Fout: onjuiste parameter bij verwijderen van pagina's in Acrobat

Fout: ongeldige parameter bij verwijderen van pagina's uit een pdf

Wanneer u probeert een pagina uit een pdf te verwijderen, ziet u de foutmelding Ongeldige parameter. Hetzelfde foutbericht wordt mogelijk weergegeven wanneer u probeert een pagina in te voegen of toe te voegen aan de pdf.

De foutmelding Ongeldige parameter wordt weergegeven wanneer Acrobat een probleem ondervindt met de onderliggende structuur van de tags in het PDF-bestand. Probeer een van de volgende oplossingen.

Oplossing 1: combineer de pdf met een andere pdf

 1. Start Acrobat en kies Bestand > Maken > Bestanden combineren tot één pdf

 2. Klik op het menu Bestanden toevoegen en kies Bestanden toevoegen.

 3. Navigeer naar en selecteer het PDF-bestand met de ongeldige parameter, en klik op Openen.

 4. Klik op het menu Bestanden toevoegen en kies Bestanden toevoegen.

 5. Navigeer naar een selecteer een ander PDF-bestand, bij voorkeur een leeg PDF-bestand met één pagina, en klik op Openen.

 6. Klik op Combineren of Bestanden combineren. De geselecteerde bestanden worden gecombineerd tot één pdf, en het bestand (Binder1.pdf) wordt geopend in Acrobat.

 7. Sla het bestand op. Selecteer alle pagina's die u aan de pdf hebt toegevoegd via de bewerking Bestanden combineren (de pagina's van een andere pdf die u hebt geselecteerd tijdens het combineren van bestanden). Verwijder de geselecteerde pagina's:

  • Kies in Acrobat/2017 Beeld > Gereedschappen > Pagina's rangschikken > Openen. Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het pictogram Verwijderen of druk op Delete.
  • Kies in Acrobat XI Beeld > Gereedschappen > Pagina's. Selecteer de pagina's die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen in het rechterdeelvenster of druk op Delete.
 8. Sla het bestand opnieuw op. Probeer een pagina uit de pdf te verwijderen om te zien of het probleem zich nog steeds voordoet.

Oplossing 2: exporteer de pdf als PostScript-bestand en converteer het bestand naar PDF via Distiller

Deze oplossing werkt goed voor een pdf zonder interactieve elementen, zoals multimedia of formuliervelden.

Probeer deze oplossing niet als de pdf interactieve elementen bevat. Deze elementen werken mogelijk niet goed nadat de pdf is geëxporteerd naar PostScript en vervolgens opnieuw naar pdf wordt geconverteerd.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

 2. Kies Bestand > Exporteren naar > PostScript.

 3. Voer in het dialoogvenster Opslaan als PDF een andere naam in voor het bestand, en klik op Opslaan.

 4. Klik in de map waar u het PostScript-bestand hebt opgeslagen, met de rechtermuisknop op het bestand en kies Openen met Adobe Acrobat Distiller.

  Acrobat Distiller converteert het PostScript-bestand naar een PDF-bestand. Het PDF-bestand wordt in dezelfde map opgeslagen.

 5. Als u wilt zien of het probleem zich nog steeds voordoet, opent u de pdf in Acrobat en probeert u een pagina te verwijderen, in te voegen of toe te voegen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?