Overzicht van nieuwe functies | Acrobat DC-versie van augustus 2020

Acrobat DC

Acrobat DC met de Adobe Document Cloud-services is de volledige PDF-oplossing voor het werken met uw belangrijkste documenten op bureaublad-pc's, internet en mobiele apparaten. Download de nieuwste versie van Acrobat. Klik in het menu Help op Controleren op updates en volg de aanwijzingen op het scherm om het updateproces te voltooien.

Ondersteuning voor de beveiligde modus (sandbox) in Acrobat  2020

We introduceren de functie Beveiligde modus (sandbox) in Acrobat Pro 2020 en Acrobat Standard 2020. Het bestand was vroeger alleen beschikbaar in Acrobat DC en Acrobat Reader.

De beveiligde modus (sandbox) is een belangrijke architecturele wijziging en betreft alle functies en workflows in Acrobat. Standaard is de beveiligde modus uitgeschakeld.

De beveiligde modus inschakelen in Acrobat:

  1. Ga in het menu Bewerken naar Voorkeuren.
  2. Klik bij Categorieën op Beveiliging (uitgebreid) en selecteer Beveiligde modus inschakelen bij opstarten (voorvertoning).
  3. Sluit Acrobat af en start opnieuw.
Beveiligde modus

Hoe kunt u controleren of de beveiligde modus is ingeschakeld?

  • Open Windows Taakbeheer. Als u twee exemplaren van Acrobat.exe ziet, is de beveiligde modus ingeschakeld voor Acrobat.
Opmerking:

Adobe voert momenteel testen uit voor de nieuwe beveiligde modus in Acrobat. Daardoor is deze nieuwe ervaring mogelijk nog niet beschikbaar voor alle Acrobat-gebruikers.

Het standaard zoomniveau instellen voor bladwijzers

Het standaard zoomniveau instellen in de bladwijzeropties

Het menu-item Standaardzoomniveau voor bladwijzer instellen is nu toegevoegd aan de PDF-bladwijzeropties. Wanneer u een nieuwe bladwijzer maakt, kunt u deze optie gebruiken om het standaard zoomniveau in te stellen. De standaard selectie is Zoom overnemen.

Standaardzoomniveau voor bladwijzer instellen

Paginanummer ongewijzigd laten tijdens het aanpassen van het zoomniveau van meerdere bladwijzers

Acrobat biedt nu een optie in de bladwijzereigenschappen om het nummer van de doelpagina te behouden wanneer u het zoomniveau van meerdere bladwijzers aanpast.

Optie om het nummer van de doelpagina te behouden wanneer u het zoomniveau van bladwijzers aanpast
Bladwijzer > Eigenschappen > Acties > Naar een pagina in dit document gaan > Bewerken

Contextuele tips ondertekenen

Acrobat geeft nu contextuele tips weer als u uw document wilt laten ondertekenen nadat u een van de volgende bewerkingen hebt uitgevoerd:

  • PDF maken
  • Bestanden combineren
  • PDF bewerken
  • Pagina's indelen

U ziet knopinfo tijdens de eerste keren dat u een van de bovenstaande bewerkingen uitvoert.

Contextuele tip bij vragen om handtekeningen
Een contextuele tip wanneer het deelvenster Gereedschappen aan de rechterkant is uitgevouwen

Contextuele tip bij vragen om handtekeningen
Een contextuele tip wanneer het deelvenster Gereedschappen aan de rechterkant is samengevouwen

Prompt over vraag om handtekeningen wanneer u een niet-ondertekende PDF toevoegt aan een e-mailbericht

Acrobat detecteert nu handtekeningen in een PDF en toont de contextuele tip over de vraag om handtekeningen wanneer u een niet-ondertekende PDF toevoegt aan een e-mailbericht.

De contextuele tip wanneer u een PDF toevoegt aan een e-mailbericht
De contextuele tip wanneer u een PDF toevoegt aan een e-mailbericht

Opmerking:

Adobe voert momenteel tests uit voor deze nieuwe ervaring in Acrobat DC. Daarom is deze prompt Vragen om handtekeningen nog niet beschikbaar voor alle Acrobat-gebruikers.

Bates-nummer toevoegen aan bestaande bestandsnamen

U kunt nu Bates-nummers voor of achter de bestandsnaam toevoegen. Ga naar Bates-nummering > Uitvoeropties en voeg %BATES_NUMBER_KEY% naar eigen goedvinden toe aan het veld Invoegen voor of Invoegen na als u het Bates-nummer wilt toevoegen aan een bestandsnaam.

Bates-nummer toevoegen aan bestandsnaam

Raadpleeg Bates-nummer toevoegen aan bestaande bestandsnamen voor meer informatie.

Grotere nauwkeurigheid bij het plaatsen van formuliervelden en andere elementen in een PDF-formulier

Het plaatsen van formuliervelden en andere elementen in een PDF-formulier is nu nog nauwkeuriger geworden, met berekeningen tot vier cijfers na de komma in plaats van twee wanneer u inch als maat gebruikt. Zo plaatst u de formuliervelden nauwkeurig op de gewenste locatie, zonder het formulier opnieuw te moeten opstellen.

Veldeigenschappen
Oude veldeigenschappen

Nauwkeurigheid van formuliervelden tot vier cijfers na de komma (inch als maat)
Huidige veldeigenschappen

Betere ervaring bij het plakken van gekopieerde annotaties

Als u een formulierveld, koppeling of een andere annotatie kopieert en op een andere pagina of in een ander document plakt, wordt de geplakte annotatie op de nieuwe pagina op exact dezelfde locatie geplakt als de gekopieerde annotatie. Als er al een annotatie is, dan wordt de gekopieerde annotatie in het midden van de pagina geplakt. Als u bijvoorbeeld een hyperlink in de voettekst van een pagina kopieert en op een nieuwe pagina plakt, wordt de hyperlink ook in de voettekst van de nieuwe pagina geplakt. Dit is met name handig wanneer u wilt kopiëren en plakken op bouwtekeningen, PDF-formuliervelden en meer.

Manier van kopiëren en plakken van een formulierveld
Nieuw gedrag: het gekopieerde formulierveld op een nieuwe pagina wordt op exact dezelfde locatie geplakt als die van het originele veld.

Manier van kopiëren en plakken van een formulierveld
Oud gedrag: het gekopieerde formulierveld wordt in het midden van een nieuwe pagina geplakt.

Nieuwe optie Vragen om handtekeningen in het menu Bestand

Naast het menu Ondertekenen voegen we nu ook de optie Vragen om handtekeningen toe aan het menu Bestand, voor eenvoudige toegang en zichtbaarheid.

Vragen om handtekeningen
Bestand > Vragen om handtekeningen

Opmerking:

Adobe voert momenteel tests uit voor deze nieuwe ervaring in Acrobat DC. Daarom is Bestand > Vragen om handtekeningen mogelijk nog niet beschikbaar voor alle Acrobat DC-gebruikers.

Optie om bestandsnaam als documenttitel te gebruiken

Er wordt een nieuwe voorkeur voor documenten toegevoegd, zodat u de bestandsnaam als documenttitel kunt gebruiken. Standaard is de voorkeursoptie uitgeschakeld. Ga naar Acrobat-voorkeuren, klik op Documenten in het linker deelvenster als u de voorkeur wilt inschakelen. Selecteer onder Instellingen bij openen de optie Bestandsnaam altijd gebruiken als documenttitel.

Voorkeur om bestandsnaam als documenttitel te gebruiken
Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat > Voorkeuren (macOS)

Vereenvoudigd delen met één klik in Acrobat Reader

Het delen van bestanden in Acrobat Reader is nu eenvoudiger dan ooit. Met de drie pictogrammen rechtsboven in de werkbalk kiest u de volgende opties voor PDF-bestanden: Een koppeling delen, Verzenden via e-mail en Personen uitnodigen. U kunt deze gereedschappen gebruiken om een koppeling naar uw bestand te delen met anderen, een PDF per e-mail te verzenden of mensen uit te nodigen om uw gedeelde bestanden te bekijken of te reviseren.

Gereedschappen voor het delen van PDF-bestanden

Zie PDF’s delen voor meer informatie.

Andere verbeteringen en oplossingen

Standaard eigenschap instellen in Gereedschap Meten

Acrobat behoudt nu de door u ingestelde standaardinstellingen voor het begin en einde van de lijneigenschappen in het dialoogvenster Eigenschappen van dimensielijn.

Eigenschappen van dimensielijn

U kunt ook de standaard lijneigenschappen voor het begin en einde instellen in de Acrobat-voorkeuren.

Acrobat-voorkeur voor standaarduiteinde van lijn
Nieuwe Meting-voorkeur voor het standaard begin en uiteinde van lijn

Schermlezer kan muishandelingen niet interpreteren om notities te plaatsen met het toetsenbord

Ondersteunende hulpprogramma’s, zoals schermlezers, konden over het algemeen geen muishandelingen interpreteren en bijbehorende toetsenbordinstructies uitvoeren. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om een opmerking in een notitie in een PDF te verplaatsen met behulp van een toetsenbord. Deze fout is nu opgelost. Gebruikers die afhankelijk zijn van een ondersteunende technologie, kunnen nu een opmerking in een notitie verplaatsen met behulp van het toetsenbord, zoals tab, spatie en pijltoetsen.

Verbeteringen voor toegankelijkheid

Acrobat geeft nu de voortgangsstatus weer, zoals bij het genereren van revisies, het openen van revisies en downloads naar schermlezers.

Toegankelijkheid van het dialoogvenster Afdrukken met een toetsenbord in macOS

Alle opties in het dialoogvenster Afdrukken zijn nu toegankelijk via een toetsenbord. Gebruik het toetsenbord vanaf nu in macOS om door de opties te navigeren in het dialoogvenster Acrobat > Afdrukken.

Opgeloste kwetsbaarheden voor ongeldige UTF16/8-tekenreeksen

We hebben verbeteringen aangebracht aan de kerninfrastructuur waar kwetsbaarheden met betrekking tot UTF-16-tekenreeksen in JavaScript-functies worden opgelost.

Prestatieverbeteringen in sandbox-implementatie

We hebben meerdere prestatiebevorderende verbeteringen aangebracht aan beveiligde modus:

  • Ondersteuning toegevoegd voor de virtuele omgeving en AMT. Sandboxing wordt nu ondersteund in alle omgevingen.
  • De opstarttijd van de applicatie is met 16% verbeterd.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account