Formulieren online invullen en ondertekenen

Gebruik Adobe Fill & Sign om formulieren gemakkelijk online in te vullen en te ondertekenen. Onderteken het formulier door uw handtekening te typen of te tekenen, of door een afbeelding van uw handtekening te gebruiken. Verzend uw ingevulde formulieren naar anderen en sla de formulieren veilig op in Adobe Document Cloud.

Ondersteunde bestandsindelingen voor Adobe Fill & Sign

Adobe Fill & Sign biedt ondersteuning voor formulieren met de volgende bestandstypen:

 • PDF: Adobe Fill & Sign ondersteunt de meeste PDF's. De volgende twee typen PDF's worden momenteel niet echter ondersteund:
  • Beveiligde PDF's: wanneer u een beveiligde PDF uploadt, verschijnt een foutmelding met de mededeling dat de PDF bewerkingsrestricties bevat en niet wordt ondersteund.
  • Sommige LiveCycle Designer-formulieren: voor dynamische XFA PDF's die door LiveCycle zijn gemaakt, wordt een foutbericht weergegeven dat dynamische XFA-functionaliteit niet wordt ondersteund.
 • Microsoft Office-bestanden: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
 • Afbeeldingsbestanden: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Tekstbestanden: TXT, RTF, ODT
Opmerking:

U kunt maximaal 100 bestanden uploaden en elk bestand mag maximaal 100 MB zijn.

Uw formulier invullen

 1. Meld u aan bij Acrobat Web op https://documentcloud.adobe.com met uw Adobe ID en wachtwoord of via uw sociale account (op Facebook of Google).

 2. Klik in de bovenste navigatiebalk op Elektronisch ondertekenen Invullen en ondertekenen.

  Kies Invullen en ondertekenen

 3. Selecteer een PDF dat u op een van de volgende manieren wilt invullen en ondertekenen en klik op Doorgaan:

  • Kies een PDF-bestand uit de lijst Recent of Documenten.
  • Voeg een PDF-bestand van uw computer toe of sleep de PDF naar het gemarkeerde gebied.
  • U kunt de bestanden ook slepen en neerzetten op de tool Invullen en ondertekenen op de pagina Ondertekenen.
  Een bestand kiezen in de lijst Recent of Documenten

  Een bestand op uw computer kiezen

  Opmerking:

  PDF's die met een wachtwoord zijn beveiligd, worden niet ondersteund. U moet het wachtwoord verwijderen voordat u de PDF uploadt.

 4. Het geselecteerde PDF-document wordt voorbereid als formulier en wordt weergegeven in het browservenster met de desbetreffende gereedschappen en opties. U kunt het formulier invullen of tekst toevoegen door in het linkerdeelvenster Tekst typen te selecteren. Klik op de plaats in het document waar u de tekst wilt toevoegen en begin te typen.

  Tekst toevoegen aan het formulier

  Gebruik de veldwerkbalk om de gewenste wijzigingen aan te brengen:

  • Als u een tekstveld wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer dichter bij de veldrand totdat u de handgreep voor slepen ziet. Vervolgens drukt u de muisknop in en sleept u het veld. Als u alle andere velden wilt verplaatsen, selecteert u het veld en sleept u zoals vereist.
  • Als u het formaat van een tekstveld wilt wijzigen, gebruikt u de knop voor lettertype groter of kleiner in de contextwerkbalk. Dit zijn de eerste twee knoppen aan de linkerkant.
   Om het formaat van alle andere velden te wijzigen gebruikt u de blauwe ronde sleephandgreep en houdt u het veld ingedrukt en wijzigt u het formaat naar wens.
  • Als u het veldtype wilt wijzigen, klikt u op het Optiemenu () en selecteert u het vereiste veld.
  • Als u een veld of getypte tekst wilt verwijderen, klikt u op de prullenbakknop.
 5. Voeg annotaties of symbolen toe: de annotatietools worden weergegeven in het linkerdeelvenster - Kruisje, Vinkje, Punt, Cirkel en Lijn. Met deze annotatiegereedschappen kunt u selectievakjes en keuzerondjes invullen en tekst omcirkelen, onderstrepen of doorhalen.

  Werkbalk Invullen en ondertekenen

  Klik op een annotatie op de werkbalk om deze te selecteren en klik vervolgens op de plaats in het formulier waar u de annotatie wilt plaatsen. (Met elke klik wordt de geselecteerde annotatie bij de desbetreffende locatie in het formulier geplaatst.) Als u geen annotaties meer wilt plakken, klikt u op Tekst toevoegen op de werkbalk.

  Om de veldpositie aan te passen selecteert u de annotatie en gebruikt u de pijltoetsen op uw toetsenbord. Gebruik de toets Shift in combinatie met de pijltoetsen om het veld exact te plaatsen.

  Opmerking:

  Wijzig het formaat van de eerste annotatie die u plaatst, zodat deze in het selectievakje of keuzerondje in het document past. De volgende annotaties die u toevoegt, hebben dezelfde grootte en passen in de andere vak- of cirkelvelden.

Uw formulier ondertekenen of er initialen aan toevoegen

 1. Om het formulier te openen dat u wilt ondertekenen, volgt u de stappen die in de vorige sectie zijn vermeld: Vul uw formulier in.

 2. Selecteer of u uw handtekening of alleen initialen wilt toevoegen.

  Uw handtekening of initialen toevoegen

  Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, worden deze als opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.

 3. Selecteer uw toegevoegde handtekening of initialen bij de opties voor ondertekening en klik op de locatie in het formulier waar u uw handtekening wilt plaatsen. Ga anders door naar de volgende stap.

  Als u voor het eerst uw handtekening plaatst, verschijnt het deelvenster Handtekening of Initialen. Hieronder ziet u een voorbeeld van het handtekeningvenster.

  Een handtekening toevoegen in het deelvenster

  Typen: Typ uw naam in het veld.

  Tekenen: Teken uw handtekening in het veld met de muis, het touchpad of het aanraakscherm. Als u opnieuw wilt tekenen of een vergissing wilt corrigeren, klikt u op de knop Wissen.

  Opmerking:

  Typ uw naam in het veld Uw naam invoeren in de voettekst. Dit hoeft alleen als het veld niet automatisch met uw naam wordt ingevuld.

  Afbeelding: Blader naar en selecteer een afbeelding van uw handtekening.

  Een afbeelding als uw handtekening gebruiken:

  • Schrijf uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit papier. Plaats de handtekening in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of scant.
  • Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, moet u ervoor zorgen dat de pagina wordt belicht en dat er geen schaduwen over de handtekening vallen.
  • Breng de foto of scan over naar uw computer. Acrobat en Reader accepteren JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- en BMP-bestanden. U hoeft de foto niet uit te snijden. Acrobat en Reader importeren de handtekening alleen als de foto of scan redelijk duidelijk is.

  Opslaan: Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toegevoegde handtekening opgeslagen in uw profiel voor hergebruik.

  Handtekening verwijderen: klik op het verwijderpictogram (X) naast de handtekening om uw opgeslagen handtekening uit het profiel te verwijderen.

  Handtekeningen verwijderen

 4. Klik op Toepassen en vervolgens op de plaats in het formulier waar u uw handtekening of initialen wilt plaatsen.

  Als u de geplaatste handtekening of initialen wilt verplaatsen, klikt u op het veld om deze te markeren en gebruikt u de pijltoetsen. Gebruik de opties op de veldwerkbalk om het veld te verwijderen. Als u het formaat wit wijzigen, gebruikt u de blauwe handgreep rechts, zoals wordt getoond in de onderstaande afbeelding.

  Handtekening groter maken met de blauwe handgreep

  Opmerking:

  Wanneer een formulier eenmaal is ondertekend en verzonden, kunnen de gegevens die u hebt toegevoegd in Invullen en ondertekenen (tekstvelden, annotaties en handtekeningen) niet meer worden bewerkt. U kunt aanvullende gegevens toevoegen, maar u kunt de gegevens die u hebt toegevoegd voordat het formulier werd verzonden, niet verwijderen of wijzigen.

Uw ingevulde formulier verzenden

Als u het formulier hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het delen met anderen. Ga als volgt te werk om het formulier te delen:

U kunt een koppeling naar de niet-bewerkbare kopie van het ingevulde en ondertekende formulier verzenden. De kopie is gecertificeerd door Adobe Acrobat Sign. Ontvangers kunnen de kopie niet gemakkelijk aanpassen, aangezien de certificering zijn geldigheid verliest als er aanpassingen worden aangebracht.

 1. Klik in de bovenste werkbalk op het pictogram Koppeling ophalen en klik vervolgens op Koppeling ophalen.

  Link delen met anderen

  Het gedeelde bestand wordt in Acrobat-viewer geopend nadat de link is gemaakt. Deel de gekopieerde link met anderen.

Gedetailleerde traceergegevens zijn beschikbaar voor bestanden die zijn gedeeld met een persoonlijke koppeling naar bepaalde personen. De kopie is gecertificeerd door Adobe Acrobat Sign. Ontvangers kunnen de kopie niet gemakkelijk aanpassen, aangezien de certificering zijn geldigheid verliest als er aanpassingen worden aangebracht.

 1. Klik in de bovenste werkbalk op het pictogram Uitnodigen.

  Document delen met anderen

 2. Voer de naam of het e-mailadres van de ontvangers in en klik op Uitnodigen.

  Uitnodiging delen

  Het gedeelde bestand wordt in Acrobat-viewer geopend nadat de link met de ontvangers is gedeeld.

Verwijderen van alleen-lezen kopieën en openbare koppelingen

U kunt alleen-lezen kopieën verwijderen van de documenten die u hebt gedeeld met de tool Invullen en ondertekenen.

 1. Alleen-lezen kopieën van documenten die met de tool Invullen en ondertekenen zijn gedeeld, worden in de archiefmap opgeslagen Klik op het tabblad Documenten op Gearchiveerd onder Alle overeenkomsten in de linkernavigatiebalk.

 2. Als u deze gedeelde koppelingen wilt verwijderen, klikt u op uw Profiel-pictogram in de rechterbovenhoek van het Acrobat-venster en kiest u vervolgens InstellingenInstellingen voor e-ondertekeningen > Instellingen bewerken.

  Instellingen van uw profiel bewerken

 3. De pagina Voorkeuren en Instellingen wordt weergegeven. Klik op Privacy op de linkernavigatiebalk. Voer op de Privacy-pagina het e-mailadres in om overeenkomsten te filteren die aan een bepaalde gebruiker zijn gekoppeld. Om een overeenkomst te verwijderen klikt u op het pictogram Verwijderen naast de status.

  Overeenkomsten filteren op e-mailadres

  Opmerking:

  Indien u deel uitmaakt van een team, is de optie Privacy voor het verwijderen van overeenkomsten alleen beschikbaar voor toegewezen privacybeheerders. Accountbeheerders moeten zichzelf toewijzen als Privacybeheerders om toegang te krijgen tot de optie Privacy. Ga naar Admin Console (adminconsole.adobe.com) > Producten en kies Sign -account en Privacybeheer als de productrol.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online