BUJ par izglītību

Iegādes iespējas

Studentiem un pasniedzējiem paredzētās atlaides var izmantot noteikti pasniedzēji, studenti un izglītības iestāžu darbinieki. Adobe programmatūras studentu izdevumu un pasniedzēju izdevumu var iegādāties tieši vietnē Adobe.com vai no Adobe tālākpārdevējiem.

Turklāt uzņēmums Adobe piedāvā licencēšanas programmas arī nodaļām un iestādēm. Uzziniet vairāk par Adobe licencēšanas iespējām.

Pārlūkojiet studentiem un pasniedzējiem paredzēto izstrādājumu katalogu, lai skatītu produkta un valodas pieejamību. Atkarībā no produktu pieejamības varat iegādāties abonementu, lejupielādēt produktu vai iegūt tā versiju kompaktdiskā.

Tiešsaistes Education Store nevar veikt beznodokļa pirkumus. Lai veiktu beznodokļa pasūtījumu, sazinieties ar pilnvaroto izglītības izstrādājumu tālākpārdevēju.

Jā, studentu izdevuma un pasniedzēju izdevuma produktus var izmantot personīgajā datorā komerciāliem nolūkiem. Šos produktus nedrīkst tālākpārdot.

Varat iegādāties vienu Creative Cloud dalības abonementu un izmantot to gan macOS, gan Windows operētājsistēmā. Lai lietotu pārējos studentu izdevuma un pasniedzēju izdevuma produktus, varat iegādāties vienu licenci, kas ir paredzēta vienai produkta (tostarp programmu komplektu un atsevišķu programmu) platformai un ir derīga vienu gadu.

Tiesības

Lai saņemtu studentiem paredzēto atlaidi, jums jābūt ne jaunākam par 13 gadiem un iesaistītam vienā no tālāk minētajām mācību iespējām:

 • Universitāte vai koledža — akreditēta publiska vai privāta universitāte vai koledža (tostarp arodskola vai pirmā līmeņa augstākās izglītības koledža), kur, mācoties pilna laika klātienē, mācību programma jāapgūst ne mazāk kā divus gadus*
 • Pamatskola vai vidusskola — akreditēta publiska vai privāta pamatskola vai vidusskola, kas nodrošina pilna laika mācības*
 • Mājmācība — saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz mājmācību

Lai saņemtu pasniedzējiem paredzēto atlaidi, jums jābūt vienam no tālāk norādītajiem.

 • Pasniedzējs vai darbinieks — nodarbināts akreditētā pamatskolā vai vidusskolā, publiskā vai privātā universitātē vai koledžā, skolu rajonā vai izglītības padomē (tostarp goda profesori)*
 • Mājmācībā esoša izglītojamā skolotājs – definē valsts mājmācības noteikumi

Ja nezināt, vai kvalificējaties, sazinieties ar mums savā valstī, zvanot uz Adobe pārdošanas tālruņa numuru.

* Akreditētās izglītības iestādes ir apstiprinātas ASV Izglītības ministrijā vai atsevišķu ASV štatu izglītības pārvaldēs vai arī Kanādas Izglītības ministrijā vai atsevišķu Kanādas provinču izglītības pārvaldēs un to galvenais darbības veids ir studentu apmācība. ASV šādas apvienības ir: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Lai uzzinātu, vai varat iegādāties izglītības iestādei paredzētu programmatūru ar izglītības iestāžu atlaidi, skatiet tālāk redzamo sarakstu ar izglītības iestādēm, kam ir tiesības saņemt atlaidi. Akreditētas izglītības iestādes var iegādāties produktus, izmantojot pašās Adobe lielapjoma licencēšanas programmas.
Skatiet izglītības iestādēm paredzētās licencēšanas programmas.

Atbilstošās izglītības iestādes:

 • Akreditētas publiskas vai privātas pamatskolas vai vidusskolas, kas nodrošina pilna laika K–12 līmeņa mācību programmu, vai šādām mācību iestādēm paredzēti skolu rajoni*
 • Akreditētas publiskas vai privātas universitātes vai koledžas (tostarp arodskolas vai pirmā līmeņa augstākās izglītības koledžas), kur, mācoties pilna laika klātienē, mācību programma jāapgūst ne mazāk kā divus gadus*
 • Izglītības iestāžu administratīvie biroji vai izglītības pārvaldes
 • Adobe apstiprinātās mājmācības iestādes
 • ASV vai Kanādas teritorijā esošas valsts skolas
 • Adobe noteiktas un rakstiski apstiprinātas izglītības iestādes
 • ASV slimnīcas, kas pilnībā pieder izglītības iestādei, un šī iestāde tās pārvalda. Tas nozīmē, ka iestāde ir vienīgais slimnīcas īpašnieks un vienīgā organizācija, kas nodrošina ikdienas darba vadību.
 • Augstākās izglītības iestādes pētniecības laboratorija, ko ASV Izglītības ministrija vai arī Kanādas Izglītības ministrija vai atsevišķu Kanādas provinču izglītības pārvaldes ir atzinušas par publisku iestādi, kas nodrošina studentu apmācību un var uzrādīt iekšējo statūtu kopiju, kur ir norādīta šīs laboratorijas piederība kontroles universitātei
 • Citas atbilstošās izglītības iestādes, kas laiku pa laikam tiek norādītas vietnē Adobe.com

Neatbilstošās izglītības iestādes:

 • Neakreditētās izglītības iestādes un reliģiskās organizācijas
 • Muzeji
 • Baznīcas
 • Bibliotēkas
 • Slimnīcas Kanādā
 • Mācību centri vai izglītības iestādes, kas piešķir sertifikātus par mācību kursiem, piemēram, datorprogrammatūras jomā, tostarp, bet ne tikai, šīs iestādes: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, pasniedzēju apmācības centri
 • Karaskolas, kas nepiešķir akadēmiskos grādus
 • Pētniecības laboratorijas, kas nav apstiprinātas ASV Izglītības ministrijā vai Kanādas Izglītības ministrija vai atsevišķu Kanādas provinču izglītības pārvaldēs. Piemēram, ASV Aizsardzības ministrijā, ASV Enerģētikas ministrijā vai Kanādas Nacionālajā pētniecības padomē atzītās iestādes. Atlaidi nav tiesīgas saņemt laboratorijas, kas ASV ir atzītas kā Valsts finansēts pētniecības un attīstības centrs (Federally Funded Research and Development Center — FFRDC) un Universitātes pētniecības centrs (University Affiliated Research Center — UARC). Piemēram, Losalamosas Nacionālā laboratorija (Los Alamos National Laboratory), Sandijas Nacionālā laboratorija (Sandia National Laboratory) un Lorensa Livermūra nacionālā laboratorija (Lawrence Livermore National Laboratory).
 • Citas neatbilstošās izglītības iestādes, kas laiku pa laikam tiek norādītas vietnē Adobe.com

* Akreditētās izglītības iestādes ir apstiprinātas ASV Izglītības ministrijā vai atsevišķu ASV štatu izglītības pārvaldēs vai arī Kanādas Izglītības ministrijā vai atsevišķu Kanādas provinču izglītības pārvaldēs un to galvenais darbības veids ir studentu apmācība. ASV šādas apvienības ir: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Izglītības iestādes piešķirtās e-pasta adreses lietojums

Ja pirkuma veikšanas laikā norādāt izglītības iestādes piešķirto e-pasta adresi, verifikācija tiek veikta uzreiz. (Izglītības iestādes piešķirtās e-pasta adreses domēns var būt .edu, .k12 vai cits izglītības iestādes apmaksāts domēns.) Ja jums nav izglītības iestādes piešķirtas e-pasta adreses vai e-pasta adresi nevar verificēt, pēc pirkuma veikšanas, iespējams, būs jāiesniedz papildu tiesību pierādījums.

Studenti un pedagogi akreditētās izglītības iestādēs

Tiesību pierādījumam jābūt iestādes izsniegtam dokumentam, kurā norādīts jūsu vārds, iestādes nosaukums un pašreizējais datums. Reģistrācijas pierādījuma veidi ietver:

 • Studenta identifikācijas karte
 • Pašreizējā semestra sekmju izraksts
 • Visu semestru kopīgais sekmju izraksts
 • Studiju maksas rēķins vai pārskats

Mājmācības studenti†

Tiesību pierādījums var ietvert:

 • Datēts nodomu vēstules eksemplārs par mājapmācības sākšanu
 • Pašreizējas dalības identifikācijas karte mājmācības asociācijā (piemēram, Mājmācības juridiskās aizstāvības asociācijā)
 • Datēts pierādījums par pašreizējā mācību gada mācību programmas pirkumu

* Akreditētas izglītības iestādes ir iestādes, kuras ir apstiprinātas ASV Izglītības ministrijā vai atsevišķu ASV štatu izglītības pārvaldēs vai arī Kanādas Izglītības ministrijā vai atsevišķu Kanādas provinču izglītības pārvaldēs un kuru galvenais darbības veids ir studentu apmācība. ASV šādas apvienības ir: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Dokumenti, kas datēti pēdējo sešu mēnešu laikā, tiek uzskatīti par pašreizējiem dokumentiem.

Pēc pasūtījuma veikšanas saņemsiet e-pasta ziņojumu ar sērijas numuru. Savu sērijas numuru varat arī jebkurā laikā atrast sadaļā Lejupielāžu pārvaldnieks (blakus sava produkta lejupielādes saitei). Pēc reģistrēšanās varat skatīt produktu sarakstu Adobe konta sadaļā Mani produkti.

Plašāku informāciju skatiet rakstā “Sērijas numurs, apstiprinājuma kods un produkta kods | Studentu un pasniedzēju izdevumi”.

Ja produktu iegādājāties tieši no uzņēmuma Adobe, apmeklējot vietni Adobe.com vai zvanot pa tālruni Ziemeļamerikā, tiesību pierādījums ir jāiesniedz 14 dienu laikā. Ja iegādājāties no Adobe.com citos reģionos vai no tālākpārdevēja, tiesību pierādījums jāiesniedz sešu dienu laikā.

Ja pasūtījumam beigsies termiņš, jūs saņemsit e-pasta paziņojumu, un pasūtījums būs jāiesniedz atkārtoti.

Abonējamie produkti

Ja vēlaties saņemt izglītības atlaidi Adobe abonementa lietojumprogrammas iegādei, skatiet sadaļu Studentu atlaides atjaunošana, lai uzzinātu, kā Adobe pārliecinās par jūsu izglītības statusu.

Nenoteikta termiņa produkti

Ja Ziemeļamerikā ir iegādāts nenoteikta termiņa Adobe produkts ar produkta kodu, izmantojiet produkta kodu, lai sāktu verifikācijas procesu atbilstības verifikācijas pakalpojuma vietnē. Pēc produkta koda ievadīšanas jums tiks lūgts sniegt informāciju par sevi un pirkumu. Tad jums tiks lūgts iesniegt apliecinājumu par akadēmisko atbilstību. Jūsu atbilstība tiek pārbaudīta, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.

 • Jūsu norādītās akadēmiskās e-pasta adreses apstiprināšana.
 • Jūsu augšupielādēto akadēmisko dokumentu pārbaude. Pieņemamo dokumentu sarakstu skatiet atbilstības norādēs.

Tiklīdz jūsu atbilstība būs apstiprināta, jūs no atbilstības verifikācijas pakalpojuma saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, kurā būs norādīts jūsu produkta sērijas numurs un instrukcijas, kā aktivizēt programmatūru.

Ja jūs neatbildīsiet kritērijiem, jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu, kurā būs paziņots, ka jūsu atbilstība ir noraidīta.

Ja iegādājāties Adobe produktu ārpus Ziemeļamerikas, skatiet sadaļu Adobe studentu un pasniedzēju izdevuma pasūtīšana, lai uzzinātu vairāk par sērijas numuriem, apstiprinājuma kodiem un atbilstības pārbaudi.

Ja iegādājāties Adobe.com:

 • Ziemeļamerikā: atbilde tiek sniegta divu darbdienu laikā pēc tiesību pierādījuma saņemšanas. 
 • Citos reģionos: atbilde tiek sniegta vienas darbdienas laikā pēc tiesību pierādījuma saņemšanas. 

Ja iegādājāties produktu no uzņēmuma Adobe, zvanot pa tālruni: atbilde tiek sniegta vienas darbdienas laikā pēc tiesību pierādījuma saņemšanas.

Ja produktu iegādājāties no tālākpārdevēja Ziemeļamerikā: atbilde tiek sniegta vienas darbdienas laikā pēc tiesību pierādījuma saņemšanas.

PADOMS. Lai programmatūru izmantotu pirms sērijas numura saņemšanas, atlasiet produkta izmēģinājuma versijas instalēšanas iespēju. Vēlāk izmantojiet sērijas numuru, lai produktu pārveidotu par pastāvīgo versiju.

Ziemeļamerikā tiesību apstiprinājuma informāciju uzņēmums Adobe pasniedzējiem uzglabā vienu gadu, bet studentiem — sešus mēnešus. Visos citos reģionos uzņēmums Adobe informāciju uzglabā 90 dienas. Šo periodu laikā nav vēlreiz jāsniedz tiesību pierādījums turpmākajiem pasūtījumiem.

Tomēr pēc augstskolas absolvēšanas studenti saņem pagarinājuma periodu, kura laikā vēl vienu gadu drīkst izmantot studentu cenu. Kad šis gads ir pagājis, abonementam tiek piemērota augstāka cena bez izglītības atlaides. Studentu atlaide izbeidzas un abonēšanas maksa mainās līguma atjaunošanas datumā, kad pagājis pagarinājuma periods pēc augstskolas absolvēšanas.

Augstskolu absolventi saņems e-pasta paziņojumu par gaidāmo cenas paaugstināšanos trīsdesmit (30) dienas pirms līguma atjaunošanas datuma. Lai saņemtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu "Izglītības atlaides izbeigšanās pēc absolvēšanas".

(Pirms 2011. gada novembra uzņēmums Adobe nesaglabāja apstiprinājuma informāciju).

Studentu un pasniedzēju licencēšanas produktu kodi ir pieejami uz DVD apvāka ieliktņa kreisajā pusē. Piemēri:

Produkta kods

produkta kods

produkta kods

Adobe logotips

Pierakstieties savā kontā