Norėdami rasti informacijos apie diegimo žurnalų radimą, žr. Diegimo trikčių šalinimas su žurnalo failais ir ieškokite klaidų ieškokite „Install.log“, esančiame aplanke „installers“.

Atsisiuntimo klaidos

Klaidos scenarijus Klaidos tipas Klaidos kodas Klaidos pranešimas
Įvairios JSON
atsisiuntimo klaidos
Galima bandyti dar kartą Toks pat, kaip dabartiniai atsisiuntimo
klaidos scenarijai
Toks pat, kaip dabartiniai atsisiuntimo klaidos scenarijai
Bendra atsisiuntimo klaida Lemtinga HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Atsisiuntimo klaida. „Adobe“ serveriai nepasiekiami. Patikrinkite interneto
ryšį ir ugniasienės nustatymus, tada bandykite dar kartą.
Išgavimo klaida Lemtinga

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Šiuo metu šis klaidos kodas nenaudojamas 
kode)

Nepavyksta išgauti failų. Spauskite Pakartoti, norėdami dar kartą atsisiųsti produktą.
Ženklo tikrinimo klaida. Lemtinga HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Šiuo metu šis klaidos kodas nenaudojamas
kode)
Atrodo, kad atsisiuntimas sugadintas.
Bandykite atsisiųsti dar kartą.


Failo apdorojimo klaida
(Vidinė klaida)

Lemtinga

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Atrodo, kad atsisiuntimas sugadintas.
Bandykite atsisiųsti dar kartą.
Tikrinimas nepavyko Lemtinga HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Atrodo, kad atsisiuntimas sugadintas.
Bandykite atsisiųsti dar kartą.
Tinklas nepasiekiamas Galima bandyti dar kartą HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Nėra tinklo „Scrim“.
Serveris neatsako Galima bandyti dar kartą HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Serveris neatsako. Patikrinkite interneto ir ugniasienės nustatymu,
tada spauskite Pakartoti.
Diskas pilnas Galima bandyti dar kartą HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Nepakanka vietos diske. Atlaisvinkite vietos {0} ir bandykite dar kartą.
Prieigos leidimo klaida
atsisiuntimo metu (naudotojo / sistemos klaida)
Galima bandyti dar kartą HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Klaida įrašant į laikiną failo vietą. Pataisykite leidimus
laikinoms vietoms. Jei problema išlieka, susisiekite su klientų aptarnavimu.
Serveris nepalaiko
kelių srautų atsisiuntimo
(vidinė klaida)

Lemtinga HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Atsisiuntimo klaida. „Adobe“ serveriai nepasiekiami. Patikrinkite interneto
ryšį ir ugniasienės nustatymus, tada bandykite dar kartą.
Atsisiųsta klaidinga konfigūracija
(vidinė klaida)
Lemtinga HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Atsisiuntimo klaida. „Adobe“ serveriai nepasiekiami. Patikrinkite interneto
ryšį ir ugniasienės nustatymus, tada bandykite dar kartą.
Tarpinio serverio klaida Galima bandyti dar kartą HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Atsisiuntimo klaida. „Adobe“ serveriai nepasiekiami. Patikrinkite interneto
ryšį ir ugniasienės nustatymus, tada bandykite dar kartą.
Klaidingas URL
Lemtinga

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Jei patikrinimoURL
klaidingas, rodoma klaida 
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR
)

Atsisiuntimo klaida. „Adobe“ serveriai nepasiekiami. Patikrinkite interneto
ryšį ir ugniasienės nustatymus, tada bandykite dar kartą.
Patikrinimo klaida Lemtinga HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Atrodo, kad atsisiuntimas sugadintas. Bandykite atsisiųsti dar kartą.

Nepavyko įdiegti

Klaidos scenarijus Klaidos tipas Klaidos kodas Klaidos pranešimas
Setup.exe nėra arba ženklo patikra nepavyko Lemtinga REG_SETVALUE_FAILURE

Šis diegimas
nebefunkcionuoja. Pašalinkite jį ir dar kartą atsisiųskite „Creative Cloud“
iš https://creative.adobe.com
/lt/products/creative-cloud.

Atsisiųsti dabar.

Bendra PIM klaida Lemtinga HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.
Klaidinga sesijos ID (vidinė klaida) Lemtinga _GUID = 102 Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.
Klaidingi PIM argumentai iš programų skydelio (vidinė klaida) Lemtinga ARGUMENTS = 103

Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti
dar kartą. Atsisiųsti dabar.

Naudojimui diegiant

Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.

Naudojimui išdiegiant

Nepavyksta išdiegti produkto. Spauskite Pakartoti,
norėdami išdiegti dar kartą.

hdpim.db duomenų bazės nuskaitymo / įrašymo klaida (sugadintas diegimas / blogi
leidimai).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Atsisiųsti dabar.

Įdiegti

Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.

Išdiegti

Nepavyksta išdiegti produkto. Spauskite Pakartoti,
norėdami išdiegti dar kartą.

XML apdorojimo klaida (vidinė klaida) Lemtinga HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti
dar kartą.
Su JSON susijusi klaida,
pvz. trūksta kokios nors informacijos.
Lemtinga HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Atrodo, kad atsisiuntimas sugadintas. Bandykite atsisiųsti dar kartą.
PIM seansas užimtas (vidinė klaida) Lemtinga _BUSY = 108 Veikia kita diegimo programos kopija. Palaukite jos pabaigos ir bandykite dar kartą.
JSON nėra pagrindinio paketo (vidinė klaida) Lemtinga

_NOT_SELECTED =
109

(Šiuo metu šis klaidos kodas nenaudojamas 
kode)

Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti
dar kartą.
Negalima sukurti naujos gijos (sistemos lygmens klaida) Lemtinga _CREATE_NEW_THREAD = 110 Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.
Išgavimo klaida Lemtinga ERROR = 127 Nepavyksta išgauti failų. Pabandykite atsisiųsti produktą dar kartą.
Paketo parašo patikra nepavyko. Lemtinga _GENUINE = 128 Atrodo, kad atsisiuntimas sugadintas. Bandykite atsisiųsti dar kartą.
Kai ryšys su setup.exe nutrūksta Galima bandyti dar kartą HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.
Bet kokia kita su Setup.exe susijusi klaida Galima bandyti dar kartą HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Nepavyksta įdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.
Diegimas pagrindiniame
kataloge
Lemtinga _IN_ROOT_DIR = 132 Nepavyksta įdiegti produkto pagrindiniame
kataloge. Nuostatose pasirinkite kitą diegimo vietą ir bandykite dar kartą.

Mažai vietos diskeBendra diegimo klaida Lemtinga NOT_AVAILABLE = 133

Jei apimties pavadinimas
žinomas:

Nepakanka vietos diske. Atlaisvinkite vietos ir
bandykite dar kartą.

Jei apimties pavadinimas nežinomas:

Nepakanka vietos diske.

 Nuostatose pasirinkite kitą diegimo vietą arba atlaisvinkite vietos diske, tada bandykite dar kartą.

Bendra diegimo klaida Lemtinga _ERROR = 136

Nepavyksta įdiegti produkto.Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti
dar kartą.

Neleistini parametrai komandos žymei pakete PIMX Lemtinga INVALID_PARAMS = 137 Nepavyksta įdiegti produkto.Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti
dar kartą.
Sistemoje mažai atminties, atminties priskyrimas nepavyko Lemtinga NOMEMORY = 138 Produkto įdiegti nepavyksta, nes sistemoje nepakanka atminties.
Iš naujo įjunkite kompiuterį, tada bandykite dar kartą.
Paketo PIMX sugadintas Lemtinga _CORRUPT_XML = 139 Atrodo, kad atsisiuntimas sugadintas. Bandykite atsisiųsti dar kartą.
Diegimo kataloge nėra leidimo Lemtinga

_NO_PERMISSION
= 140,

(Šiuo metu šis klaidos kodas nenaudojamas
kode)

Nepavyksta įdiegti produkto pasirinktoje vietoje dėl leidimo
problemų. Nuostatose pasirinkite kitą diegimo vietą ir bandykite dar kartą.
Failo versijos nepavyksta užfiksuoti versijos patikrai Lemtinga VERSION = 141 Nepavyksta įdiegti produkto.Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.

Paketo PIMX naudojama neleistina žymė Lemtinga

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Šiuo metu šis klaidos kodas nenaudojamas
kode)

Nepavyksta įdiegti produkto.Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.
Šaltinio failo kelias zip pakete neegzistuoja Lemtinga NOT_EXISTS = 143 Atrodo, kad atsisiuntimas sugadintas. Bandykite atsisiųsti dar kartą.
Jau yra failas tokiu pat pavadinimu, kaip katalogas Lemtinga PATH_ALREADY_USED = 145 Diegimo kelyje yra failas. Pervadinkite / pašalinkite failą, tada bandykite dar kartą
Negalima perkelti failo diegimo / išdiegimo metu Lemtinga diegiant Ignoruojama išdiegiant FILE_MOVE_FAILURE = 146 Negalima perkelti failo. Pervadinkite failą, tada bandykite dar kartą
Negalima kopijuoti failo diegimo / išdiegimo metu

Lemtinga diegiant

Ignoruojama išdiegiant

FILE_COPY_FAILURE = 147 Negalima kopijuoti failo. Patikrinkite leidimus, tada bandykite dar kartą. 
Negalima pašalinti katalogo diegimo / išdiegimo metu

Lemtinga diegiant

Ignoruojama išdiegiant

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(Šiuo metu šis klaidos kodas nenaudojamas
kode)

Nepavyksta pašalinti failo. Pervadinkite / pašalinkite failą, tada bandykite dar kartą.
Negalima nustatyti failo leidimo diegimo / išdiegimo metu Ignoruojama _PERMISSION_FAILURE = 154 Pridėti prie žurnalo failų
Negalima sukurti
simbolinio ryšio
Lemtinga SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Negalima sukurti simbolinio ryšio. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti
produktą dar kartą.
Negalima pašalinti simbolinio ryšio diegimo / išdiegimo metu

Lemtinga diegiant

Ignoruojama išdiegiant

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(Šiuo metu šis klaidos kodas nenaudojamas
kode)

Nepavyksta pašalinti simbolinio ryšio. Patikrinkite
leidimus, tada bandykite dar kartą.
Negalima nustatyti lokalizuoto failo rodomo pavadinimo diegimo metu Ignoruojama _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Pridėti prie žurnalo failų.
Diegimo metu negalima sukurti registro rakto Lemtinga REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Negalima įrašyti registro reikšmės. Patikrinkite leidimus, tada bandykite dar kartą.
Išdiegimo metu negalima pašalinti registro rakto Ignoruojama REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Pridėti prie žurnalo failų.
Negalima sukonfigūruoti šrifto failo diegimo / išdiegimo metu Ignoruojama FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Pridėti prie žurnalo failų.
Negalima išjungti wow64 atspindžio

Lemtinga diegiant

Ignoruojama išdiegiant

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Nepavyksta įdiegti produkto.Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti dar kartą.
Diegimo metu negalima nustatyti aplanko piktogramos Ignoruojama FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Pridėti prie žurnalo failų.
Diegimo / išdiegimo metu negalima gauti failo / aplanko saugumo informacijos Ignoruojama GET_ACL_FAILURE = 174 Pridėti prie žurnalo failų.
Nurodytas diegimo katalogas yra tinklo vieta Lemtinga PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Negalima įdiegti tinklo diske. Nuostatose
pasirinkite kitą diegimo vietą ir bandykite įdiegti dar kartą.
Nurodytas diegimo kelias viršija maksimalų leidžiamą simbolių skaičių Lemtinga PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Pasirinktas diegimo kelias per ilgas. Nuostatose pasirinkite kitą diegimo vietą ir bandykite dar kartą.
Nurodytame diegimo kelyje yra neleistinų simbolių Lemtinga _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Diegimo kelyje yra neleistinų simbolių.  Nuostatose
pasirinkite kitą diegimo vietą ir bandykite dar kartą.
Nurodytas diegimo kelias nėra pilnas kelias Lemtinga PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Atrodo, kad diegimo kelias neteisingas. Nuostatose pasirinkite kitą diegimo vietą
, tada bandykite dar kartą.
Nurodyta diegimo
kalba neleistina

Lemtinga LANG_NOT_PRESENT = 180 Atrodo, kad diegimo kalba neleistina. Nuostatose pasirinkite kitą diegimo
kalbą, tada bandykite dar kartą.
Negalima sukurti pseudonimo

Lemtinga diegiant

Ignoruojama išdiegiant

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Negalima sukurti simbolinio ryšio. Spauskite Pakartoti, norėdami atsisiųsti ir įdiegti
produktą dar kartą.
Negalima pašalinti pseudonimo

Lemtinga diegiant

Ignoruojama išdiegiant

_DELETION_FAILURE = 152 Nepavyksta pašalinti simbolinio ryšio. Patikrinkite leidimus, tada bandykite dar kartą
Negalima įdiegti diske, kuriame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės Lemtinga _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Atrodo, kad diegimo kelias neteisingas. Nuostatose pasirinkite kitą diegimo vietą
, tada bandykite dar kartą.

Programos išdiegti nepavyko

Klaidos scenarijus Klaidos tipas Klaidos kodas Pranešimas
Išdiegimo XML nėra / sugadintas Ignoruojama HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Pridėti prie žurnalų
Bendra išdiegimo klaida Lemtinga HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Nepavyksta išdiegti produkto. Spauskite Pakartoti, norėdami išdiegti dar kartą.

Įvairūs

Klaidos scenarijus Klaidos tipas Klaidos kodas Pranešimas
Nesuderinamas procesas
Galima bandyti dar kartą
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Pagal esamą elgesį
Kai pakėlimo privilegijos nepateiktos
Galima bandyti dar kartą
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Pagal esamą elgesį

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika