Gebruik Adobe Fill & Sign om formulieren snel en gemakkelijk online in te vullen en te ondertekenen. Onderteken het formulier door uw handtekening te typen, te tekenen of door een afbeelding van uw handtekening te gebruiken. Verzend uw ingevulde formulieren naar anderen en sla de formulieren veilig op in Adobe Document Cloud.

 

Adobe Fill & Sign biedt ondersteuning voor formulieren met de volgende bestandstypen:

 • PDF: Adobe Fill & Sign ondersteunt de meeste PDF's. De volgende twee typen PDF's worden momenteel niet echter ondersteund:
  • Beveiligde PDF's: wanneer u een beveiligde PDF uploadt, verschijnt een foutmelding met de mededeling dat de PDF bewerkingsrestricties bevat en niet wordt ondersteund.
  • Sommige LiveCycle Designer-formulieren - voor dynamische XFA PDF's die door LiveCycle zijn gemaakt, wordt een foutbericht weergegeven dat dynamische XFA-functionaliteit niet wordt ondersteund.
 • Microsoft Office-bestanden: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
 • Afbeeldingsbestanden: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Tekstbestanden: TXT, RTF, ODT

Opmerking:

U kunt maximaal 100 bestanden uploaden en elk bestand mag maximaal 100 MB zijn.

Uw formulier invullen

 1. Meld u aan bij Adobe Document Cloud Home op https://documentcloud.adobe.com met uw Adobe ID en wachtwoord of via uw sociale account (op Facebook of Google).

 2. Klik in de sectie Snel starten op Invullen en ondertekenen.

  Kies Invullen en ondertekenen
 3. Selecteer een PDF dat u op een van de volgende manieren wilt invullen en ondertekenen en klik op Doorgaan:

  • Kies een PDF-bestand in de lijst Recent of Bestanden.
  • U kunt ook een PDF-bestand van uw computer toevoegen of de PDF slepen en neerzetten op het gemarkeerde gebied.
  Een bestand selecteren

  Het geselecteerde PDF-document wordt voorbereid als formulier en wordt weergegeven in het browservenster met de desbetreffende gereedschappen en opties.

  Opmerking:

  PDF's die met een wachtwoord zijn beveiligd, worden niet ondersteund. U moet het wachtwoord verwijderen voordat u de PDF uploadt.

 4. Tekst in het formulier invullen of toevoegen door op Toevoegen te klikkenTekst  opde werkbalk. Klik op de plaats in het document waar u de tekst wilt toevoegen en begin te typen.

  Tekst toevoegen aan het formulier

  Gebruik de veldwerkbalk om de gewenste wijzigingen aan te brengen:

  • Als u een tekstveld wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer dichter bij de veldrand totdat u de handgreep voor slepen ziet. Vervolgens drukt u de muisknop in en sleept u het veld. Als u alle andere velden wilt verplaatsen, selecteert u het veld en sleept u zoals vereist.
  • Als u het formaat van een tekstveld wilt wijzigen, gebruikt u de knop voor lettertype groter of kleiner in de contextwerkbalk. Dit zijn de eerste twee knoppen aan de linkerkant.
   Als u alle overige velden wilt wijzigen, gebruikt u de blauwe ronde handgreep voor slepen. Sleep deze tot de velden de juiste grootte hebben.
  • Als u het veldtype wilt wijzigen, klikt u op het Optiemenu () en selecteert u het vereiste veld.
  • Als u een veld ofgetyptetekst wilt verwijderen, klikt u op de prullenbakknop.
 5. Voeg annotaties of symbolen toe: de annotatiegereedschappen worden weergegeven in de werkbalk: Kruisje, Vinkje, Cirkel, Lijn en Punt. Met deze annotatiegereedschappen kunt u selectievakjes en keuzerondjes invullen en tekst omcirkelen, onderstrepen of doorhalen.

  Werkbalk Invullen en ondertekenen

  Klik op een annotatie op de werkbalk om deze te selecteren en klik vervolgens op de plaats in het formulier waar u de annotatie wilt plaatsen. (Met elke klik wordt de geselecteerde annotatie bij de desbetreffende locatie in het formulier geplaatst.) Als u geen annotaties meer wilt plakken, klikt u op Tekst toevoegen op de werkbalk.

  Om de veldpositie aan te passen selecteert u de annotatie en gebruikt u de pijltoetsen op uw toetsenbord. Gebruik de toets Shift in combinatie met de pijltoetsen om het veld exact te plaatsen.

  Opmerking:

  Wijzig het formaat van de eerste annotatie die u plaatst, zodat deze in het selectievakje of keuzerondje in het document past. De volgende annotaties die u toevoegt, hebben dezelfde grootte en passen in de andere vak- of cirkelvelden.

Het formulier ondertekenen of van initialen voorzien

 1. Om het formulier te openen dat u wilt ondertekenen, volgt u de stappen die in de vorige sectie zijn vermeld: Vul uw formulier in.

 2. Klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk en kies of u uw handtekening of alleen uw initialen wilt toevoegen.

  Uw handtekening of initialen toevoegen

  Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, worden deze als opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.

 3. Selecteer uw toegevoegde handtekening of initialen bij de opties voor ondertekening en klik op de locatie in het formulier waar u uw handtekening wilt plaatsen. Ga anders door naar de volgende stap.

  Als u voor het eerst uw handtekening plaatst, verschijnt het deelvenster Handtekening of Initialen. Hieronder ziet u een voorbeeld van het handtekeningvenster.

  Een handtekening toevoegen in het deelvenster

  Typen: typ uw naam in het veld.

  Tekenen: Teken uw handtekening in het veld met de muis, het touchpad of het aanraakscherm. Als u opnieuw wilt tekenen of een vergissing wilt corrigeren, klikt u op de knop Wissen.

  Opmerking:

  Typ uw naam in het veld Uw naam invoeren in de voettekst. Dit hoeft alleen als het veld niet automatisch met uw naam wordt ingevuld.

  Afbeelding: blader naar en selecteer een afbeelding van uw handtekening.

  Een afbeelding als uw handtekening gebruiken:

  • Schrijf uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit papier. Plaats de handtekening in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of scant.
  • Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, moet u ervoor zorgen dat de pagina wordt belicht en dat er geen schaduwen over de handtekening vallen.
  • Breng de foto of scan over naar uw computer. Acrobat en Reader accepteren JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- en BMP-bestanden. U hoeft de foto niet uit te snijden. Acrobat en Reader importeren de handtekening alleen als de foto of scan redelijk duidelijk is.

  Opslaan: Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toegevoegde handtekening opgeslagen in uw profiel voor hergebruik.

  Handtekening verwijderen: Klik op de knop Verwijderen naast de handtekening als u uw opgeslagen handtekening wilt verwijderen.

  Handtekeningen verwijderen
 4. Klik op Toepassen en vervolgens op de plaats in het formulier waar u uw handtekening of initialen wilt plaatsen.

  Als u de geplaatste handtekening of initialen wilt verplaatsen, klikt u op het veld om deze te markeren en gebruikt u de pijltoetsen. Gebruik de opties op de veldwerkbalk om het veld te verwijderen. Als u het formaat wit wijzigen, gebruikt u de blauwe handgreep rechts, zoals wordt getoond in de onderstaande afbeelding.

  Handtekening groter maken met de blauwe handgreep

  Opmerking:

  Wanneer een formulier eenmaal is ondertekend en verzonden, kunnen de gegevens die u hebt toegevoegd in Invullen en ondertekenen (tekstvelden, annotaties en handtekeningen) niet meer worden bewerkt. U kunt aanvullende gegevens toevoegen, maar u kunt de gegevens die u hebt toegevoegd voordat het formulier werd verzonden, niet verwijderen of wijzigen.

Uw ingevulde formulier verzenden

U kunt een openbare koppeling naar uw formulier delen.

 1. Klik op Een kopie verzenden rechtsboven in het gebied en klik vervolgens op de knop Koppeling maken. Een door Adobe Sign gecertificeerde kopie van uw formulier wordt gemaakt.

  Koppeling maken

  Het bestand wordt geüpload naar Adobe Sign en er wordt een openbare koppeling gemaakt.

  Opmerking:

  Als u het formulier wilt wijzigen nadat u een koppeling hebt gemaakt, moet u een nieuwe koppeling maken. U kunt het formulier niet bewerken wanneer u het formulier hebt ondertekend.

 2. Klik op Koppeling kopiëren en op Sluiten.

 3. Deel de koppeling met de ontvangers in een e-mail.

  Een kopie van het ingevulde formulier wordt opgeslagen in uw Adobe Sign-account. De sectie Recent onderaan de pagina bevat een lijst met alle bestanden die u onlangs hebt ingevuld. Als u de lijst wilt weergeven met alle bestanden die ter ondertekening zijn verzonden, klikt u op Ter ondertekening in het zijpaneel van de Adobe Document Cloud-startpagina. Selecteer Overeenkomsten in de vervolgkeuzelijst.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid