Het Mac-pakketcertificaat voor Acrobat of Reader is verlopen

Verlopen Mac-pakketcertificaat

Het certificaat dat wordt gebruikt om Mac-installatieprogramma's en Mac-updatepakketten voor Adobe Acrobat en Reader te ondertekenen, is verlopen op 21 februari 2017. Omdat dit certificaat is verlopen, markeert macOS veel installatieprogramma's en patches voor Acrobat of Reader als niet ondertekend of verlopen.

Dit heeft invloed op de volgende volledige installatieprogramma's en patches:

  • Acrobat Continuous-pakketten vóór 15.016.20041
  • Acrobat Reader Continuous-pakketten vóór 15.016.20039
  • Pakketten voor Acrobat 2015 vóór 15.006.30173
  • Pakketten voor Acrobat Reader 2015 vóór 15.006.30172
  • Acrobat en Reader XI-pakketten vóór 11.0.17

Als u een van de bovenstaande pakketten probeert te installeren, wordt de volgende waarschuwing weergegeven:

Het certificaat voor het installatiepakket is verlopen

Als u probeert om deze pakketten te installeren vanaf de opdrachtregel, blokkeert het Mac OS de installatie, zodat de installatie mislukt.

Oplossing: download de nieuwste versie of patch

Volledige installatieprogramma's

De meest recente volledige installatieprogramma's worden niet beïnvloed door dit probleem. Als in een volledig installatieprogramma voor Acrobat/Reader een waarschuwing wordt weergegeven, downloadt u de nieuwste versie.

De installatiepakketten op deze locatie zijn vernieuwd. U moet op deze locatie met de nieuwste pakketten zonder problemen installaties kunnen uitvoeren. 

Patches

De nieuwste patches voor alle tracks hebben dit probleem niet. Adobe raadt u aan om de meest recente updates te installeren:

Merk op dat u voor al deze pakketten geen waarschuwingen ziet en dat u deze zonder problemen kunt installeren. Als u evenwel de certificaatketen die wordt gebruikt om het pakket te ondertekenen, expliciet ophaalt door te klikken op het slotpictogram, krijgt u de melding dat het certificaat is verlopen, zoals hieronder weergegeven:

Foutmelding dat het certificaat is verlopen

De pakketondertekening is echter geldig en het OS zal de installatie op geen enkele manier blokkeren. U kunt dit controleren met de volgende pkgutil-opdracht: 

pkgutil --check-signature <path to the pkg file>

Hieronder ziet u een voorbeeld van de terminaluitvoer voor het pakket voor Acrobat 11.0.19. De uitvoer geeft aan dat het pakket is ondertekend door een certificaat dat door het OS wordt vertrouwd:

De pkgutil-opdracht

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online