Handboek Annuleren

Adobe Approved Trust List

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Huidige leden

Bekijk onze huidige AATL-leden.

Wat is AATL?

De Adobe Approved Trust List is een programma dat miljoenen gebruikers over de hele wereld toestaat om digitale handtekeningen te maken die elke keer worden vertrouwd wanneer het ondertekende document wordt geopend in Adobe® Acrobat®- of Reader®-software. In principe zijn Acrobat en Reader geprogrammeerd om naar een webpagina te gaan om van tijd tot tijd een lijst met vertrouwde, digitale basiscertificaten te downloaden. Elke digitale handtekening die met een referentie is gemaakt die een relatie ('keten') kan terugvolgen naar de uiterst betrouwbare certificaten op deze lijst, wordt vertrouwd door Acrobat en Reader.

Hoe werkt het?

CA's (entiteiten die referenties voor digitale handtekeningen aan andere organisaties en gebruikers verstrekken), evenals overheden en bedrijven die certificaten voor hun burgers en medewerkers verstrekken, kunnen zich opgeven bij Adobe om lid te worden van het AATL-programma. Hiervoor dienen ze aanmeldingsinformatie en hun basiscertificaten (of andere in aanmerking komende certificaten) in. Nadat is geverifieerd dat de services en referenties van de aanvrager voldoen aan de verzekeringsniveaus die worden opgelegd door de technische vereisten van AATL, voegt Adobe het certificaat toe aan de Trust List, wordt de Trust List ondertekend met een digitale bedrijfs-ID van Adobe die is gekoppeld aan het Adobe-basiscertificaat dat is ingesloten in Adobe-producten, en post de lijst naar een website die door Adobe wordt gehost.

Wanneer een gebruiker daarna een digitaal ondertekend document ontvangt van een ondertekenaar van wie het digitale certificaat kan worden getraceerd naar een certificaat op de AATL, wordt die handtekening automatisch vertrouwd.

Waarom is deze functie belangrijk?

Wanneer u een digitaal ondertekend document ontvangt, stellen zowel Reader als Acrobat drie belangrijke vragen om de handtekening te valideren:

 1. Is het digitale certificaat dat is gebruikt om het document te ondertekenen, nog geldig? Is het verlopen of ingetrokken?
 2. Is het document gewijzigd sinds het is ondertekend? Is de integriteit van het document aangetast? Zijn eventuele wijzigingen toegestane wijzigingen?
 3. Kan dit certificaat worden getraceerd naar een certificaat dat op de Trusted Identity-lijst staat? Zo ja, dan wordt de handtekening automatisch vertrouwd.

De antwoorden op de eerste twee vragen worden verwerkt door Acrobat en Reader op basis van een analyse van de informatie in het certificaat en het ondertekende document. Het is echter het antwoord op de derde vraag dat altijd een uitdaging vormt voor de markt van elektronische handtekeningen. Hoe weet u of u een digitale handtekening kunt vertrouwen? Met welke aspecten van het digitale certificaat/de referentie van de ondertekenaar moet rekening worden gehouden? Hoe belangrijk is verificatie van de identiteit van de ondertekenaar, en hoe cruciaal is opslag van de ondertekeningssleutel?

Adobe begrijpt dat de 'relying party' de vrijheid moet hebben om zelf vertrouwensbeslissingen te nemen op basis van de unieke omstandigheden. Adobe heeft echter ook manieren onderzocht om derden te helpen dit besluit te nemen en zo het proces van digitale handtekeningen te vereenvoudigen. De Adobe Approved Trust List is de nieuwste ontwikkeling in deze activiteiten.

Hoe kan dit programma worden vergeleken met het CDS-programma?

In 2005 onthulde Adobe het CDS-programma (Certified Document Services), waarbij nieuwe digitale id's die aan (deel van de reeks van) het Adobe-hoofdcertificaat zijn geketend dat in Adobe-producten is ingesloten, automatisch worden vertrouwd. CDS is de voortganger van de AATL en heeft vijf certificaatinstanties die certificaten verstrekken. Hoewel de lucratieve voordelen van de Adobe Approved Trust List soortgelijk zijn, kunnen bestaande certificaatcommunity's, zoals eID-programma's van overheden, lid worden van de Trust List, omdat de keten naar het Adobe-hoofdcertificaat niet is vereist.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap voor mijn organisatie?

Als u een organisatie of overheid representeert die al aanzienlijk in digitale certificaten heeft geïnvesteerd (dat wil zeggen, honderdduizenden gebruikers) en deze certificaten worden gebruikt om PDF-documenten te ondersteunen, weet u al hoe belangrijk vertrouwen is en hoe verwarring over een digitale handtekening kan leiden tot ondersteuningsaanvragen, twijfel en algemene onzekerheid over het gebruik van een digitale handtekening. Het AATL-programma biedt een eenvoudige methode voor al uw certificaathouders, mits ze aan de technische vereisten voldoen, om vol vertrouwen documenten te ondertekenen. Certificaathouders weten dat ze niet alleen profiteren van de kostenbesparingen en het milieuvriendelijke voordeel van een elektronisch document, maar ook van de integriteitscontrole en het vertrouwde groene vinkje/blauwe lint wanneer ze het document openen.

Hoe verkrijg ik een AATL-ondertekeningsreferentie?

Adobe verkoopt deze referenties niet, maar beheert het programma waardoor deze referenties worden vertrouwd. Als u AATL-certificaten wilt aanschaffen, neemt u contact op met een van de leden. Controleer ook de lijst om te zien of uw organisatie al deel uitmaakt van de AATL.

Hoe configureer ik de functie voor zakelijke implementaties?

Voor informatie over bedrijfsconfiguraties raadpleegt u de Voorkeursreferentie. U kunt de volgende opties kiezen: 

 • De functie uitschakelen.
 • Import van certificaten op de achtergrond inschakelen, zodat eindgebruikers het importdialoogvenster niet zien.

Technische vereisten voor AATL

Dit is de officiële opslagplaats van de Technische Vereisten voor AATL. Momenteel is de recentste hier gepubliceerde specificatie van toepassing.

Downloaden

Nu aanmelden!

Als uw organisatie lid wil worden van het AATL-programma, neemt u de technische vereisten door. Als u aan de vereisten voldoet, kunt u via de onderstaande link contact opnemen met het AATL-team bij Adobe voor meer informatie:

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online