File Transport Protocol (FTP) is de meest frequent gebruikte methode voor het overzetten van bestanden via het Internet. Veel organisaties en individuele personen gebruiken FTP om bestanden van hun webserver te uploaden en downloaden. Als u bestanden via FTP in Dreamweaver wilt overdragen, voert u uw FTP-servergegevens in de categorie Externe informatie van het dialoogvenster Sitedefinitie in. In het deelvenster Bestanden klikt u op de knoppen Verbinden en Plaatsen om de geselecteerde bestanden of mappen te uploaden.

Bij het oplossen van FTP-problemen zijn veel variabelen betrokken. De lijst met tips en methoden is dus lang. Hieronder worden de vijf belangrijkste acties besproken die u kunt ondernemen:

 • Verifieer dat u het nieuwste updateprogramma voor D hebt.
 • Probeer passieve FTP in te schakelen.
 • Probeer verbinding met uw server via andere FTP-clients te maken.
 • Probeer de Host Directory-instellingen in de sitedefinitie te wijzigen.
 • Controleer de machtigingen op de server.

Eerste stappen en feiten verzamelen

1. Installeer het nieuwste updateprogramma voor Dreamweaver

Wanneer Adobe updateprogramma's voor Dreamweaver uitgeeft, worden hiermee meestal FTP-problemen opgelost. Download en installeer het nieuwste updateprogramma voor uw versie van Dreamweaver. Voor Dreamweaver MX 2004 is het nieuwste updateprogramma 7.0.1. Voor Dreamweaver MX is het 6.1.

Opmerking: u kunt als volgt controleren welke versie van Dreamweaver u gebruikt:

 • Windows: kies Help > Info over Dreamweaver en klik op de credits wanneer deze voorbij komen.
 • Mac OS: kies Dreamweaver > Info over Dreamweaver en klik op de credits wanneer deze voorbij komen.

2. Zorg dat er een site is gedefinieerd

Als u FTP wilt gebruiken, moet Dreamweaver de FTP-verbindingsgegevens weten. Maak dus een sitedefinitie of stel bestandsbewerking zonder site in. Dreamweaver moet een van deze gegevens hebben om te weten hoe verbinding met de server moet worden gemaakt. Vanaf Dreamweaver MX 2004 kunt u rechtstreeks verbinding met een FTP-server maken zonder een formele sitedefinitie (bestandsbewerking zonder site). Een sitedefinitie biedt echter meer functionaliteit in Dreamweaver. De meeste Dreamweaver-gebruikers maken liever gebruik van de extra functionaliteit die de sitedefinitie biedt. U komt meer te weten over sitedefinities via de online-Help van Dreamweaver. Hier vindt u ook informatie over het instellen van een site.

3. Gebruikt u een andere methode om verbinding te maken met de server?

De twee meestvoorkomende alternatieven van FTP zijn Lokaal/netwerk en Secure FTP. Deze alternatieven bieden beide betere prestaties en stabiliteit dan FTP. U kunt ook gebruikmaken van de minder bekende opties voor externe verbinding in Dreamweaver: WebDAV, Visual SourceSafe of RDS. Zie Help > Dreamweaver gebruiken voor meer informatie over deze opties.

 • Lokaal/netwerk
  gebruik Lokaal/netwerk om bestanden over te dragen. Als u in een omgeving zoals een kantoor of school werkt, hebt u vaak machtiging om via de bestandssysteembrowsers in Windows of Mac OS verbinding met de server te maken. In Windows kan een netwerkpad er als volgt uitzien: \\mijnserver\mijnmap\.
 • Secure FTP
  (SFTP) stelt u in staat om alle bestandsoverdrachten te coderen en onbevoegde toegang tot uw gegevens, bestanden, gebruikersnamen en wachtwoorden te voorkomen. Secure FTP is een ander protocol dan FTP, maar ze hebben soortgelijke opdrachten en instellingen. Als u niet zeker weet of uw server SFTP kan uitvoeren, raadpleegt u uw serverbeheerder. SFTP is in het algemeen een robuuster protocol, waar u meer succes mee kunt hebben dan met traditionele FTP. De SFTP-service is standaard opgenomen bij de meeste UNIX-servers. Op Windows is SFTP niet ingebouwd en is extra software vereist. Hoewel SFTP een afzonderlijke service is, moet u een FTP-achtige sitedefinitie in Dreamweaver instellen en schakelt u het selectievakje Secure FTP gebruiken in. Een server kan zowel FTP- als SFTP-services tegelijk uitvoeren. Als uw server alleen SFTP uitvoert, schakelt u het selectievakje Secure FTP gebruiken in. Als u dit niet doet, retourneert Dreamweaver een fout.

4. Documenteer het precieze probleem

Wanneer u hebt bepaald dat het probleem niet wordt opgelost met het Dreamweaver-updateprogramma en dat u een FTP gebruikt, moet u het probleem zelf oplossen. Schrijf precies de tekst op van eventuele foutberichten die u ziet.

 • Ziet u een foutbericht wanneer u op de knop Testen in het dialoogvenster Sitedefinitie klikt?
 • Ziet u een foutbericht wanneer u op de knop Verbinden in het deelvenster Bestanden klikt?
 • Ziet u een foutbericht wanneer u een bestand of map probeert te uploaden?
 • Heeft uw FTP-sitedefinitie gewerkt in Dreamweaver?
 • Treedt het probleem telkens of onregelmatig op?
 • Als u in een groepsomgeving werkt, hebben andere computers in uw werkgroep dan hetzelfde probleem?
 • Met welke specifieke FTP-server maakt u verbinding? Voorbeelden van specifieke servers zijn: Microsoft IIS-server, RedHat FTP-server, IBM AIX-server en Mac OS X-server. Vaak kunt u deze informatie vinden in het Dreamweaver FTP-logbestand of door verbinding te maken met een opdrachtregel FTP-client.

5. Bepaal of uw FTP-sitedefinitie eerder goed heeft gewerkt in Dreamweaver

Twee veelvoorkomende oorzaken voor verbindingsfouten zijn een server die niet werkt of bezet is. In het onderstaande diagram ziet u de belangrijkste relaypunten waar gegevens doorheen gaan om een FTP-overdracht te voltooien:

Belangrijkste relaypunten waar gegevens doorheen gaan om een FTP-overdracht te voltooien
Belangrijkste relaypunten waar gegevens doorheen gaan om een FTP-overdracht te voltooien

Als u ten minste eenmaal verbinding hebt kunnen maken, zijn uw FTP-instellingen waarschijnlijk goed. Wanneer met dezelfde instellingen niet altijd verbinding kan worden gemaakt, is de reden meestal een onderbroken of bezette server. Probeer op een ander moment van de dag verbinding te maken, en neem contact op met de systeembeheerder van het bedrijf dat uw site host. Als u een bericht met de tekst Interne gegevensfout ontvangt wanneer u in Dreamweaver verbinding probeert te maken, is de server waarschijnlijk onderbroken. U kunt dit bepalen door te controleren of u via een andere FTP-client verbinding kunt maken. Als u via geen enkele client verbinding kunt maken, is er waarschijnlijk een probleem met de server.

6. Bepaal of andere FTP-clients goed werken met de server

Wanneer u FTP-problemen oplost, is het vanwege het grote aantal factoren belangrijk dat u de bron van het probleem opspoort. Een goede test is om verbinding met een andere FTP-client te maken en bestanden over te dragen. Als u problemen met meerdere FTP-clients ondervindt, ligt het probleem waarschijnlijk bij de server, niet bij Dreamweaver. Windows en Mac OS hebben enkele FTP-clients inbegrepen, en er zijn andere gratis of shareware FTP-clients beschikbaar. Enkele veelgebruikte clients zijn:

Windows

 • Internet Explorer van Microsoft: voer de ftp-servernaam in het URL-veld en voeg ftp:// toe vóór de domeinnaam (bijvoorbeeld ftp://ftp.irs.gov).
 • WS_FTP: grafische interface
 • CuteFTP: grafische interface
 • FileZilla: grafische interface
 • Windows-opdrachtregel (Start > Uitvoeren > typ cmd in het veld Openen). Zie FTP-opdrachtregelprogramma's gebruiken.

Mac OS

 • Safari / Mac Finder: typ de ftp-servernaam in het veld URL en voeg ftp:// toe vóór de domeinnaam (bijvoorbeeld ftp://ftp.irs.gov). In Mac Finder selecteert u Ga > Verbinden met server.
 • Fetch: grafische interface

7. Controleer of het probleem zich voordoet bij een andere versie van Dreamweaver of Contribute

Als u een eerdere versie van Dreamweaver of Contribute hebt die met uw FTP-server werkt, is het probleem dat u ondervindt, mogelijk een productfout met Dreamweaver. Als u dezelfde FTP-instellingen in twee verschillende versies van Dreamweaver gebruikt, moet de FTP-verbinding hetzelfde werken. Als u geen FTP-problemen in Dreamweaver hebt maar wel in Dreamweaver MX 2004, kunt u de Servercompatibiliteitsinstellingen proberen. De FTP-engine is met versie Dreamweaver MX 2004 opnieuw ontworpen. De engine is nu veel stabieler en betrouwbaarder dan eerdere Dreamweaver FTP-engines. Sommige gebruikers hebben echter gemeld dat de functionaliteit in de nieuwere versie niet goed werkte. Neem contact op met de technische ondersteuning of dien rechtstreeks een bugrapport in.

Probeer verbinding te maken met Contribute. Als u Contribute niet hebt, downloadt u de proefversie en controleert u of deze met uw server werkt. Dreamweaver en Contribute hebben dezelfde FTP-engine, maar verschillende releasecycli. Het kan dus zijn dat Contribute een bugfix heeft die Dreamweaver nog niet heeft. Als Contribute verbinding kan maken, is dit een goede aanwijzing voor medewerkers van de technische ondersteuning.

8. Is er iemand in uw groep die Dreamweaver FTP met uw server kan laten werken?

Als u in een groep werkt, ondervinden andere computers in uw groep dan hetzelfde probleem? Hiermee kunt u bepalen of het probleem specifiek voor uw computer of uw Dreamweaver-instellingen is, of dat er een firewallconflict of een ander probleem voor de gehele groep is. Voorbeelden van problemen voor de gehele groep zijn:

 • Een aangepaste schijfkopie van het besturingssysteem dat door uw organisatie is geïnstalleerd
 • Er is mogelijk een conflicterende Dreamweaver-extensie voor het hele team geïnstalleerd

Als u een laptop hebt, kunt u dan verbinding maken met de FTP-server op deze laptop wanneer u thuis bent in plaats van op kantoor? Als u thuis verbinding kunt maken, duidt dit mogelijk op een firewall- of netwerkprobleem op kantoor.

9. Kunt u verbinding maken met een willekeurige FTP-server in Dreamweaver?

In zeldzame gevallen kunnen Dreamweaver-gebruikers met geen enkele FTP-server verbinding maken. Dit duidt op een algemeen probleem met een Dreamweaver-internetverbinding. Andere symptomen van dit probleem zijn een niet-werkende startpagina in Dreamweaver, en problemen bij de activering van Dreamweaver via internet. Controleer of u verbinding kan maken met een anonieme FTP-server, zoals de IRS FTP-site. Gebruik de volgende sitedefinitie-instellingen om verbinding te maken met deze site in Dreamweaver:

FTP-host: ftp.irs.gov
Hostdirectory: leeglaten
Gebruikersnaam: anoniem
Wachtwoord: leeglaten

Als u geen verbinding met deze server kunt maken, gaat u na of een firewall voorkomt dat Dreamweaver verbinding met internet maakt, en of uw computer een algemene internetverbinding heeft.

 

10. Bevindt u zich achter een firewall?

Als u in een groep werkt, vraagt u uw systeembeheerder welke firewall wordt gebruikt en of er speciale aanpassingen zijn vereist om toepassingen zoals Dreamweaver de firewall te laten omzeilen.

Als u een persoonlijke firewall op uw computer hebt geïnstalleerd, verifieert u dat Dreamweaver machtiging heeft voor toegang tot internet. Windows XP SP2 heeft een ingebouwde firewall die de FTP-functionaliteit van Dreamweaver standaard blokkeert. U moet Dreamweaver dus toevoegen aan de lijst met uitzonderingen. Andere voorbeelden van persoonlijke firewalls zijn Zone Alarm en Norton Personal Firewall.

Instellingen van de Dreamweaver-gebruikersinterface

FTP-problemen kunnen moeilijk vast te stellen zijn omdat er zoveel factoren bij komen kijken. Daarentegen heeft Dreamweaver geen ingewikkelde FTP-gebruikersinterface. Voor uw referentie: de FTP-instellingen bevinden zich op twee locaties in Dreamweaver:

 1. Sitespecifieke instellingen bevinden zich in de categorie Externe info van elke sitedefinitie (Site > Sites beheren > selecteer uw site > klik op knop Bewerken > kies categorie Externe info):

  Sitespecifieke instellingen staan in Externe info
  Sitespecifieke instellingen staan in Externe info

 2. Algemene FTP-instellingen die van toepassing zijn op al uw Dreamweaver-sitedefinites, bevinden zich in Bewerken > Voorkeuren > Sites:

  Algemene FTP-instellingen staan in de categorie Site
  Algemene FTP-instellingen staan in de categorie Site

Instellingen van de Dreamweaver-gebruikersinterface

1. Probeer een passieve FTP te gebruiken

Een van de meestgebruikte oplossingen voor FTP-problemen is het selectievakje Passieve FTP gebruiken inschakelen. Een duidelijk teken dat u passieve FTP moet gebruiken, is wanneer Dreamweaver vast lijkt te hangen wanneer u verbinding met uw server probeert te maken. Schakel dit selectievakje in als u passieve FTP moet gebruiken voor uw firewallconfiguratie. Met passieve FTP kan uw lokale software de FTP-verbinding opzetten in plaats van dat aan de externe server wordt gevraagd de verbinding op te zetten. Zie Wat is passieve FTP? voor meer informatie.

Opmerking: Mac OS X-gebruikers moeten passieve FTP inschakelen als ze het bestand niet kunnen zien op de externe server.

2. Experimenteer met de opties voor Servercompatibiliteit in het dialoogvenster Sitedefinitie (alleen Dreamweaver MX 2004 v7.0.1)

Als u problemen ondervindt met verbinding maken met Dreamweaver MX 2004 versie 7.0.1, kunt u de instellingen voor Servercompatibiliteit aanpassen. Deze instellingen komen niet voor in Dreamweaver MX 2004 versie 7.0 of lager. U kunt de versie controleren door Help > Info over Dreamweaver te kiezen en op de voorbijkomende credits te klikken.

Instellingen voor Servercompatibiliteit
Instellingen voor Servercompatibiliteit

Probeer de verschillende combinaties van geselecteerde en gedeselecteerde opties voor FTP prestatie-optimalisatie gebruiken en Alternatieve FTP-verplaatsingsmethode gebruiken om te zien of er een combinatie is waarmee het FTP-probleem wordt opgelost. Deze instellingen zijn vooral handig voor gebruikers die in eerdere versies van Dreamweaver geen FTP-problemen hadden, maar wel in Dreamweaver MX 2004.

3. Verifieer FTP-hostinformatie

Uw FTP-host is de volledige internetnaam van een computersysteem, bijvoorbeeld ftp.macromedia.com. Zorg dat u in het veld FTP-host niet het protocol ftp:// vóór de hostnaam gebruikt. Probeer ook het IP-adres te gebruiken, bijvoorbeeld 10.112.0.54, in plaats van de domeinnaam (ftp.macromedia.com) als u problemen ondervindt bij verbinding met uw server.

4. Wijzig de Host Directory-gegevens

Webservergegevens, zoals de aanmelding en het wachtwoord, worden verkregen via de serverbeheerder en exact in het dialoogvenster Sitedefinitie ingevoerd. Soms moet u de Host Directory-informatie echter aanpassen. Probeer de Host Directory-informatie als volgt in te voeren wanneer u problemen oplost. Welke methode werkt is afhankelijk van de serverinstellingen. Probeer dus alle methodes:

 • Voeg een slash (/) meteen vóór de Host Directory-naam toe, zonder spaties (bijvoorbeeld /mijnmap).
 • Als u al een slash had toegevoegd vóór de Host Directory-naam, verwijdert u deze (bijvoorbeeld mijnmap).
 • Laat de Host Directory leeg.
 • Laat de Host Directory leeg en voeg de Host Directory-naam toe aan de FTP-host, voorafgegaan door een slash (bijvoorbeeld ftp.domein.com/hostdir).
 • Probeer een van uw submappen toe te voegen aan het Host Directory-pad (bijvoorbeeld mijnmap/mijnsubmap/).
 • Als u op een persoonlijke website op een UNIX-server werkt, bevat uw URL mogelijk een tilde. Bijvoorbeeld http://www.mijnsite.nl/jansmeets/). Als u FTP-problemen ondervindt vanwege de tilde in de Host Directory, gebruikt u het volledige pad. Dit kan er als volgt uitzien: /home/gebruikersnaam/public_html of /home/gebruikersnaam/www. Hetzelfde geldt als uw server virtuele paden gebruikt. Vraag uw serverbeheerder of er virtuele paden worden gebruikt en zo ja, wat het fysieke pad is. Gebruik het fysieke pad in het veld Host Directory.
 • Als uw webmap op de externe server boven de hoofdmap staat, moet u de naam van de Host Directory vooraf laten gaan door ../ of zelfs ../../ (met één reeks dubbele puntjes gaat u één niveau omhoog, met twee reeksen twee niveaus enzovoort). Dit type set-up is ongebruikelijk.

Een goede manier om Host Directory-problemen op te lossen is een bestand te verslepen naar het deelvenster Bestanden, in plaats van de knop Neerzetten te gebruiken of te synchroniseren. Zie Bestanden verslepen hieronder voor meer informatie.

6. Schakel het uploaden van ontwerpnotities uit in de sitedefinitie

Soms kan selectie van de optie Ontwerpnotities uploaden in de sitedefinitie problemen veroorzaken. Hef selectie van deze optie op en kijk of het probleem is opgelost: Site > Sites beheren, selecteer uw site, klik op Bewerken > tabblad Geavanceerd > categorie Ontwerpnotities en deselecteer Ontwerpnotities uploaden om te delen.

6. Wijzig de sitevoorkeursopties

In de meeste gevallen hoeven gebruikers de standaardsitevoorkeursopties niet te wijzigen. Wanneer u echter problemen met de overdracht van grote bestanden, 530- en/of 550-fouten of verbroken verbindingen oplost, kan het nuttig zijn om andere voorkeursinstellingen te proberen. U roept het dialoogvenster Voorkeuren op via Bewerken > Voorkeuren > selecteer site in de kolom Categorie.

De volgende instellingen in het dialoogvenster met sitevoorkeuren hebben betrekking op FTP:

 • FTP-verbinding: ___ en verbinding verbreken na ___ minuten inactiviteit
  Wanneer u problemen oplost, laat u deze optie ongeselecteerd.
 • FTP time-out
  Wanneer een FTP-opdracht naar de server wordt verzonden, verwacht de client een bevestigingsbericht terug. Anders wordt de opdracht geannuleerd. FTP time-out stelt vast hoelang Dreamweaver op een antwoord van de server wacht voordat een opdracht wordt geannuleerd. Bij een te hoge instelling raakt Dreamweaver inactief en lijkt het programma te bevriezen als de server niet reageert. Bij een te lage instelling worden opdrachten te snel afgebroken. De standaardinstelling van 60 seconden is geschikt voor de meeste situaties. Als u verbindingsproblemen ondervindt, kunt u de FTP time-out verhogen tot 120 seconden.
 • Host en poort van firewall
  De meeste gebruikers hoeven deze velden niet te wijzigen: laat de host leeg en de poort ingesteld op 21. Als u denkt dat uw organisatie een firewall gebruikt moet u deze informatie opvragen bij uw systeembeheerder.

Ook hier geldt dat u in de meeste gevallen de standaardinstellingen in sitevoorkeuren niet hoeft te wijzigen.

7. Maak een nieuwe sitedefinitie en draag nieuwe bestanden over

Een nuttige probleemoplossingsstap is een nieuwe Dreamweaver-sitedefinitie maken en met een nieuw bestand in de nieuwe sitedefinitie werken. Stel in dat de lokale hoofdmap voor de sitedefinitie de hoofdmap van uw vaste schijf is (bijvoorbeeld C:\\). Zo zorgt u dat er geen spaties of speciale tekens in het pad naar de lokale hoofdmap voorkomen. Bovendien wordt getest op een beschadigde sitedefinitie of beschadigde bestanden. Wanneer Mac-gebruikers de volgende stappen volgen, is het ook raadzaam om hun Dreamweaver-bestand met voorkeuren weg te gooien en te zorgen dat de naam van hun harde schijf geen speciale tekens bevat.

8. Maak de cache van de site opnieuw aan

Als een nieuw bestand werkt op een nieuwe site, kunt u de Dreamweaver-sitecache op de oude site maken en zien of het probleem wordt opgelost: Site > Geavanceerd > Sitecache opnieuw maken. Deze stap is alleen beschikbaar als de site is gedefinieerd om een sitecache te gebruiken.

9. Versleep bestanden naar het deelvenster Bestanden

Wanneer u een bestand selecteert en op de knop Neerzetten in het deelvenster Bestanden klikt, uploadt Dreamweaver het bestand naar de map op de FTP-server.

Het verslepen van een bestand kan worden gebruikt om twee soorten problemen op te lossen:

 • Wanneer een bestand niet wordt overgedragen of naar een onjuiste map wordt geüpload, kunt u door een bestand van de lokale zijde van het deelvenster Bestanden naar de externe zijde te slepen, de map kiezen, waardoor u beter kunt zien of de Host Directory-informatie goed is ingevoerd.
 • Wanneer u geen verbinding met de server kunt maken, laat u het veld Host Directory leeg en versleept u het bestand in plaats van de knop Neerzetten te gebruiken.

Opmerking: ga voorzichtig te werk met het verslepen van bestanden. Als u een bestand in een onjuiste map neerzet, werken links niet langer en kunnen afbeeldingen op de pagina niet worden weergegeven.

 

10. Controleer het FTP-log

Nadat u hebt geprobeerd verbinding te maken of te uploaden, kunt u het FTP-logbestand van Dreamweaver controleren voor een record van de sessie tussen uw computer en de server. Let hierbij vooral op de driecijferige FTP-seriecode. Zie Controleer het FTP-log voor een verklaring van het FTP-logbestand en een lijst met FTP-seriecodes. Let ook op de specifieke FTP-servicenaam en -versie waarmee u verbinding probeert te maken.

Het FTP-logbestand van Dreamweaver weergeven: kies Site > Geavanceerd > FTP-logbestand.

Een leeg logbestand is ook een aanwijzing. Als het logbestand leeg is nadat u geprobeerd hebt verbinding te maken, kan de FTP-tool van Dreamweaver de server niet bereiken en er dus geen opdrachten naar verzenden.

Serverproblemen

1. Controleer de bestands- en mapnamen

De volgende algemene informatie over bestandsnaamconventies is handig wanneer u problemen bij de overdracht van bepaalde bestanden of mappen probeert op te lossen:

 • Speciale tekens
  Zorg dat de map- of bestandsnamen geen spaties of speciale tekens bevatten. Speciale tekens zijn ? * - & ^ % $ # of andere niet-alfanumerieke tekens. Het onderstrepingsteken (_) is geen speciaal teken en kan dus in bestands- of mapnamen worden gebruikt.

  Opmerking: Mac-gebruikers moeten ook controleren op spaties of speciale tekens in de naam van de harde schijf.

  Afhankelijk van het besturingssysteem kan de lengte van de naam een probleem zijn wanneer u bestanden of mappen overbrengt. Wanneer u een overdrachtsprobleem ondervindt, kunt u een bestand of map met een korte naam uploaden, zoals test.htm.

  In het deelvenster Bestanden worden geen bestanden op de server weergegeven waarvan de naam met een punt of een onderstrepingsteken begint. Dit is opzettelijk. Als u deze bestanden moet zien, gebruikt u een andere FTP-client.
 • Hoofdletters en kleine letters
  Bestandsnamen op Windows en Mac zijn niet hoofdlettergevoelig, maar UNIX-namen wel.

  Windows- en UNIX-systemen verwerken de overdracht van bestanden als volgt:
  • Lokale computer Wijzig de naam van een bestand lokaal van voorbeeld.htm naar VOORBEELD.htm, en u hebt nog steeds één bestand, waarvan de naam is gewijzigd naar hoofdletters. Voor het omgekeerde (van hoofdletters naar kleine letters) geldt hetzelfde.
  • UNIX-server Upload een bestand met de naam VOORBEELD.HTM naar een map op een UNIX-server die al een bestand bevat met de naam voorbeeld.htm. Het bestand op de server wordt niet overschreven. U hebt twee bestanden: voorbeeld.htm en VOORBEELD.HTM. Dit geldt voor kleine letters naar hoofdletters en omgekeerd.
  • Windows-server Upload een bestand met de naam VOORBEELD.HTM naar een map op een Windows-server die al een bestand bevat met de naam voorbeeld.htm. Het bestand op de server wordt overschreven door het nieuwe bestand, zodat u alleen het bestand VOORBEELD.HTM hebt. Dit geldt voor kleine letters naar hoofdletters en omgekeerd.

   Opmerking: sommige UNIX-servers zijn ingesteld om de namen van alle geüploade bestanden te converteren naar kleine letters.

2. Controleer de serverrechten

Een server is een computer die door vele gebruikers wordt gedeeld. Om te voorkomen dat mensen met elkaars bestanden werken, worden verschillende lees-, schrijf- en uitvoerrechten verleend aan elke gebruiker of gebruikersgroep voor verschillende bestanden en mappen. Een gebruiker of groep kan ook worden gedefinieerd als eigenaar van een bestand, wat van invloed is op machtigingen. Daarnaast kunnen verschillende machtigingen worden ingesteld voor bestanden of mappen.

Een mogelijke reden voor fouten als 'toegang geweigerd' (550-fouten) is een ontoereikende reeks machtigingen voor uw account. Neem contact op met de systeembeheerder van het bedrijf dat uw site host voor meer informatie. U kunt verbinding maken met een UNIX-server via een opdrachtregel FTP-client en een opdracht ls -l uitvoeren om de machtigingsinstellingen te zien. Als u verbinding maakt met een Windows FTP-server, moet de serverbeheerder de machtigingen voor u controleren.

Sommige FTP-servers zijn ingesteld om nieuwe bestanden standaard bepaalde machtigingen te geven. Sommige Dreamweaver-gebruikers hebben andere machtigingen nodig dan de standaardinstellingen. Als u merkt dat de bestanden die u uploadt, onjuiste machtigingen hebben, kunt u de extensie Machtigingen instellen voor Dreamweaver installeren.

3. Gebruik FTP-opdrachtregelprogramma's

Als u vertrouwd bent met een opdrachtregelinterface, kunt u FTP-opdrachten rechtstreeks in de Windows-opdrachtprompt of Mac Terminal invoeren. Opdrachtregel FTP-clients bieden meer controle en zichtbaarheid in wat er precies gebeurt met een FTP-verbinding. Na verbinding via de opdrachtregel ziet u vaak de naam van de specifieke actieve FTP-server. U kunt een lijst met standaard FTP-opdrachten die een server accepteert, verkrijgen door help in de FTP-opdrachtregel te typen. Zie Het FTP-log controleren voor een beschrijving van standaardopdrachten.

4. Fout: Kan de tijd van externe server niet bepalen

Soms wanneer u een sitedefinitie instelt, retourneert Dreamweaver de volgende waarschuwing:

Dreamweaver kan de tijd van externe server niet bepalen. De opdrachten Nieuwere selecteren en Synchroniseren zijn niet beschikbaar.

Om de tijdstempel van de server te verkrijgen, wordt een map met de naam XYIZNWSK door Dreamweaver gemaakt en verwijderd. Er kunnen problemen met servermachtigingen zijn waardoor Dreamweaver geen mappen kan maken of verwijderen.

Serv-U FTP-servers kunnen worden ingesteld om de namen van alle bestanden en mappen, waaronder de XYIZNWSK-tijdstempelmap, te wijzigen naar kleine letters. Dit betekent dat Dreamweaver die bepaalde map niet langer kan vinden. Dreamweaver weigert dan te synchroniseren. Raadpleeg dit artikel waarin wordt beschreven hoe u deze instelling kunt wijzigen.

5. Gebruikt u een proxyserver waarvoor u zich apart moet aanmelden?

Dreamweaver ondersteunt bepaalde FTP-proxyservers, maar zoals te zien is in het dialoogvenster Sitevoorkeuren biedt Dreamweaver geen ondersteuning voor proxyservers die hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord vereisen. De Dreamweaver-gebruikersinterface heeft alleen velden voor het invoeren van de FTP-serveraanmeldingsgegevens. Een voorbeeld van een proxyserver die Dreamweaver niet ondersteunt, is SOCKS.

6. Specifieke FTP-serverproblemen

 • Macromedia heeft een Dreamweaver MX 2004-extensie ontworpen voor zowel Windows als Mac, waarmee enkele FTP-conflicten met IBM AIX- en OS/400-servers worden opgelost. U moet deze extensie alleen installeren als u verbinding maakt met een IBM AIX- of OS/400-server. Dit probleem heeft onder meer de volgende symptomen:
  • Fouten met geweigerde toegang wanneer u probeert bestanden of mappen te openen die ouder zijn dan het huidige kalenderjaar.
  • Fouten als Dreamweaver kan de tijd van externe server niet bepalen en de functie Synchroniseren die niet werkt.
  • Onjuiste informatie in het deelvenster Bestanden, zoals extra spaties, ongewenste tekens, onjuist type informatie in een bepaald veld, enzovoort. (Ref. 169317).
 • Dreamweaver MX 400 ondervindt conflicten bij verbinding met oudere versies van Documentum FTP Services. Dit probleem is opgelost in Documentum FTP Services versie 5.2.5 en later. (Ref. 183536)
 • Dreamweaver had problemen bij de bestandsoverdracht naar Mac OS X Server v10.2 en v10.1. Apple heeft dit probleem opgelost in Mac OS X Server v10.3. (Ref. 16762).

7. Contribute FTP Server Checker

De Macromedia Contribute FTP Server Checker is ook voor Dreamweaver MX 2004-gebruikers een nuttig diagnoseprogramma, omdat de twee toepassingen gelijksoortige FTP-engines hebben. De FTP Server Checker helpt gebruikers om problemen vast te stellen wanneer in Contribute geen verbinding tot stand kan worden gebracht via FTP. De toepassing controleert de compatibiliteit tussen de FTP-server en Contribute, en genereert een rapport om te helpen problemen tussen de server en Contribute vast te stellen. Voor meer informatie en om de toepassing te downloaden leest u FTP Server Checker (TechNote tn_19012). Contribute hoeft niet te zijn geïnstalleerd om dit programma te gebruiken.

8. Contribute Network I/O-logboekregistratie

Dreamweaver MX 2004-gebruikers kunnen Contribute 3 installeren en de Network I/O-logboekregistratiefunctie gebruiken, waarmee Contribute logbestanden kan genereren. Deze logbestanden bevatten uitgebreide informatie over de prestaties van Contribute. Contribute 3 moet op uw computer zijn geïnstalleerd om deze logbestanden te kunnen genereren. U kunt een gratis proefversie van Contribute downloaden.

Opmerking: Network I/O-logboekregistratie is niet nuttig voor gebruikers van Dreamweaver MX en eerder. De FTP-engine is aanzienlijk veranderd in Dreamweaver MX 2004 en Contribute 3.

Algemene probleemoplossing

Verifieer dat uw router thuis geen problemen veroorzaakt

Als u Dreamweaver thuis of in een klein kantoor gebruikt, kan er een conflict tussen Dreamweaver en uw router optreden (als u die gebruikt). Als test kunt u de router overslaan door de netwerkkabel van uw DSL/kabelmodem rechtstreeks op uw computer aan te sluiten. De router wordt dan uit de set-up verwijderd.

Ga door algemene Windows- of Mac-probleemoplossingsstappen

Als u hebt vastgesteld dat het FTP-probleem specifiek voor uw computer is of als u slechts één computer hebt om mee te testen, kunt u enkele algemene Windows- of Mac-probleemoplossingsstappen uitvoeren. Dit is vooral een goed idee wanneer u naast FTP problemen met andere Dreamweaver-functies ondervindt. Hieronder vindt u enkele algemene tips:

 • Probeer Dreamweaver met een andere Windows- of Mac-gebruikersaccount uit te voeren.
 • Laat Dreamweaver uw gebruikersconfiguratiemap opnieuw maken.
 • Verwijder Dreamweaver en installeer het programma opnieuw in Veilige modus.

Raadpleeg de volgende TechNotes voor meer algemene probleemoplossingstips:

Contact opnemen met de technische ondersteuning en FTP-verbindingsgegevens verstrekken

Als u hebt vastgesteld dat uw probleem te maken heeft met Dreamweaver, willen we dit graag horen. U kunt een bugrapport indienen via ons Formulier voor functieverzoek/foutenrapport. Als u Dreamweaver hebt aangeschaft, kunt u ook contact opnemen met de Technische ondersteuning en zien of een ondersteuningsmedewerker uw probleem kan reproduceren.

Adobe kan problemen het beste oplossen als we verbinding kunnen maken met de server waarop het probleem optreedt. Het is het beste als u ons een tijdelijke gebruikersaccount of tijdelijk wachtwoord, of een testserver kunt verstrekken. De engineers kunnen geen fouten oplossen op servers achter firewalls.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid