Het Universal Windows Platform (UWP) is een ontwikkelingsplatform van Microsoft voor Windows 10-apps. Het platform wordt voortdurend door Microsoft verbeterd. Dit omvat een aantal verbeteringen die zijn aangebracht voor Windows Redstone 2 (makersupdate: 15063) op Redstone 1 (anniversary update: 14393). U kunt specifieke installatie- en verwijderingsproblemen ondervinden wanneer u pakketten implementeert die UWP-apps bevatten voor de gebruikers in uw organisatie.

In dit document worden de problemen beschreven die zich kunnen voordoen bij de implementatie van pakketten met Adobe XD gebaseerd op UWP. Deze problemen beletten uw gebruikers niet om Adobe XD te gebruiken, maar u moet zich bewust zijn van deze problemen en tussenoplossingen (waar beschikbaar) om uw gebruikers een soepele ervaring te bieden.

U wordt ook aangeraden om de systeemvereisten door te nemen.

Opmerking:

Adobe XD voor Enterprise wordt ondersteund op Windows Redstone 2 (makersupdate: 15063) en hoger.

Installatie

In dit gedeelte worden de bekende installatieproblemen en beperkingen besproken waarmee u te maken kunt krijgen bij het gebruik van pakketten die Adobe XD bevatten.

App niet geïnstalleerd op aangepaste locatie

Wanneer u een pakket implementeert op een hostcomputer, kunt u een locatie opgeven voor de installatie van de apps die deel uitmaken van het pakket. Als Adobe XD echter in het pakket is inbegrepen, wordt het op een vooraf gedefinieerde locatie op de hostcomputer geïnstalleerd. U kunt niet zelf een map kiezen voor de installatie van Adobe XD.

Als u bij het installeren van het pakket een ander station kiest dan C:, wordt ook een verbinding met deze map gemaakt in:

C:\Program Files\WindowsApps

Kan de Remote Update Manager niet gebruiken om de app bij te werken

U kunt Adobe XD niet bijwerken met de Remote Update Manager.

Fout bij het installeren van een eerdere versie van de app

U kunt niet een eerdere versie van Adobe XD installeren of hiernaar teruggaan als er al een hogere versie van de app op de computer van de eindgebruiker is geïnstalleerd. In dit geval wordt bij het installatieproces de algemene fout 191 getoond om aan te geven dat de installatie van Adobe XD is mislukt. Raadpleeg de gebeurtenislogboeken van Windows voor de details van de fout.

Om deze reden wordt u aangeraden om niet meerdere versies van Adobe XD in hetzelfde pakket op te nemen wanneer u Creative Cloud Packager gebruikt.

Als u toch een eerdere versie van Adobe XD op een computer van een eindgebruiker wilt installeren, kunt u dit probleem omzeilen door eerst de hogere versie te verwijderen.

App niet geïnstalleerd in specifieke taal

Wanneer u een pakket maakt, kunt u de taal selecteren waarin het pakket wordt geïmplementeerd. Als het pakket echter Adobe XD bevat en een gebruiker de app uitvoert, wordt de taal voor de app bij het starten gehaald uit de regionale instellingen van de hostcomputer. Dit komt doordat UWP-apps niet in een bepaalde taal zijn geïnstalleerd.

App start niet als pakket wordt geïmplementeerd op niet-NTFS-stations

Als een pakket met Adobe XD wordt geïmplementeerd op een niet-NTFS-station (FAT32, exFAT), start de geïnstalleerde app niet.

Adobe XD is niet beschikbaar voor alle Windows-profielen

Als uw organisatie afbeeldingen van een Windows-computer maakt (met SysPrep of Norton Ghost) nadat XD op die computer is geïnstalleerd, is XD niet beschikbaar voor alle Windows-profielen. Voor Norton Ghost is XD alleen beschikbaar voor de eerste gebruiker die zich op de computer aanmeldt. Voor SysPrep is XD alleen beschikbaar voor het gebruikersaccount dat werd gebruikt om het te installeren.

Verwijderen

In dit gedeelte worden de bekende problemen en beperkingen besproken waarmee u te maken kunt krijgen bij het verwijderen van Adobe XD.

Gebruikers kunnen de app niet verwijderen wanneer die met SCCM is geïnstalleerd

Wanneer een beheerder een pakket met behulp van SCCM heeft geïnstalleerd, verwijdert een gebruiker Adobe XD dat is geïnstalleerd als onderdeel van het pakket. Als de gebruiker zich afmeldt bij de computer en zich weer aanmeldt, is Adobe XD nog steeds beschikbaar. De gebruiker kan de app niet verwijderen.

De beheerder kan dit probleem omzeilen door het pakket te verwijderen met gebruikmaking van SCCM.

Probleem met meerdere gebruikers die hetzelfde pakket verwijderen

Stel dat u een pakket met Adobe XD op een computer installeert voor meerdere gebruikers. Als één gebruiker het pakket verwijdert, kunnen andere gebruikers op die computer dat pakket niet verwijderen.

U kunt dit probleem als volgt omzeilen:

  • Gebruik de functie Pakket verwijderen om het pakket te verwijderen.
  • Een beheerder verwijdert het pakket met behulp van SCCM.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid