Als u tijdens een actieve synchronisatie op Pauzeren klikt en vervolgens de Creative Cloud-desktopapp of uw computer opnieuw opstart, verdwijnt het deelvenster Bestand en ziet u een continu draaiend voortgangswiel.

Deelvenster Bestand met draaiend voortgangswiel
Deelvenster Bestand | Het voortgangswiel blijft draaien

Oplossing

Probeer de onderstaande oplossingen om het probleem op te lossen.

Oplossing 1

Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de knop Afsluiten onder Voorkeuren klikt. Deze stap sluit alle CCDA-processen af zoals de Adobe Desktop Service en CoreSync.

Oplossing 2

Verwijder de Creative Cloud-desktopapp met het verwijderingsprogramma op https://helpx.adobe.com/nl/creative-cloud/help/uninstall-creative-cloud-desktop-app.html en installeer deze vervolgens opnieuw.

Windows of MAC hoeft niet opnieuw te worden opgestart.