdatabase įvyko klaida. Išaktyvinimas gali įvykti be problemos.
adobe_oobelib dll/dylib nėra arba yra pažeistas Naudotojas nemato jokios pateiktos darbo eigos. OOBElib nėra arba yra sugadintas Iš naujo įdiegti produktą.
Neįmanoma gauti AMTLibXML failo turinio

Naudotojas nemato jokios pateiktos darbo eigos.

Paleiskite programą iš naujo ir iš naujo įdiekite, jei problema kartojasi.
Neįmanoma gauti amtlib_parameters žymos iš AMTLibXML failo Naudotojas nemato jokios pateiktos darbo eigos. Paleiskite programą iš naujo ir iš naujo įdiekite, jei problema kartojasi.
Neįmanoma įkelti PWANative bibliotekos! Parengimo (LWA) savųjų komponentų gali nebūti arba jie gali būti sugadinti. PWA savojo komponento nėra arba yra sugadintas. Iš naujo įdiegti produktą.
Neįmanoma įkelti ZString failo jokiai lokalei. Parengimo (LWA) savųjų komponento ZString gali nebūti arba jis gali būti sugadintas Naudotojas nemato jokios pateiktos darbo eigos. Iš naujo įdiegti produktą.
Neįmanoma aptikti tinkamo rezultato žymos mazgo XML atsakant į pwa_getEULALocaleList Nėra vietinio EULA failo ir laikmenos duomenų bazės. Iš naujo įdiegti produktą.
LoadTrial negrąžino sėkmingos žymos. Grąžinimo reikšmė yra Konfigūravimo failai yra sugadinti. Iš naujo įdiegti produktą.
LaunchApplication negrąžino sėkmingos žymos. Grąžinimo reikšmė yra Programa nepaleidžiama iš parengimo langų. Iš naujo įdiegti produktą.
Neįmanoma nustatyti produktų pirmo lygio reikalavimų atitikimo patikrai Serijos numerio atnaujinimo darbo eigoje rodomas tuščias sąrašas. Pagalbos skaitant aul.log kreipkitės į „Adobe“ palaikymo komandą.
Neįmanoma nustatyti produktų antro lygio reikalavimų atitikimo patikrai Serijos numerio atnaujinimo darbo eigoje rodomas tuščias sąrašas. Pagalbos skaitant aul.log kreipkitės į „Adobe“ palaikymo komandą.
Neįmanoma gauti rezultato žymos programų komplekto aktyvinimo informacijai Gaunant įdiegtus „Adobe“ kodus iš pdatabase įvyko klaida. Vykdykite išaktyvinimą.
Tinklas nepasiekiamas, praleidžiama AdobeId Jei įvyksta tinklo klaida arba jis sulėtėja, „Adobe Id“ langas nepasirodo Priminimo metu „Adobe“ tikrina tinklo ryšį. Jei „Adobe“ negali aptikti tinklo būsenos iki to laiko, „AdobeID“ ekranas praleidžiamas. Pagerinus interneto ryšį, problema ištaisoma.
Kompiuteryje nerastas serverio programėlės failas – LWA_ui Programa nepasileidžia, jei LWA aplankas yra sugadintas / ištrintas. Atsisiųskite „Adobe Application Manager“ iš „Adobe“ svetainės ir įdiekite iš naujo.
Nepavyko atidaryti nurodyto url Naudotojas paspaudė registracijos mygtuką, tačiau URL neatsidarė. Prisijunkite prie Adobe.com.
Klaida ieškant lokalės kalbos žodyno failo. Nustatoma į anglų k. Pranešimo programa rodoma anglų kalba, o ne produkto kalba. Prisijunkite prie Adobe.com.
Klaida getInstallStatusOfTheMedia  

Pervadinkite media_database.database failą:
„Mac“: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/
„Win“: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Vis dar reikia pagalbos?

Jei jums vis tiek reikalinga pagalba, susisiekite su „Adobe“ palaikymo komanda.

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX

Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu

Adobe MAX

Kūrybiškumo konferencija

Spalio 14–16 d. Miami Beach ir internetu