Handboek Annuleren

PDF's online delen en bijhouden

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

U kunt snel een koppeling naar een PDF-document delen, zodat andere gebruikers het kunnen bekijken of opmerkingen kunnen plaatsen. Het document dat als een koppeling wordt gedeeld, kan in elke browser, op elk apparaat worden geopend. Het document wordt veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud. Ontvangers krijgen een e-mail met een koppeling waarop ze kunnen klikken om het document te bekijken in een browser en opmerkingen te plaatsen. (Geen aanmelding vereist.)

Bekijk een korte zelfstudievideo en ga aan de slag

PDF's delen

Open een PDF in Acrobat of Acrobat Reader. De tools voor delen staan in de rechterbovenhoek van de gereedschapsbalk.

Gereedschappen voor het delen van PDF-bestanden

U kunt een PDF-bestand via de volgende methoden delen:

Met een anonieme of openbare koppeling zijn de bestanden toegankelijk voor iedereen die op de koppeling klikt. Gedetailleerde bijhoudgegevens zijn niet beschikbaar voor bestanden die via een openbare koppeling zijn gedeeld.

 1. Klik op het pictogram Een koppeling naar dit bestand delen ().

  Een koppeling naar het bestand delen

 2. Standaard is de schakeloptie Opmerkingen toestaan ingeschakeld. Als u het bestand alleen voor weergave wilt delen, klikt u op de schakelknop om de optie uit te schakelen. Klik op Koppeling maken.

  Koppeling kopiëren en delen

  Bij het verzoek Een koppeling ophalen wordt de voortgang weergegeven.

  Voortgang van uploaden en delen van bestanden

 3. De koppeling wordt standaard gemaakt en gekopieerd. Het gedeelde bestand wordt geopend in Acrobat-viewer nadat de koppeling is gemaakt. U kunt ook een van de volgende handelingen uitvoeren vanuit het rechterdeelvenster:

  • Personen toevoegen met wie u het document wilt delen
  • Bestand niet meer delen
  • Een kopie van het bestand opslaan
  De gemaakte koppeling delen met andere ontvangers

Gedetailleerde bijhoudgegevens zijn niet beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld via een e-mailbijlage.

 1. Klik op het pictogram Bestand verzenden via e-mail ().

  Het PDF-bestand per e-mail verzenden

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Verzenden via e-mail:

  • Kies Outlook als dat uw standaarde-mailtoepassing is.
  • Selecteer Webmail in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens Gmail toevoegen. Voer uw e-mailadres in en klik op OK. Voer het wachtwoord in als hierom wordt gevraagd.
  • Selecteer Webmail en selecteer vervolgens Ander e-mailadres toevoegen, waarbij u het e-mailadres opgeeft dat u wilt gebruiken. Voer de instellingen voor e-mailadres, wachtwoord, IMAP en SMTP in in het dialoogvenster Webmailaccount toevoegen en klik op Toevoegen.

  De schakelknop Een koppeling bijvoegen is standaard ingeschakeld. In de hoofdtekst van de e-mail wordt dan een koppeling geplaatst waarmee de PDF alleen kan worden weergegeven. Als u de PDF in plaats van de koppeling wilt bijvoegen, klikt u op de schakelknop om deze uit te schakelen.

 3. Klik op Volgende. Voer het e-mailadres van de ontvanger in en verzend het bericht.

Gedetailleerde bijhoudgegevens zijn beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld met een persoonlijke koppeling naar bepaalde personen.

 1. Klik op het pictogram Dit bestand delen met anderen ().

  Personen uitnodigen voor weergave of opmerkingen

 2. De velden Naam en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Voer de gewenste gegevens in en klik op Verzenden.

  De ontvangers ontvangen een e-mail met de mededeling dat het bestand met ze is gedeeld.

Aan de kant van de ontvanger

Ontvangers krijgen een e-mailbericht met de melding dat er een bestand met hen wordt gedeeld. Het e-mailbericht bevat de knop Openen en een koppeling naar het gedeelde document. Wanneer de ontvanger op de koppeling of de knop klikt, wordt het document geopend in een browser. Ontvangers kunnen het document zo nodig ook downloaden.

 Zie de schermafbeelding hieronder met daarin de e-mailmelding voor de ontvanger.  

Ontvangen koppeling in e-mail
De e-mailmelding met een koppeling naar het gedeelde document

Gedeelde bestanden bijhouden

De onlangs door u gedeelde bestanden worden weergegeven in Start > Recent. Wanneer de ontvanger het bestand bekijkt, krijgt u daar een melding van in Acrobat en een e-mailbericht. Ga als volgt te werk als u alle bestanden wilt bekijken en bijhouden die zijn gedeeld voor weergave:

 1. Klik op Start en ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de bestanden wilt weergeven die u hebt gedeeld voor weergave of revisie, klikt u op Gedeeld door u.
  • Als u de bestanden wilt weergeven die u voor weergave of revisie hebt ontvangen, klikt u op Gedeeld door anderen.

  Alle voor weergave gedeelde bestanden worden weergegeven met de volgende informatie:

  • Naam: de naam van het bestand dat wordt gedeeld voor weergave.
  • Delen: geeft aan of het bestand al dan niet gedeeld is.
  • Wijzigingsdatum: de laatste keer dat het bestand is gewijzigd.
  Bewerkingen op gedeelde bestanden

 2. Selecteer het bestand om de details ervan te bekijken. In het rechterdeelvenster wordt een miniatuur van het bestand weergegeven. Het actiebord in het rechterdeelvenster toont de acties die u op het bestand kunt uitvoeren. De getoonde acties zijn sterk afhankelijk van of u het bestand hebt gedeeld of voor weergave hebt ontvangen, zoals hieronder wordt getoond:

  Opmerking:

  Met ingang van 1 december 2020 is de functie voor bijhouden en melden niet langer van toepassing op het downloaden van gedeelde bestanden.

  Acties voor bestanden die door u worden gedeeld

  • U kunt Personen toevoegen aan het gedeelde bestand.
  • Bestand niet meer delen: zorg dat het bestand niet meer wordt gedeeld om te voorkomen dat iemand anders het bestand kan bekijken of downloaden.
  • Met Gedeelde koppeling kopiëren kunt u het document voor weergave delen met andere ontvangers.
  • U kunt het gedeelde bestand definitief van Adobe Document Cloud verwijderen.
  Acties voor bestanden die zijn gedeeld voor weergave
  Acties voor bestanden die door u worden gedeeld

  Acties voor bestanden die door anderen worden gedeeld

  • Bekijk het tijdstempel van het ontvangen bestand.
  • Met Gedeelde koppeling kopiëren kunt u het bestand met andere ontvangers delen of het bestand in uw browser openen.
  • Mij verwijderen: om uzelf te verwijderen als revisor van het gedeelde bestand.
  • Met Misbruik rapporteren meldt u ongewenste inhoud die u hebt ontvangen.
    
  Acties voor bestanden die zijn ontvangen voor weergave
  Acties voor bestanden die door anderen worden gedeeld

Adobe-logo

Aanmelden bij je account