Windows-fouten oplossen tijdens updates van Acrobat Reader

Fout bij het bijwerken van Acrobat of Reader

Oplossingen

Soms kan de fout worden verholpen door Acrobat of Reader te verwijderen en opnieuw te installeren.

Verwijder Reader van uw computer en installeer het opnieuw:

 1. Verwijder Reader van uw computer:

  1. Open het opdrachtvenster Uitvoeren door op de Windows-toets en de R-toets te drukken.
  2. Typ Configuratiescherm in het dialoogvenster en klik op OK.
  3. Selecteer in het Configuratiescherm de optie Programma's en onderdelen en selecteer vervolgens Reader in de lijst met geïnstalleerde programma's.
  4. Klik op Verwijderen en volg de aanwijzingen om Reader te verwijderen.
 2. Installeer de meest recente versie van Reader opnieuw op uw computer:

  1. Ga naar de downloadpagina van Adobe Reader en klik op Acrobat Reader downloaden.
  2. Geef Downloadbeheer voldoende tijd om alle benodigde installatiebestanden te downloaden. Volg de aanwijzingen om Reader te installeren.
  Opmerking:

  Ondervindt u problemen, probeer dan een andere webbrowser.

Verwijder Acrobat van uw computer en installeer het opnieuw:

 1. Verwijder Acrobat van uw computer:

  1. Open het opdrachtvenster Uitvoeren door op de Windows-toets en de R-toets te drukken.
  2. Typ Configuratiescherm in het dialoogvenster en klik op OK.
  3. Selecteer in het Configuratiescherm de optie Programma's en onderdelen en selecteer vervolgens Acrobat in de lijst met geïnstalleerde programma's.
  4. Klik op Verwijderen en volg de aanwijzingen om Acrobat te verwijderen.
 2. Installeer de meest recente versie van Acrobat opnieuw op uw computer:

  Opmerking:

  Als u een oude versie van Acrobat hebt, installeert u Acrobat opnieuw met behulp van het gedownloade installatiebestand of de dvd.

Zie de Gids bij Acrobat-Reader Updater voor meer informatie over de configuratie van en het oplossen van problemen met de Updater.

Veelvoorkomende foutberichten

Net als de meeste Windows-apps maken Acrobat en Reader gebruik van Microsoft Windows Installer-technologie om updates te installeren. Een update kan mislukken vanwege een van de volgende Microsoft Installer-fouten. Raadpleeg Windows Installer Error Messages op de Microsoft-site als de fout hier niet wordt weergegeven.

Fout Titel Oplossing
1067 Update mislukt. Het proces is onverwacht beëindigd. Probeer Reader van deze pagina te downloaden.
1309 Fout bij het lezen van bestand: <locatie van het bestand>
-of-
Fout bij het openen van het bronbestand: <locatie van het bestand>

Zie Fout 1321 of 1309 | Installatie | CS4, CS5 | Windows en
Fout 1309 bij het updaten van Adobe Acrobat

1310 Fout bij het schrijven naar bestand: C:\Config.Msi…. Controleer of u toegang hebt tot die map. Zie Fout "1310: fout bij het schrijven naar bestand: C:\Config.Msi..." | CS4-producten.
1311 Kan volgende CAB-bronbestand niet vinden: [bestandsnaam]. Zie Fout 1311, 1335 of 2350 "Bronbestand niet gevonden...data1.cab" bij het installeren van Adobe-producten | Windows.
1321 De Installer heeft onvoldoende rechten om dit bestand te wijzigen: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
Zie Fout 1321 of 1309 | Installatie | CS4, CS5, CS5.5 | Windows.
1324 Ongeldig volume of pad bevat een ongeldig teken. Gebruik de Acrobat Reader- en Acrobat Cleaner-tool om sporen van eerdere installaties verwijderen. Installeer Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat vervolgens opnieuw.
1327  Ongeldig station Zie Fout 1327 | "Ongeldig station" | Installatie | CS4, CS5, Acrobat, Reader.

Alternatieve oplossing: De fout kan optreden als een station wordt toegewezen aan de gebruiker terwijl het installatieprogramma wordt uitgevoerd in een systeemcontext. Wijzig de toegangsrechten voor de netwerkmap in 'schrijven' voor iedereen naar de gedeelde map of het gedeelde station. 
1328 Fout bij het toepassen van patch op [bestandsnaam]. Het bestand is waarschijnlijk door een ander proces bijgewerkt en de patch kan het niet wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van de patch. Zie Fout 1328: fout bij toepassen van patch op bestand.
1335  Het CAB-bestand [bestandsnaam] dat is vereist voor deze installatie, is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Deze fout kan wijzen op een netwerkfout, een fout bij het lezen van de cd-rom of een probleem met dit pakket. Het CAB-bronbestand is beschadigd. Zie Foutberichten voor Windows Installer.
1401, 1402, 1404, 1406  Kan [een bepaalde actie niet uitvoeren] voor [sleutel of waarde] Deze fouten treden op wanneer Windows Installer het register niet kan wijzigen. Snelle oplossingen:
 • Herstel de huidige programma-installatie via Software in Configuatiescherm.
 • Meld u aan als beheerder en open de juiste registersleutel:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<version> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>
 • Werk het programma opnieuw bij.
Zie ook: Fout 1402 | Fout 1406 | Acrobat, Reader.
1500 Er is al een andere installatie actief. Voltooi die installatie voordat u verdergaat met deze installatie.  Zie Fout 1704 of 1500 | Installatie, verwijderen | CS4 | Windows.
1601 Geen schijfruimte meer Maak voldoende schijfruimte vrij op de primaire schijf en probeer de update uit te voeren.
1603 Er is onherstelbare fout opgetreden tijdens de installatie
of
#_AdobeError_#1603
Sluit Microsoft Office en webbrowsers. Kies vervolgens Help > Controleren op updates in Acrobat of Reader. Zie ook Fout 1603 | Installatie | CS3-, CS4-producten.
1606 Kan geen toegang krijgen tot netwerklocatie 

Probeer Microsoft Troubleshooter | Windows 10, Windows 8/8.1/7.

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen software van derden en biedt deze informatie alleen als gunst aan.

Als u het probleem niet kunt oplossen met de Troubleshooter, raadpleegt u Fout 1606 | Installatie | Acrobat 8, 9 | CS4.

1612,
1635

 

De installatiebron voor dit product is niet beschikbaar. Controleer of de bron bestaat en dat u deze kunt openen.

Dit patchpakket kan niet worden geopend.  Controleer of het patchpakket bestaat en of u het kunt openen. Of neem contact op met de leverancier van de toepassing om te controleren of het een geldig Windows Installer-patchpakket is. 

Voer het Microsoft-herstelprogramma voor installaties uit.

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen software van derden en biedt deze informatie alleen als gunst aan.

Als u de fout nog steeds ziet, gebruikt u de Adobe Reader- en Acrobat Cleaner-tool om sporen van eerdere installaties te verwijderen en installeert u vervolgens Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat opnieuw.

1618  Er is al een andere installatie actief. Voltooi die installatie voordat u verdergaat met deze installatie.  Een andere installatie is actief en MSI is bezet. Sluit een installatieprogramma of wacht tot de eerste installatie is voltooid. 
1622 Fout bij openen van installatielogbestand. Controleer of de opgegeven locatie van het logbestand bestaat en of u ernaar kunt schrijven.
Beëindig en herstart het proces Explorer.exe via Windows Taakbeheer.
Zie voor meer informatie Fout bij openen van installatielogbestand. Controleer of de opgegeven locatie bestaat en beschrijfbaar is.
1624 Fout bij toepassen van transformaties. Controleer of de gespecificeerde transformatiepaden geldig zijn.

Deze fout geeft aan dat uw Acrobat-/Reader-installatie is aangepast met behulp van een MST-bestand (Transforms). Het MST-bestand ontbreekt mogelijk op de oorspronkelijke locatie of is misschien beschadigd.

Deze fout kan zich ook voordoen wanneer u een download en update uitvoert met de Adobe Application Manager. De fout kan worden vermeden door de update te downloaden en dan afzonderlijk te installeren. Hiervoor slaat u het updatebestand lokaal (op uw computer) op, waarna u het in een afzonderlijke stap uitvoert.

Als u de update wilt downloaden en installeren, kijk dan hier voor de nieuwste update voor Acrobat of Reader:

Adobe Acrobat-updates voor Windows

Volledige installatieprogramma's en updates van Adobe Reader voor Windows

Klik op Doorgaan naar download en Nu downloaden, en vervolgens op Opslaan of Opslaan als om het bestand naar uw computer op te slaan. Na de download zoekt u het patchbestand op uw computer en dubbelklikt u erop om de update uit te voeren.

Voor Windows hebben patchbestanden een msp-extensie en geeft hun naam het product en de update aan, zoals AcrobatUpd11009.msp, AcrobatUpd1014.msp of AdbeRdrUpd11007.msp.

1625 Update mislukt. Update niet toegestaan door systeembeleid. -OF-
Deze installatie is niet toegestaan op basis van het systeembeleid.
 1. Ga in Windows Verkenner C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0
 2. Klik met de rechtermuisknop op AdobeARM.exe en kies Uitvoeren als beheerder.
 3. Ga in Reader of Acrobat naar Help > Controleren op updates. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te voltooien.
1646 Verwijderen van het updatepakket wordt niet ondersteund
Gebruik de Adobe Reader- en Acrobat Cleaner-tool om sporen van eerdere installaties te verwijderen en installeer vervolgens Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat opnieuw.
1648 Er is geen geldige volgorde gevonden voor de set met patches.

Voer het Microsoft-herstelprogramma voor installaties uit. Probeer Reader of Acrobat te updaten.

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen software van derden en biedt deze informatie alleen als gunst aan.

Als u de fout nog steeds ziet, gebruikt u de Adobe Reader- en Acrobat Cleaner-tool om sporen van eerdere installaties te verwijderen en installeert u vervolgens Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat opnieuw.

1704  Een installatie van [productnaam] is onderbroken. Zie Fout 1704 of 1500 | Installatie, verwijderen | CS4 | Windows.
1706  Er is geen geldige bron gevonden voor [productnaam].  Een of meer van de installatiebestanden die door de Updater zijn gedownload, kunnen niet worden gevonden. Soms kunt u naar de bron bladeren via Software in Configuratiescherm en proberen de toepassing te herstellen. Wanneer een dialoogvenster wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat de bron niet beschikbaar is, bladert u naar het benodigde bestand. U kunt MSI ook van uw installatieschijf of van www.adobe.com/downloads (alleen Reader) halen.
1714 De oudere versie van [productnaam] kan niet worden verwijderd. Neem contact op met de technische ondersteuning. 

Gebruik de wizard Microsoft Fix it die beschikbaar is via http://support.microsoft.com/kb/971187. De wizard werkt het Windows-register bij zodat u eerdere versies van het programma doorgaans kunt verwijderen of de huidige versie kunt installeren of bijwerken. 

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen software van derden en biedt deze informatie alleen als gunst aan.

Kunt u het programma niet verwijderen, installeren of bijwerken nadat u de wizard Fix it hebt gebruikt, raadpleeg dan de oplossingen in Fout 1714 | Acrobat, Reader.

1722 Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket. Een programma dat is uitgevoerd als onderdeel van de installatie, is niet zoals verwacht voltooid. Neem contact op met een ondersteuningsmedewerker of met de leverancier van dit pakket. Zie: Fout 1722 bij het installerenof updaten van Acrobat of Acrobat Reader onder Windows.
1921 Windows Zoeken kan niet worden gestopt. Zorg dat u over voldoende rechten beschikt om de systeemservices te stoppen.

Stop de Windows Zoekservice via Windows Taakbeheer:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de Taakbalk en selecteer Taakbeheer.
 2. Klik op het tabblad Services met de rechtermuisknop op Windows Zoeken en selecteer dan Stoppen.

Probeer Adobe Acrobat Reader te installeren.

2203 Database: C:\Windows\Installer\<bestandsnaam>. Kan databasebestand niet openen. Systeemfout - <number>. Zie Fout 2203 | Creative Suite-producten of -updates installeren.
28000 De installatie van Acrobat Licensing Module is mislukt.  Fout 28000 Acrobat | Terugzetten van Acrobat-installatie op Windows 64-bits voorkomen

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account