Opstartonderdelen en services uitschakelen | Windows

Sommige toepassingen of services kunnen systeemfouten veroorzaken of lopen vast wanneer ze samen met Adobe-toepassingen uitgevoerd worden. Services zijn gespecialiseerde programma's die functies uitvoeren om andere programma's te ondersteunen. Voordat u uw Adobe-toepassing start, dient u andere toepassingen uit te schakelen met Selectief opstarten, waaronder opstartonderdelen (onderdelen die automatisch opstarten met Windows) en services.

Belangrijk: Wanneer u de selectie van Systeemservices in het geheugen laden opheft in Selectief of Diagnostisch opstarten, verwijdert u alle herstelpunten voor het hulpprogramma Systeemherstel permanent. Als u zich zorgen maakt over het permanent verwijderen van uw herstelpunten, hef de selectie van deze optie dan niet op, en test vervolgens het probleem. Soms is het nodig eerst Systeemservices uit te schakelen om het probleem te testen.

Opmerking: afhankelijk van uw systeemconfiguratie kunnen de opdrachten in deze stappen enigszins variëren. 

Opstartonderdelen en services die niet van Microsoft zijn, uitschakelen

Waarschuwing:

Wees zorgvuldig bij het uitschakelen van services. Zorg ervoor dat u geen kritieke services uitschakelt die belangrijk zijn voor de goede werking van uw apparaat. Door dergelijke services uit te schakelen kan ook de toegang tot uw apparaat worden geblokkeerd.

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Kies Starten > Uitvoeren en typ msconfig in het vakje Open. Selecteer vervolgens OK.

 3. Noteer alle items waarvan u de selectie hebt opgeheven op de tabbladen Opstarten en Services.

 4. Selecteer het tabblad Algemeen en kies dan Selectief opstarten.

 5. Selecteer het tabblad Opstarten en vervolgens Alles uitschakelen.

 6. Selecteer alle opstartonderdelen die van essentieel belang zijn voor het testen van het probleem. Als u niet zeker weet of een item van essentieel belang is, laat het dan ongeselecteerd (uitgeschakeld).
 7. Selecteer het tabblad Services en vervolgens Alle Microsoft-services verbergen.

 8. Selecteer Alles uitschakelen.

 9. Schakel de services in die vereist zijn om uw probleem op te lossen.
 10. Selecteer OK en start Windows opnieuw op.

 11. Na het opnieuw opstarten ziet u een bericht dat het hulpprogramma Systeemconfiguratie wijzigingen heeft aangebracht in de manier waarop Windows opstart. Selecteer OK. Wanneer het hulpprogramma Systeemconfiguratie verschijnt, selecteert u Annuleren.

 12. Klik met de rechtermuisknop op pictogrammen in het systeemvak (in lagere versies van Windows het systeemvak genoemd) voor het afsluiten of uitschakelen van alle opstartonderdelen die nog actief zijn.

Opstartitems en services herstellen

 1. Sluit alle toepassingen af
 2. Kies Starten > Uitvoeren en typ msconfig in het vakje Open. Selecteer dan OK.

 3. Kies het tabblad Algemeen en selecteer Normaal opstarten.

 4. Hef de selectie op van items die u in stap 3 heeft genoteerd.
 5. Selecteer OK en start de computer opnieuw op, zodat de wijzigingen van kracht worden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account