Meerdere bestanden afdrukken en combineren met Acrobat

Bij het afdrukken en combineren van meerdere PDF-bestanden kunt u bepaalde stappen automatiseren door de volgende instellingen in Acrobat in te schakelen:

 • Automatisch achtervoegsels aan bestandsnamen toevoegen om het bevestigen van bestandsnamen te voorkomen.
 • Bronbestanden verwijderen nadat bestanden zijn gecombineerd.

Meerdere PDF-bestanden afdrukken

 1. Open Apparaten en printers op Windows:

  1. Druk op Windows + R om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.
  2. Typ control printers en selecteer OK.
  Printers beheren openen

  Het venster Apparaten en printers wordt weergegeven.

 2. Klik onder Printers met de rechtermuisknop op Adobe PDF en kies Voorkeursinstellingen.

  Het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren Adobe PDF wordt weergegeven.

 3. In het dialoogvenster gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer de lijst Uitvoermap Adobe PDF en kies Documents\*.pdf
   (Als u een andere map wilt kiezen, selecteert u Bladeren en zoekt u de gewenste map.
  2. Selecteer de lijst Bestaand PDF-bestand vervangen en kies Nooit.
  3. Klik op OK.
  Adobe PDF-instellingen

  U kunt Afdrukken als Adobe PDF gebruiken vanuit elke app, zoals browsers of Microsoft 365-apps, en meerdere PDF's opslaan.

Meerdere PDF-bestanden combineren

 1. Start Acrobat.

 2. Ga naar Tools > Bestanden combineren en ga als volgt te werk: 

  1. Selecteer Bestanden toevoegen, navigeer naar de map en selecteer de bestanden.
  2. Klik op de werkbalk Bestanden combineren op Opties.
  3. Selecteer in het dialoogvenster Opties Bronbestanden altijd verwijderen na combineren en bevestig.
  4. Selecteer Combineren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?