Spelling controleren

Opmerking:

Functie is verouderd in deze versie van Flash Professional CC. 

U kunt de spelling van alle tekst in een Flash Professional-document controleren. U kunt de spellingcontrole ook aanpassen.

Spellingcontrole gebruiken

 1. Selecteer Tekst > Spellingcontrole om het dialoogvenster Spellingcontrole weer te geven.

  In het vak linksboven worden woorden weergegeven die niet worden gevonden in de geselecteerde woordenboeken en wordt eveneens het type element aangegeven dat de tekst bevat (zoals een tekstveld of een framelabel).

 2. Ga als volgt te werk:
  • Klik op Toevoegen aan Persoonlijk als u het woord wilt toevoegen aan uw persoonlijke woordenboek.

  • Klik op Negeren als u het woord ongewijzigd wilt laten. Klik op Alles negeren als u het woord overal in het document ongewijzigd wilt laten.

  • Typ een woord in het vak Wijzigen in of selecteer een woord in de lijst Suggesties. Klik vervolgens op Wijzigen om het woord te wijzigen of klik op Alles wijzigen als u het woord overal in het document wilt vervangen.

  • Klik op Verwijderen als u het woord uit het document wilt verwijderen.

 3. U kunt als volgt de spellingcontrole beëindigen:
  • Klik op Sluiten als u de spellingcontrole wilt afsluiten voordat Flash Professional het einde van het document bereikt.

  • Vervolg de spellingcontrole totdat het bericht wordt weergegeven dat Flash Professional het einde van het document heeft bereikt en klik op Nee om de spellingcontrole te beëindigen. (Klik op Ja als u de spellingcontrole wilt vervolgen vanaf het begin van het document.)

Spellingcontrole aanpassen

 1. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer Tekst > Spelling instellen. (Gebruik deze optie alleen als u de functie Spellingcontrole nog niet eerder hebt gebruikt.)

  • Klik op Instellingen in het dialoogvenster Spellingcontrole (Tekst > Spellingcontrole).

 2. Stel de volgende opties in:

  Documentopties

  Gebruik deze optie om aan te geven welke elementen moeten worden gecontroleerd.

  Woordenboeken

  Hier worden de ingebouwde woordenboeken vermeld. U moet ten minste één woordenboek selecteren om de spellingcontrole in te schakelen.

  Persoonlijk woordenboek

  Voer een pad in of klik op het mappictogram en blader naar het document dat u als persoonlijk woordenboek wilt gebruiken. (U kunt dit woordenboek wijzigen.)

  Persoonlijk woordenboek bewerken

  Hiermee kunt u woorden en zinnen toevoegen aan uw persoonlijke woordenboek. In het dialoogvenster Persoonlijk woordenboek bewerken typt u elk nieuw item op een aparte regel in het tekstveld.

  Controleopties

  Gebruik deze opties om te bepalen hoe Flash Professional tijdens de spellingcontrole omgaat met specifieke woorden en tekens.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account