Instalēšanas problēmu novēršana | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows

Risinājumi, kas palīdz novērst Photoshop Elements un Premiere Elements instalācijas laikā Windows vidē radušās problēmas.

Instalēšanas problēmas

Problēmas instalēšanas laikā var izraisīt daudzi faktori, piemēram, konflikti starp starta vienumiem, nepareizi dati Windows reģistrā un aparātiska nesaderība. Izpildiet tālāk aprakstītās procedūras, lai novērstu dažāda veida kļūdas instalācijas gaitā, tostarp:

 • Tukšs vai mirgojošs dialoglodziņš
 • Sastindzis kursors ekrānā, zils ekrāns vai negaidīts restarts
 • Dažādas kļūdas, tostarp:
  • "Šī programma veikusi neatļautu darbību un tiks apturēta. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar programmas piegādātāju."
  • "MS instalēšanas rīkkopas API kļūda, Bad Arg 3:AddSectionFiles to CopyList."
  • «Atarhivējot uz [piekļuves ceļš], mērķa diskā izrādījās pārāk maz vietas."
  • "Instalētājs nespēj inicializēt instalēšanas programmu. Kodējumā varētu būt kļūda."
  • "Instalētājs nespēj ielādēt instalēšanas skripta failu."
  • "Nav iespējams izveidot direktoriju mapē C:\Windows\System. Lūdzu, pārbaudiet ieraksta tiesības direktorijā."
  • "X:\ nav pieejams." (kur "X" ir jūsu CD-ROM diskdziņa burts).
  • "Ierīce nav sagatavota."
  • "Kļūda nolasot CD-ROM.""Kļūda nolasot ierīci X:\» (kur "X" ir jūsu CD-ROM diskdziņa burts).
Piezīme.

Lai iegūtu papildinformāciju par problēmām ar sērijas numuru, skatiet sadaļu Sērijas numura noskaidrošana.

Pirms sākšanas

Lai gūtu maksimālu labumu no šī dokumenta, sekojiet turpmākajiem norādījumiem:

 • Veiciet operācijas pēc kārtas.} Sekojiet šinī instrukcijā izklāstītajai kļūdu novēršanas operāciju secībai.
 • Pēc katras operācijas mēģiniet veikt instalēšanu. Kad operācija pabeigta, mēģiniet vēlreiz veikt instalēšanu, lai noskaidrotu, vai problēma novērsta. Ja nav, pārejiet uz nākamo kļūdu novēršanas soli.
 • Novērtējiet operāciju sekmes. Atzīmējiet paveiktās operācijas un to rezultātus, tostarp – kļūdas un jaunas problēmas. Adobe Tehniskais atbalsts izmantos šo informāciju pilnvērtīgāka atbalsta sniegšanai, ja jūs ar viņiem sazināsieties.
 • Pārstartējiet pēc katra instalēšanas mēģinājuma vai kļūmes. Pēc katras neveiksmīgas instalēšanas vai kļūdas pārstartējiet datoru, lai atsvaidzinātu iekšējo atmiņu. Darba turpināšana bez pārstartēšanas var novest pie vairāku problēmu apvienošanās.

Svarīgi: Dažas no šeit aprakstītajām procedūrām var izsaukt Lietotāja Konta pārbaudes dialogu, kurš pieprasīs jums atļauju turpināt. Izlasiet dialoglodziņā doto informāciju, lai noteiktu, vai vēlaties turpināt. Ja jūs izvēlēsieties atcelt dialogu, šo problēmu novēršanas procedūru turpināt nevarēs.

Problēmu novēršanas sākums

1. Pārliecinieties, ka jūsu sistēma atbilst minimālajām prasībām.

Lai instalētuPhotoshop Elements vai Premiere Elements, jūsu sistēmai jāsakrīt ar minimālajām prasībām vai jāpārspēj tās. Vissvaigāko informāciju attiecībā uz prasībām sistēmai jūs atradīsiet Photoshop Elements tehniskajā specifikācijā Photoshop Elements or Premiere Elements, vai Premiere Elements tehniskajā specifikācijā.

Lai uzzinātu pamata informāciju par jūsu sistēmu, piemēram, procesora darbības ātrumu un instalētās RAM apjomu, ejiet uz Start > Control Panel > System.

2. Nodzēsiet iepriekš instalētās lietotnes failus.

Lai nodzēstu iepriekšējā instalēšanas mēģinājumā saglabātos failus, rīkojieties sekojoši:

 1. Pārceliet visus personiskos failus (piemēram, attēlus, video vai trešās puses spraudņus) no Photoshop Elements, Premiere Elements un Elements Organizer mapēm un to apakšmapēm uz rezervēšanas mapēm drošai uzglabāšanai.

 2. Uzdevumjoslā noklikšķiniet labo pogu uz starta izvēlnes, atlasiet Control Panel (Vadības panelis) (Windows 8 / Windows 10) vai Start > Control Panel (Vadības panelis) (Windows 7 / Vista).

  Piezīme.

  Šinī dokumentā aprakstītās procedūras balstītas uz Windows saskarnes, kas instalēta pēc noklusējuma. Ja jūsu saskarne ir pielāgota, atsevišķas procedūras var atšķirties. Piemēram, navigācija uz Control Panel (Vadības paneli) no izvēlnes Start var būt sekojoša: Start > Settings (Iestatījumi) > Control Panel (Vadības panelis), nevis Start > Control Panel (Vadības panelis).

 3. (Windows 10 un Windows 8) Ja jūs redzat Control Panel (Vadības panelis) sagrupētu pēc kategorijām, noklikšķiniet uz Uninstall a Program (Atinstalēt programmu). Ja jūs redzat ikonas, noklikšķiniet uz Programs and Features (Programmas un iezīmes).

  (Windows 7) Atlasiet Programs > Programs and Features (Programmas un iezīmes) un divreiz noklikšķiniet uz Uninstall a Program (Atinstalēt programmu).

  (Vista) Atlasiet Programs > Programs and Features (Programmas un iezīmes).

 4. Atlasiet Adobe Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements un noklikšķiniet uz Uninstall (Atinstalēt). Lai atinstalētu lietotni, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

 5. Kad atinstalēšana pabeigta, aizveriet vadības paneli un atgriezieties uz cietā diska vietā, kur lietotne tika sākotnēji instalēta. Nodzēsiet sekojošas mapes (ja instalētājs tās jau nav nodzēsis): Photoshop Elements vai Premiere Elements un Elements Organizer. (Pēc noklusējuma tās tiek instalētas Program Files/Adobe mapē.)

 6. Ja parādās mapes dzēšanas apstiprinājuma dialoga lodziņš, noklikšķiniet uz Yes (Jā).

 7. Iztukšojiet atkritumu tvertni un pārstartējiet savu datoru.

3. Pārbaudiet CD un CD-ROM diskdzini.

Putekļi vai netīrumi uz kompaktdiska var traucēt instalēšanu un neļaut CD-ROM diskdzinim atpazīt kompaktdisku. Pārbaudiet, vai uz Photoshop Elements un Premiere Elements CD nav netīrumu, putekļu vai pirkstu nospiedumu. Ar mīkstu bezplūksnu lupatiņu viegli notīriet kompaktdiska apakšpusi, virzoties no centra uz malu.

Pārliecinieties, ka CD-ROM diskdzinis spēj nolasīt citus kompaktdiskus. Ja nespēj, pārbaudiet, vai kompaktdiska kārbiņa vai ielādes paliktnis nav netīri, un notīriet tos ar bezplūksnu lupatiņu. Ja diskdzinis joprojām nespēj nolasīt citus kompaktdiskus, sazinieties ar tā ražotāju vai datora izgatavotāju.

Ja jūsu kompaktdisks bojāts, sazinieties ar piegādātāju, lai nomainītu to. 

4. Instalējiet Adobe Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements no darbvirsmas.

Dažas sistēmas sastāvdaļas — piemēram, ierīču draiveri vai antivīrusu utilītas — konfliktē ar instalētāju. Tās var izraisīt nepabeigtu instalēšanu vai pārtraukt to. Lai izvairītos no šiem konfliktiem, veiciet instalēšanu no darbvirsmas.

 1. Nokopējiet Adobe Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements mapi no diska uz darbvirsmas.

 2. Atveriet Adobe Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements mapi uz darbvirsmas.

 3. Divreiz noklikšķiniet uz Setup (vai Setup.exe) faila un sekojiet norādēm ekrānā.

  Piezīme.

  Dažu procedūru veikšanai nepieciešams sameklēt slēptos failus un slēptās mapes vai atrast failus pēc to pilnajiem faila nosaukumiem kopā ar paplašinājumiem (piemēram, Setup.exe vai piemers_failavards.ini). Pēc noklusējuma Windows Explorer nerāda slēptos failus, slēptās mapes un atpazīstamus failu paplašinājumus.Detalizēti par to skatiet Kā apskatīt slēptos failus, mapes, failavārda paplašinājumus.

5. Instalējiet jaunākās Windows servisa pakotnes un citus atjauninājumus.

Problēmu novēršanas starpposms

Ja iepriekšējā sadaļā aprakstītās procedūras nepalīdz novērst problēmu, izmēģiniet sekojošās starpposma problēmu novēršanas operācijas.

1. Instalējiet Adobe Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements vienkāršotā režīmā.

Ierīču draiveri un programmatūra, kas kopā ar Windows sistēmu tiek ielādēta automātiski, var konfliktēt ar Elements instalētāju un izraisīt instalēšanas problēmas. (Automātiski ielādētā programmatūra ietver ekrāna saudzētājus un antivīrusu utilītas.) Lai izvairītos no konfliktiem, vēlreiz instalējiet Photoshop Elements/Premiere Elements Windows vienkāršotajā režīmā. Vienkāršotajā režīmā nestandarta ierīču draiveri un autoielādes programmatūra ir atspējoti.

Lai veiktu instalēšanu vienkāršotajā režīmā, rīkojieties sekojoši:

 1. Atveriet Adobe Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements disku diskdzinī.

 2. Nokopējiet Adobe Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements mapi no diska uz darbvirsmas.

 3. Izvēlieties Sākums, meklēšanas tekstlodziņā ievadiet msconfig un nospiediet taustiņu Enter. (Windows 8 vidē noklikšķiniet labo pogu uz Start pogas un atlasiet Search (Meklēt).)

   

 4. Cilnē Startup noklikšķiniet Disable all (Visu atspējot). (Windows 8 nav opcijas, kas atspējo visu reizē – katrs vienums jāatspējo atsevišķi.)

   

 5. Cilnē Services atlasiet Slēpt visus Microsoft pakalpojumus, noklikšķiniet Disable All (Visu atspējot) un tad noklikšķiniet OK (Labi).

 6. System Configuration (Sistēmas konfigurācija) dialoglodziņā noklikšķiniet uz Restart.

 7. Divreiz noklikšķiniet uz Setup (vai Setup.exe) failu Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements mapē, kuru jūs nokopējāt darbvirsmā 2. solī. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamās norādes.

 8. Izvēlieties Sākums, meklēšanas tekstlodziņā ievadiet msconfig un nospiediet taustiņu Enter.

 9. Cilnē General atlasiet Normal startup (Normāls starts), noklikšķiniet OK (Labi) un pārstartējiet datoru.

  Piezīme.

  Ja instalēšabna vienkāršotajā režīmā nepalīdz, mēģiniet veikt instalēšanu citā datorā vai citā cietajā diskā.

2. Veiciet instalēšanu kā administrators.

Drošības iestatījumi Windows 7, 8, 10 vai Vista sistēmā dažkārt neļauj lietotnēm veikt ierakstus aizsargātās failu zonās vai reģistra atslēgās. Ja instalētājam ir administratora pilnvaras, drošības iestatījumi tiek apieti un iespējams veikt ierakstus aizsargātajās zonās.

Lai instalētu Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements kā administrators, rīkojieties sekojoši:

 1. Nokopējiet Adobe Photoshop Elements un Premiere Elements mapi no diska uz darbvirsmas.

 2. Atveriet Photoshop Elements vai Adobe Premiere Elements mapi uz darbvirsmas.

 3. Noklikšķiniet ar labo pogu uz Setup (vai Setup.exe) faila un izvēlieties Properties (Rekvizīti).

 4. Cilnē Compatibility (Saderība) atlasiet Run this program as an administrator (Darbināt šo programmu kā administratoram).

 5. Noklikšķiniet uz OK (Labi).

 6. Divreiz noklikšķiniet uz Setup (vai Setup.exe) faila un sekojiet norādēm ekrānā.

3. Instalējiet mapē, kura atrodas cietā diska saknes līmenī.

Izveidojiet mapi cietā diska saknes līmenī. Sekojiet tam, lai mapes nosaukums satur astoņus simbolus, vai mazāk (piemēram, C:\PSE un C:\PRE) un nesatur speciālus simbolus, piemēram, "#." Pārliecinieties arī par to, ka ceļš uz Windows instalācijas vietu nesatur speciālos simbolus.

Izveidojiet mapi cietā diska saknes līmenī. Sekojiet tam, lai mapes nosaukums satur astoņus simbolus, vai mazāk (piemēram, C:\PSE un C:\PRE) un nesatur speciālus simbolus, piemēram, "#." Pārliecinieties arī par to, ka ceļš uz Windows instalācijas vietu nesatur speciālos simbolus.

4. Instalējiet ar jaunu lietotāja kontu.

Izveidojiet lietotāja kontu, kuram ir tādas pašas pilnvaras kā kontam, kuru izmantojat, kad rodas problēma. Ja problēma vairs nerodas, oriģinālais lietotāja konts var būt bojāts. Instrukcijas attiecībā uz lietotāja konta izveidi skatiet Jauna lietotāja izveidošana vai sazinieties ar savas sistēmas administratoru.

5. Atspējojiet LKK (lietotāja konta kontroli).

6. Atjauniniet videokartes draiveri.

Daudzi videokaršu ražotāji periodiski atjaunina savus programmatiskos draiverus. Ja jūs pēdējā laikā neesat atjauninājis videokartes draiveri, sazinieties ar videokartes ražotāju, lai saņemtu atjauninātu draiveri, vai lejupielādējiet to no ražotāja interneta vietnes. (Lai noskaidrotu videokartes ražotāju, Ierīču pārvaldniekā pārskatiet kartes rekvizītus.) Bieži vien noskaidrot to, vai video draiveris ir novecojis, iespējams izmainot videokartes krāsu dziļumu un izšķirtspēju. To var noskaidrot arī atspējojot grafikas aparātisko paātrinājumu.

 • Lai izmainītu krāsu dziļumu un izšķirtspēju, kas tiek izmantota Photoshop Elements un Adobe Premiere Elements programmās, skatiet sadaļu Krāsu dziļuma un izšķirtspējas nomaiņa Windows 8 vai Windows 7 un Vista vidē. Photoshop Elements un Premiere Elements programmām nepieciešama ekrāna izšķirtspēja vismaz 1024 x 768.
 • Kā atspējot grafikas aparātisko paātrinājumu, skatiet Grafikas aparātiskā paātrinājuma atspējošana vai Microsoft Windows atbalstu. Atkarībā no jūsu videokartes, šī funkcija var nebūt pieejama Windows 7, 8, un 10 vidē.

7. Pārliecinieties, ka ierīces draiveri ir saderīgi ar Windows

Ja videokartes draiveru atjaunināšana problēmu neatrisina, pārbaudiet, vai visu pārējo ierīču draiveri ir saderīgi ar jūsu Windows versiju (Windows 8 vai Windows 7 un Vista). Ierīču draiveri ir programmas faili, kas ļauj Windows sazināties ar ierīcēm, piemēram, skeneriem, datorpelēm un klaviatūrām. Sazinieties ar ierīces ražotāju, lai noskaidrotu, vai jūs izmantojat visjaunāko draiveri.

8. Atspējojiet Windows Aero.

Detalizēti par to skatīt Kā atspējot Windows Aero (Windows 7 un Vista).

9. Optimizējiet darbības ar pagaidu failiem.

Windows un lietotnes darba informāciju saglabā pagaidu (.tmp) failos, kurus tās izveido uz cietā diska. Pārāk liels skaits un pārāk veci pagaidu faili var ietekmēt datora veiktspēju.

Detalizēti par pagaidu failu dzēšanu, izmantojot Diska tīrīšanas utilītu, skatiet Windows 10,  Windows 8 vai Windows 7 un Vista.

10 . Iestatiet virtuālās atmiņas lapošanas faila lielumu pēc noklusējuma.

Windows 10 vai 8

Windows 10 un 8 skatiet Virtuālās atmiņas apjoma maiņa un izmantojiet šos iestatījumus:

Sākotnējais apjoms: ievadiet vērtību, kura pusotras reizes pārsniedz datorā instalētās RAM lielumu.

Maksimālais apjoms: ievadiet vērtību, kura divas reizes pārsniedz sākotnējā apjoma vērtību.

Windows 7 vai Vista

11. Izlabojiet un defragmentējiet cietos diskus.

Optimizējiet savus cietos diskus, izlabojot un defragmentējot tos: Windows 10 un Windows 8 vai Windows 7 un Vista.

12. Veiciet sistēmas antivīrusu skenēšanu.

Izmantojiet mūsdienīgu antivīrusu programmatūru (piemēram, Symantec Norton Antivirus vai McAfee Virus Scan), lai pārbaudītu, vai sistēmā nav vīrusu. Vīrusu infekcija var sabojāt programmatūru un izraisīt instalēšanas kļūdas. Papildinformāciju skatiet antivīrusu programmas dokumentācijā.

Paplašinātā problēmu novēršana

Pierakstieties, izmantojot iebūvēto administratora kontu.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?