Probleem met PDFMaker in Office 2010, 2013 of 2016 met Acrobat of Acrobat 2017

Werkbalk van PDFMaker niet beschikbaar

De Acrobat PDFMaker-werkbalk is niet beschikbaar in een Office 2010, 2013 of 2016 toepassing nadat u Acrobat of Acrobat 2017 op Windows hebt geïnstalleerd.

Probeer één of meer van de volgende oplossingen.

Oplossing 1: de PDFMaker-invoegtoepassing inschakelen via de lijst met uitgeschakelde items in de Office-toepassing

Een Microsoft® Office-toepassing schakelt soms automatisch invoegtoepassingen uit als een fail-safe als de toepassing onverwacht wordt afgesloten.

 1. Open de Microsoft® Office-toepassing.

 2. Selecteer het blauwe menu Bestand (in de linkerbovenhoek). Selecteer de knop [Application Name]-opties. Kies Invoegtoepassingen in de lijst aan de linkerkant van het venster Opties. Kies Uitgeschakelde items in het pop-upmenu Beheren onderaan in het venster Opties. Selecteer Ga.

 3. Scan de lijst met uitgeschakelde items voor de Acrobat PDFMaker Office COM-invoegtoepassing:

  • Als Acrobat PDFMaker Office COM Add-In in de lijst staat, selecteert u het invoegonderdeel. Klik op Inschakelen en vervolgens op Sluiten. Sluit en open vervolgens de Office-toepassing opnieuw.
  • Als de Acrobat PDFMaker Office COM-invoegtoepassing niet in de lijst staat, gebruik dan Windows Verkenner om te zoeken naar PDFMOfficeAddin.dll in C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017]\PDFMaker\Office. Als het bestand niet aanwezig is, gaat u naar Oplossing 5 voor instructies over het herstellen van uw Acrobat-installatie.

   Opmerking:
   als u Acrobat hebt geïnstalleerd op een andere locatie dan de standaardlocatie op C:\Program Files\Adobe, moet u het bovenstaande mappad aanpassen voor uw installatielocatie.

Oplossing 2: de registervermelding voor de PDFMaker OfficeAddin- of PDFMOutlook-sleutel wijzigen

 1. Sluit alle Office toepassingen.

 2. Druk op Windows + R om het opdrachtvenster Uitvoeren te openen.

 3. Typ regedit in het veld Openen en klik dan op OK.

 4. Ga in de registereditor naar de volgende locatie:

  Voor Outlook: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook"

  Voor Word: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

  Voor Excel: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

  Voor PowerPoint: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

 5. Open het contextmenu voor LoadBehavior en kies Wijzigen. Wijzig in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken de waardegegevens van 0 tot 3 en selecteer vervolgens OK.

  Wijzig de waarde van LoadBehavior van 0 in 3

 6. Sluit de registereditor en start de Office-toepassing opnieuw.

Als de PDFMaker-invoegtoepassing nog niet beschikbaar is in de Office-toepassing, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de registereditor en ga naar "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency".
 2. Maak vervolgens een sleutel "DoNotDisableAddinList" en voeg vervolgens een DWORD "PDFMaker.OfficeAddin" toe en stel de waarde in op "1".
 3. Sluit de registereditor en start de Office-toepassing opnieuw.

Oplossing 3: registreer het COM add-in-bestand handmatig

Let op:

Bij deze procedure moet u het Windows-register bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor het bewerken van Windows-registers die kritieke systeem- en toepassingsinformatie bevatten. Maak een back-up van het register voordat u het bewerkt. Zie de Windows-documentatie voor meer informatie over het register of neem contact op met Microsoft®.

 1. Sluit alle Office-toepassingen.
 2. Zoek met Windows Verkenner het bestand PDFMOfficeAddin.dll en noteer het exacte pad dat ook spaties kan bevatten. Het standaardpad is:

  Acrobat: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat Classic (2015): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In Windows 7: kies Start > Alle programma's > Accessoires. Open het contextmenu voor de opdrachtprompt, kies Als beheerder uitvoeren en verifieer het vervolgens.
  • In Windows 8/10: zoek naar opdrachtprompt met behulp van de zoekknop naast de knop Start. Open het contextmenu voor de opdrachtprompt, kies Als beheerder uitvoeren en verifieer het vervolgens.
 4. Typ regsvr32 in het venster Opdrachtprompt, gevolgd door een spatie en het pad dat u in Stap 1 hebt genoteerd. Plaats het pad tussen aanhalingstekens. Als PDFMOfficeAddin.dll zich bijvoorbeeld niet op zijn standaardlocatie bevindt, moet u de volgende opdracht invoeren:

  Voor Acrobat: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll" 

  Voor Acrobat Classic (2015): regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll"

  Voor Acrobat 2017: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll"

 5. Druk op Enter.
 6. Een dialoogvenster bevestigt dat de registratie is gelukt. Klik op OK om dit dialoogvenster te sluiten.

 7. Sluit het venster Opdrachtprompt.
 8. Open de Office-toepassing.

Oplossing 4: zorg ervoor dat Acrobat PDFMaker Office COM is toegevoegd aan de lijst met beschikbare invoegtoepassingen in de Office-toepassing

Office 2010, 2013 of 2016

 1. Open de Microsoft® Office 2010-toepassing.

 2. Selecteer het blauwe menu Bestand (in de linkerbovenhoek). Selecteer de knop [Application name]-opties. Kies Invoegtoepassingen in de lijst aan de linkerkant van het venster Opties. 

 3. Kies COM-invoegtoepassingen in het pop-upmenu Beheren onder aan het venster Opties of het venster Trust Center.

 4. Selecteer Ga.

 5. Zoek naar de Acrobat PDFMaker Office COM-invoegtoepassing in de lijst:

  • Als de Acrobat PDFMaker Office COM-invoegtoepassing in de lijst wordt weergegeven, maar het selectievakje ernaast niet is ingeschakeld, schakelt u het selectievakje in. Selecteer OK. Sluit en open vervolgens de Office-toepassing opnieuw. (Als u geen vinkje kunt plaatsen en als u Oplossing 1 al hebt geprobeerd, selecteert u Acrobat PDFMaker Office COM-invoegtoepassing. Klik op Verwijderen en ga verder naar de volgende alinea.)
  • Als de Adobe PDFMaker COM-invoegtoepassing niet in de lijst met beschikbare invoegtoepassingen staat, klikt u op Toevoegen en gaat u naar C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017]\PDFMaker\Office. Selecteer PDFMOfficeAddin.dll. Klik op OK. Sluit en open vervolgens de Office-toepassing opnieuw.

   Opmerking: als u Acrobat hebt geïnstalleerd op een andere locatie dan de standaardlocatie op C:\Program Files\Adobe, moet u het bovenstaande mappad aanpassen voor uw installatielocatie.

Oplossing 5: de Acrobat-installatie herstellen wanneer andere apps niet worden uitgevoerd

 1. Sluit alle geopende toepassingen.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Acrobat.
 4. Kies Help > Acrobat-installatie repareren en volg de instructies op het scherm.
 5. Start de computer opnieuw op nadat de reparatie is voltooid.

Oplossing 6: verwijder en installatie Acrobat opnieuw met Windows in de eenvoudige modus

Apparaatstuurprogramma's en programma's die automatisch starten wanneer u de computer opstart, kunnen in conflict komen met het Acrobat-installatieprogramma en problemen veroorzaken. Om een installatieconflict te voorkomen, moet u Acrobat opnieuw installeren terwijl Windows in de eenvoudige modus is. In de eenvoudige modus worden niet-essentiële programma's en stuurprogramma's uitgeschakeld.

 1. Verplaats alle persoonlijke bestanden uit de toepassingsmap en de submappen van Acrobat. De standaardlocatie voor de toepassingsmap is C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017].

 2. Ga als volgt te werk:

  • In Windows 7, 8 en 10: open het contextmenu van de knop Start en kies ConfiguratieschermProgramma's en functies.
 3. Kies Adobe Acrobat of Adobe Acrobat 2017 in de lijst Programma's.

 4. Selecteer Verwijderen/wijzigen.

 5. Volg de instructies op het scherm voor het verwijderen van de toepassing.
 1. Sluit alle geopende toepassingen.
 2. Start de computer opnieuw op terwijl niet-essentiële services en opstartitems zijn uitgeschakeld. Zie de volgende documenten voor instructies:

 3. Dubbelklik op het installatiebestand van Acrobat of 2017. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

 4. Open Acrobat en kies Help > Controleren op updates. Volg de aanwijzingen op het scherm om de beschikbare updates te installeren.

 5. Opstartonderdelen en -services opnieuw inschakelen. Raadpleeg de geschikte Help-document in Stap 2 hierboven voor instructies.

 6. Start de computer opnieuw op.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online