Activeringsfouten in Adobe Digital Editions

Activeringsfouten in Adobe Digital Editions oplossen

Ontvangt u een foutmelding wanneer u Adobe Digital Editions activeert? Probeer de oplossingen op deze pagina om het probleem op te lossen.

E_AUTH_NOT_READY

Deze fout treedt op wanneer de autorisatiegegevens zijn beschadigd. Voer deze stappen uit om het activeringsbestand opnieuw te maken.

macOS

 1. Open Adobe Digital Editions.

 2. Druk op Cmd-Shift-D om autorisatie van Adobe Digital Editions op te heffen.

 3. Selecteer Autorisatie wissen.

 4. Klik op OK en sluit Adobe Digital Editions.

 5. Navigeer naar /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions en sleep het bestand activation.dat naar de prullenmand.

  Opmerking:

  Als u het bestand activation.dat niet kunt vinden op Mac OS X 10.7 en of nieuwere versies, leest u Kan geen gebruikersbibliotheekbestanden in Mac OS X 10.7 en later zien.

 6. Open Adobe Digital Editions en voer de autorisatie opnieuw uit.

Windows XP-, 7-, 8.1- en 10-versies

 1. Open Adobe Digital Editions.

 2. Druk op Control+Shift+D om autorisatie van Adobe Digital Editions op te heffen.

 3. Selecteer Autorisatie wissen.

 4. Klik op OK en sluit Adobe Digital Editions.

Problemen met opnieuw autoriseren en autorisatie opheffen oplossen in Windows

Opmerking:

Voor deze taak moet u het Windows-register wijzigen. Het register bevat systeeminformatie die cruciaal is voor uw computer en toepassingen. Maak een back-upkopie van uw register voordat u het bewerkt. Adobe geeft geen ondersteuning voor problemen die optreden na foutieve wijzigingen in het register.

Zie de Microsoft-ondersteuningssite voor meer informatie over het Windows-register of de Register-editor.

Als u in Windows de autorisatie niet kunt opheffen, kunt u het register wijzigen om de activeringsgegevens te verwijderen.

 1. Sluit alle toepassingen.
 2. Selecteer Start > Uitvoeren.
 3. Typ regedit in het geopende tekstvak en druk op Enter. De Register-editor wordt geopend.
 4. Zoek in het linkerdeelvenster van de Register-editor de registersleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept\Activation.
 5. Selecteer de Adept-sleutel.
 6. Kies Bestand > Exporteren.
 7. Selecteer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren de optie Geselecteerde subsleutel onder Exportbereik. Voer een naam en locatie voor de back-up van de registersleutel in en klik op Opslaan.
 8. Klik met de rechtermuisknop op de Adept-sleutel en kies Verwijderen.
 9. Klik op OK in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.
 10. Sluit de Register-editor.
 11. Open Adobe Digital Editions en voer de autorisatie opnieuw uit.

E_ADEPT_REQUEST _EXPIRED

Deze fout kan optreden wanneer u Adobe Digital Editions activeert of e-publicaties leest.

Oplossing

Zorg ervoor dat de tijd, datum en tijdzone van uw systeem overeenkomen met de tijd, datum en tijdzone van wanneer u de PDF of EPUB hebt gekocht.

Aanvullende informatie

Wanneer u een PDF of e-publicatie downloadt, registreert de Adobe-activering de tijdstempel. Deze informatie wordt opgeslagen in het boek. Wanneer u het boek opent, wordt deze informatie vergeleken met de informatie van uw huidige systeem. Als uw systeem een onjuiste tijd, datum of tijdzone heeft, negeert de activeringsserver het verzoek en kunt u het boek niet lezen.

Een van de volgende systeeminstellingen (of een combinatie hiervan) veroorzaakt deze fout:

 • Onjuiste tijd van klok
 • Onjuiste datum
 • Onjuiste tijdzone

E_AUTH_USERID_INUSE

Deze fout kan optreden als u Adobe Digital Editions oorspronkelijk als anonieme gebruiker hebt geactiveerd, en nu probeert een Adobe ID aan die anonieme activering te koppelen. 

Oplossing

U lost dit probleem op door een van de volgende handelingen uit te voeren:

Verwijder de anonieme activering (op Windows: Ctrl-Shift-D, op Mac: Cmd-Shift-D), en autoriseer Adobe Digital Editions met uw huidige Adobe ID. 

Opmerking:

Wanneer u de bovenstaande handeling uitvoert, zijn huidige boeken in Adobe Digital Editions niet langer beschikbaar. 

OF

Maak een nieuwe Adobe ID en gebruik deze nieuwe ID om uw account te autoriseren. 

Opmerking:

Wanneer u de bovenstaande handeling uitvoert, kunt u uw huidige inhoud nog steeds op uw computer lezen. U moet uw e-reader echter mogelijk opnieuw autoriseren voor de Adobe ID.

Andere activeringsfouten

Hieronder vindt u enkele andere activeringsfouten die u kunt ondervinden:

Foutcode

Help bij het oplossen van problemen

E_ADEPT_NOT_READY or E_ACT_NOT_READY

Probeer de autorisatie van Adobe Digital Editions op te heffen en vervolgens opnieuw te autoriseren

E_ADEPT_INTERNAL

E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online