Basisstappen voor het oplossen van problemen in Bridge

Dit document bevat de basisstappen waarmee u de meeste problemen zou moeten kunnen oplossen die u tegenkomt bij het gebruik van Bridge.

Fout: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Wanneer u Adobe Bridge probeert te installeren, bij te werken of op te starten, krijgt u de volgende foutmelding:

Kan de Adobe-servers niet bereiken

Oplossing

Probeer de volgende oplossingen voor dit probleem:

1. (Alleen Windows 7) TLS (Transport Security Layer) inschakelen 1.2

Als deze fout optreedt bij een Windows 7-versie die gebruikmaakt van een ouder TLS 1.0- of TLS 1.1-protocol, schakelt u TLS 1.2-update in .

2. Op wachtende updates van het besturingssysteem controleren en deze installeren

Controleer op eventuele updates voor uw besturingssysteem en installeer ze. Sommige updates van het besturingssysteem kunnen om veiligheidsredenen de uitgaande internetverbinding beperken. Zie voor meer informatie:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account