Een huisstijlgids maken met Creative Cloud Libraries voor ondernemingen

Ontdek hoe u een huisstijlgids kunt maken, delen, gebruiken en bijwerken met Creative Cloud Libraries voor ondernemingen.

Een bibliotheek maken

De bibliotheek kan rechtstreeks in de gewenste creatieve applicatie worden gemaakt met behulp van het deelvenster Bibliotheken. U maakt als volgt een bibliotheek:

 1. Open het deelvenster Bibliotheken:

  • In de meeste Creative Cloud-applicaties opent u dit deelvenster via Venster > Bibliotheken.
  • In Animate, InDesign en Dreamweaver opent u dit venster via Venster > CC Libraries.
  • In Adobe XD opent u het venster via File > Open CC Libraries.
 2. Selecteer Nieuwe bibliotheek maken in het menu van het deelvenster Bibliotheken.

  Nieuwe bibliotheek maken

 3. Geef de bibliotheek een naam en klik op Maken. Vervolgens kunt u de bibliotheek vullen met ontwerpcomponenten.

  Maken

Ontwerpmiddelen toevoegen aan een bibliotheek

Creative Cloud Libraries biedt een manier om ontwerpelementen vast te leggen uit verschillende apps: Photoshop, Illustrator, InDesign, XD en meer. U bent niet beperkt tot desktop-applicaties. U kunt uw inspiratie overal en altijd vastleggen met behulp van mobiele apps zoals Adobe Capture of assets downloaden van Adobe Stock.

In dit voorbeeld wordt Illustrator gebruikt.

 1. Selecteer een illustratie in Illustrator, klik op de knop Inhoud toevoegen [+] en selecteer Illustratie om de illustratie aan de bibliotheek toe te voegen.

  U kunt ook een illustratie van een Illustrator-pagina naar een bibliotheek slepen, maar als u op de knop Inhoud toevoegen [+] klikt, hebt u meer controle over welke eigenschappen van de illustratie aan de bibliotheek worden toegevoegd.

  Illustratie toevoegen

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het middel en kies Naam wijzigen/Hernoemen als u een duidelijkere naam wilt gebruiken.

  Naam van middel wijzigen

Kleurstalen toevoegen

U kunt het gebruik van kleuren in verschillende teams aanzienlijk vereenvoudigen en standaardiseren door kleurstalen toe te voegen aan een bibliotheek. Merkrichtlijnen bevatten vaak RGB-, CMYK-, HEX- en steunkleurversies van elke kleur. U kunt meerdere bibliotheken maken, één voor elke kleurruimte, of u kunt één bibliotheek maken en de kleuren in groepen ordenen.

In dit voorbeeld wordt Illustrator gebruikt.

 1. Selecteer een object met een gekleurde vulling of lijn in Illustrator, klik op de knop Inhoud toevoegen [+] en selecteer Vulkleur of Lijnkleur om de kleur aan de bibliotheek toe te voegen.

  Vulkleur

 2. Het middel krijgt automatisch een naam met de hexadecimale waarde van de kleur. Klik met de rechtermuisknop op de naam en kies Naam wijzigen/Hernoemen als u de naam wilt wijzigen.

  Naam van middel wijzigen

 3. Beweeg de aanwijzer over de kleur, zodat de CMYK- of RGB-waarde van de kleur wordt weergegeven. De kleur wordt aan de bibliotheek toegevoegd als een CMYK-kleur als deze wordt toegevoegd vanuit een CMYK-document, als een RGB-kleur als deze wordt toegevoegd vanuit een RGB-document of als een steunkleur als de toegevoegde kleur een steunkleur is. U kunt ook met de rechtermuisknop op een kleurstaal klikken om een opmerking toe te voegen. Dat kan handig zijn als u wilt aangeven wanneer een bepaalde kleur moet worden gebruikt.

  Kleurstaal toevoegen aan bibliotheek

Tekststijlen toevoegen

Het standaardiseren van typografische stijlen is belangrijk om de merkvastheid te handhaven. Als u alinea- en tekenstijlen in uw layouts gebruikt, hoeft u minder vaak te klikken en neemt de productiviteit toe. Illustrator en InDesign ondersteunen alineastijlen in bibliotheken, terwijl Photoshop, Illustrator, InDesign en XD allemaal tekenstijlen in bibliotheken ondersteunen.

In dit voorbeeld wordt InDesign gebruikt.

 1. Selecteer een stuk tekst in een document en klik op de knop Inhoud toevoegen. Selecteer Tekenstijl of Alineastijl om de tekststijl aan de bibliotheek toe te voegen.

  Tekst selecteren

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het middel en kies Naam wijzigen/Hernoemen als u een duidelijkere naam wilt gebruiken.

  Naam van middel wijzigen

 3. Als uw document alineastijlen of tekenstijlen met een naam bevat in het deelvenster Alineastijlen of Tekenstijlen, kunt u deze stijlen aan een bibliotheek toevoegen door een of meer stijlen in het deelvenster te selecteren en te klikken op de knop Toevoegen aan bibliotheek onderin het venster.

  Tekststijlen toevoegen

Bibliotheekmiddelen gebruiken

Zodra middelen zijn opgeslagen in Adobe Creative Cloud Libraries, kunt u ze opnieuw gebruiken in uw ontwerpen (in hetzelfde bestand, in een ander project of in een andere app) zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat u de verkeerde versie kiest.

Als u een grafisch middel aan uw project wilt toevoegen, kunt u het rechtstreeks vanuit de bibliotheek slepen naar het tekengebied van Illustrator, het Photoshop-canvas, een InDesign-layout of naar projecten in andere Creative Cloud-applicaties.

Als u kleuren, tekststijlen, laagstijlen en bepaalde andere soorten middelen wilt toepassen, selecteert u het object, de tekst of een ander item waarop u het middel wilt toepassen en klikt u op de miniatuur van het middel in het deelvenster Bibliotheken.

In dit voorbeeld wordt Photoshop gebruikt.

 1. Sleep een afbeelding van het deelvenster Bibliotheken naar het canvas in een bestaand of nieuw Photoshop-document. Pas de transformatiegrepen aan om de schaal van het item te wijzigen en klik vervolgens op de knop Toepassen of druk op Enter.

  Een afbeelding slepen

 2. Klik op het pictogram voor een kleur die u in uw bibliotheek hebt opgeslagen. De kleur wordt toegepast als huidige voorgrondkleur in Photoshop.

  Middel gebruiken

Deelnemers toevoegen voor samenwerking

U kunt andere Creative Cloud-gebruikers binnen of buiten uw organisatie uitnodigen om samen te werken aan individuele bibliotheken die u maakt. Elke deelnemer die u uitnodigt, kan de machtiging Kan bewerken of Kan weergeven krijgen.

Als u de machtiging Kan bewerken verleent voor een bibliotheek, kunnen deelnemers inhoud in de bibliotheek gebruiken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen en de naam ervan wijzigen. Met de machtiging Kan weergeven (ook wel alleen-lezen genoemd) kunnen deelnemers middelen bekijken en gebruiken, maar de middelen of de bibliotheek zelf niet wijzigen.

Als u de machtiging Kan weergeven verleent voor een bibliotheek, kunnen andere deelnemers uw creatieve middelen die in Creative Cloud zijn opgeslagen, niet wijzigen of verwijderen, terwijl deze middelen toch beschikbaar zijn voor gebruik door uw team.

 1. Kies Personen uitnodigen in het menu van het deelvenster Bibliotheken.

  Kies Personen uitnodigen

 2. De standaardbrowser wordt gestart. Typ een of meer e-mailadressen van de deelnemers. Kies na elk adres dat u typt Kan weergeven of Kan bewerken en klik daarna op Uitnodigen.

  Uitnodigen

  Opmerking:

  Neem contact op met uw IT-beheerder als u de volgende fout ziet wanneer u koppelingen deelt of deelnemers uitnodigt:

  'Beperkingen voor het delen van inhoud door ondernemingen ingeschakeld. Deze gebruiker kan niet worden uitgenodigd omdat je organisatie beperkingen voor het delen van inhoud heeft ingeschakeld. Meer informatie."

 3. De geselecteerde personen ontvangen een uitnodiging per e-mail. Ze moeten in de e-mail klikken om de uitnodiging te accepteren (of reageren op een melding die ze ontvangen via de Creative Cloud desktop-app). Zodra ze dit hebben gedaan, wordt de bibliotheek die u hebt gedeeld, samen met alle middelen erin, weergegeven in hun deelvenster Bibliotheken.

  Uitnodiging accepteren

Gekoppelde middelen gebruiken en bijwerken

Photoshop, Illustrator en InDesign bieden de unieke mogelijkheid om middelen uit een bibliotheek te gebruiken als gekoppelde middelen of als gekopieerde (niet-gekoppelde) middelen. Het is belangrijk om het verschil te begrijpen.

Gekoppelde middelen blijven gekoppeld aan het oorspronkelijke middel in de bibliotheek. Als het oorspronkelijke middel wordt gewijzigd of bijgewerkt, ontvangen alle deelnemers een waarschuwing dat de afbeelding verouderd is en kunnen ze ervoor kiezen om deze bij te werken. Als ze de wijziging accepteren, worden alle gebruikte exemplaren in Photoshop-, Illustrator- of InDesign-documenten automatisch bijgewerkt.

Gekopieerde, niet-gekoppelde middelen worden niet aangepast in de Photoshop-, Illustrator- of InDesign-documenten waarin ze zijn gebruikt wanneer het oorspronkelijke bibliotheekmiddel wordt gewijzigd.

In dit voorbeeld wordt Photoshop gebruikt.

 1. Klik in een bestaand of nieuw Photoshop-document met de rechtermuisknop op een grafisch element in een bibliotheek en selecteer Gekoppelde plaatsen.

  Gekoppelde plaatsen

 2. Er wordt een cloudpictogram weergegeven op de laag in het deelvenster Lagen om aan te geven dat het middel is gekoppeld aan een bibliotheek. Wanneer een deelnemer het bibliotheekmiddel bewerkt, wordt het middel bijgewerkt in dit document.

  Samenwerken

 3. Klik met de rechtermuisknop op een ander grafisch element in een bibliotheek en selecteer Kopie plaatsen.

  Kopie plaatsen

 4. Het pictogram Slim object wordt weergegeven op de laag in het deelvenster Lagen om aan te geven dat het middel als een slim object is ingesloten in het Photoshop-document. Het middel is niet gekoppeld aan een bibliotheek en wordt niet bijgewerkt in het document als het bibliotheekmiddel wordt gewijzigd.

  Ingesloten middel

Bibliotheekmiddelen samen met anderen bewerken

Het feit dat u met anderen kunt samenwerken aan gekoppelde grafische middelen, is een zeer krachtige functie. Wanneer u samenwerkt aan gekoppelde grafische bibliotheekmiddelen, is de workflow vergelijkbaar in InDesign, Illustrator, Photoshop, XD en Dimension.

 1. Een deelnemer met de machtiging Kan weergeven voor een gedeelde bibliotheek plaatst een Illustrator-illustratie uit de bibliotheek als een gekoppeld middel in een InDesign-layout.

  Een illustratie plaatsen

 2. Als u de machtiging Kan bewerken voor dezelfde gedeelde bibliotheek hebt, kunt u de kleur van het gebruikte bibliotheekmiddel wijzigen. Dubbelklik op het middel in de bibliotheek om het middel te bewerken. De illustratie wordt geopend in Illustrator, waar u de kleur kunt wijzigen.

  Kleur wijzigen

 3. Sla uw wijzigingen op in Illustrator en sluit het bestand. Het bibliotheekmiddel wordt bijgewerkt op uw lokale schijf en gesynchroniseerd met Creative Cloud en met alle deelnemers.

  Wijzigingen synchroniseren

 4. De deelnemers krijgen een waarschuwing dat de illustratie verouderd is. In de waarschuwing kunnen ze ervoor kiezen het gewijzigde middel te accepteren of te weigeren. In het laatste geval blijft het middel ongewijzigd.

  Als ze de wijziging accepteren, wordt het aangepaste bibliotheekmiddel bijgewerkt in het deelvenster Bibliotheken.

  Middel bijwerken

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?