Tālāk norādītā informācija ir attiecināma tikai uz Ziemeļameriku (NA).

No nodokļa atbrīvoti pasūtījumi ASV un Kanādā

Visi pasūtījumi, kas veikti ASV un Kanādā, ir apliekami ar PVN. Adobe iekasē PVN atbilstoši saņēmēja atrašanās vietai.

Lai izņemtu PVN no sava pasūtījuma, sazinieties ar Adobe klientu apkalpošanas dienestu. Pirms pasūtījuma iesniegšanas norādiet tālākpārdošanas vai atbrīvojuma sertifikātu, ko izsniegusi valsts vai apgabals, uz kuru jūsu produkts tiks nosūtīts. Vēstules no ieņēmumu dienesta par jūsu atbrīvojumu no federālā nodokļa nav uzskatāmas par PVN atbrīvojuma sertifikātiem.

Piezīme. Jūs nevarat iesniegt Adobe Store no nodokļa atbrīvotu pasūtījumu. Sazinieties ar Adobe klientu apkalpošanas dienestu, lai tieši iesniegtu no nodokļa atbrīvotu pasūtījumu.

Pierādījums atbrīvojuma no nodokļa statusam

Atbrīvojuma no nodokļiem statusa apliecinājumam Adobe pieņem šādus dokumentus:

 • Tālākpārdošanas sertifikāts
 • Vairāku jurisdikciju atbrīvojuma sertifikāts
 • Individuāla atbrīvojuma statusa sertifikāts
 • Organizācijas atbrīvojuma sertifikāts
 • Tiešā maksājuma atļaujas
 • Ražošanas atbrīvojuma sertifikāts
 • Valdības nodokļu atbrīvojuma kredītkarte

Tālākpārdošanas sertifikāti

Tālākpārdošanas sertifikātā ir jānorāda, ka pirkums ir paredzēts tālākpārdošanai. Pirkums ir paredzēts tālākpārdošanai, ja:

 • Tas paredzēts pārdošanai jūsu parastas uzņēmējdarbības ietvaros
 • Tas paredzēts pārdošanai kā cita produkta fiziska sastāvdaļa
 • Tas tiek izmantots demonstrācijai vai izstādīšanai, turot to pārdošanai jūsu uzņēmumā

Pirkums nav paredzēts tālākpārdošanai, ja:

 • Tas tiks izmantots, nevis pārdots.
 • Tas tiks izmantots pirms tā pārdošanas.
 • Tas tiks izmantots personīgām vajadzībām.

Nodokļa atbrīvojuma vai tālākpārdošanas sertifikāts

Derīgā nodokļa atbrīvojuma vai tālākpārdošanas sertifikātā ir jābūt norādītai šādai informācijai:

 • Adobe nosaukums un adrese
 • Klienta vārds, uzvārds/nosaukums un adrese
 • Klienta pilnvarotā pārstāvja paraksts un datums
 • Iegādāto produktu apraksts

Obligāti jāaizpilda visi lauki.

Valsts izdotas veidlapas

Derīgai valsts izdotai veidlapai ir jāietver šāda informācija:

 • Klienta vārds, uzvārds/nosaukums un adrese
 • Atbrīvojuma sertifikāta numurs
 • Izdošanas datums
 • Valsts un aģentūra, kas izdod atbrīvojuma sertifikātu  Obligāti jāaizpilda visi lauki.

Nodokļu atmaksāšana

Atbrīvojums no nodokļiem Kanādā attiecas uz PST personām Ontārio provincē un uz GST valdības struktūrām. Ja sazināties ar Kanādas valdību par nodokļu atmaksu, norādiet šādus Adobe nodokļu reģistrācijas numurus (nodokļu ID numurus):

 • GST: 892147950-RT
 • PST (Ontārio): 6725-8743

 

 

 

 

 

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported licenci  Uz portālā Twitter™ un Facebook izvietotajiem ziņojumiem neattiecas Creative Commons sistēmas noteikumi.

Juridisks paziņojums   |   Tiešsaistes konfidencialitātes politika