Installatieproblemen oplossen | CS5.5, CS5

Het installatieproces van Adobe Creative Suite 5 en 5.5 bestaat uit twee delen: eerst wordt een bootstrapper-toepassing uitgevoerd en daarna wordt het installatieprogramma van Adobe gestart en wordt het product geïnstalleerd. Het installatieprogramma geeft tijdens de uitvoering zes deelvensters weer:

 • Initialiseren
 • Welkom
 • Serienummer
 • Adobe-ID
 • Opties
 • Voltooien

Opmerking: sommige beveiligingsprogramma's van derden geven een waarschuwing weer wanneer Creative Suite 5 of CS5.5-producten worden geïnstalleerd. Als u een waarschuwing krijgt, kiest u Toestaan om de software te installeren..

Fouten of problemen vóór installatie

Voordat het installatieprogramma van Adobe Creative Suite 5 wordt gestart, bereidt een bootstrappertoepassing het systeem voor op de installatie.

Fouten of problemen met het installatieprogramma van Adobe

Deelvenster Initialiseren

Wanneer de installatie start, kopieert het installatieprogramma tijdelijke bestanden naar uw opstartstation. Zie het PDApp.log-bestand dat het installatieprogramma aanmaakt voor hulp bij fouten die tijdens het initialiseren voorkomen. Zie Installatieproblemen oplossen met installatielogboeken van CS5, CS5.5 en CS6.

Deelvenster Welkom

Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers om door te gaan met de installatie.

Deelvenster Serienummer

Voer een serienummer in of kies ervoor om het product als proefversie te installeren.

Voer het serienummer in

(Alleen upgrades) Deelvenster Productverificatie

Als u een serienummer voor een upgrade hebt ingevoerd en het installatieprogramma op uw systeem geen product vindt dat in aanmerking komt voor de upgrade, wordt u gevraagd het product op te geven.

Serienummer voor upgrade invoeren

Deelvenster Adobe-id

Voer uw Adobe-id in om uw product te registreren en uw aanvullende abonnement op CS Live te starten.

 • Klik op Deze stap overslaan om op een ander tijdstip een Adobe-id te maken of in te voeren.
 • Voor hulp bij het maken of gebruiken van Adobe ID's, raadpleegt u Hulp bij Adobe ID, aanmelden en account.

Deelvenster Opties

Geef aan welke componenten u wilt installeren en op welke locatie.

Installatieopties

 • Klik op Meer info voor informatie over waarschuwingspictogrammen die verschijnen.
 • Gelokaliseerde paden worden soms niet goed weergegeven in het veld Locatie, maar het product wordt wel geïnstalleerd op de geselecteerde locatie.
 • Er verschijnt een waarschuwingspictogram als er onvoldoende ruimte is om de installatie te voltooien. Als u de installatie voortzet zonder ruimte vrij te maken, wordt aan het einde van het proces een foutmelding weergegeven die aangeeft welke componenten niet zijn geïnstalleerd.
 • Als een alternatieve installatielocatie wordt geselecteerd, worden gedeelde componenten geïnstalleerd op het systeemstation. U moet voldoende vrije ruimte hebben op het systeemstation en de installatielocatie om het product te installeren.
 • Het is niet mogelijk om toepassingen te selecteren als:
  • Een prerelease of bètasoftware is geïnstalleerd
  • Een nieuwere versie van de toepassing is geïnstalleerd;
  • De installatietaal is niet beschikbaar
 • Adobe After Effects CS5 en CS5.5, en Adobe Premiere Pro CS5 en CS5.5 kunnen niet worden geselecteerd op een computer waarop de 32-bits versie van Windows is geïnstalleerd. Raadpleeg Install After Effects CS5, Premiere Pro CS5 | Windows Vista, Windows 7 of Install After Effects CS5.5, Premiere Pro CS5.5 voor meer informatie.
 • Growl wordt geïnstalleerd en ingeschakeld op Mac OS.
 •  Als u hulp wilt bij foutmeldingen die optreden tot aan dit punt, analyseert u het PDApp.log-bestand dat door het installatieprogramma wordt gemaakt.  Zie Installatieproblemen oplossen met installatielogboeken van CS5, CS5.5 en CS6.
 • Klik op Installeren om de installatie te starten.

Voortgang van de installatie

Nadat u op Installeren hebt geklikt, wordt een voortgangsbalk weergegeven.

 • Installatiefouten die zich na dit punt voordoen, worden vastgelegd in het hoofdinstallatielogboek van CS5.  Zie Installatieproblemen oplossen met installatielogboeken van CS5, CS5.5 en CS6.
 • Als het installatieprogramma conflicterende processen detecteert, sluit u deze toepassingen af om door te gaan. Sluit de conflicterende processen via de normale werkwijze, indien mogelijk. Als het proces geen gebruikersinterface heeft of als de gebruikersinterface niet reageert, doet u het volgende:

Conflicterende processen afsluiten in Windows

 1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en selecteer Taakbeheer.
 2. Selecteer het tabblad Processen en selecteer Processen van alle gebruikers weergeven.
 3. Selecteer een conflicterend proces in de lijst en klik op Proces beëindigen.
 4. Herhaal stap 3 voor andere conflicterende processen.

Conflicterende processen afsluiten op een Macintosh

 1. Selecteer Ga -> Hulpprogramma's in de Finder.
 2. Dubbelklik op de toepassing Activiteitenweergave.
 3. In de procesfilterlijst rechtsboven in het venster kiest u Alle processen.
 4. Selecteer een conflicterend proces in de lijst en klik op Stop proces. Klik daarna op Forceer stop.
 5. Herhaal stap 4 voor andere conflicterende processen.

Voltooien

Als de installatie is voltooid, verschijnt in het deelvenster Voltooien een dankwoord. Klik op Gereed om het product te gebruiken.

Fouten of problemen met een mislukte installatie

Als een installatie mislukt, wordt in het deelvenster Voltooien een van de volgende twee statusberichten weergegeven:

 • “Your installation encountered errors. Please try restarting your system and installing again.” (Er zijn fouten opgetreden bij de installatie. Start het systeem opnieuw op en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.)

   
  Dit bericht betekent dat geen van de productcomponenten kan worden geïnstalleerd. 
 • “There were problems with your installation.” (Er zijn problemen opgetreden bij de installatie.)

  Dit betekent dat maar een deel van de productcomponenten kan worden geïnstalleerd. Klik op Problemen oplossen om de foutmeldingen en tips voor het oplossen van problemen weer te geven.

Voor het oplossen van installatiefouten probeert u het volgende in de aangegeven volgorde.

 1. Als u dit nog niet gedaan hebt, doorzoekt u de knowledgebase naar fouten.

  Gebruik eventuele aanvullende informatie die onder de foutmelding wordt weergegeven om een oplossing te zoeken in de Adobe Knowledgebase.
  1. Selecteer de foutinformatie en druk op Ctrl + C (Windows) of Command +C (Mac OS) om deze te kopiëren.
  2. Bezoek de Adobe Support -website en kies uw product in de vervolgkeuzelijst Selecteer het gewenste productondersteuningscentrum.
  3. Plak de fouttekst in het veld Zoeken in de knowledgebase en klik op Zoeken.

   Opmerking: verwijder bestandspaden en registersleutels uit de zoektekenreeks.
 2. Adobe Support Advisor gebruiken.

  Adobe Support Advisor is een AIR-toepassing waarmee u installatieproblemen kunt opsporen en oplossen. Klik op de koppeling Klantenondersteuning in het venster Installatiestatus of bekijk zelf de installatielogboeken.
   

 3. Fouten in de installatielogboeken opsporen

  Het installatieprogramma van Adobe Creative Suite 5 registreert alle fouten en acties in twee logboekbestanden. U kunt de logboeken gebruiken om oplossingen te zoeken in de knowledgebase van Adobe.  Zie Installatieproblemen oplossen met installatielogboeken van CS5, CS5.5 en CS6.
   

 4. Voer de stappen uit voor de algemene probleemoplossing

  Volg de stappen in Algemene installatieproblemen oplossen | Adobe CS5- en CS5.5-producten.

 5. Contact met technische ondersteuning van Adobe

  Als u het Adobe Creative Suite 5-product nog steeds niet kunt installeren, neemt u contact op met Adobe Support. Als u Adobe Support Advisor hebt uitgevoerd en uw ondersteuningspakket hebt geüpload, kan Adobe het ASA-tokennummer gebruiken om uw foutinformatie in te zien.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account