Adobe Remote Update Manager biedt een opdrachtregelinterface waarmee u Adobe Update Manager extern kunt aanroepen en updates kunt installeren met beheerdersrechten. Zo kunt u updates installeren zonder u aan te melden op de afzonderlijke clientcomputers.

Opmerking:

Remote Update Manager moet worden uitgevoerd met verhoogde bevoegdheden.

Als u Remote Update Manager gebruikt op een MacOS-computer, moet u de opdrachten uitvoeren met sudo. Zoals u kunt lezen in dit document, is voor het gebruik van de opdracht sudo in Terminal een beheerderswachtwoord vereist.

De nieuwste versie van Remote Update Manager wordt gedownload en verpakt tijdens het proces voor het maken van pakketten.

Als u een pakket maakt met Creative Cloud Packager, bevat het configuratiescherm een optie waarmee u het gebruik van Remote Update Manager kunt inschakelen. Als deze optie is geselecteerd (de standaardinstelling), wordt Remote Update Manager opgenomen in het pakket. Tijdens de distributie van het pakket wordt Remote Update Manager naar de volgende locatie op de clientcomputer gekopieerd:

Windows:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE_Enterprise\RemoteUpdateManager

Mac OS:
/usr/local/bin

Remote Update Manager kan vervolgens vanaf de clientcomputers worden uitgevoerd.

Overzicht

Nadat u de Adobe-applicaties hebt gedistribueerd naar clientcomputers, wilt u doorgaans dat latere updates voor de pakketten beschikbaar zijn op de clientcomputers. U kunt een updatepakket maken en dit handmatig distribueren naar de clientcomputers.
In plaats van de updates handmatig te distribueren, kunt u ook Remote Update Manager gebruiken. Deze applicatie controleert de Adobe Update Server, of de lokale Adobe Update Server als in de configuratie Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) wordt gebruikt, en distribueert de nieuwste beschikbare updates op de server naar de afzonderlijke clientcomputers waarop Remote Update Manager wordt uitgevoerd. Zo hoeft u updates niet handmatig te distribueren naar clientcomputers.
Wanneer u een pakket maakt met Creative Cloud Packager, is de functie voor Adobe-updates standaard uitgeschakeld omdat in de meeste bedrijfsomgevingen de eindgebruikers geen beheerdersrechten hebben. Als de updates zijn uitgeschakeld, zien eindgebruikers geen informatie over beschikbare updates en kunnen ze eventuele gedownloade updates niet toepassen. U kunt Remote Update Manager gebruiken om deze updates extern toe te passen, zelfs als updates zijn uitgeschakeld via de configuratieopties van Creative Cloud Packager.
Nadat u Remote Update Manager hebt geïnstalleerd op elke clientcomputer, kunt u de applicatie aanroepen via de opdrachtregel of vanuit een hulpprogramma voor extern beheer.

Opmerking:

Remote Update Manager is alleen bedoeld voor een gedeelte van de Adobe-desktopproducten. U kunt de applicatie niet gebruiken voor bepaalde applicaties met een systeemeigen installatieprogramma, zoals Gaming SDK. Browserplug-ins zoals Flash Player en applicatie-updates voor Adobe AIR worden ook niet ondersteund.

Opmerking:

Zie 'Adobe Update Server Setup Tool' als u voor de bedrijfsconfiguratie een lokale updateserver (AUSST) wilt instellen.

Remote Update Manager uitvoeren zonder AUSST

Als u geen AUSST-server hebt ingesteld in uw bedrijfsomgeving, voert elke clientcomputer de controle op updates rechtstreeks uit op de Adobe Update Server wanneer u Remote Update Manager aanroept.

Remote Update Manager

Remote Update Manager uitvoeren met AUSST

Als u een AUSST-server hebt ingesteld, worden de updates vanaf de Adobe Update Server gedownload naar de lokale server. Wanneer u Remote Update Manager aanroept, voert elke clientcomputer de controle op updates uit op de lokale updateserver.

Remote Update Manager met AUSST

Remote Update Manager gebruiken om updates automatisch actueel te houden

In deze sectie:

De omgeving instellen voordat u Remote Update Manager gaat gebruiken

Als u niet wilt dat de producten/componenten op clientcomputers de updates rechtstreeks downloaden zonder tussenkomst van de beheerder, moet u handmatige updates onderdrukken wanneer u het pakket maakt. Zie de beschrijving van het venster Pakket configureren in het artikel 'Distributiepakketten maken' voor meer informatie hierover.

Opmerking:

Remote Update Manager werkt ongeacht of u handmatige updates hebt onderdrukt op clientcomputers.

Als u alle updates lokaal wilt opslaan op een server waar clientcomputers de updates kunnen ophalen wanneer u Remote Update Manager aanroept, moet u Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) gebruiken. Zie Remote Update Manager uitvoeren met AUSST. Zie Adobe Update Server Setup Tool gebruiken voor meer informatie over het instellen van AUSST.

Opmerking:

Adobe-applicaties waarvoor de updates moeten worden geïnstalleerd, mogen niet actief zijn als Remote Update Manager wordt aangeroepen.

Updates in afzonderlijke instanties downloaden en installeren

Met Remote Update Manager kunt u ook op afstand updates downloaden en installeren op clientcomputers. Tijdens het doorgeven van de opdracht voor de externe update kunt u kiezen of u de updates in dezelfde of in verschillende instanties van RUM wilt downloaden en installeren. Zo kunt u de toepasselijke updates downloaden en later installeren. Zie de opdrachtregeloptie --action bij Syntaxis en beschrijving van Remote Update Manager voor meer informatie over het downloaden en installeren van updates.

Opmerking:

De opdrachtregeloptie --action ondersteunt momenteel niet het downloaden van Acrobat en Reader.

Updates toepassen voor Acrobat en Reader

Remote Update Manager ondersteunt Acrobat en Reader. Het wordt echter aangeraden het volgende te controleren op de clientcomputer voordat u Update Manager uitvoert:

Voor Mac OS moet versie 1.0.14 of hoger van het Acrobat-updateprogramma worden gebruikt.

 1. U kunt de versie van het updateprogramma controleren door de volgende opdracht uit te voeren in de terminal:

  defaults read "/Library/Application Support/Adobe/ARMDC/Application/Acrobat Update Helper.app/Contents/Info" CFBundleVersion

 2. Als het updateprogramma ouder is dan versie 1.0.14, kunt u het meest recente updateprogramma downloaden via:
  https://armmf.adobe.com/arm-updates/mac/ARMDC/ARM_update/ARMDC Agent Installer.pkg

 3. Installeer het gedownloade pakket met het updateprogramma met behulp van de volgende opdracht:

  sudo installer -pkg <pad naar gedownload .pkg-bestand> -target /

In Windows moeten de volgende applicatieversies worden gebruikt:

 • Klassieke methode: 15.006.30279 of hoger
 • Doorlopende methode: 15.023.20053 of hoger

Voor informatie over de nieuwste updates voor Acrobat/Reader raadpleegt u Opmerkingen bij de release | Acrobat, Reader.

Opmerking:

De bovenstaande voorwaarden zijn toereikend om updates Acrobat en Adobe Reader toe te passen. Dit betekent dat de updates kunnen worden toegepast, zelfs als de Creative Cloud desktop-applicatie niet op de clientcomputer is geïnstalleerd.

Syntaxis en beschrijving van Remote Update Manager

Remote Update Manager moet op elke clientcomputer worden uitgevoerd om de updatedistributie extern te kunnen aanroepen op die clientcomputer. U kunt dit doen met een hulpprogramma voor distributie in ondernemingen, zoals SCCM, ARD of JAMF Casper Suite, of met een batchbestand dat Remote Update Manager aanroept op elke clientcomputer.
De syntaxis voor Remote Update Manager is als volgt:

RemoteUpdateManager --proxyUserName= --proxyPassword= --channelIds= --productVersions= --action= --help 

Parameter
Beschrijving
--proxyUserName
De gebruikersnaam voor de proxyserver, indien van toepassing
--proxyPassword
Het wachtwoord voor de proxyserver, indien van toepassing
--channelIds

Gebruik voor de producten op deze pagina de parameter
--productVersion in plaats van --channelIds.

Hiermee geeft u de id op van het product waarvoor updates extern moeten worden gedistribueerd. U kunt een of meer producten opgeven door hun kanaal-id's op te geven in een lijst met door komma's gescheiden waarden (zorg dat er geen spatie staat tussen de komma en de volgende kanaal-id). Zie Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager voor een lijst met producten en de bijbehorende kanaal-id's.
Standaard: als u deze parameter niet opgeeft, worden alle beschikbare updates gedistribueerd.

--productVersions

Deze parameter is optioneel en is van toepassing op de apps op deze pagina.

Hiermee geeft u een combinatie op van de SAP-code van het product en de basisversie van het product waarvoor de update moet worden gedistribueerd. 

Met --productVersions = SPRK #0.5.0 wordt bijvoorbeeld de update voor Adobe Experience Design (Preview) 0.5.0. gedistribueerd. 

Als u geen versie (maar enkel een product-ID) opgeeft, worden updates gedistribueerd voor alle productversies die op de clientcomputer zijn geïnstalleerd. Als u deze optie niet opgeeft, worden updates gedistribueerd voor alle producten die op de clientcomputer zijn geïnstalleerd.

U kunt de door komma's gescheiden waarden in --productVersions gebruiken om applicaties als volgt bij te werken/te distribueren:

 • --productVersions =SPRK #0.5.0: hiermee distribueert u de update voor Adobe Experience Design (Preview) 0.5.0.
 • --productVersions=PHSP: hiermee distribueert u updates van alle versies (met de volledige installatieprogramma-apps) van Photoshop als de versie van het product niet is opgegeven. 
 • --productVersions=ACR#12.0.0: hiermee distribueert u updates van Adobe Camera Raw 12.0.
 • --productVersions=APRO#15.0: hiermee distribueert u updates van Adobe Acrobat DC met hoofdversie 15 in Win32, Win64 en OSX10-64. Voor Acrobat-installaties met een hoofdversie hoger dan 15 moet de juiste hoofdversie worden gebruikt in plaats van 15.0.
 • --productVersions=RDR#15.0: hiermee distribueert u updates van Adobe Acrobat Reader DC met hoofdversie 15 in Win32, Win64 en OSX10-64. Voor Reader-installaties met een hoofdversie hoger dan 15 moet de juiste hoofdversie worden gebruikt in plaats van 15.0.

De producten worden echter alleen door RUM bijgewerkt als ze zijn geïnstalleerd op het doelsysteem.  

Alle afhankelijke/vereiste onderdelen van de opgegeven apps worden ook bijgewerkt.

Deze parameter is optioneel. Als deze niet wordt doorgegeven, worden alle updates weergegeven, gedownload of geïnstalleerd zoals opgegeven met de parameter --action. 

--action

Hiermee bepaalt u de actie die moet worden uitgevoerd: weergeven, downloaden of installeren.

 • --action=list: hiermee geeft u een lijst met toepasselijke updates weer voor de producten die op de computer zijn geïnstalleerd, wordt weergegeven. 
 • --action=download: hiermee downloadt u de toepasselijke updates.
 • --action=install: hiermee installeert u de updates als ze al zijn gedownload. Als de updates nog niet zijn gedownload, worden met deze opdracht de updates eerst gedownload en vervolgens geïnstalleerd.
 • Als --action niet is opgegeven, wordt met de opdracht de standaardactie uitgevoerd en worden alleen de toepasselijke updates gedownload.

Opmerking: De opdrachtregeloptie --action ondersteunt momenteel niet het downloaden van updates voor Acrobat en Reader.

--help
Geeft een overzicht voor het gebruik van het hulpprogramma weer.

Voorbeelden

 • Met de volgende opdracht wordt Remote Update Manager aangeroepen op de clientcomputer in een scenario waarbij geen proxyserver wordt gebruikt

RemoteUpdateManager

 • Met de volgende opdracht wordt Remote Update Manager aangeroepen op de clientcomputer waarvoor de gebruikersnaam TestUser en het wachtwoord _27Dtpras?! vereist zijn voor de proxyserver.

RemoteUpdateManager --proxyUserName=TestUser --proxyPassword=_27Dtpras?!

 • Met de volgende opdracht worden alleen de updates voor de producten die overeenkomen met de kanaal-id AdobePhotoshopCS6-13.0 en de kanaal-id AdobeInDesignCS6-8.0, gedistribueerd. Houd er rekening mee dat er geen spatie mag staan tussen de komma (,) en AdobeInDesignCS6-8.0.

RemoteUpdateManager --channelIds=AdobePhotoshopCS6-13.0,AdobeInDesignCS6-8.0

 • Met de volgende opdracht worden alleen de meest recente updates voor Illustrator 19.0 gedistribueerd.

            RemoteUpdateManager –productVersions=ILST#19.0

 • Met de volgende opdracht distribueert u de meest recente updates voor alle versies van Illustrator:

            RemoteUpdateManager –productVersions=ILST

 • Met de volgende opdracht distribueert u de meest recente updates voor alle versies van Illustrator en toepasselijke updates voor Photoshop CS6-13.0:

                RemoteUpdateManager –productVersions=ILST --                   channelIds=AdobePhotoshopCS6-13.0

Retourwaarden

Remote Update Manager retourneert een van de volgende waarden nadat de applicatie is uitgevoerd:

0
 Updates zijn zonder fouten gedistribueerd of de computer is al up-to-date.
1
Algemene fout, bijvoorbeeld een interne fout. Zo kan deze fout zich voordoen als de installatie van Adobe Application Manager beschadigd is of wanneer er geen netwerk beschikbaar is. Gewoonlijk kan in dergelijke gevallen het downloaden of installeren van updates niet worden gestart.
2 Een of meer updates konden niet worden geïnstalleerd. Er zijn bijvoorbeeld slechts twee van de drie updates correct geïnstalleerd.
Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin updates moeten worden geïnstalleerd voor Photoshop, Illustrator en Dreamweaver. Photoshop is echter actief op de clientcomputer en daarom worden alleen de updates voor Illustrator en Dreamweaver geïnstalleerd. In dit scenario wordt fout 2 geretourneerd.

De gedetailleerde informatie is beschikbaar in het logbestand van Remote Update Manager, zoals wordt besproken in de volgende sectie.

Download- en installatiestatus van updates

In de console wordt de status van het downloaden en installeren van app-updates weergegeven. 

Download- en installatiestatus van externe update van apps
Download- en installatiestatus van externe update van apps

Logbestand van Remote Update Manager

Het logbestand van Remote Update Manager biedt gedetailleerde informatie over gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de distributie van uitzonderingspayloads met Remote Update Manager.
Het logbestand heeft de naam RemoteUpdateManager.log en u kunt dit vinden op de volgende locaties:

 • In Windows bevindt het logbestand zich op de locatie %temp%.
 • In Mac OS staat het logbestand in de map ~/Bibliotheek/Logs/.

Fouten controleren

De fouten die Remote Update Manager aantreft, worden in het logebestand gemarkeerd met de tag [error].

Gegevensindeling van logbestanden

Met Remote Update Manager wordt de volledige Acrobat-workflow (lijst en installeren) uitgevoerd voordat de workflows van Creative Cloud-producten worden uitgevoerd. De Acrobat-logbestanden worden weergegeven voor Creative Cloud-productworkflows.

De logbestanden voor alle Creative Cloud-producten worden weergegeven in de volgende indeling:

Basisversie/Updateversie. Bijvoorbeeld: AdobeLightroom-6.0/6.7.

De logbestandgegevens voor Acrobat en Reader in Windows worden echter weergegeven als:

Productnaam-Basisversie. Bijvoorbeeld: AdobeAcrobatDC-15.0

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid