Fout: er valt een nummer buiten bereik terwijl u een pdf weergeeft of pagina's uit een pdf verwijdert

Fout: er valt een nummer buiten bereik

Wanneer u probeert een pdf weer te geven of een pagina uit een pdf te verwijderen, ziet u het foutbericht 'Er valt een nummer buiten bereik'. U ziet mogelijk hetzelfde foutbericht wanneer u probeert de pdf op een andere manier te bewerken, zoals het bestand combineren met een andere pdf of een nieuwe pagina invoegen.

Oplossing: exporteer de pdf als PostScript-bestand en converteer het bestand naar PDF via Distiller

De foutmelding 'Er valt een nummer buiten bereik' wordt weergegeven wanneer Acrobat een probleem ondervindt met de onderliggende structuur van het PDF-bestand. De beste oplossing is om een nieuwe pdf aan te vragen bij de eigenaar. Als u geen nieuwe pdf kunt krijgen, voert u de onderstaande stappen uit om het probleem op te lossen.

Opmerking:

Deze oplossing werkt goed voor een pdf zonder interactieve elementen, zoals multimedia of formuliervelden.

Probeer deze oplossing niet als de pdf interactieve elementen heeft. Deze elementen werken mogelijk niet goed nadat de pdf is geëxporteerd naar PostScript en vervolgens opnieuw wordt geconverteerd naar pdf.

  1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

  2. Kies Bestand > Exporteren naar > PostScript.

  3. Voer in het dialoogvenster Opslaan als PDF een andere naam in voor het bestand, en klik op Opslaan.

  4. Ga naar de map waar u het PostScript-bestand hebt opgeslagen. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies Openen met Adobe Acrobat Distiller.

    Acrobat Distiller converteert het PostScript-bestand naar een PDF-bestand. Het PDF-bestand wordt in dezelfde map opgeslagen.

  5. Open het PDF-bestand in Acrobat. Probeer de pagina's nu weer te geven of een pagina te verwijderen uit, in te voegen in of toe te voegen aan de pdf.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account