Ontdek meer over de Pantone Plus-kleurenbibliotheken die in Illustrator worden gebruikt.

Pantone Plus moderniseert de manier waarop steunkleuren van kleurenboekfabrikanten in Adobe-toepassingen worden gebruikt. Illustrator, samen met InDesign en Photoshop, gebruikt de Pantone Plus Series®-kleurenboeken. Pantone Plus bevat de PMS-kleuren en vervangt het eerdere Pantone Matching System®. 

Opmerking:

Pantone-kleurenbibliotheken in Adobe-toepassingen zoals Illustrator, Photoshop en InDesign zijn beschikbaar onder een zakelijke overeenkomst tussen Pantone en Adobe. Deze overeenkomst omvat niet alle Pantone-kleurenbibliotheken. Het is daarom mogelijk dat bepaalde Pantone-bibliotheken niet beschikbaar zijn in Illustrator en andere Adobe-toepassingen. 

Beide toepassingen hebben onafhankelijke updatecycli, dus recente updates van Pantone-bibliotheken zijn mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar in Adobe-toepassingen.

U kunt de kleurenbibliotheken bijwerken met de Pantone Plus Digital Libraries Installer. Raadpleeg voor meer informatie Pantone Color Manager.

Kleurstalen

Adobe Illustrator heeft drie typen kleurstalen: proces, globaal en steun.

Globale en proceskleurstalen hebben betrekking op de documentkleurmodus. Als u de documentkleurmodus wijzigt van CMYK naar RGB, worden de globale of proceskleuren omgezet. Als u de documentkleurmodus weer terugzet, geldt dit als een tweede conversie en niet als herstel van de oorspronkelijke kleur.

In tegenstelling tot globale en proceskleurstalen behouden steunkleurstalen de definitie en kleurmodi (CMYK, RGB, LAB, grijswaarden, HSB of WebSafe RGB) waarin ze zijn gemaakt.

Kleurstalen kunnen worden gemaakt door:

 • gebruikers
 • kleurenboekfabrikanten zoals Pantone

PANTONE+ kleurenboeken

Kleursysteemfabrikanten maken gestandaardiseerde kleuren om kleurgegevens door te geven aan apps en processen. Deze gestandaardiseerde kleurbibliotheken worden kleurenboeken genoemd.

De Pantone Plus Series® in Illustrator heeft tien bibliotheken:

 • PANTONE+ CMYK Coated
 • PANTONE+ CMYK Uncoated
 • PANTONE+ Color Bridge Coated
 • PANTONE+ Color Bridge Uncoated
 • PANTONE+ Metallic Coated
 • PANTONE+ Pastels & Neons Coated
 • PANTONE+ Pastels & Neons Uncoated
 • PANTONE+ Premium Metallics Coated
 • PANTONE+ Solid Coated
 • PANTONE+ Solid Uncoated

De bestandsnaamextensie van deze kleurenboeken is .acb.

Verouderde kleurenboeken

Vóór CS2 hadden de steunkleuren van Pantone en andere systemen kleurdefinities in CMYK. De CMYK-waarden waren gehele getallen.

De Pantone-kleurenboeken, geïntroduceerd in CS2, gebruiken Lab-waarden als kleurdefinities. De equivalente CMYK-waarden zijn niet altijd gehele getallen.

De bestandsnaamextensie van deze kleurenboeken is .acbl.

Steunkleuren definiëren met behulp van Lab-waarden

In Adobe Illustrator voegt u benoemde kleurstalen, zoals steunkleuren van de fabrikant, aan de documentstalen toe.  

Steunkleuren in de Pantone Plus Series® gebruiken Lab-waarden. Er zijn geen CMYK-definities voor steunkleuren in de Pantone Plus Series®. Dus als u Pantone Plus-steunkleuren aan uw documentstalen wilt toevoegen, definieert u steunkleuren aan de hand van Lab-waarden. 

Voor het definiëren van steunkleuren met behulp van Lab-waarden, kiest u Steunkleuren in het deelvenster Stalen (Venster > Stalen), selecteert u LAB-waarden opgegeven door de boekproducent gebruiken en klikt u vervolgens op OK.

De optie selecteren om LAB-waarden te gebruiken die zijn opgegeven door de boekproducent

Aanbevelingen

Met de introductie van de Pantone Plus Series® bevatten Illustrator, InDesign en Photoshop CS6 en CC allemaal de kleurenbibliotheken van Pantone. Hierdoor is een naadloze uitwisseling van kleurenboeken tussen de apps mogelijk. En aangezien de steunkleuren Lab-waarden gebruiken, lijken de zichtbare resultaten veel meer op de beschikbare echte inkten. Het gebruik van Lab-waarden voor steunkleuren zorgt ook dat het verschil tussen de twee weergavemodi, Normaal en Voorvertoning overdruk, aanzienlijk minder is.

CMYK, als kleurmodus, heeft een vrij beperkt bereik. Het representeren van Pantone-steunkleuren in CMKY-waarden resulteert in een groter verschil tussen afgedrukte uitvoer en digitale illustraties.

Wanneer u voor workflows Pantone-kleuren met CMYK-waarden moet gebruiken, wordt aangeraden de globale kleuren van Pantone Plus Series® in plaats van steunkleuren te gebruiken. Als u Pantone-steunkleuren met CMYK-waarden Pantone-steunkleuren moet gebruiken, raadpleegt u de volgende tussenoplossingen.

Tussenoplossing 1: Pantone Plus vervangen door oudere Pantone-kleurenboeken

In Illustrator CS6 of CC:

 1. Sluit Illustrator.

 2. Verwijder uit de map Adobe Illustrator [CS6 of CC]/Presets/[taal]/Swatches/Color Books/ alle bibliotheken met een naam die begint met Pantone+.

 3. Kopieer vanuit een oudere versie van Adobe Illustrator (CS2 - CS5) alle Pantone-bibliotheken met de extensie .acb en plak deze in: Adobe Illustrator [CS6 of CC]/Presets/[taal]/Swatches/Color Books.

 4. Kopieer alle Pantone-bibliotheken met de extensie .acbl en plak deze in: Adobe Illustrator CS6/Presets/[taal]/Swatches/Color Books/Legacy.

 5. Start Illustrator opnieuw en open alle documentprofielen van:

  • Mac OS: [gebruiker]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 of CC]/[taal]/New Document Profiles

  -of-

  • Windows 7: [station]/Gebruikers/[gebruiker]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 of CC] Settings/[taal]/[binair]/New Document Profiles

  -of-

  • Windows XP: [station]/Documents and Settings/[gebruiker]/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator [CS6 of CC] Settings/[taal]/New Document Profiles
 6. Kies voor elk profiel Steunkleuren in het deelvenster Stalen (Venster > Stalen), selecteer CMYK-waarden gebruiken uit de procesboeken van de fabrikant en klik vervolgens op OK.

  De optie selecteren om CMYK-waarden te gebruiken uit de procesboeken van de fabrikant
 7. Sla alle documentprofielen op en sluit deze. Start vervolgens Illustrator opnieuw op.

Tussenoplossing 2: Oudere Pantone-bibliotheken beschikbaar maken voor ontbrekende kleuren

Gebruik deze oplossing alleen als u ontbrekende kleuren aantreft in verouderde documenten die in Illustrator CS6 of CC worden geopend. Het is niet raadzaam oudere Pantone-bibliotheken te gebruiken om nieuwe kleuren aan een document toe te voegen.

In Illustrator CS6 of CC:

 1. Sluit Illustrator.

 2. Kopieer vanuit een oudere versie van Adobe Illustrator (CS2 - CS5) alle Pantone-bibliotheken met de extensie .acb en plak deze in de map: Adobe Illustrator [CS6 of CC]/Presets/[taal]/Swatches/Color Books.

 3. Start Illustrator opnieuw.

Veelgestelde vragen

Nee. Dit proces is niet gewijzigd. Als u een steunkleur aan het document wilt toevoegen, opent u het kleurenboek en klikt u op de gewenste staal.

In Illustrator CS5 en eerdere versies, die de oudere versies van de Pantone-kleurenboeken bevatten, hadden de meeste steunkleuren van Pantone twee definities: Lab en CMYK. Bovendien was CMYK de standaardinstelling in het dialoogvenster Opties voor steunkleuren. CMYK-waarden hadden voorrang op Lab-waarden. De steunkleur die aan het document werd toegevoegd, had meestal CMYK-waarden.

Als dezelfde steunkleuren identiek moeten zijn in CS5 (en eerder) en CS6/CC, voert u de volgende stappen uit. Zie Tussenoplossing 1: Pantone Plus vervangen door oudere Pantone-kleurenboeken.

Met deze tussenoplossing wordt de Pantone-steunkleur uniform in verschillende versies van Illustrator. Dit kan echter van invloed zijn op workflows tussen producten met InDesign en Photoshop als u de nieuwe Pantone Plus Series® met deze apps gebruikt

Nee. Bestanden uit eerdere versies worden probleemloos geopend. Definities van steunkleuren blijven behouden, evenals hun oorspronkelijke definities.

Een uitzondering: het openen van oudere bestanden die gekoppelde PSD- of TIFF-bestanden bevatten met steunkanalen uit eerdere Pantone-kleurenboeken.  

PSD- en TIFF-bestanden importeren met steunkanalen die oudere Pantone-kleuren bevatten

PSD- en TIFF-bestanden die steunkanalen uit kleurenboeken bevatten, behouden een koppeling naar het kleurenboek. Wanneer u positiekoppelingen van dergelijke bestanden in Illustrator CS6 of CC-documenten maakt, wordt de kleurinformatie voor steunkanalen gezocht in de geïnstalleerde Pantone Plus-kleurenboeken. Als een kleur met een identieke naam in een van de beschikbare steunkleurenboeken wordt gevonden, wordt deze opgehaald en aan het bestand gekoppeld of wordt het verouderde bestand geopend. (Dit geldt ook voor het openen van verouderde ai/eps/pdf/indd-bestanden die koppelingen naar dergelijke PDS- of TIFF-bestanden bevatten.) Tijdens dit proces wordt de kleur mogelijk iets anders weergegeven (vergeleken met Illustrator CS5 of eerder). Er zijn twee mogelijke redenen voor dit verschil in weergave:

 • De instelling voor Opties voor steunkleuren kan CMYK in de oudere versie van Illustrator zijn, en Lab in CS6 of CC.
 • Pantone heeft mogelijk de definitie van de kleur in Pantone Plus gewijzigd.

Als de kleur die in spotkanalen wordt gebruikt, niet wordt gevonden, geeft Illustrator een waarschuwing weer, wordt het bestand geplaatst en wordt de steunkleur zwart. De kleur blijft echter behouden als steunkleur. (Illustrator zet de kleur om naar een standaard zwarte steunkleur voor de staalwaarden in plaats van deze om te zetten naar een proceskleur).

Raadpleeg Tussenoplossing 1: Pantone Plus vervangen door oudere Pantone-kleurenboeken en Tussenoplossing 2: Oudere Pantone-bibliotheken beschikbaar maken voor ontbrekende kleuren voor een tussenoplossing.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid