Adobe produktu licences pārnešana

Informāciju par lielapjoma licences nodošanu skatiet Palīdzība Adobe lielapjoma licencēšanas gadījumā. Lai iegūtu informāciju par programmatūras lietošanu uz vairākiem datoriem, skatiet Gala lietotāja licences līguma BUJ vai Adobe produktu licences līgumu jūsu produktam.

Licences pārnešanas politika

Ja pārdodat vai nododat savu Adobe programmatūru personai vai uzņēmumam, varat attiecīgi pārnest licenci. Licences pārnešana ļauj jaunajam īpašniekam reģistrēt programmatūru savā vārdā.

Svarīgi: Adobe zīmola produktu izglītības versijāmnevar pārnest licences. Taču varat pārnest uz jauno īpašnieku Macromedia zīmola produktu izglītības versijas.

 • Ja vēlaties pārnest licenci produktu komplektam, licence attiecas uz visu komplektu. Atsevišķiem produktiem produktu komplektā licenci nevar pārnest.
 • Licences pārnešanā ir ietvertas visas šī produkta versijas. Ja pārdodat vai ziedojat jūsu reģistrētās kopijas Adobe produktu licenci, jūs pārnesat savas tiesības arī uz visām šīs licences versijām.
 • Atbalsta līgumi, kas ir saistīti ar licenci, netiek pārnesti jaunajam licences turētājam. Atbalsta līgumi juridiski nav pārnesami citiem, kā norādīts šo līgumu noteikumos un nosacījumos. 
 • Izņemot Vāciju, Adobe neatļauj pārnest licences oriģinālā aprīkojuma ražotāja (Original Equipment Manufacturer — OEM) programmatūras versijām.

Prasības licences pārnešanai

 • Gan licences cedentam (pašreizējam īpašniekam) gan adresātam (jaunajam īpašniekam), ir jāaizpilda licences pārnešanas veidlapa. Abas veidlapas ir jānosūta atpakaļ uz Adobe pirms licences var pārnest.
 • Lai pārnestu licenci, produkta sērijas numuram jābūt reģistrētam Adobe profilā uz cedenta vārda.
 • Jums ir jāatbilst licences pārcelšanas politikas ierobežojumiem.

Licences pārcelšanas process

Piezīme: lietas numuram noteikti jābūt saņemtam pirms pārcelšanas procesa sākšanas, lai nekavētu jūsu licences pārcelšanas veidlapas apstrādi.

 1. Noklikšķiniet uz Iegūt failu pogas un saglabājiet licences pārnešanas veidlapu savā datorā.

  Lejupielādēt

 2. Atveriet veidlapu programmā Adobe Reader vai Acrobat un izpildiet veidlapā esošos norādījumus. Aizpildiet visus laukus.

 3. Ierakstiet veidlapā lietas numuru un/vai klienta numuru.

 4. Ja jūs pārnesat Macromedia zīmola izglītības licenci, skatiet sadaļu Macromedia zīmola produkti.

 5. Noskenējiet aizpildīto veidlapu un saglabājiet to datorā.

  Lai iesniegtu šo veidlapu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 6. Lapā Atbalsta vēsture skatiet atbalsta pieteikumi.

  Skatīt atbalsta vēsturi

 7. Pieteikuma numuram, ko iepriekš saņēmāt no Adobe, atlasiet Skatīt informāciju.

  Skatīt atbalsta pieteikuma informāciju

 8. Noklikšķiniet uz Pievienot failus un pievienojiet aizpildīto veidlapu, kuru saglabājāt, izpildot 5. darbību.

  Pievienojiet atbalsta pieteikuma failus

 9. Ziņojuma lodziņā ierakstiet savu ziņojumu.

 10. Atlasiet Iesniegt.

Pēc tam, kad Adobe saņem aizpildītu licences pārnešanas veidlapu no abām pusēm, Adobe reģistrē programmatūru uz jaunā īpašnieka vārdu. Reģistrācija nodrošina, ka Adobe atzīst jauno īpašnieku kā likumīgu licences turētāju, kurš var saņemt klientu apkalpošanu un atbalstu.

Kad abas puses būs iesniegušas licences pārnešanas veidlapas, Adobe trīs līdz četru nedēļu laikā apstrādās licences pārnešanas pieprasījumu.

Macromedia zīmola produkti

Macromedia zīmola produktu izglītības versijām var pārnest licences. Lai veiktu pārnešanu, jaunajam īpašniekam ir jāiesniedz apliecinājums, ka statuss ļauj saņemt izglītības versiju. Ja jūs nespējat uzrādīt derīgu, spēkā esošu studenta apliecību, kur norādīts vārds, uzvārds, datums un fotogrāfija, skatiet sadaļu Izglītība/studenti: kā iegādāties. Šajā lapā ir izglītības kvalifikāciju saraksts.

Adobe pārņēma Macromedia 2005. gadā. Ja esat reģistrēts īpašnieks un pārnesat Macromedia zīmola produktu, ir programmatūra ir jānoņem no datora.

Piezīme.

Adobe CaptivateContribute 2 vai 3, FreeHand MX, FlashPaper 2 vai MX 2004 produktiem atlasiet Palīdzība > Programmatūras licenču pārnešana. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Pēc tam, kad Adobe saņem aizpildītu licences pārnešanas veidlapu, Adobe reģistrē programmatūru uz jaunā īpašnieka vārdu. Reģistrācija nodrošina, ka Adobe atzīst jauno īpašnieku kā likumīgu licences turētāju, kurš var saņemt klientu apkalpošanu un atbalstu. Lai apstrādātu licences pārnešanas pieprasījumu, uzņēmumam Adobe var būt vajadzīgas trīs līdz četras nedēļas.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?