Uw ActionScript-code omzetten in HTML5

Leer hoe u FrameScript-codes in ActionScript kunt omzetten in JavaScript-codes in HTML5 Canvas.

ActionScript toewijzen aan HTML5-codefragmenten

De volgende lijst bevat equivalenten van JavaScript/HTML5-codefragmenten voor de FrameScript/ActionScript-codes:

Handeling

ActionScript

HTML5

Stoppen bij dit frame

stop();

this.stop();

Klikken om naar het frame te gaan en te stoppen

gotoAndStop(5);

this.gotoAndStop(5);

Klikken om naar het frame te gaan en af te spelen

gotoAndPlay(5);

this.gotoAndPlay(5);

Klikken om naar een webpagina te gaan

navigateToURL(new URLRequest("http://www.adobe.com"), "_blank");

 

window.open("http://www.adobe.com", "_blank");

Aangepaste muiscursor

function fl_CustomMouseCursor(event:Event)

{

               instance_name_here.x = stage.mouseX;

               instance_name_here.y = stage.mouseY;

}

Mouse.hide();

 

function fl_CustomMouseCursor() {

               this.btnNavigate.x = stage.mouseX;

               this.btnNavigate.y = stage.mouseY;          this.instance_name_here.y = stage.mouseY;

Een filmclip afspelen

instance_name_here.play();

this.instance_name_here.play();

Een filmclip stoppen

instance_name_here.stop();

this.instance_name_here.stop();

Klik om een object te verbergen

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToHide);

 

function fl_ClickToHide(event:MouseEvent):void

{

               instance_name_here.visible = false;

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToHide.bind(this));

 

function fl_ClickToHide()

{

               this.instance_name_here.visible = false;

}

Een object weergeven

instance_name_here.visible = true;

this.instance_name_here.visible = true;

Klik om een object te plaatsen

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               instance_name_here.x = 200;

               instance_name_here.y = 100;

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

function fl_ClickToPosition()

{

               this.instance_name_here.x = 200;

               this.instance_name_here.y = 100;

}

 

Klik om een tekstveld weer te geven

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

var fl_TF:TextField;

var fl_TextToDisplay:String = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               fl_TF = new TextField();

               fl_TF.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

               fl_TF.background = true;

               fl_TF.border = true;

               fl_TF.x = 200;

               fl_TF.y = 100;

               fl_TF.text = fl_TextToDisplay;

               addChild(fl_TF);

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

var fl_TF = new createjs.Text();

var fl_TextToDisplay = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition()

{

              

               fl_TF.x = 200;

               fl_TF.y = 100;

               fl_TF.color = "#ff7700";

               fl_TF.font = "20px Arial";

               fl_TF.text = fl_TextToDisplay;

               this.addChild(fl_TF);

}

Muisklikgebeurtenis

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_MouseClickHandler);

 

function fl_MouseClickHandler(event:MouseEvent):void

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_MouseClickHandler.bind(this));

 

function fl_MouseClickHandler()

Muis over-gebeurtenis

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler(event:MouseEvent):void

var frequency = 3;

stage.enableMouseOver(frequency);

this.instance_name_here.addEventListener("mouseover", fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler()

Muis uit-gebeurtenis

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler(event:MouseEvent):void

var frequency = 3;

stage.enableMouseOver(frequency);

this.instance_name_here.addEventListener("mouseout", fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler()

 

Horizontaal verplaatsen

instance_name_here.x += 100;

this.instance_name_here.x+=100;

Verticaal verplaatsen

instance_name_here.y += 100;

this.instance_name_here.y+=100;

Eenmaal roteren

instance_name_here.rotation += 45;

this.instance_name_here.rotation+=45;

Constant roteren

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_RotateContinuously);

 

function fl_RotateContinuously(event:Event)

{

               instance_name_here.rotation += 10;

}

this.addEventListener("tick",fl_RotateContinuously.bind(this));

 

function fl_RotateContinuously(){

               this.instance_name_here.rotation+=10;

}

Horizontale animatie

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateHorizontally);

 

function fl_AnimateHorizontally(event:Event)

{

               instance_name_here.x += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateHorizontally.bind(this));

 

function fl_AnimateHorizontally()

{

               this.instance_name_here.x+=10;

}

Verticaal animeren

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateVertically);

 

function fl_AnimateVertically(event:Event)

{

               instance_name_here.y += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateVertically.bind(this));

 

function fl_AnimateVertically()

{

               this.instance_name_here.y+=10;

}

Een filmclip infaden

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

instance_name_here.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn(event:Event)

{

               instance_name_here.alpha += 0.01;

               if(instance_name_here.alpha >= 1)

               {

                              instance_name_here.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

this.instance_name_here.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn()

{

               this.instance_name_here.alpha += 0.01;

               if(this.instance_name_here.alpha >= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

               }

}

Een filmclip uitfaden

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

instance_name_here.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut(event:Event)

{

               instance_name_here.alpha -= 0.01;

               if(instance_name_here.alpha <= 0)

               {

                              instance_name_here.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

this.instance_name_here.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut()

{

               this.instance_name_here.alpha -= 0.01;

               if(this.instance_name_here.alpha <= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

               }

}

Klik om de afbeelding uit de bibliotheek te laden

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToLoadImageFromLibrary);

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary(event:MouseEvent):void

{

               // Als u een andere afbeelding uit de bibliotheek wilt toevoegen,

               // typt u een andere naam in het tekstveld Klasse in de bovenstaande stap 4 en in de onderstaande code.

               var libImage:MyImage = new MyImage();

 

               var holder:Bitmap = new Bitmap(libImage);

               addChild(holder);

}

this.instance_name_here.addEventListener('click',fl_ClickToLoadImageFromLibrary.bind(this));

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary()

{

              

               var libImage = new lib.MyImage();

               this.addChild(libImage);

}

 

Instantie uit bibliotheek toevoegen

var fl_MyInstance:LibrarySymbol = new LibrarySymbol();

addChild(fl_MyInstance);

var fl_MyInstance = new lib.LibrarySymbol();

this.addChild(fl_MyInstance);

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online