Voorvertoning van apparaat - Problemen oplossen

Kunt u uw webpagina niet voorvertonen of inspecteren op apparaten? Gebruik deze tips om problemen met Voorvertoning van apparaat in Dreamweaver op te lossen.

Voer eerst deze controles uit...

Controleer of is voldaan aan de volgende basisvereisten voor Voorvertoning van apparaat. Ga verder met de tips voor geavanceerde probleemoplossing als u het probleem hiermee niet kunt oplossen.

Hebben uw apparaten en de computer met Dreamweaver verbinding met internet en bevinden ze zich op hetzelfde netwerk?

Voorvertoning van apparaat werkt niet als uw computer, waarop Dreamweaver wordt uitgevoerd, en uw apparaten zijn verbonden met verschillende netwerken. Als uw apparaat bijvoorbeeld de verbinding van uw mobiele-serviceprovider gebruikt en Dreamweaver wordt uitgevoerd op uw thuisnetwerk, werkt Voorvertoning van apparaat niet.

Controleer of uw apparaten en uw desktopcomputer zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Hebt u JavaScript en cookies ingeschakeld in de browser van het apparaat?

Voor Voorvertoning van apparaat moeten JavaScript en cookies zijn ingeschakeld bij de browserinstellingen van de apparaten. Ga naar het scherm met browserinstellingen op de apparaten, zoek naar de opties voor JavaScript en cookies en schakel deze in.

Gebruikt u dezelfde Adobe ID in Dreamweaver en op de apparaten?

Voor de service Voorvertoning van apparaat is het vereist dat u zich aanmeldt op de apparaten met uw Adobe ID. Dit moet dezelfde Adobe ID zijn die u hebt gebruikt om het Dreamweaver-lidmaatschap aan te schaffen of uit te proberen. Als u een andere Adobe ID hebt, wordt uw aanmelding wel geverifieerd op het apparaat, maar kunt u geen voorvertoning van de pagina weergeven tenzij u zich aanmeldt met de Adobe ID die is gebruikt in Dreamweaver.

Als u wilt controleren welke Adobe ID u momenteel gebruikt voor Dreamweaver, klikt u op Help > <uw Adobe ID> afmelden.

Hebt u een geldig document voor voorvertoning geopend?

In principe kunt u voor elk document dat wordt weergegeven in Live View in Dreamweaver een voorvertoning weergeven op uw apparaten. U kunt dus op uw apparaten een voorvertoning weergeven voor documenten zoals HTML- en PHP-bestanden. Wanneer u voor andere bestanden, zoals CSS-, XML-, LESS- en JS-bestanden, een voorvertoning wilt weergeven, wordt op uw apparaten een fout weergegeven waarin wordt aangegeven dat voor de voorvertoning een geldig document moet worden geopend in Dreamweaver.

Hebt u de vereiste toegang tot de service Voorvertoning van apparaat?

Als u een Enterprise-account voor Dreamweaver gebruikt, hebt u mogelijk geen toegang tot de service Voorvertoning van apparaat. Neem contact op met uw systeembeheerder om na te gaan of u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van de service beschikt.

Geavanceerde probleemoplossing

Kan de service Voorvertoning van apparaat niet starten

In Dreamweaver wordt een lokale HTTP-knooppuntserver voor de service Voorvertoning van apparaat uitgevoerd op een willekeurige poort die is toegewezen door het knooppunt. Voorvertoning van apparaat werkt niet als een of beide van de volgende items zijn geblokkeerd door uw systeembeheerder:

 • De willekeurige poort die is toegewezen door de knooppuntserver
 • Het IP-adres van de localhost: 127.0.0.1

Voer de volgende stappen uit om dit probleem te verhelpen:

 1. Start Dreamweaver opnieuw. Als het exemplaar van de knooppuntserver niet kan worden gemaakt, kunt het probleem oplossen door Dreamweaver opnieuw te starten.

  Als dit niet helpt, gaat u verder met stap 2 en 3.

 2. Wijs een specifieke poort toe aan de services van Voorvertoning van apparaat die afkomstig zijn van de knooppuntserver. U moet dit poortnummer toevoegen aan een NodePort.json-bestand samen met de sleutel voor de voorvertoning van het apparaat. Deze procedure wordt hier beschreven.

Een NodePort.json-bestand maken

 1. Maak een bestand, NodePort.json, en geef in het bestand het poortnummer op met de volgende notatie:

  Opmerking:

  Controleer of dit poortnummer niet is geblokkeerd door uw systeembeheerder.

  {
  “previewport” : <portnumber>
  }
  

  Als u bijvoorbeeld het poortnummer 8010 wilt gebruiken:

  {
  “previewport” : 8010
  }
  
  Opmerking:

  als u al een NodePort.json-bestand hebt gemaakt dat een sleutel-waardepaar bevat, gebruikt u een komma om het nieuwe sleutel-waardepaar te scheiden of geeft u het nieuwe sleutel-waardepaar op een nieuwe regel op.

 2. Sla het NodePort.json-bestand op in het volgende pad:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\nl_NL\Configuration
  • Mac~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/nl_NL/Configuration
 3. Start Dreamweaver opnieuw.

Firewallinstellingen blokkeren verbindingen met Dreamweaver

Apparaten kunnen geen verbinding maken met Dreamweaver als verbindingen vanaf externe apparaten worden geblokkeerd met de firewallinstellingen op uw desktopcomputer of met de instellingen van uw bedrijfsfirewall. 

 1. Configureer de firewallinstellingen op uw computer om verbindingen vanaf externe apparaten toe te staan. Als u een bedrijfscomputer gebruikt, neemt u contact op met uw systeembeheerder voor hulp.

  Als uw firewall is geconfigureerd om een prompt weer te geven wanneer externe apparaten verbinding proberen te maken, wordt u gevraagd om toegang tot de Dreamweaver-knooppuntserver toe te staan. Als u bijvoorbeeld Windows Firewall hebt geconfigureerd, wordt een prompt weergegeven met de optie Toegang toestaan. Kies het juiste netwerk (Openbaar of Privé) en klik vervolgens op Toegang toestaan.

  Opmerking: controleer de instellingen voor Windows Firewall in het Configuratiescherm om na te gaan op welk netwerk uw computer zich bevindt.

 2. Wijs een specifieke poort toe aan de services van Voorvertoning van apparaat die afkomstig zijn van de knooppuntserver. U moet dit poortnummer toevoegen aan een NodePort.json-bestand samen met de sleutel voor de voorvertoning van het apparaat. Deze procedure wordt hier beschreven.

Instellingen van de proxyserver blokkeren verbindingen met externe apparaten

Voorvertoning van apparaat werkt mogelijk niet als het IP-adres van de computer waarop Dreamweaver wordt uitgevoerd, niet in de goedgekeurde lijst van de proxyserver staat.

Neem contact op met de systeembeheerder om de computer aan de goedgekeurde lijst in de instellingen van de proxyserver toe te voegen.

JavaScript en cookies zijn niet ingeschakeld in de browsers op uw apparaat

Voor Voorvertoning van apparaat moeten JavaScript en cookies zijn ingeschakeld bij de browserinstellingen van de apparaten. Ga naar het scherm met browserinstellingen op de apparaten, zoek naar de opties voor JavaScript en cookies en schakel deze in. Scan vervolgens de QR-code opnieuw om een voorvertoning van de webpagina op het apparaat weer te geven.

Voorvertoning werkt niet; ik ben omgeleid naar dit artikel

U bent in de volgende gevallen omgeleid naar dit artikel:

 • Apparaten kunnen geen verbinding maken met Dreamweaver
  • Uw apparaat en Dreamweaver bevinden zich op verschillende netwerken

   Voorvertoning van apparaat werkt niet als uw computer, waarop Dreamweaver wordt uitgevoerd, en uw apparaten zijn verbonden met verschillende netwerken. Als uw apparaat bijvoorbeeld de verbinding van uw mobiele-serviceprovider gebruikt en Dreamweaver wordt uitgevoerd op uw thuisnetwerk, werkt Voorvertoning van apparaat niet.

   Controleer of alle apparaten en uw desktopcomputer zich op hetzelfde netwerk bevinden en geef opnieuw een voorvertoning van de webpagina weer.

  • De binnenkomende verbindingen van apparaten worden geblokkeerd met de firewallinstellingen op uw computer.
 • U probeert een ongeldige of oude URL (de korte URL adobe.ly) te openen vanaf uw apparaten. Scan de QR-Code opnieuw om een voorvertoning van de pagina op uw apparaten weer te geven.
 • U opent de webpagina via Internet Explorer 11 op een apparaat met het besturingssysteem Windows 8.1 Pro. Controleer of u werkt met versie 11.0.9600.17690 of hoger van Internet Explorer of gebruik een andere browser om een voorvertoning weer te geven.
 • Er heeft zich een interne fout voorgedaan. Wacht enige tijd voor u opnieuw een voorvertoning van de webpagina weergeeft of start Dreamweaver opnieuw.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account