Vispārīgi jautājumi par pirātismu

Programmatūras pirātisms rodas, ja notiek viena vai vairākas no šīm darbībām:

 • programmatūra ir modificēta vai uzlauzta;
 • tiek kopētas, pārdotas vai izmantotas zagtas atslēgas vai konti;
 • programmatūra tiek izmantota neatbilstoši licencēšanas noteikumiem.

Programmatūras pirātisms pakļauj uzņēmumus un patērētājus tādiem drošības riskiem kā ļaunprogrammatūra, spiegprogrammatūra un vīrusi un samazina organizāciju efektivitāti.

Parasti standarta pretvīrusu un drošības programmatūra nekonstatē tos ļaunprogrammatūru veidus, kas ir sastopami viltotā vai neoriģinālā programmatūrā.

Nē, šādas programmatūras izmantošana nav atļauta neatkarīgi no tās iegūšanas veida.

Iegādājoties programmatūru tieši vietnē Adobe.com, tiek garantēts, ka saņemat oriģinālo Adobe programmatūru. Tāpat lietotāji tiek aizsargāti, ja pirms drauga, kolēģa vai darba biedra iedotas programmatūras izmantošanas tiek pārbaudīti lietošanas noteikumi.

Atkarībā no situācijas ir vairākas iespējas:

 • ja esat saņēmis Adobe paziņojumu ar norādi, ka jūsu programmatūra nav oriģināla, noklikšķiniet uz iekļautās saites, lai uzzinātu vairāk. Meklējiet iespēju iegādāties oriģinālo Adobe programmatūru vai zvaniet klientu atbalstam, lai saņemtu papildu informāciju. Ja jūsu uzņēmumā par programmatūras iegādi ir atbildīgs cits darbinieks, vispirms sazinieties ar viņu;
 • ja programmatūras instalēšanas laikā saņemat paziņojumu par nederīgu sērijas numuru, iespējams, uzņēmums Adobe ir bloķējis šī sērijas numura izmantošanu ļaunprātīgas lietošanas dēļ. Atveriet paziņojumā norādīto lapu, lai skatītu iespējas atrisināt šo problēmu;
 • ja uzskatāt, ka jums ir cita vai papildu neoriģināla vai viltota programmatūra, varat iegādāties oriģinālo programmatūru tieši no uzņēmuma Adobe vietnē Adobe.com.

Noteiktā skaitā dienu lietotājiem ir obligāti jāaktivizē programmatūra, lai tā darbotos, kā paredzēts. Programmatūras reģistrēšana Adobe vietnē ir pilnībā brīvprātīga. Tomēr ne aktivizācija, ne reģistrācija negarantē, ka izmantojat oriģinālu programmatūru.

Apmeklējiet lapu www.adobe.com/lv/genuine, izmantojiet atbilstošo saiti un izpildiet norādījumus.

Kā Adobe palīdz samazināt pirātisma apmērus?

Adobe izstrādā programmas, lai garantētu, ka klienti tiek izglītoti, informēti un aizsargāti visos pirkšanas un lietošanas cikla posmos. Šīs programmas ir:

 • izglītošana par priekšrocībām, lietojot oriģinālo Adobe programmatūru;
 • sadarbība ar organizācijām, lai novērstu programmatūras pirātismu;
 • izmeklēšana un tiesvedība pret neoriģinālas vai viltotas programmatūras tālākpārdevējiem, tostarp pret tiešsaistes tirdzniecības vietām;
 • nelegāli iegūtu vai ģenerētu sērijas numuru bloķēšana;
 • kā arī atkārtotas instalēšanas vai produkta izmantošanas laikā informēšana par to, ka klienta programma ir neoriģināla vai viltota.

Oriģinālā Adobe programmatūra ir likumīgi licencēta programmatūra, kas ir iegādāta tieši no Adobe. Oriģinālā Adobe programmatūra darbojas atbilstoši produkta dokumentācijai un lietošanas noteikumiem. Tā nesatur ievainojamību, kas sastopama neoriģinālā vai viltotā programmatūrā.

Tikai oriģinālā Adobe programmatūra nodrošina garantētu piekļuvi jaunākajiem atjauninājumiem, funkcijām un funkcionalitātei, ļaujot klientiem un organizācijām uzturēt optimālu produktivitāti, un samazina veiktspējas problēmu varbūtību. Turklāt Adobe atbalsts un garantija attiecas tikai uz oriģinālo Adobe programmatūru. Iegādājoties oriģinālo Adobe programmatūru, klienti var būt mierīgi, zinot, ka izmanto uzticamu programmatūru.

Bieži vien personas un organizācijas netīšām iegādājas un izmanto neoriģinālu programmatūru, jo negodīgi tālākpārdevēji un tiešsaistes tirdzniecības vietas iegulda daudz pūļu, lai neoriģināla programmatūra šķistu oriģināla. Citkārt lietotāji saprot, ka izmanto neatbilstoši licencētu programmatūru, tikai saņemot paziņojumu.

Izmantojot neoriģinālu programmatūru, tiek radīti riski personām un organizācijām.  Neoriģināla programmatūra bieži vien ir modificēta, tādējādi radot, piemēram, šādas problēmas:

 • lielāks risks, ka vīrusi vai spiegprogrammatūra var iznīcināt vai bojāt datus;
 • lielāka iespēja, ka programmatūra nedarbosies pareizi vai nemaz;
 • ierobežota piekļuve klientu atbalstam, jaunināšanai un tehniskajai dokumentācijai.

Par Adobe programmatūras paziņojumiem — paziņojumi instalēšanas laikā

Nederīgi vai atsaukti sērijas numuri ir tādi sērijas numuri, kurus Adobe ir bloķējis, jo tos ir nelikumīgi ieguvuši vai ģenerējuši nepilnvaroti tālākpārdevēji. Kad Adobe konstatē šādu krāpniecisku rīcību, konkrētās atslēgas tiek deaktivizētas, lai novērstu turpmākus pārkāpumus. To, ka sērijas numuri ir bloķēti, klienti var uzzināt, tikai mēģinot instalēt vai atkārtoti instalēt programmatūru.

Programmatūra, arī neoriģināla programmatūra, var darboties normāli, līdz Adobe identificē, bloķē vai deaktivizē viltoto sērijas numuru, bieži vien tas notiek, vēršoties tiesā pret pārdevēju. Kad sērijas numurs ir bloķēts, turpmāki instalēšanas vai atkārtotas instalēšanas mēģinājumi neizdodas.

Nē. Ja esat saņēmis šo ziņojumu, sērijas numurs nav derīgs, un jūs nevarēsiet piekļūt lietojumprogrammai. Izpildiet paziņojuma uzvednē esošos norādījumus, lai uzzinātu, kādas ir iespējas atrisināt problēmu.

Par Adobe programmatūras paziņojumiem — paziņojumi produkta izmantošanas laikā

Adobe izpilda validācijas pārbaudes un brīdina personas un organizācijas, ja tās izmanto neoriģinālu programmatūru. Tiek izmantots pakalpojums, lai konstatētu programmatūras izmaiņas un nederīgas licences. Ja jūs vai kāds cits jūsu organizācijas pārstāvis saņem paziņojumu, tas norāda, ka ir konstatēta neoriģināla programmatūra.

Adobe izmanto dažādas tehnoloģijas, pakalpojumus un iespējas, lai konstatētu, vai instalētais Adobe produkts ir vai nav oriģināls. Ja tiek konstatēta neoriģināla instalācija (veicot validēšanas procesu), pakalpojuma sniedzējs var informēt lietotājus par neoriģinālu programmatūru, izmantojot uznirstošu paziņojumu. Tiek norādītas arī iespējas atrisināt problēmu. Papildus uznirstošajam paziņojumam klienti var skatīt arī validācijas procesa izpildi, izmantojot darbību monitoru vai uzdevumu pārvaldnieku.

Validācijas procesa laikā Adobe pārbauda, vai programmatūra nav modificēta vai uzlauzta, vai netiek izmantotas zagtas atslēgas vai konti, kā arī to, vai lietošana atbilst licencēšanas noteikumiem.

Ja jūs vai kāds cits lietotājs jūsu organizācijā ir saņēmis paziņojumu, iemesls tam ir programmatūra, kas nav izturējusi validācijas pārbaudi un nav oriģināla.

Neoriģinālas programmatūras instalēšana ir nelikumīga, un Adobe izmanto dažādus paņēmienus, lai lietotājiem palīdzētu saprast radušās problēmas.  Ja lietotājs izvēlas neņemt vērā paziņojumus un brīdinājumus, Adobe var veikt un veiks atbilstošas darbības.

Paziņojumi produkta izmantošanas laikā: paziņojuma par pārbaudes rezultātiem izprašana

Šobrīd programmatūras validēšanas pārbaudes rezultāti ir pieejami tikai tiem lietotājiem, kuri ir saņēmuši paziņojumu no Adobe par neoriģinālas programmatūras izmantošanu. Ja esat saņēmis paziņojumu, varēsiet skatīt programmatūras validēšanas pārbaudes rezultātus, noklikšķinot uz paziņojuma.

Kolonnā “Licencēšanas statuss” ir sniegta papildu informācija par jūsu izmantotās programmatūras sērijas numuru(-iem).

 • Atzīme “Izturēts” norāda, ka sērijas numurs ir izturējis nesen veikto validēšanas pārbaudi.
 • Atzīme “Nav izturēts” norāda, ka šī programmatūra nav izturējusi validēšanas pārbaudi. Tā tiek attēlota, ja sērijas numuru nav izsniedzis Adobe vai ja ir zināms, ka sērijas numurs tiek izmantots zagtā vai viltotā programmatūrā, un tāpēc ir noticis drošības politikas pārkāpums.
 • Atzīme “Nav izturēts — nepieciešams abonements” norāda, ka šī ir neatbilstoši licencētas programmatūras abonementa versija.
 • Atzīme “Nav izturēts — tikai izmēģinājumversija” norāda, ka šī programmatūra ir paredzēta tikai izmēģinājumversijas izmantošanai un izmēģinājuma periods ir beidzies.

Bez sērijas numura pārbaudes Adobe veic arī programmatūras izmaiņu pārbaudi, un arī derīga sērijas numura gadījumā ir iespējams konstatēt izmainītu programmatūru. Izmainīta programmatūra nozīmē to, ka kods ir mainīts vai “uzlauzts”.

Šāda kombinācija liecina, ka programmatūra ir izmainīta un nav oriģināla. 

Konfidencialitāte un drošība

Tiek izmantots pakalpojums, kas pārbauda dažādas Adobe programmatūras versijas un pārliecinās par programmatūras integritāti un licenču derīgumu. Papildu informācija ir pieejama vietnes Adobe.com sadaļā http://www.adobe.com/lv/privacy/policy.html.

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika