Zet voorkeurenbestanden terug op de standaardinstellingen om problemen zoals crashes, fouten en ander onverwacht gedrag te herstellen.

Beschadigde voorkeurenbestanden kunnen crashes, fouten en ander onverwacht gedrag in Dreamweaver veroorzaken. Volg de onderstaande instructies om de standaardinstellingen van voorkeuren te herstellen.

Voorkeuren in Dreamweaver 2014.1 en later opnieuw instellen

Uw besturingssysteem kiezen:

Wanneer u voorkeuren opnieuw wilt instellen, voert u onderstaande stappen uit.

Opmerking: alle geïnstalleerde extensies worden verwijderd wanneer u voorkeuren opnieuw instelt. Wanneer u de extensies op de pagina Add-ons bekijkt, is het mogelijk dat de extensies nog steeds als geïnstalleerd worden weergegeven. Wanneer u deze extensies opnieuw wilt installeren, verwijdert u ze handmatig en installeert u ze opnieuw vanaf de pagina Add-ons nadat Dreamweaver is gestart.

De voorkeuren voor Mac Os opnieuw instellen

Voor sommige procedures hieronder is toegang nodig tot uw gebruikersbibliotheek. In Mac OS 10.7 en hoger is deze map verborgen. Voor instructies over het verkrijgen van toegang tot uw gebruikersbibliotheek raadpleegt u Toegang verkrijgen tot verborgen bestanden in de gebruikersbibliotheek.

 1. Houd Cmd + Option + Shift ingedrukt bij het starten van Dreamweaver. U start Dreamweaver door te klikken op Openen in de Creative Cloud-desktopapp of door te klikken op het Dreamweaver-pictogram in het Dock of op het bureaublad.

 2. Klik op Ja in het dialoogvenster Voorkeuren opnieuw instellen.

  Voorkeuren herstellen
  Dialoogvenster Voorkeuren opnieuw instellen

  Het volgende bestand en de volgende map worden van uw systeem verwijderd:

  • /[gebruiker]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [versienummer] (map)
  • /[user]/Library/Preferences/Adobe Dreamweaver [version number] Prefs (file)
  • /[user]/Library/Preferences/Adobe Dreamweaver [version number] Prefs.plist (file)

  Als Dreamweaver wordt gestart, worden een nieuw voorkeurenbestand en een nieuwe map gemaakt.

De voorkeuren voor Windows opnieuw instellen

 1. In de installatiemap (C:/Program Ffiles/Adobe/Adobe Dreamweaver [versie]), klikt u op het bestand Dreamweaver.exe.

 2. Houd de Windows-toets + Ctrl + Shift ingedrukt en dubbelklik op Dreamweaver.exe.

  (Windows Vista) Blijf de sneltoets (Windows-toets + Ctrl + Shift) ingedrukt houden, zelfs wanneer het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven.

 3. Klik op Ja in het dialoogvenster Voorkeuren opnieuw instellen.

  Voorkeuren herstellen
  Klik op Ja in het dialoogvenster Voorkeuren opnieuw instellen.

  Het volgende bestand en de volgende map worden van uw systeem verwijderd:

  • Users\[gebruiker]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC [versienummer] (map)
  • \HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CC [versienummer] (registervermelding)

  Als Dreamweaver wordt gestart, worden een nieuw voorkeurenbestand en een nieuwe map gemaakt.

Voorkeuren in Dreamweaver 2014 en eerder opnieuw instellen

Uw besturingssysteem kiezen:

Wanneer u voorkeuren opnieuw wilt instellen, volgt u de onderstaande stappen.

Voorkeuren voor Mac OS opnieuw instellen

Voor sommige procedures hieronder is toegang nodig tot uw gebruikersbibliotheek. In Mac OS 10.7 en hoger is deze map verborgen. Voor instructies over het verkrijgen van toegang tot uw gebruikersbibliotheek raadpleegt u Toegang verkrijgen tot verborgen bestanden in de gebruikersbibliotheek.

 1. Dreamweaver afsluiten.
 2. Navigeer in Finder naar /[gebruiker]/Library/Application Support/Adobe.

 3. Wijzig de naam van de voorkeurenmap in Dreamweaver, bijvoorbeeld van Dreamweaver 2014 in Oud_Dreamweaver 2014.

 4. Ga naar /[gebruiker]/Library/Preferences.

 5. Wijzig de naam van het voorkeurenbestand in Dreamweaver, bijvoorbeeld van Adobe Dreamweaver 2014 Prefs in Old_Adobe Dreamweaver 2014 Prefs.

Voorkeuren in Windows 8, 7, Vista of XP opnieuw instellen

Voor sommige procedures hieronder is toegang nodig tot verborgen mappen. Zie Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven in Windows voor instructies.

 1. Sluit Dreamweaver af.
 2. Ga in Windows Verkenner naar C:/Gebruikers/[gebruiker]/AppData/Roaming/Adobe.

  Opmerking:

  Ga in Windows XP naar C:/Documents and Settings/[gebruiker]/Application Data/Adobe.

 3. Wijzig de naam van de voorkeurenmap in Dreamweaver, bijvoorbeeld van Dreamweaver 2015 in Oud_Dreamweaver 2015.

  Opmerking:

  Voor de volgende stappen moet het Windows-register worden bewerkt. Adobe biedt geen ondersteuning voor het bewerken van het register, dat belangrijke informatie over systeem en toepassingen bevat. Maak een back-up van het register voordat u het bewerkt. Zie Windows-documentatie of neem contact op met Microsoft voor meer informatie over het register.

 4. (Windows 8) Rechtsklik op de knop Start. In de taakbalk kiest u Zoeken, typt u regedit en drukt u vervolgens op Enter.

  (Windows 7 en eerder) Klik op de knop Start, typ regedit in Zoeken en druk vervolgens op Enter.

 5. In het linkerdeelvenster van de Register-editor navigeert u naar het volgende pad:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe

 6. Verwijder de registervermeldingen voor Dreamweaver-voorkeuren.

  • Selecteer de sleutel voor Dreamweaver, Dreamweaver 2014 of Dreamweaver CS6 en kies vervolgens Bestand > Exporteren. Voer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren een bestandsnaam en locatie in en klik op Opslaan.
  • Zorg ervoor dat de sleutel nog steeds is geselecteerd en kies vervolgens Bewerken > Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Sleutel verwijderen bevestigen.
 7. Sluit de Register-editor af.

Probeer het probleem opnieuw te creëren

Start Dreamweaver opnieuw nadat u uw bestaande voorkeuren hebt verwijderd. (Er worden nieuwe voorkeurenbestanden, -mappen en -registervermeldingen gemaakt (indien van toepassing) op basis van de standaardinstellingen.) Probeer het probleem dat u had te reproduceren.

Als het probleem is verholpen, dan werd het veroorzaakt door beschadigde voorkeuren.

Als het probleem niet is verholpen, dan zijn de voorkeuren niet de oorzaak en kunt u de oorspronkelijke voorkeuren herstellen.

U herstelt de oorspronkelijke voorkeuren als volgt:

 1. Sluit Dreamweaver af.
 2. Verwijder de nieuwe voorkeurenmap en herstel de oorspronkelijke naam van de vorige map.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Mac OS: verwijder het nieuwe voorkeurenbestand en herstel de oorspronkelijke naam van het vorige voorkeurenbestand.
  • Windows: dubbelklik op het registerback-upbestand dat u hebt gemaakt.

Opmerking:

Als u meer wilt weten over het herstellen van voorkeuren voor Dreamweaver Creative Suite-versies, leest u Voorkeuren herstellen in Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5

Als uw voorkeuren zijn beschadigd of als er crashes optreden, zelfs als u deze procedure hebt uitgevoerd, gaat u naar de pagina voor Dreamweaver-klantenfeedback en dient u een bug in.