Gebruik de Creative Cloud desktop-app om eerdere versies van je Creative Cloud-apps te zoeken en te installeren. We bieden installatieprogramma's voor onze huidige apps en voor de vorige hoofdversie van elke app.

Vorige versies van je Creative Cloud-apps installeren

Als je je app-voorkeuren wilt behouden, verwijder je de huidige versie voordat je de vorige versie installeert. Selecteer Bewaren als wordt gevraagd of je je voorkeuren wilt behouden.

  Open de Creative Cloud desktop-app. (Selecteer het pictogram op de Windows-taakbalk of de macOS-menubalk.)

CCDA op de taakbalk van Windows
Pictogram van de Creative Cloud desktop-app op de taakbalk van Windows
CCDA macOS
Pictogram van de Creative Cloud desktop-app op de menubalk van macOS

Schuif omlaag naar de app die je wilt installeren en selecteer het pictogram Meer acties ernaast.

Meer acties

  Selecteer Andere versies in de vervolgkeuzelijst.

Andere versies

  Zoek de versie van de app die je wilt installeren in de lijst die wordt weergegeven en selecteer Installeren.

Vorige versies van Creative Cloud-apps installeren

Je wordt gevraagd om door te gaan met de installatie. Na je bevestiging wordt de app geïnstalleerd.

 

Ziet je scherm er anders uit? Lees de instructies voor de eerdere versie van de Creative Cloud desktop-app. 

Eerdere versies van je app behouden

Als je een nieuwe versie van een Creative Cloud-app installeert, wordt de vorige versie standaard verwijderd. Je kunt echter instellen dat je de vorige versie wilt behouden.
 Ondernemingsgebruikers: Als je organisatie automatische updates heeft uitgeschakeld, is de optie voor automatische updates niet beschikbaar in de Creative Cloud desktop-app.

  Selecteer het accountpictogram rechtsboven in de Creative Cloud desktop-app en selecteer Voorkeuren.

Voorkeuren openen

  Selecteer de tab Apps in de zijbalk en schakel de optie voor automatische updates in.

Automatische updates inschakelen

  Zoek de gewenste app.
 

Zoek de app

Selecteer Geavanceerde opties en schakel de optie Vorige versies verwijderen in het pop-upmenu uit.

Vorige versies van een app verwijderen