Instalēšanas problēmu novēršana | Photoshop Elements, Premiere Elements | macOS

Šis dokuments palīdz novērst Photoshop Elements un Adobe Premiere Elements instalācijas laikā macOS vidē radušās problēmas un sastingšanas gadījumus. Sistēmas kļūdas var izpausties daudz un dažādos veidos, tostarp arī (un ne tikai) šādi:

 • Sekojoša veida kļūda, piemēram "Lietotne negaidīti pārtraukusi darbu. Sistēmu un citas lietotnes tas nav ietekmējis".
 • Sastindzis kursors ekrānā
 • Tukšs vai mirgojošs dialoglodziņš

Instalēšanu var traucēt dažādi faktori, tostarp ierīču draiveru, programmu, aparatūras elementu un bojātu elementu atsevišķos failos savstarpēji konflikti. Arī sistēmas mainīgie var traucēt instalēšanu. Pārliecinieties, ka jūsu dators atbilst instalējamās programmas versijas sistēmas prasībām.

Sekojot šinī dokumentā sniegtajiem norādījumiem, jūs varat novērst šādas problēmas un noteikt šo problēmu cēloņus.

Piezīme.

Pirms uzsākt instalēšanu, atspējojiet ekrāna saudzētāju. Ja jūsu ekrāna saudzētājs iestatīts paroles pieprasīšanai un ekrāna saudzētājs sāk darboties instalēšanas laikā, vispārzināma kļūda var nobloķēt paroles ievades loga atvēršanos. Ja šāda problēma rodas, nepieciešams pārstartēt datoru un vēlreiz uzsākt instalēšanu.

Risinājumu sadaļas sākas ar izplatītāko problēmu novēršanu un virzas uz mazāk izplatītu kļūmju (piemēram, aparatūras elementu konfliktu) labošanu. Izmēģiniet risinājumus šeit sastādītajā secībā, lai likvidētu iespējamos problēmas cēloņus. Atzīmējiet paveiktās operācijas un to rezultātus, tostarp arī kļūdas un jaunas problēmas. Adobe Tehniskais atbalsts var izmantot šo informāciju pilnvērtīgākas palīdzības sniegšanai, ja jūs uzskatīsiet par nepieciešamu ar viņiem sazināties.

Ja neviens no ieteiktajiem risinājumiem problēmu nenovērš, ieteikumus tālākajām darbībām jūs atradīsiet Izvērstās problēmu novēršanas sadaļā.

Piezīme.

Ja instalēšanas laikā atveras dialoglodziņš ar paziņojumu "instalācijas konfigurēšana" vai "Sistēmas profila pārbaude...", šī soļa izpilde var ilgt vairākas minūtes.

Pirms sākšanas

 • Īslaicīgi atspējojiet ugunsmūri, pretvīrusu programmatūru un trešās puses drošības programmatūru. To atspējošana paātrina instalēšanas procesu.
 • Pārliecinieties, ka fonā nenotiek operētājsistēmas vai kādas programmas atjaunināšana.
 • Pārliecinieties, ka jums ir administratora tiesības jūsu datorā.

Izpildiet šīs procedūras, lai novērstu instalēšanas laikā radušās problēmas. Pēc katra soļa sāciet instalēšanu no jauna, lai noskaidrotu, vai problēma atrisināta.

1. Pārliecinieties, ka jūsu dators atbilst instalējamās programmas minimālajām sistēmas prasībām.

Informāciju par minimālajām sistēmas prasībām jūs atradīsiet failā ReadMe (LasiMani). ReadMe (LasiMani) mape iekļauta instalēšanas failu sastāvā.

Ja jūs instalējiet produkta jaunāko versiju, pārbaudiet sistēmas prasības Photoshop Elements un Premiere Elements lietotnēm.

Piezīme.

Lai noskaidrotu, cik daudz RAM ievietota datorā, atlasiet no Apple izvēlnes punktu Par šo Mac. Atmiņas apjoms norāda ievietotās RAM lielumu.

2. Problēmu risināšana tikai "Izmēģini un nopērc" variantam.

Ja jūs instalējāt izmēģinājumu versiju un pēc tam iegādājāties sērijas numuru, jums nepieciešams attiecīgo programmu aktivizēt.

Ja aktivizēšanas procesā jums rodas kādas problēmas, skatiet Aktivizēšanas problēmu risinājumi | macOS X (kb404115).

3. Ar sērijas numuru saistītu problēmu risinājumi.

Ja instalēšanas laikā, pēc sērijas numura ievades vai startēšanas laikā, parādās kļūdas paziņojums "Nepareizs sērijas numurs", veiciet vienu vai vairākas no sekojošām darbībām:

 • Izdzēsiet sērijas numuru no Sērijas numura tekstlodziņa. Pēc tam ievadiet to tieši tādā veidā. kādā tas redzams uz lietotnes kompaktdiska iepakojuma, reģistrēšanas e-pastā vai reģistrācijas tīmekļvietnē.
 • Vēlreiz ievadiet sērijas numuru, izmantojot citus ciparu taustiņus. Piemēram, izmantojiet ciparu taustiņus virs burtu taustiņiem, nevis ciparu klaviatūras taustiņus.
 • Pārliecinieties, ka jūs esat pareizi ievadījis ciparu nulle (0), nevis burtu O tā vietā.

4. Pārbaudiet DVD un DVD-ROM diskdziņus.

Putekļi vai netīrumi uz kompaktdiska vai DVD diska var traucēt instalēšanu un neļaut CD-ROM vai DVD-ROM diskdzinim atpazīt datu nesēju. Pārbaudiet, vai uz lietotnes CD vai DVD nav netīrumu, putekļu vai pirkstu nospiedumu. Ar mīkstu bezplūksnu lupatiņu viegli notīriet kompaktdiska apakšpusi, virzoties no centra uz malu.

Pārliecinieties, ka CD-ROM vai DVD-ROM diskdzinis spēj nolasīt citus CD vai DVD diskus. Ja nespēj, pārbaudiet, vai kompaktdiska kārbiņa vai ielādes paliktnis nav netīri, un notīriet tos ar bezplūksnu lupatiņu. Ja diskdzinis joprojām nespēj nolasīt citus kompaktdiskus, sazinieties ar tā ražotāju vai datora izgatavotāju.

5. Nodzēsiet iepriekš instalētās lietotnes failus.

Neveiksmīgas instalēšanas laikā saglabātie faili aizņem vietu cietajā diskā un var radīt problēmas nākamajā instalācijas reizē. Ja instalēšana nav izdevusies, atinstalējiet programmu un tad mēģiniet vēlreiz to instalēt. Ja jūs mēģināsiet atkārtoti instalēt programmu, nenodzēšot iepriekšējās instalācijas failus, instalētājam var neizdoties no jauna pārrakstīt šos failus. Pasrtāv arī iespēja, ka diskā vairs nepietiks brīvas vietas lietotnes instalēšanai. Ja atkārtota instalēšana neizdodas, manuāli nodzēsiet produkta failus.

Lai nodzēstu iepriekšējo produkta instalēšanas mēģinājumu failus:

 1. Ejiet uz Applications (Lietojumprogrammas) > Utilities (Utilītas) > Adobe Installers (Adobe instalētāji) vai Lietotnes> <Produkta versija>.

 2. Divreiz noklikšķiniet uz Uninstall (Atinstalēt) <Produkta versija>.

 3. Ievadiet savu administratora paroli, kad tas tiek lūgts.
 4. Izpildiet ekrānā redzamās norādes un pēc tam noklikšķiniet uz Atinstalēt.

 5. Kad atinstalēšana pabeigta, pārstartējiet savu datoru un instalējiet produktu.

6. Produkta instalēšana no darbvirsmas.

Dažas sistēmas sastāvdaļas — piemēram, ierīču draiveri vai antivīrusu lietotnes — var konfliktēt ar instalētāju, kā rezultātā instalācija būs nepilnīga vai vispār neizdosies. Lai izvairītos no šiem konfliktiem, veiciet instalēšanu no darbvirsmas.

 1. Ievietojiet instalēšanas disku jūsu DVD-ROM diskdzinī.
 2. Nokopējiet instalācijas mapi no diska uz darbvirsmas.
 3. Atveriet instalācijas mapi uz darbvirsmas.
 4. Divreiz noklikšķiniet uz Setup faila un sekojiet norādēm ekrānā.
  Piezīme.

  Ja jums vēl neizdodas novērst problēmas, pārstartējiet savu datoru mēģiniet instalēt vēlreiz, lai pārbaudītu, vai problēma atrisināta.

7. Instalējiet pašreizējos macOS atjauninājumus.

macOS operētājsistēmas atjauninājumi var uzlabot tās veiktspēju un saderību ar lietotnēm. macOS atjauninājumus jūs varat atrast Apple tīmekļvietnē vai arī atlasot Programmatūras atjaunināšana no Apple izvēlnes. Lai saņemtu palīdzību atjauninājumu instalēšanas laikā, lūdzu, sazinieties ar Apple tehnisko atbalstu.

Svarīgi: pirms instalēt sistēmas atjauninājumu, pārbaudiet sava produkta sistēmas prasības, lai nodrošinātu saderību. (Pārbaudiet arī izmantotās trešās puses programmatūras vai aparātlīdzekļu saderību ar jūsu produktu.)Ja atjauninājuma nav sarakstā, sazinieties ar Adobe vai jūsu trešās puses programmatūras vai aparatūras ražotāju.

Problēmu novēršanas starpposms

Ja iepriekšējā sadaļā aprakstītās procedūras nepalīdz novērst problēmu, izmēģiniet sekojošās problēmu novēršanas starpposma operācijas.

8. Instalējiet savu produktu ar atspējotiem lietotāja konta pierakstīšanās vienumiem.

Lai atspējotu nebūtiskus paplašinājumus, kas atrodas lietotāja konta pierakstīšanās vienumu mapē, pārstartējiet datoru, turot nospiestu Shift taustiņu. Turot nospiestu Shift, jebkura lietotne, kas atrodas pierakstīšanās vienumu mapē, tiek atspējota.

9. Instalējiet savu produktu ar jaunu lietotāja kontu.

Dažkārt lietotāja konts var būt bojāts, kā rezultātā instalētājs nevar piekļūt nepieciešamajiem failiem un mapēm vai tos izveidot. Izveidojiet kontu, pierakstieties šajā jaunajā kontā un tad mēģiniet instalēt produktu.

Lai izveidotu lietotāja kontu:

 1. Izvēlnē Apple izvēlieties System Preferences (Sistēmas preferences).

 2. Noklikšķiniet uz Accounts (Konti).

 3. Noklikšķiniet uz piekaramās atslēgas ikonas, ja tā ir saslēgtā stāvoklī, un pierakstieties.
 4. Noklikšķiniet uz plus zīmes.
 5. Izveidojiet lietotāja kontu. Parūpejaties, lai jūs neaizmirstu jauno paroli un piešķiriet kontam administratora tiesības, atlasot Ļaut lietotājam administrēt šo datoru. Sistēmā macOS X 10.6 atlasiet Administrators jaunā konta uznirstošajā izvēlnē.
 6. Noklikšķiniet uz Izveidot kontu un aizveriet Kontu logu.
 7. Izvēlnē Apple izvēlieties Izrakstīties.
 8. Pierakstieties jaunajā lietotāja kontā.

10. Diska atļauju labošana, palaižot rīku Disk Utility.

Ja esat pierakstījies kontā ar administratora tiesībām, taču tik un tā nespējat veikt instalēšanu vai iedarbināt produktu, jūsu diska atļaujas var būt bojātas.

Lai salabotu savas atļaujas, izmantojot rīku Disk Utility:

 1. Atkasiet Go (Iet uz) > Applications (Lietotnes) > Utilities (Utilītas)un divreiz noklikšķiniet uz lietotnes Disk Utility (Diska utilīta).

 2. Noklikšķiniet uz cilnes First Aid (Pirmā palīdzība) .

 3. Izvēlieties apjomu, kādā vēlaties instalēt savu produktu, un pēc tam noklikšķiniet uz Labot diska atļaujas.
  Piezīme.

  Ja jums vēl neizdodas novērst problēmas, pārstartējiet savu datoru mēģiniet instalēt vēlreiz, lai pārbaudītu, vai problēma atrisināta.

11. Pirms produkta instalēšanas izdzēsiet fontus no mapes Fonti, kura atrodas mapē Bibliotēka

 1. Nokopējiet pirms dzēšanas visus fontus no mapes Fonti, kura atrodas mapē Bibliotēka, jaunā mapē uz darbvirsmas.
 2. Restartējiet datoru.
 3. Instalējiet produktu.
 4. Kad instalēšana pabeigta, atkopējiet visus fontus atpakaļ uz mapi Fonti, kura atrodas mapē Bibliotēka.

Tādā pašā veidā jūs varat deaktivizēt fontus sistēmā macOS X:

Piezīme: ja jūs izmantojiet macOS versiju, vecāku par 10.4.8, Fontu Grāmatas opcijas un izvēlnes var nedaudz atšķirties.

 1. Deaktivizējiet visas fontu pārvaldības utilītas, piemēram, Extensis Suitcase u. taml.
 2. Iedarbiniet Fontu Grāmatu no Lietotņu mapes.
 3. Kolekciju kolonā noklikšķiniet uz Dators.
 4. Atlasiet fontu kolonā vienu no fontu nosaukumiem un izvēlieties Rediģēt > Atlasīt visu.
 5. Noklikšķiniet uz Atspējot zem fontu kolonas. (Šai pogai ir lodziņš ar izvēles rūtiņu tajā, kas atrodas blakus pogai ar plusa zīmi uz tās.)
 6. Pēc lūguma apstiprināt noklikšķiniet uz Atspējot.
 7. Vēlreiz pārbaudiet, vai problēma ar produkta instalēšanu ir novērsta. Ja problēma atkārtojas, maz ticams, ka tā saistīta ar bojātu fontu. Ja problēma neatkārtojas, tās cēlonis ir viens no atspējotajiem fontiem. Fontu Grāmatā iespējojiet vienu fontu kolekcijā vai datorā un mēģiniet vēlreiz atkārtot problēmu, līdz atradīsiet bojāto fontu.

Kad pārbaude pabeigta, izpildiet zemāk norādītās darbības, lai atgrieztu Fontu Grāmatu tās sākotnējā stāvoklī:

 1. Kolekciju kolonā noklikšķiniet uz Dators.
 2. Atlasiet fontu kolonā vienu no fontu nosaukumiem un izvēlieties Rediģēt > Atlasīt visu.
 3. Zem fontu kolonas noklikšķiniet uz Iespējot (šai pogai ir lodziņš bez izvēles rūtiņas).

12. Pārbaudiet, vai nav bojāts cietais disks.

Bojāts cietais disks var izraisīt instalācijas kļūdas. Diska pārbaudei izmantojiet diska utilītu, piemēram, Apple Disk Utility.

Atruna: Adobe neatbalsta trešās puses disku utilītas, bet laipni nodrošina zemāk redzamo instrukciju: Lai saņemtu atbalstu, sazinieties ar diska utilītas izstrādātāju.

Lai pārbaudītu disku ar Apple Disk Utility (tā iekļauta sistēmas kompaktdiskā):

 1. Startējiet datoru no sistēmas kompaktdiska.
 2. Atlasiet Instalētājs > Atvērt diska utilītu. Operētājsistēmā macOS 10.6 izvēlieties Utilities (Utilītas)> Disk Utility (Diska utilīta).
 3. Izvēlietis diskus, kurus vēlaties pārbaudīt, un tad noklikšķiniet uz cilnes Pirmā palīdzība.
 4. Lai pārbaudītu un vajadzības gadījumā salabotu atlasītos diskus, noklikšķiniet uz Labot.

13. Veiciet antivīrusu skenēšanu.

Izmantojiet mūsdienīgu antivīrusu programmatūru, lai pārbaudītu, vai sistēmā nav vīrusu. Pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir jaunākās vīrusu definīcijas jūsu izmantotajai antivīrusu programmai. Lai arī vīrusu infekcijas gadās visai reti, tās var izraisīt negaidītu sistēmas rīcību un arī kļūdas instalēšanā. Antivīrusu programmas regulāra (piemēram, reizi dienā) lietošana aizsargās jūsu sistēmas programmas no iespējamiem vīrusu nodarītiem bojājumiem. Kā izmantot antivīrusu programmu un kā iegūt pēdējos tās atjauninājumus – skatiet programmas dokumentāciju.

Paplašinātā problēmu novēršana

Ja iepriekšējā sadaļā aprakstītās procedūras nepalīdz novērst problēmu, jums varētu izdoties novērst problēmu, no jauna formatējot jūsu cieto disku. Jūs varat arī mēģināt noteikt, vai kāds no aparātlīdzekļiem nekonfliktē ar jūsu produktu.

Atruna: Adobe neatbalsta aparātlīdzekļus un sniedz šos ieteikumus vienīgi kā pretimnākšanu. Lai saņemtu turpmāko palīdzību, sazinieties ar aparatūras ražotāju vai pilnvarotu izplatītāju. Ja jūs mēģināsiet atrisināt aparātlīdzekļu problēmas saviem spēkiem, tas var anulēt garantijas saistības.

Piezīme: pirms jūs demontējat vai pārkārtojat aparatūru, izslēdziet datoru, atvienojiet to un perifērijas ierīces no maiņstrāvas tīkla.

14. Darbiniet savu produktu uz cita datora vai cita cietā diska.

Instalējiet un darbiniet savu produktu no cita cietā diska, kas ievietots tajā pašā datorā, vai no tā paša cietā diska, to ievietojot citā datorā. Ja problēma neatkārtojas, cietais disks vai pamatplate, kuru jūs izmantojāt pirms tam, var būt šīs problēmas cēlonis. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar ražotāju.

15. Instalējiet uz cita cietā diska, kurš izveidots kā starta disks.

Instalējiet sistēmas programmatūru uz cita cietā diska (bet ne uz tā paša diska cita nodalījuma), kuru pēc tam iezīmējiet kā starta disku. Pēc tam ieinstalējiet jaunajā diskā savu produktu.

Starta diska iezīmēšana:

 1. Izvēlnē Apple atlasiet Sistēmas preferences.
 2. No sistēmas izvēlēm atlasiet Starta disks.
 3. Izvēlieties diskdzini, kurā jūs vēlreiz instalējāt sistēmas programmatūru.
 4. Restartējiet datoru.

16. Instalējiet vēlreiz sistēmas programmatūru.

Vēlreiz instalējiet operētājsistēmu vai veiciet sistēmas atjaunošanu.

Svarīgi: sistēmas atjaunošanas laikā tiek dzēsts viss cietā diska saturs. Veiciet visu svarīgāko failu rezervēšanu uz ārējā cietā diska, CD vai DVD diska.

Detalizētu informāciju par sistēmas atjaunošanu jūs atradīsiet attiecīgajā dokumentācijā vai arī apmeklējot Apple atbalsta lapu un sameklējot "Sistēmas atjaunošanu".

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?