Beschrijving

Wanneer u Adobe Acrobat of Reader gebruikt om PDF-documenten te openen die zijn ondertekend of gecertificeerd met certificaten, ziet u het volgende bericht:

Er is een nieuwe update van beveiligingsinstellingen beschikbaar van Adobe. Wilt u de update nu installeren? Dit dialoogvenster is een vertrouwd Adobe-dialoogvenster dat verwijst naar updates van de lijst met basiscertificaten (AATL) in Acrobat of Reader.

Verklaring

De AATL of Adobe Approved Trust List is een programma dat miljoenen gebruikers over de hele wereld toestaat om digitale handtekeningen te maken, die worden vertrouwd wanneer het ondertekende document wordt geopend in Adobe Acrobat 9 of Reader 9 of later. De lijst met vertrouwde certificaten wordt van tijd tot tijd bijgewerkt voor het geval sommige certificaten zijn toegevoegd, verlengd of verlopen.

Deze updates staan los van de standaardproductupdates voor Acrobat of Reader, die u kunt activeren via Help > Controleren op updates.

Als u wilt controleren op certificaatupdates, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Betrouwbaarheidsbeheer > klik op Nu bewerken onder de sectie Automatische updates. Hetzelfde updatedialoogvenster wordt geopend. Via deze optie worden de certificaatupdates vanaf een vertrouwde server geladen.

Als u de automatische updatecontrole wilt inschakelen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Betrouwbaarheidsbeheer > Vertrouwde basiscertificaten laden van een Adobe-server. Als u de automatische controle zonder melding wilt inschakelen, heft u selectie van Vragen alvorens bij te werken op.  

Menu Voorkeuren

Als u de automatische controle hebt ingeschakeld, worden de certificaatupdates geactiveerd onder de volgende omstandigheden:

  1. u opent een bestand dat een digitale handtekening heeft, en
  2. u hebt nog niet eerder op updates gecontroleerd, of
  3. u hebt eerder op updates gecontroleerd maar
    1. er zijn 28 dagen verstreken, en
    2. er is een nieuwe update beschikbaar

U kunt Ja selecteren, waarna de lijst met vertrouwde certificaten in Acrobat of Reader wordt bijgewerkt. Als u de vertrouwde lijst wilt zien, kiest u Adobe Reader openen > Document > Vertrouwde identiteiten beheren. Kies Weergeven > Certificaten in het geopende venster. De volledige lijst met vertrouwde certificaten is momenteel geïnstalleerd wanneer uw Reader wordt geopend.

Bedrijfsimplementatie

Als u in een bedrijfsomgeving werkt en deze instellingen voor een bedrijfsimplementatie wilt beheren, gebruikt u de aanpassingswizard om deze opties te activeren/deactiveren.

Aanpassingswizard

Aanvullende informatie