Probleem met PDFMaker in Office 2010, 2013 of 2016 met Acrobat of Acrobat 2017

Werkbalk van PDFMaker niet beschikbaar

De Acrobat PDFMaker-werkbalk is niet beschikbaar in een Office 2010, 2013 of 2016 toepassing nadat u Acrobat of Acrobat 2017 op Windows hebt geïnstalleerd.

Probeer één of meer van de volgende oplossingen.

Oplossing 1: Schakel de PDFMaker add-in in de lijst van uitgeschakelde items van de Office-toepassingen in

Een Microsoft Office-toepassing schakelt soms automatisch add-ins uit als veiligheidsmaatregel als de toepassing onverwachts wordt gesloten. Om te zien of de PDFMaker add-ins zijn uitgeschakeld, gaat u als volgt te werk:

Office 2010, 2013 of 2016

 1. Open de Microsoft Office -toepassing.

 2. Klik op het blauwe menu Bestand (bovenaan links). Klik op de knop Opties [Toepassingsnaam]. Kies Add-Ins in de lijst aan de linkerzijde van het venster Opties. Kies Uitgeschakeld items in het pop-upmenu Beheren onderaan in het venster Opties. Klik op Ga naar.

 3. Zoek de Acrobat PDFMaker Office COM Add-In in de lijst Uitgeschakelde items.

  • Als Acrobat PDFMaker Office COM Add-In in de lijst staat, selecteert u het invoegonderdeel. Klik op Inschakelen en vervolgens op Sluiten. Sluit en open vervolgens de Office -toepassing opnieuw.
  • Als de Acrobat PDFMaker Office COM Add-In niet in de lijst staat, moet u Windows Verkenner gebruiken om het bestand PDFMOfficeAddin.dll te zoeken in C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 of 2017]\PDFMaker\Office. Als het bestand niet aanwezig is, ga dan naar Oplossing 5 voor instructies over het repareren van uw Acrobat-installatie.

   Opmerking:
   als u Acrobat hebt geïnstalleerd op een andere locatie dan de standaardlocatie op C:\Program Files\Adobe, moet u het bovenstaande mappad aanpassen voor uw installatielocatie.

Oplossing 2: bewerk de registeringang voor de PDFMaker OfficeAddin-ingang of de PDFMOutlook-ingang

 1. Sluit alleOfficetoepassingen.

 2. Druk op Windows + R om het opdrachtvenster Uitvoeren te openen.

 3. Typ regedit in het veld Openen en klik dan op OK.

 4. Ga in de Register-editor naar de volgende locatie:

  Voor Outlook: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook"

  Voor Word: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

  Voor Excel: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

  Voor PowerPoint: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

 5. Klik met de rechtermuisknop op Loadbehavior en kies Wijzigen. In het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken wijzigt u de waardegegevens van 0 naar 3 en klikt u op OK.

  Wijzig de waarde van LoadBehavior van 0 in 3

 6. Sluit de Register-editor en start de Office-toepassing opnieuw.

Als de PDFMaker-invoegtoepassing nog niet beschikbaar is in de Office-toepassing, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de Register-editor en ga naar "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency".
 2. Maak vervolgens een nieuwe sleutel "DoNotDisableAddinList", en voeg een nieuw DWORD "PDFMaker.OfficeAddin" toe waarvan u de waarde op 1 instelt.
 3. Sluit de Register-editor en start de Office-toepassing opnieuw.

Oplossing 3: registreer het COM add-in-bestand handmatig

Let op:

bij deze procedure moet u het Windows-register bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor het bewerken van het register, dat belangrijke informatie over systeem en toepassingen bevat. Maak een back-up van het register voordat u het bewerkt. Zie de Windows-documentatie voor meer informatie over het register of neem contact op met Microsoft.

 1. Sluit alle Office-toepassingen.
 2. Zoek met Windows Verkenner het bestand PDFMOfficeAddin.dll en noteer het exacte pad dat ook spaties kan bevatten. Het standaardpad is:

  Acrobat: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat Classic (2015): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In Windows 7: selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires. Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt, selecteer Als administrator uitvoeren en voer de verificatie uit.
  • In Windows 8/10: zoek naar opdrachtprompt met behulp van de zoekknop naast de knop Start. Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt, selecteer Als administrator uitvoeren en voer de verificatie uit.
 4. Typ regsvr32 in het venster Opdrachtprompt, gevolgd door een spatie en het pad dat u in Stap 1 hebt genoteerd. Plaats het pad tussen aanhalingstekens. Als PDFMOfficeAddin.dll zich bijvoorbeeld niet op zijn standaardlocatie bevindt, moet u de volgende opdracht invoeren:

  Voor Acrobat: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll" 

  Voor Acrobat Classic (2015): regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll"

  Voor Acrobat 2017: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll"

 5. Druk op Enter.
 6. Een dialoogvenster bevestigt dat de registratie is gelukt. Klik op OK om dit dialoogvenster te sluiten.
 7. Sluit het venster Opdrachtprompt.
 8. Open de Office-toepassing.

Oplossing 4: controleer of de Acrobat PDFMaker Office COM Add-In is geselecteerd in de lijst met beschikbare add-ins voor Office-toepassingen

Office 2010, 2013 of 2016

 1. Open de Microsoft Office 2010-toepassing.

 2. Klik op het blauwe menu Bestand (bovenaan links). Klik op de knop Opties [Toepassingsnaam]. Kies Add-Ins in de lijst aan de linkerzijde van het venster Opties. 

 3. Kies COM Add-ins in het pop-upmenu Beheren onderaan in het venster Opties of in het venster Vertrouwenscentrum.
 4. Klik op Ga naar.
 5. Zoek Acrobat PDFMaker Office COM Add-In in de lijst.

  • Als Acrobat PDFMaker Office COM Add-In in de lijst staat, maar hetinernaast niet is geselecteerd, klikt u in hetin. Klik op OK. Sluit en open vervolgens de Office -toepassing opnieuw. (Als u geen vinkjekunt plaatsenen Oplossing 1 al hebt geprobeerd, selecteert u Acrobat PDFMaker Office COM Add-In. Klik op Verwijderen en ga verder naar de volgende alinea.)
  • Als Adobe PDFMaker COM Add-In zich niet in de lijst van beschikbare add-ins bevindt, klikt u op Toevoegen en navigeert u naar C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 of 2017]\PDFMaker\Office. Selecteer PDFMOfficeAddin.dll. Klik op OK. Sluit en open vervolgens de Office -toepassing opnieuw.

   Opmerking: als u Acrobat hebt geïnstalleerd op een andere locatie dan de standaardlocatie op C:\Program Files\Adobe, moet u het bovenstaande mappad aanpassen voor uw installatielocatie.

Oplossing 5: voer Acrobat-installatie uitvoeren uit terwijl er geen andere toepassingen actief zijn

 1. Sluit alle geopende toepassingen.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Acrobat.
 4. Kies Help > Acrobat-installatie repareren en volg de instructies op het scherm.
 5. Start de computer opnieuw op nadat de reparatie is voltooid.

Oplossing 6: verwijder en installatie Acrobat opnieuw met Windows in de eenvoudige modus

Apparaatstuurprogramma's en programma's die automatisch starten wanneer u de computer opstart, kunnen in conflict komen met het Acrobat-installatieprogramma en problemen veroorzaken. Om een installatieconflict te voorkomen, moet u Acrobat opnieuw installeren terwijl Windows in de eenvoudige modus is. In de eenvoudige modus worden niet-essentiële programma's en stuurprogramma's uitgeschakeld.

 1. Verplaats alle persoonlijke bestanden uit de toepassingsmap en de submappen van Acrobat. De standaardlocatie voor de toepassingsmap is C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 of 2017].

 2. Ga als volgt te werk:

  • In Windows 7/8/10: klik met de rechtermuisknop op de knop Start en kies Configuratiescherm > Programma's en onderdelen.
 3. Kies Adobe Acrobat of Adobe Acrobat 2017 in de lijst Programma's.

 4. Klik op Verwijderen/Wijzigen.

 5. Volg de instructies op het scherm voor het verwijderen van de toepassing.
 1. Sluit alle geopende toepassingen.
 2. Start de computer opnieuw op terwijl niet-essentiële services en opstartitems zijn uitgeschakeld. Zie de volgende documenten voor instructies:

 3. Dubbelklik op het installatiebestand van Acrobat of 2017. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

 4. Open Acrobat en selecteer Help > Controleren op updates. Volg de aanwijzingen op het scherm om de beschikbare updates te installeren.
 5. Opstartonderdelen en -services opnieuw inschakelen. Raadpleeg de geschikte Help-document in Stap 2 hierboven voor instructies.

 6. Start de computer opnieuw op.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account