Šriftų trikčių nustatymas ir šalinimas | „Mac OS X“

Šriftų trikčių nustatymas ir šalinimas „Adobe“ programose „Mac OS X“ operacinėje sistemoje

Šis dokumentas gali jums padėti spręsti problemas, iškilusias įdiegiant šriftus arba naudojant šriftus su „Adobe“ programomis „Mac OS X“ operacinėje sistemoje. Šriftų problemos gali pasireikšti daugeliu skirtingų būdų, įskaitant (bet neapsiribojant) šiuos:

 • Šriftai neatsiranda jūsų programų šrifto meniu.
 • Šriftai spausdinami netinkamai.
 • Meniu ir dialogo languose esančiuose šriftuose yra netinkamų raidžių arba simbolių.
 • Šriftai ekrane rodomi netinkamai.
 • Įdiegus šriftus, atsiranda klaidų arba gedimų.
 • Šriftai pasiekiami tik tam tikriems naudotojams.

Norėdami gauti didžiausią naudą iš šio dokumento, iš eilės atlikite toliau nurodytas užduotis.

1. Patikrinkite, ar palaikomas šrifto formatas.

Jei naudojate nepalaikomą šrifto formatą, sistema negali rodyti arba spausdinti šrifto programose.

„Mac OS X“ palaiko šiuos šrifto formatus:

 • .dfont
 • „Multiple Master“ (tik „Mac OS X 10.2“ ir naujesnė versija)
 • „OpenType“ (.otf)
 • „TrueType“ (.ttf)
 • „TrueType Collection“ (.ttc)
 • „Type 1“ („PostScript“)

2. Įsitikinkite, kad šriftas įdiegtas tinkame aplanke.

„Mac OS X“ yra penki šrifto aplankai, kurie leidžia skirtingai naudoti šriftus. Galite įdiegti šriftus tiek aplankų, kiek reikia, kadangi „Mac OS X“ leidžia šrifto kopijas sistemoje. Jei šriftai turi identiškus pavadinimus, „Mac OS X“ naudoja šriftus (nepaisant šrifto formato) iš šių vietų išvardyta tvarka:

 1. „Users/[user name]/Library/Fonts“ (Naudotojai / [naudotojo vardas] / biblioteka / šriftai)
 2. „Library/Fonts“ (Biblioteka / šriftai)
 3. „Networks/Library/Fonts“ (Tinklai / biblioteka / šriftai)
 4. „System/Library/Fonts“ (Sistema / biblioteka / šriftai) (Nekeiskite šio aplanko. Jame yra .dfont šriftai, kurių „Mac OS X“ reikia sistemos naudojimui ir rodymui. Norėdami daugiau informacijos, žr. „Mac OS X“: šrifto vietos ir jų paskirtys.)
 5. „System Folder/Fonts“ (Sistemos aplankas / šriftai)

Pastaba: šriftai, įdiegti į „System Folder/Fonts“ (Sistemos aplankas / šriftai) pasiekiami visoms „Classic“, „Carbon“ ir „Cocoa“ programoms.

Norėdami įdiegti šriftą į „Mac OS X“, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Išjunkite visas programas (kad jose galėtumėte naudoti šriftą).
 2. Prisijunkite:
  • Jei įdiegiate šriftus į aplanką „Users/[user name]/Library/Fonts“ (Naudotojai / [naudotojo vardas] / biblioteka / šriftai), prisijunkite su savo naudotojo vardu.
  • Jei įdiegiate šriftus į aplanką „Library/Fonts“ (Biblioteka / šriftai), prisijunkite kaip administratorius.
  • Jei įdiegiate šriftus į aplanką „Networks/Library/Fonts“ (Tinklai / biblioteka / šriftai) tinklo serveryje, susisiekite su savo tinklo administratoriumi.
 3. Vilkite šrifto failus iš originalios laikmenos (pavyzdžiui, kompaktinio disko) į vieną arba daugiau standžiajame diske esančių aplankų:

  Pastaba: įdiegdami „PostScript“ šriftus, vilkite tiek kontūrinio šrifto failą, tiek taškinio šrifto rinkinį į atitinkamą aplanką. (Operacinėje sistemoje „Mac OS X“ šrifto rinkiniai atrodo ir veikia kaip kiti šrifto failai. Negalite jų atidaryti du kartus spustelėję failą kaip operacinėje sistemoje „Mac OS 9“.)

  • „System Folder/Fonts“ (Sistemos aplankas / šriftai) – norint pasiekti šriftą programose, veikiančiose „Mac OS X“, ir programose, veikiančiose režimu „Classic“ („Mac OS 9“)
  • „Library/Fonts“ (Biblioteka / šriftai) – norint, kad visi naudotojai pasiektų šriftą visose „Mac OS X“ programose. (Šriftas nepasiekiamas programose, veikiančiose režimu „Classic“.)
  • „Users/[user name]/Library/Fonts“ (Naudotojai / [naudotojo vardas] / biblioteka / šriftai) – naudoja konkretus naudotojas operacinėje sistemoje „Mac OS X“. (Šriftas pasiekiamas visose „Mac OS X“ programose tik tada, kai prisijungiate kaip nurodytas naudotojas.)
  • „Networks/Library/Fonts“ (Tinklai / biblioteka / šriftai) – pasiekti gali nuotoliniai naudotojai tinklo failų serveryje, veikiančiame „Mac OS X“ per vietinį tinklą (LAN).

3. Patikrinkite, ar įdiegti ekrano ir spausdintuvo failai. („PostScript“ šriftai)

Norėdami naudoti „PostScript“ failus „Mac OS X“, įdiekite taškinius (ekrano) šriftus arba rinkinį, kuriame yra taškiniai šriftai, ir kontūrinius (spausdintuvo) šriftus į tą patį aplanką. („Adobe“ taškinio šrifto failai naudoja šrifto pavadinimą. Kontūriniai failai naudojai sutrumpintą, „PostScript“ šrifto pavadinimo versiją [pavyzdžiui, „Isabe“ šrifto „Isabella“ atveju].) Jei kontūrinio šrifto failas nėra įdiegtas, šriftas gali būti netinkamai išspausdintas. Jei taškinio šrifto failas nėra įdiegtas, šriftas nepasiekiamas šrifto meniu.

4. Naudokite „Adobe Type Manager“ (ATM) su „Classic“ programomis.

ATM neleidžia šriftams atrodyti nelygiems ekrane ir padeda spausdinti „PostScript“ šriftus sklandžiau su ne „PostScript“ šriftų spausdintuvais, kai programėlės veikia režimu „Classic“. Galite atsisiųsti nemokamą „ATM Light 4.6“ versiją iš „Adobe“ svetainės.

5. Patikrinkite trečiosios šalies šrifto valdymo programinę įrangą.

Išaktyvinkite visas šrifto valdymo paslaugų programas, pavyzdžiui, „Extensis Suitcase Fusion“, „Insider FontAgent Pro“ arba „Linotype FontExplorer X“. Bandykite atlikti veiksmą, kuris anksčiau sukėlė problemą (programos paleidimas, šrifto meniu pasiekimas ir pan.). Tada atlikite vieną šių veiksmų:

 • Jei problema kartojasi, pereikite į kitą žemiau pateiktą skyrių.
 • Jei problema nesikartoja, iš naujo aktyvinkite savo šrifto valdymo paslaugų programą. Naudokite ją, kad atliktumėte dvejetainį šriftų atskyrimą išjungdami 50 proc. šriftų ir palygindami rezultatus su abiem pusėmis. Po to tęskite procesą tai pusei, kuri kelia problemą.

6. Pašalinkite šrifto failus.

Perkelkite šrifto failus iš šriftų aplankų, esančių naudotojų, bibliotekos ir tinklo aplankuose, į darbalaukį arba kitas vietas ir iš naujo paleiskite kompiuterį. Jei problema nesikartoja, vienas arba daugiau perkeltų šrifto failų kelia problemą. Vienu metu pakeiskite kelis šrifto failus, kad nustatytumėte, kuris šriftas kelia problemą. (Pavyzdžiui, pakeiskite šrifto failus, prasidedančius A–E raidėmis, aplanke „System/Library/Fonts“ (Sistema / biblioteka / šriftai) ir iš naujo paleiskite kompiuterį. Jei problema nesikartoja, pridėkite dar vieną nedidelę šrifto failų grupę. Jei problema kartojasi, vienas ką tik pridėtų šrifto failų gali būti problemos priežastis. Pašalinkite šrifto failus ir dar kartą pridėkite juos po vieną. Iš naujo paleiskite kompiuterį kiekvieną kartą, kol rasite tą šrifto failą, kuris kelia problemą.) Kai randate šrifto failą, kuris kelia problemą, įdiekite šriftą iš naujo iš originalios laikmenos.

7. Naudokite dabartinę šrifto versiją.

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią šrifto versiją.

Norėdami patikrinti šriftą iš „Adobe Type Library“, pasirinkite šrifto failą ir pasirinkite „File > Get Info > General“ (Failas > Gauti informacijos > Bendroji), kad patikrintumėte sukūrimo datą. (Jei naudojate „PostScript“ šriftus, patikrinkite kiekvieno kontūrinio šrifto failo ir rinkinio failo sukūrimo datą.) Jei šrifto sukūrimo diena yra ankstesnė nei 1992 m., galima nauja šrifto versija. Dėl atnaujinimo informacijos kreipkitės į „Adobe“ klientų aptarnavimo tarnybą numeriu 1-800-833-6687.

8. Išvalykite sistemos failų talpyklą.

Dėl sugadintos šrifto talpyklos failų šriftai atrodo sugadinti net tada, jei jie tokie nėra. Dažnas požymis yra iškraipytas tekstas ekrane. Kai talpykla išvaloma, sugadinta šrifto talpykla gali būti pašalinta kaip galimas problemos šaltinis. 

9. Patikrinkite, ar yra sugadintų šriftų.

Sistemos klaida gali įvykti, jei programa pasiekia sugadintą šriftą. 

 1. Vilkite aplanko „Library/Fonts“ (Biblioteka / šriftai) turinį į naują aplanką, esantį darbalaukyje. (Jei rankiniu būdu pridėjote šriftus į aplanką „Library/Application Support/Adobe/Fonts“ (Biblioteka / Programos palaikymas / „Adobe“ / Šriftai), taip pat vilkite tuos šriftus į naują aplanką.)
 2. Paieškoje pasirinkite „File > Find“ (Failas > Ieškoti).
 3. Įveskite AdobeFnt.lst, pasirinkite sistemos diską ir spauskite „Return“ (Grįžti).
 4. Ištrinkite visus rastus AdobeFnt.lst failus (pavyzdžiui, AdobeFnt10.lst).
 5. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 6. Paleiskite „InDesign“ iš naujo. „InDesign“ sukuria naujų AdobeFnt.lst failų.
 7. Bandykite iš naujo sukurti problemą. Tada atlikite vieną šių veiksmų:
  • Jei problema nesikartoja, perkelkite vieną šriftą atgal į aplanką „Library/Fonts“ (Biblioteka / šriftai) ir pakartokite 5–6 veiksmus, kol nustatysite problemų keliantį šriftą.
  • Jei turite šrifto valdymo paslaugų programą, paleiskite ją iš naujo ir aktyvinkite šriftus mažomis grupėmis arba po vieną, kad nustatytumėte problemų keliantį šriftą.
  • Jei problema kartojasi, perkelkite naujo aplanko, esančio darbalaukyje, turinį atgal į aplanką „Library/Fonts“ (Biblioteka / šriftai).

Pastaba: jei paieškoje nerandamas joks adobefnt.lst failas, įsitikinkite, kad paieškos kriterijai nustatyti kaip „bet koks“ (angl. „any“) dialogo lange „Find“ (Ieškoti) .

Norėdami nustatyti ir šalinti šriftų triktis, jei naudojate „Font Book“, atlikite šiuos veiksmus:

Svarbu: neišvalykite šiukšlinės prieš atlikdami paskutinį šio proceso veiksmą.

 1. Išjunkite „Font Book“ ir visas kitas atidarytas programas.
 2. Eikite į „Home/Library/Preferences“ (Pagrindinis / biblioteka / nuostatos) ir pašalinkite šiuos failus:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Pastaba: pirmasis failas yra „Font Book“ nuostatų failas. Antrasis failas nurodo šriftus, kuriuos išjungėte „Font Book“. Kai ištrinsite com.apple.ATS.plist, visi anksčiau išjungti failai bus įkelti, kai prisijungsite kitą kartą. Jei įdiegėte daugybę failų, jūsų sistema gali sulėtėti, kai visi anksčiau išjungti failai bus įkelti.

 3. Ištrinkite savo failų talpyklą. Norėdami ištrinti savo failų talpyklą, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Atidarykite aplanką „Library/Caches/ATS“ (Biblioteka / talpyklos / ATS).
  2. Raskite ir ištrinkite šrifto talpyklos aplanką. Pavyzdžiui, jei esate pirmasis naudotojas, nurodytas „Mac“ kompiuteryje, aplankas bus pavadintas 501. Jei esate antrasis naudotojas, aplankas bus pavadintas 502.

   Pastaba:jei naudojate „Fast User Switching“, ATS aplanke gali būti keli 501.xxx ir 502.xxx aplankai. Perkelkite juos į šiukšlinę.

 4. Jei prašoma patvirtinti šių aplankų išmetimą, pateikite savo administratoriaus slaptažodį.
 5. Iš naujo paleiskite savo kompiuterį.
 6. Prisijunkite prie savo paskyros ir išvalykite šiukšlinę.

 

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?