Fouten met uitgestelde installaties voor Acrobat op Windows oplossen

Probleem

Als u een Adobe Acrobat-product installeert of verwijdert, ontvangt u een Windows-foutbericht over een uitgestelde, onvolledige of onderbroken installatie.De Acrobat-installatie mislukt en het installatieprogramma kan de onvolledige installatie niet geheel terugzetten.

Mogelijke foutberichten bevatten het volgende:

 • "Fout 1704. Een installatie van Adobe Acrobat of Adobe Reader is momenteel uitgesteld.'
 • Interne fout 2711. De opgegeven functienaam PatchExtras niet gevonden in functietabel.
 • "Fout 1500. Er is al een andere installatie actief. Voltooi die installatie voordat u verdergaat met deze installatie.

Oorzaak

Installatieprogramma voor Microsoft Windows kan worden onderbroken vanwege stroomonderbreking, voortijdige afsluiting van besturingssysteem of systeemprobleem. Geannuleerde installaties herstellen de installatieacties en resulteren niet in een ononderbroken installatie.

Oplossing

Voer een van de volgende stappen uit om de fout op te lossen:

Oplossing 1: stop alle lopende installaties

Opmerking:

bij deze procedure moet u het Windows-register bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor het bewerken van het register, dat belangrijke informatie over systeem en toepassingen bevat. Maak een back-up van het register voordat u het bewerkt. Zie de Windows-documentatie voor meer informatie over het register of neem contact op met Microsoft.

 1. Klik op Start > Uitvoeren

 2. Type  regedit  en klik op OK.

 3. Navigeer naar de ingang: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ en controleer of de ingang  Inprogress  bestaat.

 4. Verwijder de ingang en start de installatie opnieuw.

Oplossing 2: hef de registratie van de Windows Installer Service op en registreer de service opnieuw.

 1. Klik op Start > Uitvoeren

 2. Typ  msiexec /unreg en klik op OK.

 3. Klik op Start > Uitvoeren

 4. Typ  msiexec  / regserver  en klik op OK.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?