Standaardinstellingen instellen voor RAW-afbeeldingen

Geïntroduceerd in Adobe Camera Raw 12.2 (februari 2020-release)

Stel standaardinstellingen in voor afbeeldingen in RAW-bestandsindelingen in Adobe Camera Raw op basis van Adobe-standaardwaarden, cameraspecifieke standaardwaarden of aangepaste voorinstellingen. 

Zie Standaardinstellingen instellen voor RAW-afbeeldingen in Lightroom Classic als u Lightroom Classic gebruikt.

Opmerking:

Standaardinstellingen die zijn gemaakt met Camera Raw zijn toegankelijk in Lightroom Classic en vice versa.

Standaardinstellingen instellen voor RAW-afbeeldingen

Doe het volgende om standaardinstellingen in te stellen voor RAW-afbeeldingen:

 1. Klik in het dialoogvenster Camera Raw op de knop Dialoogvenster Voorkeuren openen. Of kies in Photoshop Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw (macOS).

 2. Selecteer Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen vanuit het dialoogvenster Camera Raw-voorkeuren.

 3. Selecteer een van de volgende opties in de hoofdvervolgkeuzelijst:

  Adobe-standaard

  Selecteer deze optie om de standaardinstellingen van Adobe toe te passen op uw RAW-afbeeldingen.

  Camera-instellingen

  Selecteer deze optie om de instellingen van de camera waarmee de RAW-afbeelding is gemaakt, te behouden.

  Menu

  Selecteer deze optie om een voorinstelling voor uw RAW-afbeeldingen te kiezen.

  Opmerking:

  Als u Camera-instellingen selecteert en er geen overeenkomende instellingen zijn in Camera Raw, worden de Adobe-standaardinstellingen toegepast.

  Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen instellen
  Standaardinstellingen instellen die moeten worden toegepast op nieuwe RAW-afbeeldingen

Volgorde waarin standaardinstellingen worden toegepast

Als u een voorinstelling als uw standaardinstelling hebt geselecteerd, worden alle instellingen in die voorinstelling toegepast op de RAW-afbeelding. Als er een instelling is die niet is opgenomen in de voorinstelling, zoekt Camera Raw in de camera-instellingen naar die instelling en past het die toe op uw RAW-afbeelding. Als er geen instelling wordt gevonden, gebruikt Camera Raw de Adobe-instelling voor standaardwaarden.

Dus als de standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen zijn ingesteld voor een voorinstelling, worden de standaardinstellingen in de volgende volgorde toegepast:

 1. Alle instellingen die worden gedefinieerd in de voorinstelling
 2. Camera-instellingen worden gebruikt voor alle instellingen die niet zijn opgegeven in de voorinstelling 
 3. Adobe-standaardinstellingen worden gebruikt voor alle instellingen die niet zijn opgegeven in Camera-instellingen.

Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen instellen voor een specifiek cameramodel

U kunt standaardinstellingen voor uw RAW-afbeeldingen instellen op basis van het cameramodel. U kunt zelfs verschillende standaardinstellingen opgeven voor meerdere camera's van hetzelfde cameramodel, op basis van hun serienummer.

Standaardinstellingen maken

Doe het volgende om standaardinstellingen in te stellen, gebaseerd op cameramodel:

 1. Klik in het dialoogvenster Camera Raw op de knop Dialoogvenster Voorkeuren openen. Of kies in Photoshop Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw (macOS).

 2. Selecteer Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen vanuit het dialoogvenster Camera Raw-voorkeuren.

 3. Selecteer Hoofdinstellingen voor specifieke camera's overschrijven onder Standaardwaarden voor onbewerkte afbeeldingen.

 4. Selecteer een cameramodel in de vervolgkeuzelijst Camera. De vervolgkeuzelijst bevat de naam van alle cameramodellen van waaruit u RAW-afbeeldingen hebt geïmporteerd.

 5. (Optioneel) Als u standaardinstellingen voor een camera wilt maken op basis van het serienummer, selecteert u Serienummer weergeven. De vervolgkeuzelijst Camera bevat nu de naam van cameramodellen en hun serienummer.

  Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen instellen voor een specifiek cameramodel
  Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen instellen voor een specifiek cameramodel

 6. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Adobe-standaard:

  Adobe-standaard

  Selecteer deze optie om de standaardinstellingen van Adobe toe te passen op uw RAW-afbeeldingen.

  Camera-instellingen

  Selecteer deze optie om de instellingen van de camera waarmee de RAW-afbeelding is gemaakt, te behouden.

  Menu

  Selecteer deze optie om een voorinstelling te kiezen om op uw RAW-afbeeldingen toe te passen terwijl ze worden geïmporteerd.

  Opmerking:

  Als u Camera-instellingen selecteert en er geen overeenkomende instellingen zijn in Camera Raw, worden de standaardinstellingen toegepast.

 7. Klik op Standaardinstelling maken.

Standaardinstellingen bewerken

Doe het volgende om een door u gemaakte standaardinstelling te wijzigen:

 1. Klik in het dialoogvenster Camera Raw op de knop Dialoogvenster Voorkeuren openen. Of kies in Photoshop Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw (macOS).

 2. Selecteer Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen vanuit het dialoogvenster Camera Raw-voorkeuren.

 3. Selecteer de standaardinstelling die u wilt wijzigen en voer één van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het menupictogram  naast de standaardinstelling.
  • Klik met de rechter- of linkermuisknop op de standaardinstelling
 4. Selecteer de nieuwe instelling in het pop-upmenu.

  Standaardinstellingen bewerken
  Standaardinstellingen bewerken

Standaardinstellingen verwijderen

Doe het volgende om een door u gemaakte standaardinstelling te verwijderen:

 1. Klik in het dialoogvenster Camera Raw op de knop Dialoogvenster Voorkeuren openen. Of kies in Photoshop Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw (macOS).

 2. Selecteer Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen vanuit het dialoogvenster Camera Raw-voorkeuren.

 3. Selecteer de standaardinstelling die u wilt verwijderen en voer één van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het menupictogram  naast de standaardinstelling.
  • Klik met de rechter- of linkermuisknop op de standaardinstelling
 4. Selecteer Verwijderen in het pop-upmenu.

  Standaardinstellingen verwijderen
  Standaardinstellingen verwijderen

Standaardwaarden voor RAW-afbeeldingen instellen voor specifieke ISO-waarden

Bijgewerkt in juni 2020-release (versie 12.3)

U kunt standaardinstellingen voor RAW-afbeeldingen instellen op basis van de ISO-waarden van uw RAW-afbeeldingen. Vanaf Adobe Camera Raw versie 12.3 kunt u snel een ISO-adaptieve voorinstelling maken en deze als standaardinstelling voor uw RAW-afbeeldingen instellen.

U kunt verschillende instellingen opgeven voor verschillende ISO-waarden in uw voorinstelling. Als een afbeelding een andere ISO-waarde heeft dan de waarde die u in uw voorinstelling hebt opgegeven, wordt de juiste waarde van de instelling berekend op basis van de waarden die u in de voorinstelling hebt gedefinieerd. Als u bijvoorbeeld een voorinstelling met de volgende waarden maakt:

 • ISO 400   Reductie luminantieruis 0
 • ISO 1600   Reductie luminantieruis 10

en een afbeelding met ISO 800 importeert, wordt Reductie luminantieruis ingesteld op 5.

Ga als volgt te werk om RAW-standaardinstellingen op basis van ISO-waarden in te stellen:

Een ISO-adaptieve voorinstelling maken

 1. Open ten minste twee RAW-afbeeldingen met verschillende ISO-waarden. 

 2. Geef de instellingen in elk van de afbeeldingen op.

 3. Selecteer de twee afbeeldingen in de filmstrip en klik op het pictogram Voorinstellingen. U kunt ook op Shift + P drukken

  Klik op het pictogram Voorinstellingen of druk op Shift + P om het deelvenster Voorinstellingen weer te geven
  Klik op het pictogram Voorinstellingen of druk op Shift + P

 4. Klik op het pictogram met drie puntjes om meer opties voor voorinstellingen te bekijken en selecteer Voorinstelling maken.

  Voorinstellingopties

 5. Geef de naam, de groep en de instellingen op van de voorinstelling die u hierin wilt opnemen. Zorg ervoor dat ISO-adaptieve voorinstelling maken is geselecteerd Klik op OK.

  Voorinstelling maken
  Het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling om een voorinstelling te maken

  U vindt de gemaakte voorinstelling in de groep met voorinstellingen die u hebt opgegeven. 

Een ISO-adaptieve voorinstelling maken als RAW-standaardinstelling

  • Klik in het dialoogvenster Camera Raw op het pictogram Dialoogvenster Voorkeuren openen in de rechterbovenhoek. U kunt ook op Command + K (macOS)/Control + K (Windows) drukken.
  • Kies in Photoshop Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw (macOS) of Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw (Windows).
 1. Selecteer Raw-standaardinstellingen in het dialoogvenster Voorkeuren Camera Raw.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Voorinstelling kiezen > Gebruikersvoorinstellingen in de hoofdvervolgkeuzelijst en selecteer de ISO-adaptieve voorinstelling. 
  • Selecteer Hoofdinstelling overschrijven voor specifieke camera's, selecteer een cameramodel en kies Voorinstelling kiezen > Gebruikersvoorinstellingen in de standaard vervolgkeuzelijst en selecteer de ISO-adaptieve voorinstelling.

Locatie van standaardinstellingen voor RAW-afbeeldingen

Als u uw standaardinstellingen voor RAW-afbeeldingen van één computer naar een andere over wilt zetten of u een back-up wilt maken van uw instellingen, kunt u de RAW-standaardinstellingen op de volgende locatie vinden:

 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\
Adobe-logo

Aanmelden bij je account